středa 22. května 2019

22.5.2019 7 Aq´ab´al

PRŮCHOD TEMNOTOU KONČÍ, SLUNCE VYSTUPUJE NAD HORIZONT- NOVÝ DEN ZAČAL. VYLAĎOVÁNÍ NOVÉ PŘEDSTAVY - ZA 20 DNÍ ZAČÍNÁ NOVÝ LEVEL ŽIVOTA,  ZMĚNA V PŘÍSTUPU A HODNOTÁCH, OD ROZUMU K CITU

V trecéně čištění duše i svého života od nadvlády ega a mysli přichází den konců v kombinaci s energií dveří do nového, architekta života. Práce je udělána, základna je kompletní, dokončujeme, zavíráme za sebou dveře boje a vstupujeme do dveří péče a sdílení. Začíná 20 posledních dní do začátku nové úrovně dnem 1 Aq´ab´al. Ukončeme dnes staré, dejme sbohem démonům noci a dovolme si 20 dní klidu, kultivace nové cesty, napojování na intuici a ladění na svoji vnitřní navigaci, na svůj Zdroj. Začíná úsvit nové éry.
To vše znamená konec strachu a nejistoty, konec strachu o přežití, zkoušek, útrap, hrůz a zbytečných obav a nová řešení, rozhodnutí, posun. Uvolnění kleští nejistoty a ovládání myslí a egem. Návrat ke zdravé rovnováze mužské a ženské energie. Srdce dnes překonává hlavu, nalaďme se a mějme oči otevřené pro nové příležitosti. Hledejme podobnosti místo rozdílností, netrvejme na rutině, nečekejme dokonalost, nerozdělujme nic na správné či nesprávné, povolme tuhá pravidla. Tím dovolíme projev talentů. Energii boje přeměňme na energii společné tvorby a sdílení silných stránek obou našich polarit. Dnešním rozhodnutím vykračujeme za svojí realizací.
Máme štěstí ve vlastních rukou a je jen na nás, jakou optiku si nasadíme a jestli budeme své štěstí stále jen hledat, nebo si ho začneme tvořit.
Včera mi napsala moje vědomá kamarádka příhodnou větu: Nic se nemusí tlačit, jen pouštět. Dovolme věcem ať se stanou správně.

Kombinace dnešní energie s letošním Vládcem roku 7 E´ říká: Začátek práce na nové představě budoucnosti, vize a perspektivy, nikoliv akce. Vyjasňování kudy má vést cesta, příprava na nový let. Nástroj je komunikace, sdílení, pohyb, ochota ke změně, vedení "náhodami". Velký skok v sebe-uvědomění.

Pro výpočet osobního Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Aq´ab´al je o úsvitu nového, třeba i nového projektu, nového vztahu. Aq´ab´al znamená úsvit, kdy zároveň existují polarity noc a den, tma a světlo. Aq´ab´al si je vědom těchto polarit a to ho může vést ke strachu z chyb. Znamení je mezičas, první paprsek, nový počátek, první výhonek objevující se z plodné tmy hotov vykvést, je to třeba i zárodek nového vztahu s potenciálem tvorby nového života. Toto znamení představuje změnu, konec starého, konec nudy, obnovu, duchovní probuzení. Schopnost dělat něco úplně nově a jinak, tedy má obrovský potenciál nových začátků. Má schopnost posunout hranice pro vznik nového.
Jak známo, ničeho nového nemůže být dosaženo opakováním stejných postupů. Aq´ab´al je zlepšovatel co věci mění. Aq´ab´al jsou optimisté, velmi přátelští a dobří lidé. Mají schopnost dosáhnout nemožného.

Známé osobnosti narozené ve znamení Aq´ab´al jsou například George Clooney, Jack Nicholson, Penelope Cruz, Morgan Freeman, Donald Trump.

úterý 21. května 2019

21.5.2019 6 Iq´

OČISTA DUŠE A NÁVRAT NA PRAVOU CESTU, NAPOJENÍ NA ŽIVOTNÍ SÍLU, VYUŽITÍ A ŘÍZENÍ VNITŘNÍ SÍLY A ZDROJŮ - ODHODLÁNÍ PRO TO CO CHCI DĚLAT, TVOŘIT, VYJÁDŘIT SEBE, ZMĚNA PŘEDSUDKŮ A REVITALIZACE DO RADOSTI

