úterý 13. listopadu 2018

13.11.2018 12 Aj

DOBRO ZKUŠENOSTI, PŘIJETÍ SEBE JAKO BRÁNA DO SVOBODY, KULTIVACE DO SÍLY A KRÁSY, PŘEVEDENÍ VNITŘNÍCH PROCESŮ A POSTOJŮ DO VNĚJŠÍHO SVĚTA

Dnešní energie dává dohromady inspirace a změny, celou zkušenost a přináší sílu a podporu.
Propluli jsme vlnami, zažili potíže na cestě, museli jsme být upřímní sami k sobě, prokázali zaměření a bylo nám pomoženo. Spadly balvany mysli a Duch byl uvolněn. Jakou si vybereme další cestu? Zkušenost usměrňuje průtok energie propojení, kultivuje ho a tak vítězí život nad stagnací a točení v kruhu opakování vzestupů a pádů. Víme co chceme, končí slova a začínají činy. Začíná převedení vnitřních procesů a postojů do vnějšího světa, rozpohybování života. Kontakt s vlastním životem, svými zájmy a talenty, se životy druhých, přináší osobní spokojenost. Užívejme si všeho, sami sebe, všech, života i cesty, po které jdeme. Buďme k sobě i ostatním upřímní, poctiví a rovní. Přichází triumf života, díky zažitým potížím objevujeme svůj potenciál duchovní bytosti.

Kombinace s letošním Vládcem roku 6 Kej říká: Rozlamujeme krunýř z pravidel, hrdinně porážíme stagnaci a tvoříme si nový vesmír. Počátek růstu a prosperity, vyjádření své podstaty Ducha.

Pro výpočet osobního Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Znamení Aj je v základu o pevnosti pocházející ze síly, je to spirituální vůdce, pilíř. Je o hojnosti a obnově, o tom být v harmonii se sebou a s ostatními, o duchovní a psychické rovnováze. Představuje svobodu, trpělivost, tvůrce, má sílu a vůli jednat.
Aj reprezentuje triumf života nad smrtí i ve významu prolomení hranic vstříc novému narození. Velmi mu záleží na rodině, tak snadno se nevzdává a ve své podstatě znamená Autoritu.
V původní Mayské mytologii jej symbolizuje stvol třtiny či kukuřice se svým pevným a rovným středem, který spojuje kořeny v Zemi s hlavou v Nebi. Zde je také podstatou významu energie Aj Strom Světa, centrum všech věcí.
Energie Aj znamená dobré počasí, dobrou sklizeň, dobré časy doma a s ostatními. Jeho největší zájem je zajistit harmonii doma a v komunitě. Aby toho dosáhl, je jeho hlavním znakem uplatňování vlastní autority, morálky a spravedlnosti, to vše se sklonem k perfekcionalizmu. Tohle je největší kámen úrazu jinak úžasného znamení Aj. Autorita pomáhá i škodí, perfekce se může zvrhnout až v zarputilost. Stejně tak si citlivý Aj musí dávat pozor na to, aby ho jeho vnímání světa nestrhlo na samé emoční, nebo životní dno. Psychická rovnováha je pro Aj úkolem.

Známé osobnosti narozené ve znamení Aj jsou např. Barrack Obama, Sigmund Freud, Carl Jung.pondělí 12. listopadu 2018

12.11.2018 11 E´

POHYB A ŽIVOT, MOUDROST NEJISTOTY, OBJEVY BEZ RISKOVÁNÍ, ŘÍZENÍ CHAOSU

Energie pohybu, elánu a touha po objevování je dnes silná, ale riskantní. Každý svého štěstí strůjcem. Víme co chceme žít, zaměřujme se nepřetržitě na svůj cíl, jako kormidelník, co řídí loď v bouři. Představuje si cíl cesty, sleduje vlny a hledá cestu mezi nimi, aby doplul kam chce. Řídí loď tam, kam právě vidí, ale v hlavě má jasnou představu cíle. Ať se děje co se děje.
To znamená představovat si sebe v různých situacích výsledku svých záměrů. Řídit svá hnutí, být nad věcí a zapojit pozorovatelský talent. V klidu sledovat kudy plout a pak jít. Žádný spěch, starosti, úzkost či urputnost. Trecéna nás učí kvalitě pohybu, napojení na sebe, vyčištění mysli, uvolnění Ducha, flexibilitě. Stejně nám vše, co je pro nás zamýšleno, přijde do života, tak není třeba něco lámat. Změna je život a pomáhá nám porozumět vlastní suverenitě a co to skutečně je nezávislost. Přijímejme vše s očekáváním lepšího a využijme změny pro sebe. Dnešní síla je velká, riziko ztráty směru pokoušením svůdců z cesty také. Nedejme se, trvejme na své nastoupené cestě vnitřní silou a přesvědčením. Vesmír pomůže najít cestu z bludiště, bláta a bouří.

