pátek 26. dubna 2019

DNEŠNÍ KOMBINACE

Kombinace s letošním Vládcem roku 7 E´ říká:

DAR POSVÁTNÉHO VNITŘNÍHO OHNĚ JE VÝMĚNOU ZA OBĚTI A OBĚTÍ JE VODA...
VODA JE SYMBOL ŽIVOTA

Energie korekce rovnováhy má dáti - dal, rovnováhy s vnitřním vesmírem. Síla probuzení, esence samotného života.
Vděčnost za život a vodu jako symbol hojnosti!
Energie skupinového léčení vlastního ohně přes vzpomínky, bolest, ztráty. Je spojena s osudem, pomáhá aktivovat vzpomínku na pravý Ráj - zjistíme proč jsme tady, co chceme žít a za co bojovat.
A tak ukončíme Stíny minulosti, prolomíme blokády projevu vlastního ryzího ohně, vyčistíme nadvládu ega nad srdcem.
Chaos, nerovnováha, strachy, omezení, ztráty, pochyby, pocity viny jsou jen zvýšený tlak, který proměňuje tak, jako pouze vysokým tlakem se původní hornina promění v zářný, tvrdý diamant.

Teď se přepisují vzorce. Je třeba věřit, že nemusíme být bezmocní, že můžeme žít podle sebe.

Ovšem co všechno se musí stát, aby...


26.4.2019 7 No´j

DUŠE x MYSL; STÍNY MINULOSTI x UPLATNĚNÍ PRÁVA NA ŽIVOT; POCHOPENÍ VLIVU MINULOSTI A KONEC NÁŘKŮ; ČIŠTĚNÍ DUŠE OD VŠECH OMEZENÍ; PŘEVZETÍ ZODPOVĚDNOSTI

NA ČÍ STRANĚ STOJÍM?

Když pradávná hluboká minulost svými nitkami zasahuje do současnosti a toho co žijeme, vzniká koktejl emocí. Zbavíme se starých strachů a lítostí a způsobů jak jsme je žili, nebo je necháme mávat dál naším životem?
Jistoty a rozhodování omezenou myslí mohou být zdroj zmatků a popření. Dnes vypadají všechny cesty dobře, ale je třeba se rozhodnout, jestli půjdeme novou započatou cestou, nebo zůstaneme v popření a oběti autoritám. A vážení, na to se umírá.
Dnes se potkává srdce s rozumem, emoce s myslí, vlákna minulosti (chcete-li karma) se současným životem jak vypadá dnes. Můžeme vystoupit ze stínů minulosti, ze sevření starých nezahojených ran, uvolnit strach z budoucnosti, pochopit svoje emoční reakce a jít intuitivně za tím, co už dávno cítíme a víme, tedy za svojí pravostí. Vnitřní proměnou můžeme přestavět od základů svoji cestu. Návodem je ukáznit emoce působené strachem ovlivněnou myslí a jít moudře s proudem života tam, kam chceme. Vzít rozum do hrsti, ukáznit emoce působené vážností situace, myslet na emoční i fyzickou disciplínu. Netvořit si příběhy tam, kde nejsou. Nechat spát mysl a naopak dovolit své intuici a duši převzít vedení. Téma je sebeúcta jako základ osobní síly, suverenita, konec bloků mysli. Dnes začíná cesta k nezávislosti, přináší harmonii a růst na pozemské rovině. Dvacet dní práce na uzavírání a osvobozování, do 1 No´j.
To nejlepší pro sebe podle svého nitra, zasloužíme si to. Život nečeká. Už nejsme malé děti, tak zvládněme emoce, uvěřme svojí suverenitě a jděme do zodpovědnosti za svůj život a budoucnost. Vzpomenout si na pravé hodnoty své, ostatních i svého okolí. Uvěřit ve vlastní dokonalost bez ohledu na to, co říká strachem podmaněná mysl. Spojit hlas z nitra s vykonavatelem/rozumem a začít měnit stávající stav věcí. Touto vnitřní proměnou sebe se rázem prolomí bariéry a probudíme se ze spánku.

Kombinace s letošním Vládcem roku je svým významem natolik ohromující, lomcující a pravdivá, že jí věnuji zvláštní článek.