Dnes přichází energie praktického projevu energie života. Energie začíná proudit rovně k harmonii a měřitelným změnám. Včera jsme pochopili svoji tvorbu na základě převahy mysli a změnili pohled na to co je a co není důležité, na své fungování. A tak se naše pozornost obrátila do nitra a dnes umožňujeme, aby svěží vítr vše očistil a naše Duše se mohla projevit. Mažou se staré cizí zápisy, odchází nesmysly v podobě nepravých cílů, ale i strachů a obav, všech před-sudků, démoni a hrůzy konfrontací se stávají méně závažnými. Dýchejme vítr klidněji a pomaleji, jen ego a myšlení nás ženou do projevů stínů a bouří, stagnace, strnulosti a strachu.
Nemalujme čerta na zeď, nastavme klid emocí a následně mysli, neřešme domněnky, soustřeďme se na tady a teď tak, jak nás vede naše Duše. Dochází k propojení, tak ať se tak děje.
Zákon přitažlivosti/rezonance říká, že do reality nám přijde to, co odpovídá našemu nitru, našemu aktuálnímu stupni vývoje Ducha. Vždy. To znamená, že se nám začne sám od sebe harmonizovat a řešit život tehdy, když budeme žít svoji nejvyšší představu, svoji pravost, to co máme žít, své poslání a konat podle toho. Tehdy se prostě musí změnit naše vnější realita do souladu s nitrem, protože rozpor jednoduše není možný. Není možné vyluzovat tóny jako klavír a hrát přitom na flétnu, to prostě nejde. Stejně tak opačně to nefunguje, abychom hráli na flétnu a za každou cenu chtěli, aby to znělo jako klavír :-)
Dnes tedy přichází čas ladění vnějšího světa s naším nitrem, propojování nás se vším, pomoc k vykročení rozumně a chytře a zároveň se srdcem. Uvidíme co přijde. Nepřemýšlejme a dělejme co cítíme, hledáme štěstí a vykračujeme za ním. Ztělesňujeme vnitřní pohyb projevem navenek.

Kombinace dnešní energie s energií letošního Vládce roku 7 E´ říká: Život podle vyšších zákonů, nechat se vést. Dokončování celkového obrazu s vyšší pomocí. Přechod do nového způsobu tvoření, příprava cesty pro harmonizaci všeho, až se vrátíme Domů.

Pro výpočet osobního Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Znamení Iq´ představuje vítr či bouři co přináší změny skrze slova, inspiraci, tvorbu či destrukci, je to dech života, komunikace, síla pro změny, pohyb, těkání, sebevyjádření. Iq´je velmi mocné a může být jak velmi spirituální, tak potenciálně velmi nebezpečné. Může být manipulativní a sílu slova použít k agitaci a svedení lidí z jejich pravé cesty. Je o myšlenkách a změnách. Je to energie emocionálních výkyvů, nese hněv a depresi, nebo je naopak může léčit. Představuje vítr či hurikán, blesk, bouři a obnovu života.
Iq´posiluje tělo, mysl a ducha. Je to vzduch, který dýcháme a dech, který používáme při mluvení. Ve svém nejzákladnějším významu představuje architekta, tvůrce.
Zvířecím představitelem je kolibřík, protože jeho rychlé kmitání křídel skrývá obrovskou energii. Kolibřík je také agresivní pták, kterému se i větší ptáci vyhýbají. Iq´ tedy zřetelně představuje polarity a tvorba není nic jiného, než souhra polarit. Iq´ je především velký tvůrce, když je správně uchopen.

Známé osobnosti narozené ve znamení Iq´ jsou např. Michael Jackson, Elizabeth Taylor, Hillary Clinton, Al Pacino, George Lucas.
pondělí 20. května 2019