Kombinace s letošním Vládcem roku 6 Kej říká: Projít fyzickými obtížemi za účelem nového růstu života. Materiální stabilita přichází přes odstranění všeho blokujícího a starého a tak napomáhá zrodu nového. Volba směru cesty znamená změnu podmínek, které k ní potřebujeme. Výměna starého za nové.

Pro výpočet osobního Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Hlavní význam emočního znamení E´ je Cesta a hlavně duchovní cesta. Cesta života po které jdeme, schodiště i jednotlivé stupně po kterých stoupáme ke spiritualitě a pochopení vlastního sebeurčení. E´je o emocích, prožívání, citlivosti, vztazích, naší svobodné vůli. Je o léčení duševním i fyzickém, protože co prožíváme uvnitř se zobrazí navenek. Je to objevná cesta jak věci fungují, cesta akce a reakce.
Mayové chápou čas jako cestu a duchovní učitele jako průvodce na cestě. Proto je E´ i znamením průvodců. Zvířecím symbolem tohoto znamení je Rys a v původním glyfu E´ je hlava rysa se zuby. Další obecně známý význam E´ je Zub, který je symbolem všech věcí, které určují náš průchod Cestou života. Zub je symbolem lidské bytosti, neboť nás odlišuje od bohů. E´ je energie objevování. Touha po objevování posouvá hranice nemožného a chápání bezpečí. Největší objevy obvykle přicházejí tímto způsobem. Tak vzniká zkušenost.
Výzvou pro znamení E´ je nutnost cíle, jinak pouze bloudí životem. A to jak bloudění vnitřní, tak fyzické. Tím symbolizuje životní cestu a náš pohyb na ní. E´ znamená stát se cestou. Osoby narozené ve znamení E´ jsou vynikající komunikátoři a diplomaté, přirození vůdci, zajímají se o politiku, jsou vypravěči co umí zaujmout publikum. Vyprávějí pohádky, sdílí vědomosti, moudrost, pohodu. Pečují o lidi a vztahy.

Známé osobnosti narozené ve znamení E´jsou např. Stevie Wonder, David Beckham.


neděle 11. listopadu 2018

11.11.2018 10 B´atz

MEZNÍK; ZPOMALENÍ A ZMĚNA KURZU; MOTIVACE - OBNOVA; TLUSTÁ ČÁRA ZA MINULOSTÍ; NÁVRAT K SOBĚ; NOVÉ MOŽNOSTI.
DNEŠNÍM MYŠLENÍM, ZAMĚŘENÍM A ČINY VYTVÁŘÍME SVOJI BUDOUCNOST

Mužský a ženský aspekt se spojují pro tvorbu nové budoucnosti ve významu propojení našich hemisfér, ale i fyzicky ve tvorbě nových partnerství. Je tu vedení k Duši, úctě k sobě, potenciálu, blahobytu, odstranění bloků proti životu v radosti.
Dnes je velmi významný den pro tvorbu naší budoucnosti, je nejlepší příležitost vytvořit něco památného, s trvalou hodnotou, když udržíme zaměření na své záměry a tvorbu života podle sebe.
Jde o energii kompletní změny směru - opuštění strachů ze smrti, odchod a rození do reality.
Zvedněme zadek a žijme život podle své duše. Nevracejme se zpět, žijme teď to co chceme, abychom byli v budoucnosti.
Buď NAŠE vůle, nikoliv vůle někoho jiného! Čemu věříme, tím se staneme. Energie této trecény je o síle Ducha, připojit se na sebe, využít sílu Ducha k překonání těžkostí, neztrácet víru, nevracet se už do minulosti (= stagnace) a vystoupit z kukly do svého života.

