čtvrtek 19. září 2019

19.9.2019 10 Aq´ab´al

MANIFESTACE NA DRUHOU, VRCHOL ZMĚN VZORCŮ A PARADIGMA, OBRAT KORMIDLA ZE TMY DO PLNÉHO SVĚTLA, STAVÍM SE ZA PRÁVO NA SEBEVYJÁDŘENÍ

CO VŠECHNO DOVOLÍM? BUDU TO TAK MÍT VĚČNĚ?!

Nového nemůže být dosaženo opakováním starých postupů a vzorců.
Do hry vstupuje architekt života Aq´ab´al. Propojí příčinu a následek přístupu vlastního i ostatních k nám a vymýšlí nová řešení. Překračujeme propast k žití své vlastní pravdy. Záříme naplno, jdeme do stabilizace vlastní síly. Uvědomujeme si vlastní hodnotu, hodnotu přímosti a opravdovosti. Uvědomujeme si nutnost spravedlnosti. Připojujeme se na sebe, na své pravé Já, volíme priority podle sebe. Už nechceme dále podléhat vlivu kohokoliv jiného, čehokoliv jiného (google, vláda, daně, banky, vztahy pracovní i osobní atd), ale chceme vyjít z oběti a poslušnosti (tedy strachu a oběti) do vlastní záře a rovnovážné spolupráce. Přehodnocujeme své vztahy a naše postoje k nim. Dnes si ujasňujeme postoje a pravidla hry. Tvarujeme své vnitřní vize do pozemské realizace podobně, jako tkadlena založí osnovu na tkalcovském stavu podle toho, jaký vzor chce utkat. Architekt dalšího života pracuje naplno, ve hře je budoucí status quo.
Nové začátky jsou často oblečené do bolavých konců. Nebojme se změn, nového. Otevřeme smýšlení změnám a tak i pokroku. Tato trecéna vede do závěrečné energie 13 Kame, což je mezník, smrt oběti a znovuzrození. Novým přečtením jejího prvního dne 1 Ix´ tak můžete lépe vidět její průběh. 22. září začíná nový cyklus. Doba podzimní rovnodennosti - den i noc stejné...

Buzolou na cestě je pocit klidu a souhlasu z nitra. Pokud tato reakce na nějaký záměr přijde, je to ukazatel správné cesty, to je odezva mé Duše. Změna autorit z vnějších na vnitřní - být sami sobě jedinou jistotou a autoritou.

Aq´ab´al je o úsvitu nového, třeba i nového projektu, nového vztahu. Aq´ab´al znamená úsvit, kdy zároveň existují polarity noc a den, tma a světlo. Aq´ab´al si je vědom těchto polarit a to ho může vést ke strachu z chyb.
Znamení je mezičas, první paprsek, nový počátek, první výhonek objevující se z plodné tmy hotov vykvést, je to třeba i zárodek nového vztahu s potenciálem tvorby nového života. Toto znamení představuje změnu, konec starého, konec nudy, obnovu, duchovní probuzení. Schopnost dělat něco úplně nově a jinak, tedy má obrovský potenciál nových začátků. Má schopnost posunout hranice pro vznik nového.
Jak známo, ničeho nového nemůže být dosaženo opakováním stejných postupů. Aq´ab´al je zlepšovatel co věci mění. Aq´ab´al jsou optimisté, velmi přátelští a dobří lidé. Mají schopnost dosáhnout nemožného.