20.5.2019 5 Imox

EMOCE + ROZUM, BÝT + CHTÍT, NÁDECH - VÝDECH - UZEMNIT - VYSTŘEDIT - POČÍTAT DO 10, MYSTÉRIUM VZNIKU

Dnešní energie je iniciační, vzniková, ale s číslem zbrklosti a z toho plynoucích potíží a možné cesty poněkud na hraně. Máme snahu a zároveň nejistotu, vnímáme tlak rozvoje a můžeme šlápnout vedle na cestu do slepé uličky. Včerejší prozření manipulací a iluzí nám obrátilo svět vzhůru nohama, takže se ocitáme v chaosu vjemů, dějů, snů, tužeb prožívání, zmatku hlubokých vod všeho.
Vzít rozum do hrsti bude dnes obzvláště důležité. Počítat do 10, v klidu se rozhlížet a zhluboka dýchat jak v pozitivních, tak negativních impulzech. Neprojevit ani strach, ani nadvládu ohně. Prostě napřed myslet, potom jednat. Ve strachu a nejistotě vyměnit letargii za ochotu k radosti, snížit laťku na sebe i na druhé. Nestavět si vzdušné zámky, které se jako mlha posléze rozplynou, ale upřít pohled do dálky s tím, co mám právě po ruce. Dnešek je takový mixážní pult, kde je hromada písniček k výběru. Nelze je přehrát všechny najednou, je třeba si vybrat jednu, max. dvě. Všechny další už jsou příliš daleko.
Dnes bude dobré soustředit se na to zaparkovat svoji loď života rozumem do bezpečí. Emoce vnímat, ale nepodlehnout jim. Energie se dá při harmonickém použití dobře využít k prospěšným věcem.
Hledat stabilitu, uspořádat hmotu v souladu s Duší rozumně.
Skončila jedna éra a začíná nová. Je šance začít žít nový život, když si uklidíme v hlavě i emocích, propojíme si a pochopíme podle zkušenosti svoji schopnost tvořit život - tedy jak se nám staré, dříve popsané kódy promítají do současnosti, a když vyhodíme nefunkční vzorce. Tedy odděláme staré autority, programy a zlozvyky a vědomě převezmeme život do vlastních rukou. Užívejme života a respektujme přitom své stíny a minulost. Kompromis neznamená odevzdání, ale lze ho použít tam, kde nám pomůže uspořádat hmotu podle vize.

Kombinace s letošním Vládcem roku 7 E´ říká: Změnit sny ve skutečnost, kultivovat propojení Nebe a Země. Konec slov a začátek činů. Vidím vlastní perspektivu a nenechám se svést. používám své talenty pro dobro všech.

Pro výpočet osobního Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Znamení Imox je hlubina tvoření, počátek všeho. Je to všeobecné všechno, obsahující všechno a všechny, původní masu a možnosti. V antické Mayské mytologii roste strom středu světa ze zad ohromného kajmana, který dříme ve vodách prvotního oceánu. Tím je toto znamení také vládcem oceánů, obývaného vodními živočichy.
Spojením s vodou je Imox období, kdy Mayové žádají o déšť, ten vidíme i v originálním glyfu. Oceán je symbol kolektivního vědomí či společné mysli jako základem lidstva. A právě tady leží vize a sny celku. Imox je tímto prvotním tvořením zároveň i symbolem levé ruky. Tedy pravé mozkové hemisféry, která je ženská, intuitivní a tvůrčí.
Význam Imox zdůrazňuje fakt, že praktický svět je často v rozporu se světem snů a vizí. Nicméně pravá a levá ruka nebyly stvořeny k tomu, aby byly v rozporu, ale aby spolupracovaly. Imox je tak o mentálním a duchovním růstu a vědomí dalšího kroku. Je to základ života a nový začátek. Je to znamení obtížných kvalit obecného vědomí, nebo i nevědomí, ale zároveň podporuje sílu individuální osobnosti.

Známé osobnosti narozené ve znamení Imox jsou např. Tom Hanks, Frank Sinatra, Thomas Edison, Walt Disney.
neděle 19. května 2019