Kombinace s letošním Vládcem roku 6 Kej říká: Zničení falešných bohů (bůh mysli, zemětřesení), impulz k novému, dát výraz Pravdě, propojování Ducha do těla. Nebát se smrti, udělat krok do pekel pro budoucí zrození.
Mayové mají výstižnou větu: "Falešní vůdci padnou v roce Kej." Vůdci jakéhokoliv druhu, vnější i vnitřní. A to je dnes.

Pro výpočet osobního Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Znamení B´atz je o životě a moudrosti, osudu, neomezené tvorbě, umění a přírodě. Toto znamení není o materiální sféře, ale o radosti, aktivitě, tvorbě, volnosti.
V antických dobách byla opičí dvojčata patronem zpívání, malování a psaní hieroglyfů. Nověji je základem Mayský bůh tvorby B´atz, který spojuje Nebe, Zemi, život a moudrost do jednoho vlákna a spřádá tak čas a osud, spojuje minulost s budoucností.
Je to znamení 9 měsíců zrání dítěte před narozením. Je to mistr všech umění, talentovaný a šťastný tvůrce, učitel, malíř, muzikant, spisovatel, řečník, obchodník, trhovec. Obecně velmi vhodný pro svatby, nové vztahy, počátky projektů, řešení rodinných problémů.
B´atz je perfekcionista a musí si dát pozor na ego a aroganci. Má obrovský kreativní potenciál nejen na fyzické úrovni. Podle původní Mayské mytologie je život, který žijeme, uspořádaný vzorec a Nesvětí jeden velký chaos. V našich životech se obojí propojuje.
Také podle Mayů používáme slova ke spřádání reality stejně, jako se vlákno používá ke spřádání do látky. Proto je slovo velmi mocné a je jeden z nástrojů znamení B´atz. Dokáže smotat vlákno starého s novým a stejně tak odmotat jakýkoliv problém. Výzvou pro osoby B´atz je dokončovat započaté.

Známé osobnosti narozené ve znamení B´atz jsou např. Sean Connery, Dustin Hoffman, Harrison Ford, Robert de Niro.


sobota 10. listopadu 2018

CO TO ŽIJI A KDO VLASTNĚ JSEM? KAM MOHU JÍT? KDE JE MOJE PRAVÁ IDENTITA A JAK SE K NÍ DOSTANU??

Proč se mi ty věci dějí? Co to vlastně žiji? Kdo jsem? Odkud jsem přišel a kam jdu? 
Výpočet Životního plánu, v datu narození je vše.


Podle Mayské astrologie je každý narozen v jednom z 260 dní duchovního kalendáře, tomu říkají "tvář slunce". Ta obsahuje řadu čísel od 1 do 13 a jeden z dvaceti znamení (nawalů). Jak čísla, tak nawaly nesou rozdílné vlastnosti. Kombinace čísla s nawalem určuje naši osobnost, naše silné a slabé stránky.
Z této kombinace je možné odvodit výklad osobnosti, který vám může pomoci ukázat kvality, které nesete. Dokážeme nahlédnout za viditelnou osobnost na vaše skutečné motivy, co vám přináší radost a kde jsou vaše výzvy. Jednoduchá kombinace čísla a nawalu může být rozšířena do tak zvaného Mayského Stromu života, ve kterém se objeví další čísla a nawaly reprezentující vaši minulost, budoucnost, intuitivní a fyzické aspekty. Tento základní kříž je ještě dále možné rozšířit do seskupení devíti znamení, které sahají daleko více do budoucnosti jak na straně intuitivních, tak fyzických aspektů.

Některé nawaly nesou energii umění, některé zahradníků, nebo poradců či strážců zákona. Bohužel současná podoba světa obětuje a pohřbívá ideu po životě v souladu s tím, co je nám přirozeně dáno ve prospěch toho, za co se dobře platí. Ovšem pokud je váš život a práce v souladu s energií vašeho zrození, projevujete přirozený talent ve všem co děláte. Většina lidí tak může dojít štěstí, protože budou dělat radostně svoji práci a budou v ní úspěšní.
Mayská astrologie může být také nápomocná lidem, kteří se ocitli na nějaké životní křižovatce, cítí se nespokojení ve své profesi a přemýšlejí jak dál.

