neděle 21. října 2018

21.10.2018 2 Tz´i

VOLBA CESTY V EMOČNÍCH REAKCÍCH; MANIFESTACE POLARIT VE VZTAZÍCH JAKO PROSTŘEDEK PRO SEBEPOZNÁNÍ, ZPŮSOB POUŽITÍ VÁŠNÍ, KONFRONTACE S DŮLEŽITÝMI HRÁČI NAŠÍ MINULOSTI A NAŠÍ REAKCÍ - ZRCADLO POLARIT

V trecéně probouzení pravdivé identity přes odsouvání překážek způsobených myslí a nalezení nového způsobu jak být prospěšný, přichází den výběru podstatného.
Dnes je rozhodující bod, mezník v tom, jak půjdeme dál na své cestě osvobozování ze starých omezení. Na průběhu dne uvidíme svoji roli v rodině a komunitě, uvidíme svoji službu a oba aspekty znamení Tz´i - tedy sílu, nebo slabost. Povede nás to možná k sebeobětování, k sentimentu a emoční pasti. Budeme si muset vybrat jak použijeme emoce a vášně, mezi tím co je pro nás opravdu důležité a starým modelem, který obětoval naši Duši.
Znamení Tz´i je duchovní průvodce našimi životními kopci a horami a je o osobnosti a charakteru, o způsobu jak jdeme po své cestě. Nechme se vést frekvencemi srdce/osudu, vyhněme se primitivnímu projevu svých emocí jako starých okovů a konejme podle volání. Nehledejme staré křivdy, raději s pochopením projevme úctu ke stinné zkušenosti a svoji sílu použijme k budování a potvrzování vazeb. Léčení, scelování a odpuštění je základ. Můžeme udělat znovu a lépe co dříve nevyšlo. Oprášit staré sny, naplnit své tužby beze strachu z trestu. Změna pohledu z negativního na pozitivní znamená zvýšení frekvence pro přiblížení k Duši.

Dnešní energie v kombinaci s letošním Vládcem roku 6 Kej říká: Nejlepší den pro napojení na Duši, vyvedení z chaosu cizích doktrín, spojení vlivu polaritních energií do jednoho týmu. Obnova svazku s Duší vede k harmonizaci všeho v budoucnu, pro dobro všech.

Pro výpočet osobního Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Tz´i znamená právo, řád a pořádek. Je o zákonech přírody, duchovních i těch vytvořených člověkem. Je o vedení, pravidlech, spravedlnosti a pořádku. Je o pravidlech, termínech, tlaku, diktátu zvyků a posedlostí. Na světlé straně je o pomoci a radě, zajištění, že zákony budou dodržovány.
Je také o emoční rovnováze, laskavosti, strategii. Tz´i znamená také loajalitu, laskavého průvodce, parťáka, přítele, pomocníka. Jako průvodce s námi dělá první kroky do tmy a vede nás do zrození vlastní pravé autority. Tz´i také projevuje sexualitu jako tvůrčí prvek a tak je o vládě smyslů, důvěře a zradě.
Překládá se jako Pes, ale v původní Mayské definici se vztahuje na téměř všechny čtyřnohé kožešinaté obyvatele džungle, takže zahrnuje i další představitele tohoto znamení - mývala, nebo kojota, jako průvodce kopci a horami. Tz´i je jedno ze znamení, které má silný vztah k primitivní podstatě a divočině.
Tz´i souvisí s cestou života, stejně jako znamení E´, ale neznamená cestu samotnou, ale způsoby, jak po cestě kráčíme (charakter). Proto také v jazyce Yucatec se nazývá Oc, což znamená šlépěj. Se znamením Tz´i se snažíme jít cestou života s duchem rovnováhy a harmonie vlastním souladem s kosmickými a přírodními zákony. V představě psa vidíme loajalitu i zradu a nevěru, bezpodmínečnou lásku i vyceněné zuby, vášeň, impulzy, smysly co mohou vést na scestí.