Známé osobnosti narozené ve znamení Aq´ab´al jsou například George Clooney, Jack Nicholson, Penelope Cruz, Morgan Freeman, Donald Trump.


středa 18. září 2019

18.9.2019 9 Iq´

PŘEBÍRÁME OTĚŽE A ZODPOVĚDNOST ZA MINULÉ - SOUČASNÉ - BUDOUCÍ VÝSLEDKY, MEZNÍK V ŽIVOTĚ - ZAČÁTEK VYJÁDŘENÍ SEBE, POČÁTEK TVOŘENÍ, NÁVRAT K PŮVODNÍMU CÍLI, VEDE K OSUDU

Včera jsme pochopili jak se tvoří, uviděli jsme výsledky svého dosavadního tvoření, měli jsme příležitost věci přehodnotit, pochopili jsme, že máme odložit přehnané strachy a začít dělat to, co chceme.
Dnes je nejvíc tvůrčí den ze všech. Podle Mayské knihy knih Popol Vuh je energie Iq´ nosný a základní dech života, energie života, základní energie tvoření, tvůrce první scény na počátku ságy tvoření. Bůh větru se narodil na 9 Iq´.
Dnešní energie představuje základní životní změnu, mezník, který nás vede ze stagnace do života. Do života podle sebe. Vrací nás úplně zpět na začátek, k původnímu cíli, který jsme si dali, a vede nás k vyjádření sebe, vede nás k osudu, tam, kde potřebujeme být. Zabržděné a limitované události se dají do pohybu. Přijdou impulzy ke změnám a bude na nás, jestli překročíme své hranice = svazující realitu, zaběhnuté pohledy, stará pravidla, omezení a zbytečné váhání a dovolíme tu změnu, uděláme potřebné kroky ke svému štěstí.
Největším omezením je strach, zdánlivá nekompetence a historicky daná představa střetů s potenciálními autoritami. To jsou vnitřní běsy a kódy co volají po změně. Uchopme situaci prakticky, začněme opatrně uskutečňovat své sny, dejme si při tom pozor na tuto automatickou reakci a nenechme se tímto svazujícím zvykem znovu polapit (úředník může být kamarád!). To je výstup z dogmat bezmoci vůči nepřízni osudu, který ale obnáší nezlomnou víru v dobro a překonávání překážek. Je to sebeprosazení, boj s malostí, stínání hlav drakům. Jako když si Bajaja klestil přes překážky cestu k vytoužené princezně. Píle a vědomá pozornost pomůže, abychom automat neopakovali.

Z dlouhodobého pohledu bude dobré vzít v úvahu posloupnost roků za sebou a jejich významu. Zkuste si vybavit své zásadní okamžiky/pochopení loňského roku. Na jejich základě končí letos staré fungování (7 E´). Příští rok bude 8 No´j, kdy nastane propojení aspektů a začneme konat podle svého nitra. 9 Iq´ je jeden z Vládců roku a přijde na řadu hned poté v roce 2021. Vzhledem k tomu, že v této perspektivě je zase vše vývojový příběh, tak můžeme sledovat postupné procesy, které k naplnění obsahu roku 9 Iq´ směřují už teď. A tak není možná moc těžké představit si, co se může za dva roky dít.
Celý změnový proces otevírání ženského aspektu začal v roce 2010 za vlády 11 Kej a bude trvat do roku 2024 12 No´j. A co říká 12 No´j? Dovedeme k závěru záměry zrozené ve svém Vyšším Já a tak je probuzen náš pravý potenciál. Souvislosti s děním v průběhu těchto let a k jakým změnám bude docházet si každý musí domyslet sám.

Pro výpočet svého osobního Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Znamení Iq´ představuje vítr či bouři co přináší změny skrze slova, inspiraci, tvorbu či destrukci, je to dech života, komunikace. Iq´je velmi mocné a může být jak velmi spirituální, tak potenciálně velmi nebezpečné. Může být manipulativní a sílu slova použít k agitaci a svedení lidí z jejich pravé cesty. Je o myšlenkách a změnách.
Iq´ nese sociální a vztahovou citlivost, proměnlivost nálad, nese hněv a depresi, nebo je naopak může léčit. Představuje vítr či hurikán, blesk, bouři a obnovu života.
Iq´posiluje tělo, mysl a ducha. Je to vzduch, který dýcháme a dech, který používáme při mluvení. Ve svém nejzákladnějším významu představuje architekta, tvůrce.
Zvířecím představitelem je kolibřík, protože jeho rychlé kmitání křídel skrývá obrovskou energii. Kolibřík je také agresivní pták, kterému se i větší ptáci vyhýbají.
Iq´ tedy zřetelně představuje polarity a tvorba není nic jiného,než souhra polarit. Iq´ je především velký tvůrce, když je správně uchopen.