A jak materiál vypadá? Vypracování Životního plánu je několik hodin práce a k tomu potřebuji celé datum narození. Výsledek je tištěný dokument v kroužkové vazbě a foliovém přebalu, aby vydržel celý život :-) Obsahuje několik stran popisů 12 různých energií, které nás ovlivňují od narození do vysokého stáří a vykreslují příběh porozumění a růstu, ukazují cestu odkud - kam jsme si pro tuto inkarnaci naplánovali jít. Je to náš scénář pro hru Život, který jsme si vlastnoručně napsali :-) Dají se v něm najít talenty a dary a každé znamení je nějak víc vhodné pro určitá povolání. Materiál obsahuje i prostor na poznámky. Nedílnou součástí práce je následující osobní výklad, nezbytný pro pochopení tištěných textů. Obvyklá doba trvání jsou 2 hodiny, vydávám ze sebe nakonec daleko víc než výklad Plánu (a taky je to zpravidla delší, než 2 hodiny...) Osobní setkání na výklad se koná v Brně. 

Také je tento systém velmi užitečný k určení talentů DĚTÍ a tak umožňuje rodičům je tímto směrem vést. Ve výsledku to znamená pro děti šťastný a naplňující život.


Osud je přirozené ztělesnění Duše.
Naším úkolem je přinést zpátky na Zemi svůj vzorec.

Pro vypracování Životního plánu mi napište na zivotniplan@gmail.com  Ráda vám pošlu příslušné informace o tom, jak to uděláme :-)


10.11.2018 9 Tz´i

VÁLKA NEBO LASKAVOST; SOUTĚŽ NEBO SDÍLENÍ; ODVRHNUTÍ NEBO TOLERANCE;
ZJEMNĚNÍ AUTORITY A ODLEHČENÍ, SÍLA VEDENÁ DO KRÁSY A HARMONIE, VĚDOMÉ ZAMĚŘENÍ NA DOBRO JE STOPA VEDOUCÍ K CÍLI, LÉČENÍ EMOCÍ

Ego x Laskavost, osvobození od negativity, benevolence.
Dnešek je o uvědomění krásy všude kolem nás. O ponoření hluboko do bohatství života a jeho ocenění. Je o způsobu, jak kráčíme životem a dnes jím kráčíme v laskavosti a našlapujeme zlehka.

Neodmítejme lidi, národy, situace a věci jen proto, že jim nerozumíme, neodpovídají našim pravidlům, modelům a představám o tom, jak by měli vypadat, nebo nejsou upřímní a oddaní stejné věci jako my. Zbytečně a škodlivě si tím zužujeme duševní i citové obzory. Uvolněme svoje pravidla, škatulkování a šuplíkování, které vede k soutěži a válce. Vytvořili jsme je na základě starého ponížení, opuštění, strachu, starých traumat. Nemusíme to žít, můžeme žít i druhou tvář znamení Tz´i. Uzdravme své emoce.
Definujme sebe, zaměřme se na sebe a jakou chceme svoji budoucnost. Připojme k egu také srdce a nechme ho nahlas promlouvat. Odstraňme ostré okraje našeho myšlení a chování. Dnes ladíme své rytmy a děláme si jasno v další cestě za pomoci své ženské, intuitivní části. Tou se nechme vést. Bohatství, moc a uznání je fyzická iluze.
Na den 9 Tz´i se narodil Adolf Hitler.

Kombinace dnešní energie s energií letošního Vládce roku 6 Kej říká: Intuice + intelekt, práce na propouštění lidských iluzí - chyb mysli, proces smíření se sebou a druhými, začátek cíle - končí stará podoba.

Pro výpočet osobního Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplanvemail.com.