Známé osobnosti narozené ve znamení Tz´i jsou např. Steven Spielberg, J. K. Rowling (autorka knih Harry Potter), Vladimír Putin, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Adolf Hitler.


sobota 20. října 2018

POZVÁNÍ NA PŘEDNÁŠKU - BEROUN U PRAHY 5.11.2018

Srdečně zvu všechny na základní seznámení se systémem Mayského kalendáře a jak je i v současnosti geniálním a moudrým pomocníkem pro porozumění sobě a své cestě. Zřetelně a srozumitelně :-)


20.10.2018 1 Toj

ROZPOMÍNÁNÍ, PROBOUZENÍ PRAVDIVÉ IDENTITY, CESTA NA SVĚTLO, SMÍŘENÍ S MINULOSTÍ, ZROZENÍ PODLE PŮVODNÍ KONCEPCE

Máme za sebou emočně náročnou trecénu, kdy včerejší vyústění nás přivedlo do dneška. Stojíme na novém břehu a spousta věcí je jinak. Loďka ze staré minulosti odplouvá.
Začíná trecéna Toj, která je o obnově života, o návratu na světlo po prodělaném delším či kratším spánku/noci. Je o očištění, osvobození, uvolnění překážek minulosti a tak probuzení. Je o návratu ke všemu, co jsme si dosud nedovolili, co si dlužíme, co jsme si odpírali ať už na energetické, nebo finanční úrovni (což spolu souvisí). Nastává čas odejít pryč od všeho, co je už dále neúnosné. Nastává čas přivést svoji duši do harmonie jednoty, korigovat nesoulad nitra s naším fungováním. Původní plány mysli budou muset být zapomenuty ve prospěch probouzení pravdivé identity Duše. Materiální myšlení obětováno, čištění od manipulace starými vzorci, abychom poznali vděčnost. Přijde čas výběru.
Dnes je první den a tento proces začíná. Začíná čas hledání a otázek, co chceme dál od života, bude se konfrontovat původní záměr cesty s realitou.
Cílem je cesta ze tmy na světlo, pryč s depresemi, obnova vnitřní síly, vyvedení z pozemských bojů a zrození podle původní koncepce.

Kombinace dnešní energie s letošním Vládcem roku 6 Kej říká: Vzpomenout si na svoji Duši, odpojit se od věcí a zpráv co jsou dávno pryč, nutno vzdát se vymyšlených plánů, vyčistit prostor a zachytit záblesk Vědomí a věřit. Ocitneme se tam, kde máme být.

Pro výpočet osobního Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Toj je podle původní Mayské mytologie Voda a Oheň. V aspektu vody znamená déšť, který oživuje zemi. Pro Maye je ale podstatnější aspekt ohně a je obsažen ve velkém významu obřadních ohňů jako očistného procesu. Voda či vzduch mohou být znečištěny, ale plamen ohně nikdy. Mayové zakládají obřadní ohně a jako vyjádření díků pálí nejrůznější obětiny.
Toj znamená příčinu a následek, platby dluhů za dobré i špatné činy, oheň co pálí nemoci a tak léčí a uvolňuje všechnu negativitu. Toj je o vyrovnání dluhu a přináší novou harmonii a rovnováhu. Toj nese také karmické dluhy spojené se zneužíváním moci na dětech a partnerech. Toj vede k zamyšlení a následné očistě.
Toj je hlavně energie vděčnosti za vše dobré i špatné, harmonizace emocí, současné i karmické minulosti, vybízí k platbě životu, poděkovat za všechno blaho, které jsme v životě obdrželi, za dar svých dětí, za plodnost žen, sjednocení mužského a ženského aspektu.
Osoby Toj mnohem víc dávají, než přijímají, takže ztělesňují na jedné straně spektra nejvyšší laskavost a na té temnější straně nejhorší možné zneužívání a manipulaci. Kolo života se tedy otáčí a v něm dáváme a bereme. Obojí musí být v rovnováze. Toto znamení je zprvu negativní, ale podporuje změnu pohledu na věc, obrat do pozitivního stavu, pokrok, růst.