Pro výpočet osobního životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Znamení No´j je Země. Bůh Země obětoval svoji krev, aby vyrostlo to, co je zdrojem hojnosti. Je symbolem intelektuální génius, myšlení, vědomosti. Je o tom, jak se vědomosti mění na moudrost; zahrnuje mysl, učení a prastarou paměť, vede ke vzdělání a psychologii. No´j klade otázky, nalézá odpovědi a řešení, je skvělý inovátor. Energie No´j dává speciální dar rozvoje nápadů a nové inspirace. Klade důraz na vztahy a spravedlnost.
V původní Mayské mytologii znamená pohyb, pohyb srdce a mysli a pohyb obecně. Je to Myšlení, Myslitel. No´j učí konat trpělivě a s čistými úmysly za účelem získání moudrosti. Proto také znamená myšlenky a nápady vyčištěné a ukotvené srdcem.
Jako znamení zodpovědnosti a rozumu má za zvířecí představitele pracovitého datla a rychlou gazelu. No´j je schopen hluboké introspekce a nalezení odpovědí.

Známými osobnostmi narozenými ve znamení No´j jsou např. Richard Gere, Alfred Hitchcock, Barbara Walters.

čtvrtek 25. dubna 2019

25.4.2019 6 Ajmaq

POTENCIÁL OTOČIT SVOJI REALITU, ODPUSTIT RODU I SOBĚ STARÉ CHYBY, ZAMÉST VŠE ŠPATNÉ

Včera jsme uviděli, dnes čistíme. Můžeme dělat všechno, co si přejeme! Rodiče, rod, vzory a modely jsou náš příběh, ale nejsme to my. Nemusíme se k nim upínat a už vůbec je následovat, protože nám ubírají na sebevědomí. Nemusíme se nechat utlačovat, ani zraňovat. Vezměme je v úvahu, jsou naší součástí, ctěme je a poučme se z jejich chybného fungování ze strachu.
Co s tím dnes?
Dnešní energie je velmi kompatibilní kombinace. Je to mocná duchovní energie jako cesta k léčení. Mayové by řekli Svátek bláznů, Saturnalie, otočka reality, změna pohledu a porozumění. Možná proto, že se vydáváme vlastní cestou. Budeme vážit má dáti-dal. Co chceme-co nechceme.
Už víme, že jsme věřili nepravdám rodu, opouštíme původní vzory, staré zbytečné strachy a běsy, které házely mokrou deku na náš vlastní oheň, a nastavujeme priority na tvorbu podle sebe. Uvolňujeme minulost a s ní spojené strachy. Opouštíme převažující vliv mysli a zabýváme se tvorbou pravou hemisférou. Navazujeme spojení se svojí Duší a díky léčení pravou hemisférou se k nám může vrátit sebedůvěra. Můžeme opustit strach ze smrti, protože jakmile začneme žít svůj skutečný život, využívat své pravé schopnosti a talenty, tak nám nic nehrozí. Téma je léčení důvěry k sobě i druhým, poznávat své hodnoty, žít a tvořit podle nich.

Kombinaci s letošním Vládcem roku 7 E´´říká: Vyrovnání nesouladu, splacení dluhů.

Pro výpočet Plánu svého dítěte, nebo osobního Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Ajmaq je znamení odpuštění, introspekce, přečinu a nezodpovědnosti, strachu z chyby a smrti starých vzorců. Je o prohřešku a odpuštění. Ajmaq je ale také zvědavý a důsledný, má dar analýzy a díky tomu je o introspekci, tedy sám hledá a odkrývá svoji minulost. Je také o zjištění, že tu nejsme sami, že jsme součástí celku a naše jednání celek ovlivňuje. Každý jsme v životě udělali něco, co bychom dnes raději neviděli. Pro Ajmaq je zodpovědnost velké téma. Na jedné straně může jít o přehnanou zodpovědnost až posedlost směřující k útisku ostatních, na straně druhé může být nositel Ajmaq první, kdo bude nezodpovědný rodič, či nedůvěryhodný partner.
V původní Mayské mytologii byla v den Ajmaq stvořena první svíčka. Vosk je symbolem pro pracovitou včelu a tak je včela jedním ze zvířecích totemů Ajmaq. Mayové zapalují svíčku na paměť předků a v rituálech za odpuštění 7 hříchů, které pramení z pýchy. Ajmaq je vnímán jako energie karmické očisty, plamen spálí viny. Dalším zvířecím představitelem tohoto znamení je Sup. Ten očistí svět od všeho, co zbylo po spálení svíčkou. Sup je čištění, smrt starých vzorců. V dopadu všech těchto aspektů energie Ajmaq je odpuštění a tedy velká tvorba. Pochopení a převzetí zodpovědnosti za své činy minulé i budoucí, tvorba vlastního života, uzdravení, probuzení. Ajmaq jde za svým cílem pomalu, ale jistě.