Známé osobnosti narozené ve znamení Iq´ jsou např. Michael Jackson, Elizabeth Taylor, Hillary Clinton, Al Pacino, George Lucas.


úterý 17. září 2019

CO TO ŽIJI A KDO VLASTNĚ JSEM? KAM MOHU JÍT? KDE JE MOJE PRAVÁ IDENTITA A JAK SE K NÍ DOSTANU??

Proč se mi ty věci dějí? Co to vlastně žiji? Kdo jsem? Odkud jsem přišel a kam jdu? 
Výpočet Životního plánu, v datu narození je vše.


Podle Mayské astrologie je každý narozen v jednom z 260 dní duchovního kalendáře, tomu říkají "tvář slunce". Ta obsahuje řadu čísel od 1 do 13 a jeden z dvaceti znamení (nawalů). Jak čísla, tak nawaly nesou rozdílné vlastnosti. Kombinace čísla s nawalem určuje naši osobnost, naše silné a slabé stránky.
Z této kombinace je možné odvodit výklad osobnosti, který vám může pomoci ukázat kvality, které nesete. Dokážeme nahlédnout za viditelnou osobnost na vaše skutečné motivy, co vám přináší radost a kde jsou vaše výzvy. Jednoduchá kombinace čísla a nawalu může být rozšířena do tak zvaného Mayského Stromu života, ve kterém se objeví další čísla a nawaly reprezentující vaši minulost, budoucnost, intuitivní a fyzické aspekty. Tento základní kříž je ještě dále možné rozšířit do seskupení devíti znamení, které sahají daleko více do budoucnosti jak na straně intuitivních, tak fyzických aspektů.

Některé nawaly nesou energii umění, některé zahradníků, nebo poradců či strážců zákona. Bohužel současná podoba světa obětuje a pohřbívá ideu po životě v souladu s tím, co je nám přirozeně dáno ve prospěch toho, za co se dobře platí. Ovšem pokud je váš život a práce v souladu s energií vašeho zrození, projevujete přirozený talent ve všem co děláte. Většina lidí tak může dojít štěstí, protože budou dělat radostně svoji práci a budou v ní úspěšní.
Mayská astrologie může být také nápomocná lidem, kteří se ocitli na nějaké životní křižovatce, cítí se nespokojení ve své profesi a přemýšlejí jak dál.

A jak materiál vypadá? Vypracování Životního plánu je několik hodin práce a k tomu potřebuji celé datum narození. Výsledek je tištěný dokument v kroužkové vazbě a foliovém přebalu, aby vydržel celý život :-) Obsahuje několik stran popisů 12 různých energií, které nás ovlivňují od narození do vysokého stáří a vykreslují příběh porozumění a růstu, ukazují cestu odkud - kam jsme si pro tuto inkarnaci naplánovali jít. Je to náš scénář pro hru Život, který jsme si vlastnoručně napsali :-) Dají se v něm najít talenty a dary a každé znamení je nějak víc vhodné pro určitá povolání. Materiál obsahuje i prostor na poznámky. Nedílnou součástí práce je následující osobní výklad, nezbytný pro pochopení tištěných textů. Obvyklá doba trvání jsou 2 hodiny, vydávám ze sebe nakonec daleko víc než výklad Plánu (a taky je to zpravidla delší, než 2 hodiny...) Osobní setkání na výklad se koná v Brně. 

Také je tento systém velmi užitečný k určení talentů DĚTÍ a tak umožňuje rodičům je tímto směrem vést. Ve výsledku to znamená pro děti šťastný a naplňující život.


Osud je přirozené ztělesnění Duše.
Naším úkolem je přinést zpátky na Zemi svůj vzorec.