Známé osobnosti narození ve znamení Toj jsou např. John Lennon, Madonna, Mick Jagger, Julia Roberts, John Travolta.

pátek 19. října 2018

19.10.2018 13 Q´anil

OPRAVA MINULOSTI, DOKONČENÍ, OBNOVA NAPOJENÍ - VHLED, POMOC OSUDU, PŘINÁŠÍ SLADKOST DO ŽIVOTA - HARMONIZACE ÚROVNÍ

Naše pomyslná loďka přistává na opačném břehu, na kterém nás vítá naše Vyšší Já. Dozrává celý proces, přichází výsledky našeho snažení. Přichází duchovní pomoc, seznamujeme se a napojujeme na svoji Hvězdu, svoji podstatu. Dochází k ladění počátečního chaosu rozdílných úrovní, vyrovnává se nesoulad. Přichází vize, vhled do budoucnosti.
Končí trecéna cesty od pláče k smíchu, od otroctví ega a mysli do sladkosti a radosti vedení vnitřním Tvůrcem. Číslo 13 říká Žij co hlásáš. Tedy žij to, co jsi v průběhu trecény objevil, pochopil. Nalaď se na sebe, na své skutečné hodnoty a žij svůj život beze strachu vědomě napojený na své Vyšší Já. Trecéna nás vedla zpět za svými nekonečnými možnostmi, od strachu, hanby a nedostatku odvahy, k osvobozování z kódů vytvořených v dětství až po svobodu ke tvorbě vlastní.
Nevyjadřovat se a nerealizovat sebe není cesta, stejně jako není cesta prosazovat jen svoji pravdu a utlačovat druhé. Vyjádřit se, zůstat ve své síle a totéž dovolit jiným. Když tohle pochopíme, pak jsme na cestě harmonické záře ve vlastním životě, kdy se nám otevřou všechny možnosti inspirace a tvorby. Nezdráhejme se přijmout skutečnost, kdo opravdu jsme. Otevřeme dveře nové cestě bez připoutanosti a očekávání.

Kombinace dnešní energie s letošním Vládcem roku 6 Kej říká: Vyšší Já promlouvá a ukazuje cestu z bludného kruhu setrvačnosti, která byla klamavá ukolébavka zpívaná cizím egem. Oblaka se otevírají a Světlo sestupuje na Zemi. Přiblížení svému pravdivému Já. Na břehu budoucnosti, vize otevírá možnosti, osud ukazuje sílu motivací.

Pro výpočet osobního Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Znamení Q´anil se překládá jako Semeno života, záře života, Hvězda. Je o životě, tvorbě, plodnosti, pěstování, péči o druhé, lásce a hojnosti, úspěchu a záři ve všem a všude. Je to semeno zaseté pro budoucí hojnou sklizeň. Q´anil jsou v původní Mayské mytologii zahradníci a bylinkáři.
Glyf pro tuto energii znázorňuje jednotu všech 4 aspektů a opětovné opakování jednoty v každém z nich. Všechno se vším souvisí, je to uzavřený kruh.
Ze zvířecích představitelů Mayové používají králíka, jako symbol plodnosti. Qˇanil je o životě a tvorbě na jakékoliv úrovni, lásce a hojnosti, počátku a růstu, semeni živočišném i rostlinném co je zaseto pro počátek života. Je o sklizni, jídle, chtíči, smyslnosti, plodnosti, hojnosti, prosperitě. Největším darem osob Q´anil je jejich schopnost péče o druhé, někdy až tak, že jim berou šanci na vlastní chyby a jejich využití pro růst; může vést do útisku v podobě nastavení pravidel, prosazování řádu, vyžadování poslušnosti. Lidé Q´anil mají sklony k odsuzování, kritice, chování nadřazenosti. Q´anil se také mohou snadno stát oběťmi svých vášní.