19.5.2019 4 Ajpu

ODUCHOVNĚNÍ TĚLA, ZAČÁTEK NOVÉ ÉRY, NOVÝ ŽIVOT, NOVÉ FUNGOVÁNÍ, PRVNÍ DEN NOVÉHO CYKLU

V trecéně vedení k pravdě svého bytí podle svých hodnot a priorit, tedy čištění nitra i svého světa od přehnané nadvlády mysli a jejích zátěží, nastává den, kdy Slunce Ajpu, esence naší Duše, proniká do naší tělesné schránky, do našich omezení a zaběhnutých způsobů jakéhokoliv tvoření a dotýká se nás ke změně myšlení a činů pro výstup z neurčitosti robota či ovce, do sebeuvědomění, uvědomění svých hodnot, priorit, sebe jako bytosti. Duch, naše světlo, náš vnitřní oheň, se vrací do těla, probouzí se vědomí sebe po období destrukce a ztrát.
Prázdnota, ponurost, nuda, pasivita, ztráta smyslu, přání, radosti, pesimismus jako následky stereotypů mas a doby, mohou dneškem skončit, pokud si to uvědomíme, vylezeme z obecnosti, prázdnoty a izolace své krabice v hlavě.
Dnes je mimořádný den pro začátek cesty naší vlastní tvorby podle svého zaměření, schopností, hodnot, priorit. Můžeme objevit cestu, která vede k radosti, spokojenosti a naplnění. Co mě naplňuje? Co a kdo mi dává sílu? Jaké činnosti, zájmům a lidem se věnovat, co mě nabíjí? Můžeme jít přímo s tím co nám funguje, co nám dává smysl, na co si můžeme sáhnout, co můžeme tvořit.
Vykročme za svými radostmi, nadšením a sny beze strachu z peněz či kritiky, probuďme sny a přiveďme je do reality, aktivujeme talenty a jejich vyjádření, zdokonalujme dovednosti, držme se toho, v čem jsme dobří bez ohledu na nic a na nikoho. Naplněním svých emočních děr skončí pocit prázdnoty a nudy. Přesuňme tam síly a směřování a naplňme materiální podstatu těchto věcí promyšlením a uskutečněním následujících kroků k realizaci. Mějme odvahu odlišit se, vystoupit z omezení tvořených přehnaným pudem sebezáchovy, tedy strachu o přežití, které se bojí vykročit, vydat, podělit se, sdílet.
Dnes se můžeme postavit mnoha věcem, celý potenciál může být v budoucnu realizován, můžeme objevit kdo opravdu jsme. Nastává konec tápání kdo jsme, necháváme se vést inspirací a začíná tvorba nikoliv v sekvenci Myšlení - čin, ale v sekvenci Inspirace - myšlení - realizace. Doba, kdy mysl se stává skvělým vykonavatelem, ale ne pánem.
Ajpu je mistr ve vytváření společenství a navazování vztahů, je o pravé ctižádosti, vedení a pomoci. Dnešním vykročením ven míříme k tomu, aby se z nás stal platný, prospěšný a tedy zdravý a šťastný jedinec. Pojmy "platný" a "prospěšný" není vůbec nutno spojovat se zaměstnáním. Zdraví a šťastní jsme pouze tehdy, když naplňujeme a realizujeme svůj tvůrčí potenciál.

Dnešní kombinace s Vládcem roku 7 E´ říká: Uvolňuji se od trnů podezírání a nespokojenosti toho kdo a jaký jsem. Trvám na nastoupené cestě a realizaci svých přání a nenechám se chytit zpět do nepřirozeného stavu strnulosti a stereotypů. Probuzení ze slepoty.

Pro výpočet osobního Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Znamení Ajpu je o překonávání bloků a negativity, o uvolňování okovů co nás drží zpět od realizace záměrů duše, o schopnosti přinést zabezpečení, o práci s egem, dominancí, arogancí a agresí, o spojování či oddělování od okolí, odhaluje a přeměňuje, opouštění domněnek a předpokladů vedených egem, znamená touhu po jistotě v životě. Je to energie spolutvůrce, ale ta touha po spolutvoření se nesmí zvrhnout do úplné ztráty sama sebe a vlastních záměrů ve snech a záměrech druhých, či naopak prosazování pouze vlastních cílů.
Ajpu je o vnímání jednoty a rozpoznání jejích hranic s bytím sám sebou. Je to mužská energie a překládá se jako slunce, pán, lovec, květina. Všechny tyto významy ukazují některý z aspektů znamení. Osvícení, jistoty, touhu po duchovnu, vnímání krásy, pozitivní pohled na svět. Ajpu dokáže odkrývat příčiny situací a tak nahlížet na druhé s pochopením, že všichni jsme součástí jednoho celku. Ajpu je symbol celistvosti a kompletnosti, začátek i konec zároveň. Tradičně je to Den smrti. A po smrti nastává znovuzrození. Je o přirozeném vůdcovství, zápasu, hrdinství a lovu jako dosahování posvátnosti jedince. Vyjadřuje záměr bezpečí a harmonie, kultivaci moudrosti, talentu a fyzické statečnosti.
Ajpu je mistr ve vytváření společenství a navazování vztahů, o pravé ctižádosti, vedení a pomoci. Výzva pro Ajpu je otevřít se, začít komunikovat a postupně hledat cestu k druhým.