Pro vypracování Životního plánu mi napište na zivotniplan@gmail.com  Ráda vám pošlu příslušné informace o tom, jak to uděláme :-)


17.9.2019 8 Imox

OBNOVA SÍLY DUCHA, POCHOPENÍ SVÉ SCHOPNOSTI TVOŘIT PODLE SITUACÍ CO PŘIJDOU, SPOJENÍ VĚDOMÍ S TVORBOU, OTEVŘENÍ VEDENÍ - UŽ VÍM

Den oslavy všech možností a hojnosti nalézající se v dosud neviditelné potentní energii tvoření, jen si pro ni sáhnout tím, čemu věříme a co si umíme představit. Dnes nám situace přinesou pochopení vlastní moci tvořit a měnit věci. Porozumíme, že všechno pochází z jednoho a toho samého zdroje, ať jsou to věci co chceme, nebo co nechceme a že jsme to my, kdo jsme si je v minulosti svojí představivostí a vloženou energií vytvořili a dnes je máme. Tak funguje Duch času.
A tak můžeme měnit a korigovat věci do budoucna, porozumět své vlastní individuální tvůrčí moci, uvěřit vedení intuicí, síle svého Já jako vnitřního tvůrce, obnovit sílu Ducha a obrodit potenciál.
Dnes mohou přijít dárky, synchronicity, které nás povedou tam, kam jsme si přáli. A tak nalézáme sebe, svůj modus vivendi a přetínáme vlny osudu. Tak se odblokovává tvorba, obnovuje skutečný potenciál. Může jít o trochu nepřehledný den, ale když se naladíme, vypneme kontrolu egem a jakékoliv hodnocení, dovolíme si přirozené plynutí a otevřeme inspiraci, nebudeme pochybovat o správnosti jejího vedení, tak můžeme najít harmonii a cestu jak dál.
Včera v nás zemřela nadvláda druhých nad námi jako následek dětství. Ode dneška sledujme svoje představy, stůjme si za tím co chceme, vyvarujme se náladovosti, tíhy mysli a také nejistoty působené strachem a nepochopení druhých. Můžeme vykročit z bludného kruhu a ukázat co v nás je, být vidět, prosadit se. Věřit si je základ k obratu. Otevřít se, uvolnit mysl, otevřít dveře světlu, teplu a mateřské péči o nás. Dívejme se dobře, ladíme se s vlastní cestou. Nebojme se, nekrčme a proveďme změnu, opusťme cizí hru a jeviště a změřme si vlastní scénu, kde budeme nadále hrát. Tak začínáme velet svému životu. Žijme vlastní záměry, vlastní vize a tvořme podle nich.

Chyby jsou jen důraz na formu a nepochopení obsahu. Chyby neexistují. Jsou to činy, které skrývají ve svém důsledku poklady, co nám pomáhají uvidět a následně se rozhodovat, jak to v životě dál chceme a jak nechceme. A tak tvoříme nově.

Energie 8 Imox vládla poslednímu dni roku 2018. Zítra bude 9 Iq´ co byl na Nový rok. Dnešní a zítřejší energie naznačují budoucí cestu.

Imox je o sebehodnotě, světu hmoty a obživě. Vyzařuje mateřské teplo, péči a klid. Je nadšený, ochotný jednat, má sebedůvěru, sebeúctu a víru ve vlastní tvorbu.
Znamení Imox je hlubina tvoření, počátek všeho. Je to všeobecné všechno, obsahující všechno a všechny, původní masu a možnosti. V antické Mayské mytologii roste strom středu světa ze zad ohromného kajmana, který dříme ve vodách prvotního oceánu. Tím je toto znamení také vládcem oceánů, obývaného vodními živočichy.
Spojením s vodou je Imox období, kdy Mayové žádají o déšť, ten vidíme i v originálním glyfu. Oceán je symbol kolektivního vědomí či společné i rodové mysli jako základem lidstva. A právě tady leží vize a sny celku. Imox je tímto prvotním tvořením zároveň i symbolem levé ruky. Tedy pravé mozkové hemisféry, která je ženská, intuitivní a tvůrčí. Schovaná, skrytá.
Význam Imox zdůrazňuje fakt, že praktický svět je často v rozporu se světem snů a vizí. Nicméně pravá a levá ruka nebyly stvořeny k tomu, aby byly v rozporu, ale aby spolupracovaly. Imox je tak o mentálním a duchovním růstu a vědomí dalšího kroku. Je to základ života a nový začátek. Je to znamení obtížných kvalit obecného vědomí, nebo i nevědomí, ale zároveň podporuje sílu individuální osobnosti.