Známé osobnosti narozené ve znamení Ajmaq jsou např. Pablo Picasso, Bob Dylan, Reggie Jackson.


středa 24. dubna 2019

24.4.2019 5 Tz´ikin

UVIDÍME SVÉ PŘEKÁŽKY V HOJNOSTI A JEJICH ODSTRANĚNÍ; AKTIVNÍ HLEDÁNÍ HOJNOSTI, DEN PROSPERITY, SAMI SOBĚ SPASITELI, POSTRČIT UDÁLOSTI, LET BEZ PŘEKÁŽEK

Dnes můžeme naplno dělat to, co děláme nejlíp. Můžeme vytvořit bezpečný základ s materiálním zabezpečením. Můžeme žít život, který odpovídá našemu vnitřnímu světu a naší vizi. Můžeme mít věrné, oddané a milující vztahy. Máme to všechno? Pokud ne, tak dnes mám šanci pochopit proč a začít se změnami.
Porozumíme tomu, co nám stojí v cestě - našemu hněvu, strachu, poloze oběti či nadřazenosti, závislosti, frustraci, naštvání... Prostě všemu, co nás svazuje a limituje.

Dnes je den prosperity a jejího aktivního hledání. Den rozlišení bludů přesvědčení o obětování a hříchu od pravdivých vizí světlých energií. Ti, kdo jsou hluboce ovlivněni církevními myšlenkami křesťanství, nebo východními náboženstvími, které považují svět za špatný a hříšný, a kdo věří, že ústup ze světa je "dobrý", mají někdy problém přijmout prosperitu jako pozitivní hodnotu. Mayové tento problém nemají. Hojnost je něco hodného opatrování a aktivního hledání. Třeba otec může být příliš unaven prací na zaopatření rodiny, ale když bude mít peníze, může najmout někoho, kdo mu pomůže. Možná máte talentovanou dceru, která si zaslouží víc, než se vláčet vesnicí s nákladem dřeva na oheň na zádech. Když máte peníze, můžete ji poslat do města do dobré školy.

Dnes uvidíme díky nadhledu pravdu jak to máme my s hojností. Uvidíme, kde si ji sami blokujeme třeba strachem z trestu, nebo že jsme se nechali ovlivnit silou slova druhých, které ale může být klamné. Nikdo nás netrestá, ve svém peklíčku se držíme sami. Věřte, že jsme sami sobě spasiteli.
Když propustíme polohu oběti, nebo nadřazenosti, otevřeme se hojnosti. Tam nás to dnes s číslem 5 vede. Pětka nás vede ke spojení našich skutečných záměrů s hmotou do harmonického řádu. Jsme zaměření, jdeme do akce, začínáme si věřit, jdeme vstříc změně a osobní svobodě. Jde o vysoce pozitivní energii. Nenechme si bránit v jejím využití. Řekněme všem klidně co chceme a jděme si za tím. Dnes platí přísloví - Štěstí přeje připraveným a informovaným. Máme odvahu vydat se po neprošlapaných cestách. Den intuice, vnímavosti, napojení a také trpělivosti, budování vztahů, vůli, houževnatosti, vytrvalosti a emoční vyrovnanosti.
Identifikovat svoji vizi a poté jít za ní a začít ji manifestovat do fyzické reality. Postrčit události, vykročit beze strachu z kritiky. Nepřeceňovat propojení s okolím, neprodlužovat čekání na zázrak z vnějšku a nejistoty a jít za tím, čím žijeme.

Kombinace s letošním Vládcem roku 7 E´ říká: Využít životní zkušenost, nezůstat konzervativní a rigidní, vynechat detaily, uvolnit se z vnitřního odporu novému vývoji z přeceňování rozumu do sledování intuice.