Známé osobnosti narozené ve znamení Q´anil jsou např. Elvis Presley, Jimi Hendrix, Daniel Radcliffe (postava Harry Potter)
čtvrtek 18. října 2018

18.10.2018 12 Kej

STABILIZACE EMOCÍ, NITRA; NAVEDENÍ NA ŽIVOT A CÍL; ZKLIDNĚNÍ; ZKUŠENOST, MOUDROST A INTUICE VEDOU K NOVÉMU BŘEHU, JEDNA ŽIVOTNÍ ETAPA KONČÍ

Po včerejším emočně náročném dni, kdy se možná děly neočekávané věci, dnes nastává zklidnění, stabilizace nitra. Zkušenost se mění v moudrost a vědění.
Přichází období otevření intuici, připojení na Zdroj a první krůčky v používání osobní magie, přivedení svých aspirací do reality. Pozor na tvrdohlavost a jízdu ve starých kolejích ega a mysli. Uvolnění, adaptabilita a osvobození od očekávání otevírá brány k nové cestě a novému životu. Možná i novým vztahům.
Plujeme na pomyslné loďce mezi starým a novým, získáváme rovnováhu a sílu, perpektivu do budoucna. Učíme se vyrovnávat kolébání a proplout. Žádný důvod k obavám, Zdroj je tu, řiďme se Hvězdou lásky, krásy a harmonie a věřme, že vše co je pro nás určeno, nám přijde do života ve správný čas a správným způsobem. Dnešek přináší rozhodnutí a směr.

Kombinace dnešní energie s letošním Vládcem roku 6 Kej říká: Prosvětlování starých situací a procesů, rozpouští se mlha a vidíme své nové Já, zažíváme svoji energii Tvůrce, nebe je teď a tady, posilovat tréningem svoji magii, praktikovat své schopnosti, práce na propojení se vším, satisfakce.

Pro výpočet osobního Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Kej je o Čtyřce jako významu stability - čtyři světové strany, čtyři elementy, čtyři projevy lidské bytosti (fyzická, mentální, emocionální, duchovní), čtyři denní postavení Slunce (úsvit, poledne, západ, půlnoc), čtyři roční postavení Slunce (slunovraty a rovnodennosti), čtyři barvy, které symbolizují hlavní směry (červená na východě, modrá na západě, bílá na severu, žlutá na jihu), čtyři barvy kukuřice a čtyři barvy lidstva. Kej zároveň představuje i všechna čtyřnohá zvířata (i býk) a jako takový má silný vztah k přírodě. A jako pán lesa je o energii, moci, autoritě a hierarchii ve všech jejich projevech.
Kej se překládá jako Jelen, s významem mohutného samce, vládce lesa. Je to nejmocnější znamení, silná autorita se sklonem k dominanci. Jelen je pro Maye jedno z nejmocnějších zvířat. Když Mayové poprvé uviděli koně tak si mysleli, že jsou blízcí příbuzní jelena, tak jej nazvali stejně. V Mayském jazyce K´iche slovo -kej- znamená skutečně jak kůň, tak jelen. Jelen symbolizuje všechnu původní sílu divoké přírody.
V antických kodexech je bůh duchovního lovu zobrazován s ocasem štíra a jeho koncem v lidské ruce. Je to ta stejná ruka, která je vyobrazena na glyfu znamení, je to ruka lovce. Významem je to ta ruka, ve které držíme všechnu potenciální sílu čtyřkou stabilizovaného světa v jeho nekonečné celistvosti; je to přirozená síla v nás připravená problesknout do akce a záměru.
Kej je také ochránce přírody. Nejvyšší šamani jsou inciováni ve dny Kej. Osoby Kej se vyznačují silou vůle, otevřeností, sebevědomím, dosahováním cíle i přes překážky, trpělivostí, vytrvalostí, silnou motivací k práci, výkonem a pracovními úspěchy, pevností, rozhodností. To vše od harmonických projevů až po převahu ega a dominance.