Známé osobnosti narozené ve znamení Imox jsou např. Tom Hanks, Frank Sinatra, Thomas Edison, Walt Disney.

pondělí 16. září 2019

16.9.2019 7 Ajpu

LÁMÁNÍ CHLEBA; NĚCO KONČÍ A NOVÉ ZAČÍNÁ; PŘESKUPENÍ SIL A SMĚŘOVÁNÍ; ZMĚNY Z VNITŘNÍCH PODNĚTŮ; VOLBA BUDOUCÍ CESTY PODLE SVÉ PRAVDY

VYLÉZT ZE SVÉ SKOŘÁPKY A KONTROLOVANĚ ZÁŘIT JE LEPŠÍ, NEŽ ZŮSTAT V IZOLACI

Dnes uvidíme vliv nadvlády naší nad druhými a druhých nad námi. Donutí nás to asi přehodnotit dosavadní život a vztahy a sundat růžové brýle. Bude to souviset s minulostí a starými traumaty. Budeme zkoumat a rozhodovat se, zda to dále v životě chceme, nebo ne, jestli okolní svět a lidé budou s námi nadále houpat, nebo ne.
Dnešní energie je hlavně o uvolnění stagnujících energií, které nás brzdí, ale jsme otevření přijímání, takže pozor na důvěřivost a naivitu. Uvidíme, porozumíme, prohlédneme manipulaci a iluzi důkazů a řečí. Bude dobré myslet pozitivně, řídit se vlastní intuicí a nebude to možná snadné.
No a něco starého možná skončí. Dojde na lámání chleba, volbu priorit a rozhodování ano, či ne? Jak dál? Kde leží moje pravá cesta, můj potenciál? Vším jsem prošel a jsem fakt dobrý. Půjdu dál svojí cestou a tempem a ono to půjde. Jde o probuzení osobní síly, přestáváme dělat věci z povinnosti, nalézáme své vlastní priority. Volíme změny k tomu, aby náš budoucí život odrážel naše nitro. Abychom fyzicky ztělesnili svého Ducha, své vnitřní slunce, svůj pravý potenciál, aspirace. Začíná cesta závislosti vedení výhradně vlastním nitrem bez nutnosti důkazů a přesvědčování.

Znamení Ajpu je o překonávání bloků a negativity, o uvolňování okovů co nás drží zpět od realizace záměrů duše, o schopnosti přinést zabezpečení, o práci s egem, dominancí, arogancí a agresí, o spojování či oddělování od okolí, odhaluje a přeměňuje, opouštění domněnek a předpokladů vedených egem, znamená touhu po jistotě v životě. Je to energie spolutvůrce, ale ta touha po spolutvoření se nesmí zvrhnout do úplné ztráty sama sebe a vlastních záměrů ve snech a záměrech druhých, či naopak prosazování pouze vlastních cílů.
Ajpu je o vnímání jednoty a rozpoznání jejích hranic s bytím sám sebou. Je to mužská energie a překládá se jako slunce, pán, lovec, květina. Všechny tyto významy ukazují některý z aspektů znamení. Osvícení, jistoty, touhu po duchovnu, vnímání krásy, pozitivní pohled na svět. Ajpu dokáže odkrývat příčiny situací a tak nahlížet na druhé s pochopením, že všichni jsme součástí jednoho celku. Ajpu je symbol celistvosti a kompletnosti, začátek i konec zároveň. Tradičně je to Den smrti. A po smrti nastává znovuzrození. Je o přirozeném vůdcovství, zápasu, hrdinství a lovu jako dosahování posvátnosti jedince. Vyjadřuje záměr bezpečí a harmonie, kultivaci moudrosti, talentu a fyzické statečnosti.
Ajpu je mistr ve vytváření společenství a navazování vztahů, o pravé ctižádosti, vedení a pomoci. Výzva pro Ajpu je otevřít se, začít komunikovat a postupně hledat cestu k druhým.