 Známé osobnosti narozené ve znamení Ajpu jsou např. Albert Einstein, Vincent van Gogh, Michelle Pfeiffer.
sobota 18. května 2019

18.5.2019 3 Kawoq´

TLAK KE ZMĚNĚ - PORODNÍ PROCES NOVÉ ÉRY, VYMETÁME SVŮJ  DVOREK OD CIZÍHO PRO NOVÉ A VLASTNÍ BUDOVÁNÍ, SPLÁCHNUTÍ VNITŘNÍCH BLOKÁD, UVOLNĚNÍ OD KOMPLEXŮ, VLASTNÍ CENA, SEBEDŮVĚRA

Rození nového v bolesti i radosti. Porodní proces nového započatý koncepcí v den 13 Aq´ab´al. Destrukce starého ve jménu nového, uvolnění a spláchnutí.
Včera jsme díky odrazu porozuměli tomu co nejsme a nechceme být a tomu, co chceme být. Každý po svém, každý v něčem jiném. Dnes vnímáme něco jako porodní tlak k sobě samým, k pravdivému životu podle vlastních pocitů, bez ohledu na to, zda nám to okolí potvrzuje či ne. Trváme na svém, na tom co chceme, na vlastní ceně, nikoliv odevzdanosti automatu či obecné představě. Kawoq vede k míru a duchovní jednotě přes slova a činy. Aby k tomu došlo a vznikla stabilní osobnost Ajpu, je nutné to pochopit.
Klíč je komunikace, přes kterou chceme zlepšovat a měnit okolí, a svoji hodnotu odvozujeme od jeho reakce - očekáváme odměnu či omluvu, pracujeme na druhých, vydáváme energii a angažujeme se v něčem imaginárním ze špatných důvodů, zvedáme břemena druhých, dáváme nevyžádané rady, pečujeme. A potom jsme zklamaní a vyhořelí, když nepřichází kýžená odměna. Projektujeme sebe a své potřeby do druhých a ono nic. Komunikace buď spojuje, nebo odděluje.
Dnešní energie i přes emoční bouři a vír myšlenek pomáhá vnitřním procesům k tomu, abychom to změnili. Projděme své nitro, projděme svůj život a vyčistěme cestu k lidem a do života od odpadu minulosti, svůj vnitřní dvorek od starého listí. Opuštěním negativity a vzdoru se otevíráme životu a lidem. Celkové uvolnění a vnitřní mír je cesta.
Namísto činů zlepšovat druhé udělejme změnu a tu energii zaměřme na využití vlastní svobodné vůle, vědomé nové myšlení a chování pryč ze starých vzorců oběti a ne-tvorby. Dovolme si volit a žít svoje vlastní přání, vykopat své poklady a všechno ostatní nechat plavat. Naladit se na klidné vody a soustředit se na vlastní tvorbu. Už žádná oběť, co ve vzorci nehodnosti nakupuje v bazarech a žije podle cizích energií. Nákupem v bazaru má oběť pocit vítězství, že přece koupila za lacino a ostatní kupují za draho, a svůj vzorec nedovolení-si nevidí. Pravda ovšem je, že ona není vítěz a ostatní poražení, ale naopak. Nevidí, že má zablokovaný tok energie dávání a přijímání. O tom jsem psala včera a v předchozích dnech.
Dnes dělejme vědomě a aktivně věci podle nového vzorce. Oceňujme sebe a vše, co umíme, co jsme dokázali, kam až jsme došli, co jsme po cestě pochopili, naučili se. A nejen dnes, časem se starý automat/vzor přepíše na nový. Kupme si třeba jen jeden a malý, ale ten nejlepší kousek pro sebe. Ukliďme staré krámy po někom a namísto nich dejme něco krásného nového svého. Jak můžeme zlepšit své prostředí a svůj život, aby byl podle nás? Máme kolem sebe vetešnictví, nebo raději jednoduché prázdno, ale s čistou věcí podle sebe? Kde je naše cena? Nejen Velký třesk přináší změny.
Hojnost, rod, rodina, společenství, práce pro druhé, setkávání, skupiny, sdílení hodnot a zdrojů - vše, co lze přivést dohromady, se rodí přes Kawoq. Vztahy nikdy neumírají přirozenou smrtí; vždycky jsou zabity egem (přístupem, chováním, ignorancí). Ego je jen maska; chce kontrolu a je živené mocí, protože žije ve strachu.
Dnes je energie nápomocná pro přesun ze starých vazeb do vlastního Já. Přesunu z dosavadního způsobu výživy a ochrany na novou čerstvou pastvu pod slunečnou oblohou. Na místo kterým žijeme. Zaměřit se jen na to co chci, na své hodnoty a priority, na to co si to skutečně zasluhuje a ne co je potřeba. To ať si pluje.