Pro výpočet osobního Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Tz´ikin znamená pták, prostředník mezi Bohem a člověkem - Nebem a Zemí. Let za hojností a prosperitou. Je o svobodě, zprávách, štěstí, penězích, přináší vize k prosperitě, něco jako mapu k další cestě. Jako je včerejší energie Ix ženská, tak Tz´ikin je energie mužská. Poskytuje plodný impulz. Tz´ikin je velmi o vztazích a komunitě. Je také díky svému nadhledu nerozhodný a jeho výzva je zaměřit se na konkrétní cíl, jako orlův střemhlavý pád po kořisti. Svým zaměřením na cíl uloví potravu. Tz´ikin pomáhá lidem dostat se na vrchol svých schopností a tak dosáhnout prosperity. Mayská spiritualita nepovažuje materiální pohodu za nežádoucí a neduchovní. Ekonomická hojnost je přece hodnotný nástroj, který nám pomáhá manifestovat své sny a vize a tak přinést své nejvyšší touhy do reality. Tím můžeme být prospěšní nejen sobě, ale i druhým. Zůstaneme-li chudí, tak nejen sami strádáme, ale zároveň ani nejsme prospěšní ostatním. A právě peníze jsou pro Tz´ikin výzva, záleží na tom, jakou cestu si zvolí. Tz´ikin vede lidi k projevení jejich největšího potenciálu. Je o intuici, komunikaci a porozumění cestě.

Známé osobnosti narozené ve znamení Tz´ikin jsou např. Woody Alen, Winston Churchill, Michal Jordan.

úterý 23. dubna 2019

23.4.2019 4 Ix

PRŮCHOD TMOU NA SVĚTLO, TRANSFORMACE STRACHU, HLEDÁNÍ CESTY, PROJEV VYŠŠÍHO VEDENÍ VE HMOTĚ - UVĚDOMĚNÍ VLASTNÍ SCHOPNOSTI SPOLUTVORBY - VYKROČIT DO VLASTNÍ SPOKOJENOSTI, PŘETVÁŘENÍ MÉHO SVĚTA JE V MÝCH RUKOU

Příběh cesty k vlastní svobodné tvorbě dnes pokračuje nastoupením na proud své přirozenosti, své vlastní frekvence. Dnes se mohou objevit značky a nápověda naší duše ve fyzické realitě, aby nás zavedly k tomu, co je opravdu naše. Intuice, inspirace. Mohou přijít v podobě činů a slov někoho jiného, náhodného textu, něčeho, kde ucítíme rezonanci. Nebo třeba u nějaké své činnosti ztratíme pojem o čase - to je ta naše správná činnost, pravá práce. Energie probuzení k sobě samému.
Co vlastně chci? Cože jsem to vlastně původně chtěl? Co to vlastně chci tvořit? Co mě od toho dosud odvádělo? Bylo to ego a strach s jejich manipulacemi a někde jsem přitom zapomněl sebe? Jsem bytost, nebo dobře zpracovaný občan s málem vymazanými sny? Kam se ztratila moje odvaha?

Jde o velmi důležitý den v roce. Přináší uzdravení a probouzí tvořivost. Nastává něco jako prozření, probuzení. Dochází k pozastavení, přehodnocování, vzpomenutí na to, že chceme žít a ne umírat. Nastává velká změna hodnot. Neplatím příliš za svůj relativní klid, pofidérní bezpečí a stav? Žiji sebe jako bytost, nebo jako zařazený člen systému? Nastupuje odvaha.
Trecéna B´atz je o svobodné tvorbě a ukončení naříkání. Dnes můžeme zažít transformaci vědomí a seznámení se svojí podstatou, jaké máme schopnosti a talenty. Hledání cesty a uvolňování cesty. Když najdeme odvahu, pustíme strach o přežití a budoucnost, dovolíme si svoje řešení a tvorbu, tak se začne automaticky odvíjet naše pravá cesta, půjdeme krok za krokem do otevřených dveří a osvětleného prostoru a tím se postupně samy vyřeší naše životní potíže, uzdraví Bytí a ještě u toho budeme šťastní a spokojení.
Dnes se prostě v klidu a tichosti, bez nějakého humbuku, zvedneme a vydáme ke své pravé práci vedeni něčím daleko vyšším, starším a moudřejším, než jsme teď ve fyzické realitě. I za cenu puštění kariéry a finančních jistot, i za cenu zpomalení a dočasného nepohodlí. Můžeme všechno ztratit, abychom zase všechno našli, ale jinak.