Známé osobnosti ve znamení Kej jsou např. Johnny Depp, Dalai Lama, Matka Tereza, Elton John, Stephen King.


středa 17. října 2018

17.10.2018 11 Kame

POCHOPENÍ STARÝCH ZÁLEŽITOSTÍ OSUDU A TRANSFORMACE ŽIVOTA, ČIŠTĚNÍ AŽ NA PRAVOU BYTOST, DEN MOCNÉ DUCHOVNÍ PŘEMĚNY, POMOC A PODPORA DUŠE VYSTOUPIT Z VĚZENÍ MYSLI

Emočně labilní den, kdy přehodnocujeme svůj svět, denní fungování. Vidíme svoji minulost a nedostatky. Probíhá vnitřní čištění, smrt starých vzorců, programů, autorit a zlozvyků. Jde o hru osudu, vliv dávné minulosti na celý náš život, ne jen věci jednoho dne. Dnešní energie se týká životních výzev, fobií či strachů co nás provázejí a máme příležitost k jejich odstranění. Půjde o den iniciace, důležitý pro další tvorbu. Odcházíme od manipulativních, omezujících, svazujících a negativních vlivů, které jsme díky působení mysli naplňovali. Zaměřujeme se na směr k životu a nasedáme na loďku. Je vratká, kolíbe se, můžeme cítit strach, ale přesto to udělejme. Mýtická loďka veze přes práh smrti do nového zrození, které znamená osud, naše poslání na Zemi, záměr naší Duše. Dnešní energie čistí propojení s Vyšším Já, ladí naši "anténu" na příjem vyšší frekvence. Může jít o bolestný proces, protože prolamuje mříže a burcuje k probuzení k jinému způsobu tvorby než dosud. Zlomit zvyky, rigiditu, setrvačnost, ztišit ukecanou vystrašenou mysl, je těžké. Začít dělat věci opačně než dosud bez strachu z chyb a následných výčitek je těžké. Ale nezbytné. Průchodem touto vnitřní smrtí se připravujeme na novou budoucnost. Energie je vysoce tvůrčí, zasláním inspirace pomáhá vytáhnout náš vnitřní potenciál z hlubin na vzduch.
Zůstaňme dnes v klidu a věřme, že vše bude dobré. Musíme projevit sílu, odvahu a citlivost posunout se z dosavadního způsobu bytí do jiného.

"Rozdíl mezi minulostí, přítomností a budoucností je pouze tvrdošíjně udržovaná iluze.“
(Albert Einstein)

Kombinace dnešní energie s letošním Vládcem roku 6 Kej říká: Změny a procesy, co se musejí stát, abychom si přinesli světlo. Uvolnění zhoubných darů a zla pro nalezení naděje a Světla na úplném dně. Pochopení řídících zákonů, čištění cesty Ducha k původním darům.

Pro výpočet osobního Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Znamení Kame je Smrt a znovuzrození, život a smrt vedoucí do harmonie a rovnováhy, symbolizuje mír a lehčí časy. Jde o nesmírně intuitivní energii, praktické duchovní zkušenosti, vybočení z účelové každodennosti k prožitkům zklidnění a hloubky.
Je to den vhodný pro naslouchání předkům a jejich vedení, protože propůjčují svoji sílu a moudrost. Mayové chápou smrt pozitivně jako začátek něčeho nového. Dny Kame jsou pro ně dobré např. na pořádání svateb. Dosavadní podoba vztahu svatbou umírá a rodí se něco nového plné potenciálu, včetně zrození potomstva jako nové podoby obou jedinců. Kame má vztah k předkům, takže třeba svatbou se propojuje minulost s novou budoucností.
Kame tedy nejvíce znamená spojení minulosti s budoucností v bodě přítomnosti. Mayové stále považují smrt za součást života, bez ní by cyklus života nebyl úplný. Zvířecím představitelem tohoto znamení je Sova.

Známé osobnosti znamení Kame jsou např. Bill Gates, Robin Williams, Paul McCartney, Charlie Chaplin.