Tz´i znamená právo, řád a pořádek. Je o zákonech přírody, duchovních i těch vytvořených člověkem. Je o vedení, pravidlech, spravedlnosti a pořádku. Je o pravidlech, termínech, tlaku, diktátu zvyků a posedlostí. Na světlé straně je o pomoci a radě, zajištění, že zákony budou dodržovány.
Je také o emoční rovnováze, laskavosti, strategii. Tz´i znamená také loajalitu, laskavého průvodce, parťáka, přítele, pomocníka. Jako průvodce s námi dělá první kroky do tmy a vede nás do zrození vlastní pravé autority. Tz´i také projevuje sexualitu jako tvůrčí prvek a tak je o vládě smyslů, důvěře a zradě.
Překládá se jako Pes, ale v původní Mayské definici se vztahuje na téměř všechny čtyřnohé kožešinaté obyvatele džungle, takže zahrnuje i další představitele tohoto znamení - mývala, nebo kojota, jako průvodce kopci a horami. Tz´i je jedno ze znamení, které má silný vztah k primitivní podstatě a divočině.
Tz´i souvisí s cestou života, stejně jako znamení E´, ale neznamená cestu samotnou, ale způsoby, jak po cestě kráčíme (charakter). Proto také v jazyce Yucatec se nazývá Oc, což znamená šlépěj. Se znamením Tz´i se snažíme jít cestou života s duchem rovnováhy a harmonie vlastním souladem s kosmickými a přírodními zákony. V představě psa vidíme loajalitu i zradu a nevěru, bezpodmínečnou lásku i vyceněné zuby, vášeň, impulzy, smysly co mohou vést na scestí.

Známé osobnosti narozené ve znamení Tz´i jsou např. Steven Spielberg, J. K. Rowling (autorka knih Harry Potter), Vladimír Putin, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Adolf Hitler.
pátek 9. listopadu 2018

9.11.2018 8 Toj

PŘETNUTÍ SVAZUJÍCÍCH SÍTÍ EMOCÍ OBĚTI, ODDĚLOVÁNÍ MINULOSTI A ZAČÁTEK PROSAZENÍ, UVOLNĚNÍ ENERGIE ZE ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČÍ DO VLASTNÍCH AKTIVIT RADOSTI

Období výcviku a zkoušek skončilo. Buďme vděční, radujme se, konečně je za námi dlouhá doba paralyzujícího palce, který nás jako mravence mačkal k zemi.
Energie Toj je hlavně strach o přežití, poloha oběti, hledání vlastní ceny a z toho plynoucí chování navenek. Je obětí i žárlivcem. Obětuje sám sebe a své zdroje, aby si zajistil bezpečí. Ale je to silná osobnost, takže emoce uvnitř bouří. Chce to tak i nechce zároveň. Oheň a voda.
Dnes jsme v období změn, chceme jít podle sebe, chceme tvořit podle sebe, být podle sebe, předělat věci, uvolnit se a jít podle sebe. Využít dobře energii, srovnat ji do přirozenějšího stavu dávání a přijímání, protože služba není oběť, ani tlak.

Kombinace s letošním Vládcem roku 6 Kej říká: Začínáme cestu za nekonečnými možnostmi, cestu učení k činu beze strachu, odstraňování minulosti a obnovy skutečných hodnot.

Toj je podle původní Mayské mytologie Voda a Oheň. V aspektu vody znamená déšť, který oživuje zemi. Pro Maye je ale podstatnější aspekt ohně a je obsažen ve velkém významu obřadních ohňů jako očistného procesu. Voda či vzduch mohou být znečištěny, ale plamen ohně nikdy. Mayové zakládají obřadní ohně a jako vyjádření díků pálí nejrůznější obětiny.
Toj znamená příčinu a následek, platby dluhů za dobré i špatné činy, oheň co pálí nemoci a tak léčí a uvolňuje všechnu negativitu. Toj je o vyrovnání dluhu a přináší novou harmonii a rovnováhu. Toj nese také karmické dluhy spojené se zneužíváním moci na dětech a partnerech. Toj vede k zamyšlení a následné očistě po nerozvážných setbách Q´anil.
Toj je hlavně energie vděčnosti za vše dobré i špatné, harmonizace emocí, současné i karmické minulosti, vybízí k platbě životu, poděkovat za všechno blaho, které jsme v životě obdrželi, za dar svých dětí, za plodnost žen, sjednocení mužského a ženského aspektu.
Osoby Toj mnohem víc dávají, než přijímají, takže ztělesňují na jedné straně spektra nejvyšší laskavost a na té temnější straně nejhorší možné zneužívání a manipulaci. Kolo života se tedy otáčí a v něm dáváme a bereme. Obojí musí být v rovnováze. Toto znamení je zprvu negativní, ale podporuje změnu pohledu na věc, obrat do pozitivního stavu, pokrok, růst.