Kombinace s letošním Vládcem roku 7 E´ říká: Dává sílu přes potíže a tak v budoucnosti sílu a stabilitu. Udělat něco i přes pocit strachu je duchovní transformace, změníme tak sebe. Jsou to příležitosti k čištění a růstu k vyššímu aspektu. Láme vazby se zkostnatělým i přes bolest. Převozník do života a budoucnosti.

Pro výpočet svého osobního Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Ix je Duch, inteligence, síla a magie, představivost, uvědomování, řešení věcí, živé sny. Má velké psychické schopnosti a tak mizí hranice mezi možným a nemožným. Je to nejvíce ženská energie s rozvinutou intuicí. Energie spojená s magií Země, zdrojem všeho. Propojení Ducha se Zemí znamená tvorbu na fyzické úrovni. Je silně spojen s přírodou, oplývá čistou přírodní vitalitou, symbolizuje materializace ve spolupráci se Zemí.
Zvířecím představitelem je Jaguár. Je to nejsilnější zvíře džungle, v hlubokých stínech lesa, tichý, ale mocný. Podle původní Mayské mytologie Čtyři Otcové Humanity (Jaguáří muži) vedli lidi po cestě hledání světla, osvěcovali cestu ohněm až nakonec slunce vystoupilo na nebe a osvítilo Nový svět.

Jaguár je noční zvíře džungle, silné a mocné. Nebojí se projít tmou a vyjít na světlo. Jaguára tedy Mayové chápou jako energii, která podporuje vlastní průchod pomyslnou tmou, odhalení bloků a umožňuje je vynést na světlo - přináší světlo tam, kde je tma. Napomáhá jejich přeměně a tak vede k harmonizaci. Jaguár se skvrnami na hřbetě symbolicky nese slunce noční tmou putováním jiným světem. Magie vlastní tvorby. Znamení Ix je symbolem Matky Země. Zároveň reprezentuje element Voda jako nedílnou součást přírody. Je spojen s prameny a řekami, bez vody by nebyla sklizeň. Tradičně je znamení spojeno s Mayskými oltáři, které jsou vždy na skále a s výhledem do okolí. Jako znamení Matky Země a přírody propojuje tyto oltáře s živou zemskou energií, kterou vyjadřují. Ix je znamení šamanů, kteří jsou v kontaktu s Matkou Zemí, tvoří ve spolupráci s ní a oslavují její moc. Ix je znamení vděčnosti a přináší změny.

Známé osobnosti narozené ve znamení Ix jsou např. Richard Nixon, Tiger Woods, Paul Newman.
pondělí 22. dubna 2019

22.4.2019 3 Aj

UVOLNĚNÍ MYSLI, PRAVIDEL, PŘEDSUDKŮ, PERFEKCE A DOKONALOSTI; UZAVŘENÍ MINULOSTI A VĚDOMÝ VÝSTUP Z POŘÁDKŮ A ZVYKŮ; PRŮZKUM, ROZHLÍŽENÍ; VNITŘNÍ PŘESKLÁDÁNÍ; INOVACE, INSPIRACE

Třetí den trecény uvolňování sevření pro osvobození vlastní tvorby se energie pravdivého nitra spojuje s číslem tvorby vnitřní harmonie. Připusťme, že věci můžou být jinak, než jak si myslíme. Dochází k vnitřnímu přeskládání do vlastních rytmů a harmonie s lidmi. Nemluvme lidem do života, neupozorňujme na sporná místa a začněme se starat o svoji tvorbu, o svůj způsob vedení života. Hledáme přece soulad, ne konflikt. Propuštěním strachu o přežití, tedy strachu ze ztráty jistot, stability, postavení, zabezpečení, který se projevuje jako prosazování pořádků a zvyků, autority, perfekce, dokonalosti, nastává uvolnění a vysvobození ze sevření, klid, vnitřní mír, naladění, otevření novému a změně podmínek.
Dnes tedy relax, nedělat předčasné závěry, ale sbírat odvahu a přesvědčení jít svou cestou. Risknout to, emoční tlaky odreagovat aktivitou namísto represí na okolí a dovolit svému vnitřnímu světlu zářit, nechat se jím vést do otevřených vztahů a společné tvorby.