Kombinace s letošním Vládcem roku 7 E´ říká: Vede k vlastní duši, úctě k sobě, svému potenciálu, blahobytu. Léčí tvůrčí část a odstraňuje bloky proti životu v radosti.

Kawoq je oheň a voda, dva opačné živly. Překládá se jako déšť pro dobrou sklizeň, nebo bouře s lijákem, nebo také jako porodní bába. Na původním glyfu znamení vidíme dítě v mateřské děloze. Kawoq je o nás samých, o rodině, lidech, společenství. Souvisí s vlastní příslušností k něčemu většímu, než jsme sami. Je o tom, jak na sebe vzájemně působíme se vším kolem nás - lidé, země, zvířata, duchovní svět. Nedorozumění a potíže znamení v aspektu bouře nás separují od rodiny a domova. Zároveň ale nabízí i řešení ve formě určitého sebeobětování a spojení s ostatními, díky kterému můžeme nejlépe dosáhnout vlastního zrození a ukončit trable, vlastní porod. Vystoupit ze svého ega a spojit se s ostatními.
Kawoq je duch rozhodnutí a urovnání, které se dostaví až složíme zbraně a zanecháme vzdoru. Dopad těchto rozhodnutí přináší velikou tvorbu.
Kawoq je jak o materiální, tak duchovní hojnosti. Je to déšť, co umožňuje a přináší dobrou sklizeň. Ve formě bouře se silným deštěm Kawoq spláchne vše, co už víc ve svém životě nepotřebujeme. Tak uklízí odpad nejen ze včerejška a spojuje se s významem porodní báby, která připravuje porodní cesty ke zrození nového. Je to sám porodní proces, cesta k harmonii se sebou, rodinou a přáteli. Kawoq se příliš stará o to, co si o něm myslí ostatní, co o něm říkají ostatní. Má mít na paměti, že vlastní názor na sebe je stejně důležitý, ne-li důležitější. Ani nadvláda, ani oběť. Je tak tedy i o změnách, které je třeba udělat na cestě k vlastní osobní síle.pátek 17. května 2019

17.5.2019 2 Tijax

VÝMĚNY, DEN LÉČENÍ PŘES VIDĚNÍ A POROZUMĚNÍ DUALITĚ, ZPŮSOB CHOVÁNÍ VYPOVÍDÁ O NAŠEM VNITŘNÍM NASTAVENÍ, ZÁKON REZONANCE - SVŮJ K SVÉMU A CO NÁM ŘÍKÁ

Je o porozumění poloze oběti díky tomu, co a koho  máme ve své realitě. Včera začala trecéna souladu snů/vizí/ambicí s našimi činy. Naše činy jsou však až na konci sekvence, která začíná emocemi na základě starých kódů, pokračuje k myšlence/přesvědčení a potom k činu/projevu v realitě. Dnes díky zrcadlovému odrazu uvidíme tuto sekvenci ve svém životě. Uvidíme vlastní cenu, polohu oběti díky pravidlu Svůj k svému. Náš způsob prezentace navenek vypovídá o tom, jak to máme nastavené uvnitř. Dnešek nám to ukáže tím, co a kdo bude v našem zorném poli. Uvidíme kam dosud mířila naše pozornost, kde se tedy projevovala naše energie - tvoření.
Nedávno jsem zaslechla větu: "Lidé chtějí být bohatí, ale přitom žebrají". Nebo kradou, podvádí, lžou, odbývají to co mají dělat dobře (což už je také podvod), touží po cizím, ovládají druhého. Na této větě můžeme pochopit nikoliv soulad svých snů s činy, ale naprostý rozpor. Uvidíme sebe skrze projev duality.
To vše vypovídá o vnitřním nastavení na oběť, nevíru v sebe a nízkou sebehodnotu. Naše vnitřní nastavení Vesmír nehodnotí a respektuje naši svobodnou vůli. To znamená, že podle aktuální vnitřní frekvence nám přijde do života odpovídající odpověď. Dokud budeme v poloze oběti, násilník se vždycky najde. Když se nacházíme na frekvenci určité úrovně, tak si přitáhneme zase jen realitu odpovídající této úrovni a žádnou jinou. Budu-li klečet na ulici s čelem na chodníku a krabičkou na drobné v sepjatých rukou, dostanu právě tolik, nakolik si sebe cením. Budu-li krást, tak Vesmíru jasně říkám, že jsem přesvědčený o tom, že si to nemohu koupit. A podle přesvědčení budu tedy nadále dostávat (nedostávat). Budu-li odbývat svoji práci, za kterou jsem placený, je to krádež, tedy opět vyjádření myšlení nedostatku. Byl jsem okraden? Jak umím dávat? Dostávám tolik, kolik dávám? Dávám tolik, kolik dostávám? Když nevydám, nedostanu, energii v jakékoliv podobě, čas.
Naopak, když nejen že udělám svoji práci dobře, ale ještě něco navíc, tak dávám Vesmíru jasně najevo, že mám takové množství hojnosti (na jakékoliv úrovni), že mohu rozdávat. A podle toho také Vesmír zareaguje. Aby přišel příliv, musí napřed nastat odliv, který udělá prostor a příliv umožní.
2 Tijax přes vidění a uvědomění si svých činů s vazbou na realitu napomáhá porozumění a tak výstupu z oběti. Jindy ostrý nůž a tvrdě pravdivé zrcadlo je dnes mírné a podporující. Trecéna No´j slibuje vhledy a AHA momenty. Dnes může nějaký přijít. Bude nejspíš nepříjemný, ale bude léčivý. Přesně jako chirurgický skalpel :-)
Energie dneška má dopad na dalekou budoucnost. Můžeme překročit stíny minulosti do budoucnosti. Jak? Když se zbavíme strachu a ovládání egem svým, nebo někoho jiného. Uvědomíme si svoji cenu a podle toho obdrženou hojnost. Jen naše víra nehodnosti nás udržuje v nedostatku.
Jak řeším věci, taková přijde odezva. Kde leží mé hodnoty, podle nich kráčím a podle nich dostávám. Kam vkládám své zdroje, kde se čeho bojím, kde se vzdávám možností. Kde je moje víra - jdu podle své, nebo podle cizí? Jdu jako solitéra s ostrými hranami myšlení, nebo beru v potaz druhé a jdu samostatně s lidmi, výměnou a spoluprací?
Porozumění je klíč k prosperitě.