Známé osobnosti narozené ve znamení Ajpu jsou např. Albert Einstein, Vincent van Gogh, Michelle Pfeiffer.neděle 15. září 2019

15.9.2019 6 Kawoq

ZMĚNY V PLNÉM PROUDU, SPOLUPRÁCE S UNIVERSEM PŘI LÉČENÍ ŽIVOTA A ČINY V REALITĚ, ZBAVUJE MYSL SETRVAČNOSTI A PŘEDSUDKŮ, VYVÁZÁNÍ Z PŘIPOUTANOSTI NA DEFINOVANÉM A PROŽÍVÁNÍ KVALITY

Dnešek může vynést na povrch emoce jak se osvobozujeme, rodíme k vlastní volnosti, vstáváme jako Fénix z popela. Můžeme vnímat naléhavost, mohou nastat třenice, kritika, strachy, emoční nestabilita.
Na druhou stranu nám energie pomůže vnést klid do emocí s krajními projevy. Můžeme se vnitřně osvobodit, uvolnit a pochopit, že uzdravení srdce pomůže vnímání krásy kolem sebe, prožívání přítomnosti a ne dosavadní dosahování. Mysl se zbavuje předsudků, lpění na kvantitě, nalézáme bohatství v nitru a kvalitě. Energie napomáhá opuštění setrvačnosti, odstraňuje emoční suť strachu ze selhání, víry ve vlastní nehodnost - staré bariéry proti lásce. Napříště na pocity z nitra reagujme nově, jinak než dosud, spontánně, kreativně umožněme jejich projev. Naladit se, nespěchat, soustředit se jak zareagujeme v daném okamžiku - ani nezatlačit, ani necouvnout. Libujme si v přítomnosti a tvořme si ji podle pocitů a vlastních potřeb. Jsme spolutvůrci svého života a když správně zareagujeme, možná přijde nečekané. Energie požehnání.

Pro výpočet osobního Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Kawoq se překládá se jako déšť pro dobrou sklizeň, nebo bouře s lijákem, nebo také jako porodní bába. Na původním glyfu znamení vidíme dítě v mateřské děloze.
Kawoq je o nás samých, o rodině, lidech, společenství. Souvisí s vlastní příslušností k něčemu většímu, než jsme sami. Je o tom, jak na sebe vzájemně působíme se vším kolem nás - lidé, země, zvířata, duchovní svět. Nedorozumění a potíže znamení v aspektu bouře nás separují od rodiny a domova. Zároveň ale nabízí i řešení ve formě určitého sebeobětování a spojení s ostatními, díky kterému můžeme nejlépe dosáhnout vlastního zrození a ukončit trable, vlastní porod. Vystoupit ze svého ega a spojit se s ostatními.
Kawoq je duch rozhodnutí a urovnání, které se dostaví až složíme zbraně a zanecháme vzdoru. Dopad těchto rozhodnutí přináší velikou tvorbu.
Kawoq je jak o materiální, tak duchovní hojnosti. Je to déšť, co umožňuje a přináší dobrou sklizeň. Ve formě bouře se silným deštěm Kawoq spláchne vše, co už víc ve svém životě nepotřebujeme. Tak uklízí odpad nejen ze včerejška a spojuje se s významem porodní báby, která připravuje porodní cesty ke zrození nového. Je to sám porodní proces, cesta k harmonii se sebou, rodinou a přáteli.
Kawoq se příliš stará o to, co si o něm myslí ostatní, co o něm říkají ostatní. Má mít na paměti, že vlastní názor na sebe je stejně důležitý, ne-li důležitější. Ani nadvláda, ani oběť. Je tak tedy i o změnách, které je třeba udělat na cestě k vlastní osobní síle.