Známé osobnosti narození ve znamení Toj jsou např. John Lennon, Madonna, Mick Jagger, Julia Roberts, John Travolta.čtvrtek 8. listopadu 2018

8.11.2018 7 Q´anil

PLNÁ ZÁŘE, MISE ZRÁNÍ DOKONČENA, BOD PŘECHODU, UVOLNĚNÍ VŠECH HRANIC A LIMITŮ, KONEC PARALYZUJÍCÍHO STRACHU ZE SELHÁNÍ, VYDAT SE BEZ OBAV NA CESTU ZA SVOJÍ SVOBODOU A ŽIVOTEM PODLE SEBE

Včera bylo vše uzavřeno. Kulminovaly zkušenosti, abychom pochopili. Dnes naše hvězda začíná zase stoupat nad obzorem, je znovuzrozená. Nově se rodíme i my. Brzdy, paralýza a babrání v minulosti jsou ukončeny, oběti našemu růstu a cestě ke zralosti byly položeny. Vrcholí změny po velkém čištění ke zrození naší vnitřní hvězdy, slunce, k vyvážené osobnosti. Zrání je dokončeno, můžeme sklízet. Spojit rozpojené.
Dnešní energie znamená uvolnění hranic a limitů, soustředit své vlastní světlo na jeden bod, připomenout si co chceme aby nám vyšlo, ozářit to plným světlem, postarat se o zaseté semínko až do plné zralosti. Netříštit svoji energii do mnoha stran a lidí, neplýtvat velkorysostí, nevyčerpávat svoji pečující energii na druhých, ale to co mám namířit na svůj jeden cíl. A vydržet. Tady je pak dobré uplatnit Q´anilovu disciplínu a péči.
Dneškem počínaje dostáváme obrovskou podporu a dost času na odhalení své mystické síly a cesty. Přichází učitel, co má velký civilizační vliv. Začíná nový vzestup, vrchol záře bude na den 2 Q´anil začátkem ledna. Během těchto 60 dní mohou mnohým z nás přijít zásadní změny. Ode dneška se k nám připojuje náš učitel pro to, abychom získali kvalifikaci, poznali sebe, vyvíjeli se, nacházeli řešení a měnili věci podle sebe. Do toho vstoupí 20.2.2019 Vládce roku 7 E´- ukončování dosavadní části cesty a příprava budoucnosti.

Kombinace dnešní energii s letošním Vládcem roku 6 Kej říká: Odsunování překážek, proměna, rezonance. Zakousnout se s chutí do plodů, dozrál v nich čas a naše vůle. Dívat se, uvidět a jít. Světlo je tu a osvěcuje. Z bezmoci do vlastní moci co leží v nás.

Pro výpočet osobního Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Znamení Q´anil se překládá jako Semeno života, záře života. Je o životě, tvorbě, kráse, plodnosti, pěstování, péči o druhé, lásce a hojnosti, úspěchu a záři ve všem a všude. Je to semeno zaseté pro budoucí hojnou sklizeň. Q´anil jsou v původní Mayské mytologii zahradníci a bylinkáři.
Glyf pro tuto energii znázorňuje jednotu všech 4 aspektů a opětovné opakování jednoty v každém z nich. Všechno se vším souvisí, je to uzavřený kruh.
Ze zvířecích představitelů Mayové používají králíka, jako symbol plodnosti. Qˇanil je o životě a tvorbě na jakékoliv úrovni, lásce a hojnosti, počátku a růstu, semeni živočišném i rostlinném co je zaseto pro počátek života. Je o sklizni, jídle, chtíči, smyslnosti, plodnosti, hojnosti, prosperitě. Největším darem osob Q´anil je jejich schopnost péče o druhé, někdy až tak, že jim berou šanci na vlastní chyby a jejich využití pro růst; může vést do útisku v podobě nastavení pravidel, prosazování řádu, vyžadování poslušnosti. Lidé Q´anil mají sklony k odsuzování, kritice, chování nadřazenosti. Q´anil se také mohou snadno stát oběťmi svých vášní.

Známé osobnosti narozené ve znamení Q´anil jsou např. Elvis Presley, Jimi Hendrix, Daniel Radcliffe (postava Harry Potter)