úterý 16. října 2018

16.10.2018 10 Kan

PRÁCE S VNITŘNÍM OHNĚM A POUŽITÍ NAVENEK, SEBEHODNOTA, RESPEKT K SOBĚ I DRUHÝM, PODPORA A SDÍLENÍ DARŮ A TALENTŮ, PROPOJENÍ PRVOTNÍCH TVŮRČÍCH ENERGIÍ, ŽIVOTNÍ ZRALOST

V trecéně učení k činu beze strachu, cesty za nekonečnými možnostmi, přichází energie moudrosti a životní zralosti získávané zkušenostmi. Ukončuje tak cyklus vzestupu, napomáhá harmonizaci všeho a porozumění sobě jako jediné autoritě a jistotě.
Tady vše začíná. Silnou energií Kan můžeme buď ničit, nebo pomáhat. Tady můžeme buď růst a pomáhat růst, nebo padnou do temnoty a zašlapat sebe i druhé. Pokud porozumíme sami na sobě a na důsledcích svého chování své používání síly, pokud její působení otočíme od obrany k růstu, začnou se dít věci. To se může stát, pokud uvolníme svoji psychiku a duši z vězení stavěnými falešnými autoritami, pravidly, povinnostmi a zákony jiných. Obvykle jde o modely rodiny, které nějakým způsobem v dětství bránily projevu vlastní kreativity, výrazu jedinečnosti, individuality, osobnosti, projevům Ducha, tedy potlačily našeho vnitřního Tvůrce.
Dnes nastává čas konce teoretizování a začátek praxe. Vnitřní oheň nás nutí začít se zabývat v reálu tím, co jsme my každý z nás. To co chceme být v budoucnu. Podporovat pravou hemisféru, rozvíjet sebehodnotu. Dnešek je energie učitele pro sebe i druhé. Prazáklad, propojení životní energie Jang a Jin, aktivní a dávající s pasivní a přijímající pro tvorbu zcela nového období, epochy, budoucnosti. Z plodného prostředí plného potenciálu, které bylo asi před 7 měsíci, můžeme propojením dvou tvůrčích energií vybudovat do budoucna svůj ráj na zemi.
Významem dnešní energie přichází moudrost, dokončují se procesy a dlouhé cesty zkušeností k novému cyklu. Můžeme dosáhnout všeho, pokud budeme vědomě kontrolovat vnitřní oheň a svoje emoce a pocity vyjádříme tvůrčím způsobem, ctít a respektovat sebe, své potřeby, svůj život ve všech podobách, žít svůj vlastní rytmus namísto tlaků a musů. Jde o rozvoj chápání života a fungování vztahů, počátek stabilizace životní síly, sebe ve světě. Napojit se na Vědomí a žít vlastní pravdu, svoji hvězdu.

Kombinace dnešní energie s letošním Vládcem roku 6 Kej říká: Vnitřní práce na porozumění sobě přinese do budoucna víc ovoce, než fyzické snažení. Vnitřní proces růstu, kterým procházíme postupem v životě a sbíráním zkušeností. Příprava ideální stopy pro budoucnost. Poznáním temných stránek přichází světlo celistvosti. Pravý důvod životního studia je, že při tom změníme sebe.

Pro výpočet osobního Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Kan se překládá jako Had, opeřený had. Znamená probuzenou prvotní energii kundalini, vnitřní oheň, který prochází tělem, má podobu blesku a svým tvarem tak připomíná hada. Tato energie oživuje vše ohromnou silou a znamená právě sílu. Z pochopení používání síly pramení moudrost. Právě jako blesk propojí nebe se zemí, tak tato energie tvoří základ životní síly. Je o všech typech transformace a růstu - evoluci lidstva, osobním růstu, duchovním rozvoji, vztazích. Síla a znalosti přinášejí moudrost.
Kan jsou nesmírně silní fyzicky i psychicky a tato životní energie je udržuje dlouho vitální. Protože jde o silnou prapůvodní energii, tak v neřízené formě může způsobit destrukci a být nebezpečná. Kan je o velké moudrosti, nebo velké manipulaci. Je o velké laskavé síle, nebo o jejím zneužití těmi, kdo hledají nadvládu nad druhými. Týká se to nás všech, máme ji v sobě nějakým způsobem všichni. Kan je silný fyzicky a klade na fyzickou kondici a zdraví velký důraz. Možná nebýt fyzické a psychické síly, neměl by odvahu a ani sílu ke změnám.

Osobnosti narození ve znamení Kan jsou např. Clint Eastwood, Marilyn Monroe, Angelina Jolie, Yeasser Arafat.