Kombinace dnešní energie s energií letošního Vládce roku 7 E´ říká: Začínáme vidět bohatost a zázraky života. Rozpustit negativní vlivy co rozdělují. Nastavit záměr co chci prožívat a sledovat stopy. Trvat na vedení vnitřní láskyplnou pravdou, nikoliv vedení leskem fyzického bohatství a iluzí uznání a moci. Stát při sobě, nikoliv proti sobě. Přijímat, nikoliv odstrkovat.

Pro výpočet osobního Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Tijax je den pro neohrožené čištění ducha, na odstranění všeho, co stojí v cestě a blokuje nás od bytí čímkoliv, čím chceme být. I ty nejsložitější problémy mohou být vyléčeny. Držme se svých snů a ideálů, dnes tvoříme budoucnost. Stůjme potížím vstříc v síle a ne v oběti.
Znamení Tijax se překládá jako nůž, obsidiánový oboustranný nůž. Obsidián je velmi ostrý, znamená separaci, rozpoznání a odřezání. Je to bojovník a neúnavný hledač pravdy a osvícení, co vede k růstu. Zbavuje nás špatných bohů, je to důrazný léčitel. Nabízí synchronicity a vedení po cestě. Velmi záleží na tom, v jakých rukou se ocitne a jak s ním bude zacházeno.
Tijax vládne důsledností a důkladností vedoucí ke změnám na další cestě životem. Pozor na ostří nože v podobě slov. Může buď ošklivě pořezat, nebo jako jistá ruka chirurga odstranit opatrně nemocné tkáně, či jako řezbářovo dláto, co správně vedeno, vytvořit krásu. Moudrost a čištění přichází přes výzvy a disonanci. A ty dokáže energie Tijax ukázat a zároveň vyléčit.

Známé osobnosti narozené ve znamení Tijax jsou např. Keanu Reeves, Sophia Loren, Martin Scorsese, Fidel Castro.
čtvrtek 16. května 2019

16.5.2019 1 No´j

TRECÉNA VEDENÍ K ŽIVOTU PODLE PRAVDY JAKO MENTÁLNÍHO ZÁKLADU PRO ČINY, INSPIRACE K NOVÝM ŘEŠENÍM, START KE ZRALOSTI A PRAVDĚ, VYLADĚNÍ - ZMĚNY - SROVNÁNÍ RYTMU DO PŘIROZENOSTI, ODRAZY V REALITĚ VRACÍ NA TRASU