Známé osobnosti narozené ve znamení Kawoq jsou např. Nicolas Cage, Princezna Diana, Brad Pitt, Nicole Kidman
sobota 14. září 2019

14.9.2019 5 Tijax

OTEVÍRÁME SE VEDENÍ, HARMONIZACE SÍLY PROPOJENÍ POLARIT, PŘEDTUCHA, UČÍME SE HLUBOKÉ KOMUNIKACI

Dnes je číslo 5 i znamení o změně, svobodě, úsilí, komunikaci a vylepšení, harmonizaci. Spojení Tijax a 5 je o argumentaci, hašteřivosti, pohotové reakci, impulzivitě, o komunikaci.
Začínáme dělat vnější změny na cestě k vlastní realizaci, ale klíčem k úspěchu je komunikace jako nástroj. Komunikace s kým, čím? Být obezřetní, udržet ego na uzdě se vyplatí. Energie pomáhá spojit mužskou a ženskou složku, aspekty v nás, pro vlastní harmonii a zároveň ukončuje naši izolaci od Zdroje způsobenou starými postoji a způsoby prosazování. Můžeme objevit krásné, ale dosud skryté.
Dnes se učíme komunikaci se Zdrojem, rozpoznávat, které zprávy pocházejí z mysli a které z nitra. Je to vedení naší pravou podstatou. Učíme se rozpoznat linii mezi dvěma světy, překlenout vzdálenost do budoucnosti a správně tento dosud skrytý potenciál využít pro své dobro a dobro všech, nikoliv k destrukci. Vidění polarit je dar. Spojení kosmických polarit. Slovo může pomoci, nebo uškodit.
Sledujme dnes vedení třeba v tom, kde nám věci půjdou přirozeně a kde je budeme dotovat. Přirozený a hladký chod věcí a činů ukazuje na naši pravdu.

Kombinace s letošním Vládcem roku 6 Kej říká: Jít a udělat co máme vepsáno v osudu. Úplné prolnutí. Plynutí namísto myšlení. Předchůdcem každého činu je myšlenka. Emoce, činy a slova musejí být v souladu. Nechat znovu vzplanout mocnou sílu.

Tijax znamená zuby a jazyk, komunikaci, paměť, učení přes reflexi. Je to znamení pro neohrožené čištění ducha, na odstranění všeho, co stojí v cestě a blokuje nás od bytí čímkoliv, čím chceme být. I ty nejsložitější problémy mohou být vyléčeny. Držme se svých snů a ideálů, dnes tvoříme budoucnost. Stůjme potížím vstříc v síle a ne v oběti.
Znamení Tijax se překládá jako nůž, obsidiánový oboustranný nůž. Obsidián je velmi ostrý, znamená separaci, rozpoznání a odřezání. Je to bojovník a neúnavný hledač pravdy a osvícení, co vede k růstu. Zbavuje nás špatných bohů, je to důrazný léčitel. Nabízí synchronicity a vedení po cestě. Velmi záleží na tom, v jakých rukou se ocitne a jak s ním bude zacházeno.
Tijax vládne důsledností a důkladností vedoucí ke změnám na další cestě životem. Pozor na ostří nože v podobě slov. Může buď ošklivě pořezat, nebo jako jistá ruka chirurga odstranit opatrně nemocné tkáně, či jako řezbářovo dláto, co správně vedeno, vytvořit krásu. Moudrost a čištění přichází přes výzvy a disonanci. A ty dokáže energie Tijax ukázat a zároveň vyléčit.

Známé osobnosti narozené ve znamení Tijax jsou např. Keanu Reeves, Sophia Loren, Martin Scorsese, Fidel Castro.