sobota 6. ledna 2018

Moc a síla souvislostí

Dnešní den je velmi silný a významný a jako kostičky puzzle se zde víc než kterýkoliv jiný den skládají souvislosti systému Mayského kalendáře, ale i společně s významy numerologickými.

V geniálním matematickém systému Mayského kalendáře, který mi bylo dovoleno pochopit, je energie 13 Iq´v růstové spirále 3 No´j - 13 Iq´- 10 Kej - 7 E´- 4 No´j.
Pojďte se mnou projít logikou a významy jednotlivých energií:
3 No´j nás vede k zamyšlení Co dál se životem.
13 Iq´ v trecéně návratu k osobní síle znamená reformu a změnu podmínek fungování (viz celý dnešní text v části Dnešní energie).
10 Kej je v trecéně léčení už s číslem manifestace, takže je o tom pustit se do práce, na základě předchozích energií.
7 E´ znamená obnovu, konec staré cesty, výběr cesty nové, po které půjdeme s vášní i za cenu rizik, protože bude naše.
4 No´j  už je sklizeň, fyzický projev rozhodnutí učiněných na 3 No´j - a jsme zpět nahoře.
Fantastické...

Když budeme sledovat logiku věci dál:
Jak už víme, končí pomalu vláda Vládce roku 5 Iq´, který je/byl o změnách, výstupech z komfortní zóny, možná krizích, rozhodně docela převratný.
Konec roku 2017 se odehrával v dnes končící trecéně Tz´i - emoční zralost a cesta k vlastní tvorbě. Rok byl zakončen dnem 7 Ajmaq, což je konec starých a zaběhaných modelů a tvorba budoucnosti v činu podle sebe. Číslo 7 je číslo konce a tady skutečně končil starý kalendářní rok, skutečně se něco lámalo proto, aby mohlo začít nové. To vše poté, co jsme si prošli těmi převraty a výstupy z komfortní zóny a nutnými změnami či pochopeními starého roku. Celý rok byl náročný a jeho závěr v trecéně Tz´i obzvlášť.
Ale už je všechno jinak. Nový rok 1.1.2018 byl 8 No´j - znovuobnovení svazků a smluv se svojí duší, nástup tvorby propojením nitra s rozumem. Předznamenával celý rok 2018. Vše najdete v textech Dnešní energie.
Dnes je tedy poslední den trecény Tz´i, zítra začíná trecéna Aq´ab´al, která bude o souladu sama se sebou, takový most mezi sny a realitou, počátek uplatnění schopností a talentů a cesta za novým. A už se to rozbíhá.

Pokud se podíváte výše na růstovou spirálu dnešního dne 13 Iq´, tak tam jako zlomový bod vidíme 7 E´ - volba cesty, rozhodnutí pro změnu. A víte co? 7 E´ bylo 1.1.2017!! Na začátku loňského roku plného změn a bouří stálo znamení, které jasně říkalo, že něco starého končí a jdeme do nového. Což beze změn pochopitelně nejde...a tak se i dělo.

A proč zrovna 6. ledna na Tři krále? Protože zde končí ono přechodné období, končí vánoce, které začaly ve starém roce a přesahují do nového. Zde fakticky končí vliv starého roku a začíná zcela nový. Stejně jako trecéna cesty pod vlastním vedením.

Z numerologického hlediska je to jako když složíte puzzle a obraz je hotový:
Rok 2017 má součet 10. Toto číslo je o tvůrčí vůli, spojení duše s hmotou do celistvého Já. Mělo-li se tak stát, musel být ten rok plný změn a výstupů z komfortní zóny, které byly puzením k nastoupení vlastní cesty.
Rok 2018 má součet 11. Je to číslo dvou našich aspektů, nitra + reality, mužského + ženského, které použity v harmonické síle, pevných postojích, s vytrvalostí a vnitřní statečností se mohou spojit v jeden celek pro celkovou hojnost. Bude třeba hledat a najít to, co je odděluje, tu rozdělující sílu, aby ke spojení došlo. Číslo 11 se nesčítá. Ale pokud bychom ho třeba sečetli, dostaneme číslo 2, což je přizpůsobivá energie s kreativním přístupem. Ale může být i příliš přizpůsobivá a nerozhodná, tedy ta, co si namísto osobní harmonické síly vybrala trpění a neprojevení.

Ale je tu veliká podpora Venuše, nejen jako roku 2018, ale i dnešního dne 6. ledna, protože číslo 6 je Venuše. Zároveň 20.2. nastupuje na trůn Vládce roku 6 Kej (numerologové nechť dál pokračují v úvahách o datu 20.2.), který nás jednoznačně povede k praktickému vyjádření a použití harmonické síly a talentů lídra. Zdůrazňuji slovo ´harmonické´. Vyjádření sebe sama, svých záměrů. A začínáme dnes, resp. zítra.

Je dobré si na tomto místě také uvědomit jak POMALÝ je celý proces. I když denní energie cosi vypovídají a někam nás vedou, je dobré se na ně dívat i z perspektivy celého života. Protože změny v průběhu života jsou to, co jsme sem přišli žít. Takže dívat se, pozorovat, nespěchat, uvědomovat si, JÍT bděle. Přesně o to tady kráčí :-)

Tak jako jsme se teď dívali na provázanost příběhu a souvislosti směrem zpět, stejně tak se můžeme dívat i směrem vpřed a uvidíme kam nás energie vedou, co se s nimi máme naučit, co pochopit, abychom rostli k sebeuvědomění a svébytnosti. Nejlépe pokud kráčíme vědomě a pozorně.
To je to mimořádné kouzlo a logika systému Mayského kalendáře. To je to, co mě nepřestává fascinovat každý den. A někdy i lomcujícím způsobem.

Je toho spousta, co se dá v systému vyčíst a spočítat :-)

Začíná tedy přechod z programů strachem vězněné mysli na programy dle naší Duše.Harmonicky, pro dobro naše i ostatních, v radosti, hladce a elegantně. Buďme vědomí, pozorní, nebojme se využít inspirací a příležitostí, které přijdou. Procházíme transformací k vlastnímu Dechu života, který vyvádí z chaosu.

Šťastnou a objevnou cestu! :-)