Začíná nejen nová trecéna, ale i delší období 52 dní, jehož tématem je rozkvět, dozrávání a duševní zralost. Budeme procházet tématy vztahů a spolupráce, věrnosti a loajality, idejí a vedení intuicí a na závěr zapojením intelektu pro odbourání strachu se do věcí pustit. Cíl bude naučit se přijímat a dávat tam, kde chceme vybudovat svůj nový život, sloužit vybranému společenství bez obětování, nezištně milovat a odpouštět, věřit vedení intuicí a nehodnotit lidi a události.
Dnes začíná náš nový svět, nový život. Dveře mrazivé minulosti se uzavřely. Rodí se mocný tvůrce svého života, který jde za svými cíli. Jak půjde? Statečně a pravdivě? Moudře, trpělivě, vyrovnaně? Důležité není vydobýt, ale udržet. Dávání a přijímání přivádí k vědomému životu. Budujeme své 4 nosné pilíře pro budoucí život.
Začíná vše nově. Mohou se změnit vzorce myšlení, způsob chování a fungování. Nastává obnova, nové nastavení. Je možné čištění a poslední úklid na vlastním dvorku v souvislostech minulosti s budoucností. Můžeme vymést ven všechny obavy, nechuť, malou vůli, vše co se na nás lepí a už to nechceme. Nastanou změny, třeba i zemětřesení, jak si začneme vylaďovat život podle vlastního rytmu. V zásadě jde o následování vnitřního vedení, projevit svoji pravou záři do činů. Tedy už skutečně reálně žít změny, ke kterým nás dovedlo pochopení posledních týdnů a dní. Mít odvahu jít po svém, následovat vědomí svých schopností a dovedností a třeba i za cenu zbavení se lpění na dosavadních věcech, hodnotách, prostředí. Sledujme bez hodnotících vlivů mysli co nám vstoupí do života a jakou ucítíme vnitřní rezonanci. Myšlení je spíš brzda v přijetí vstupu informací, které přinesou inspiraci z vyšší perspektivy. Začínáme se vylaďovat.
Žijme přítomnost, protože obsahuje vše pro nás v aktuální frekvenci. A tu zachyťme a reagujme podle ní. Tam je základ pro čin a nový život. Buďme ale trpěliví a nenechme se pak vykolejit nikým a ničím, žádnými komentáři či negacemi. Nepodléhejme vlivům a jděme za svým štěstím.
Budeme řešit rozpor mezi reagovat či tvořit podle sebe, ale vstupy zvenčí nám směr ukážou. Jde o rozvoj darů a nadání, projevení osobnosti.

Dnešní energie 1 No´j leží na intuitivní, tedy tvůrčí straně Mayského kříže 8 B´atz, který byl před 6 dny. Na protilehlé straně, tedy straně fyzického projevu, je 2 Kan (před 12 dny). Ta harmonizuje polarity, osvobozuje mysl a navazuje vědomě svazek s vnitřním Tvůrcem, aby v budoucnu již byla harmonickým silným tvůrcem svého života.

No a dnešní energie v kombinaci s letošním Vládcem roku 7 E´ říká: Výcvik Světla v temnotě je ukončen. Vzdát se vnějšího hodnocení a nechat se vést nitrem. Zamyslet se nad svými záměry a jak je realizovat, přijmout pomoc i podělit se. UVOLNIT ZDROJE (energie, peníze, čas) VLOŽENÉ DO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČÍ A VLOŽIT JE DO AKTIVIT PROJEVENÍ TALENTŮ A RADOSTI PODLE SVÝCH HODNOT.

Znamení No´j je intelektuální génius, myšlení, vědomosti. Je to základní oživující energie těla, oheň života. Je o tom, jak se vědomosti mění na moudrost; zahrnuje mysl, učení a prastarou paměť, vede ke vzdělání a psychologii. No´j klade otázky, nalézá odpovědi a řešení, je skvělý inovátor. Energie No´j dává speciální dar rozvoje nápadů a nové inspirace. Klade důraz na vztahy a spravedlnost.
V původní Mayské mytologii znamená pohyb, pohyb srdce a mysli a pohyb obecně. Je to Myšlení, Myslitel. No´j učí konat trpělivě a s čistými úmysly za účelem získání moudrosti. Proto také znamená myšlenky a nápady vyčištěné a ukotvené srdcem. Jako znamení zodpovědnosti a rozumu má za zvířecí představitele pracovitého datla a rychlou gazelu. No´j je schopen hluboké introspekce a nalezení odpovědí.

Známými osobnostmi narozenými ve znamení No´j jsou např. Richard Gere, Alfred Hitchcock, Barbara Walters.