Kombinace s letošním Vládcem roku 7 E´ říká: Den vysoké magie, který může přinést mocné pochopení a vhledy, jako výsledky řetězce kauzality. Tyto zkušenosti se mohou vytvarovat  pro vlastní nejvyšší dobro a dobro všech. Energie harmonizace vnitřního ohně do vlastních rytmů a tvorba nového života.

Znamení Aj je v základu o pevnosti pocházející z moudrosti a síly, je to spirituální vůdce, pilíř, ztělesnění energie stability. Je o hojnosti pramenící z mnoha zdrojů, obnově, o tom být v harmonii se sebou a s ostatními, o duchovních a psychických schopnostech. Je o pozici respektu dosažené díky učení a moudrosti a zasvěcení svého úsilí pokračování života a prosperity komunity. Představuje svobodu, trpělivost, tvůrce, má sílu a vůli jednat. Aj reprezentuje triumf života nad smrtí i ve významu prolomení hranic vstříc novému narození. Velmi mu záleží na rodině, tak snadno se nevzdává a ve své podstatě znamená Autoritu. Aj přináší život do života.
V původní Mayské mytologii jej symbolizuje stvol třtiny či kukuřice se svým pevným a rovným středem, který spojuje kořeny v Zemi s hlavou v Nebi a zároveň mnoha zralými klasy pro obživu. Je také podstatou významu energie Aj jako Stromu Světa, centrum všech věcí. Energie Aj znamená dobré počasí, dobrou sklizeň, dobré časy doma a s ostatními. Jeho největší zájem je zajistit harmonii doma a v komunitě. Aby toho dosáhl, je jeho hlavním znakem uplatňování vlastní autority, morálky a spravedlnosti, to vše se sklonem k perfekci. Tohle je největší kámen úrazu jinak úžasného znamení Aj. Autorita pomáhá i škodí, perfekce se může zvrhnout až v zarputilost.
Stejně tak si citlivý Aj musí dávat pozor na to, aby ho jeho vnímání světa nestrhlo na samé emoční, nebo životní dno. Psychická rovnováha je pro Aj úkolem.

Známé osobnosti narozené ve znamení Aj jsou např. Barrack Obama, Sigmund Freud, Carl Jung.neděle 21. dubna 2019

21.4.2019 2 E´

VOLBA CESTY A SMĚRU BUDOUCNOSTI; ZKOUŠKA SÍLY, ODVAHY A VÍRY V SEBEREALIZACI; NEJDŮLEŽITĚJŠÍ DEN TRECÉNY, VEDE NÁS K OSUDU!

Cesta života a seberealizace, od potlačení ke svobodě a síle, odhodlání, vůle, začátek cesty k našim snům, uvolnění zábran a konvencí, zánik + vznik, změny plánů. Kam zabočíme? Rozhodneme se vůbec?
Jsme v půlce cesty cyklu, dnešní výběr určí budoucnost v dalším kole. Rozhodujeme se co opustíme (dosavadní cestu, to odkud jsme přišli, co máme zautomatizované, ale není to naše) a kam se vydáme (za novým tvořením podle sebe, za seberealizací, ale spojenou s nejistotou). Energie nás vede k aktivaci vnitřního Tvůrce, který znamená nezávislost a vlastní řízení života při kontrole emocí.
Jde o důležitý krok, který se nám vyplatí.
Rozhodujeme o sobě. Můžeme vystoupit z depresí, uvolnit zábrany k radosti, probudit životní sílu. Vymezit se vůči vnějším vlivům, stanovit si cestu, zvolit suverenitu, zvládnout vnitřní chaos a zmatek v hlavě, ukázat, kdo opravdu jsme. Rozhodněme se, cesta je volná! Nerozhodnost a otálení vede ke stagnaci a stagnace není život, ale smrt. Rozhodujme se podle svého nejvyššího plánu. Je to cesta k vnitřní harmonii a spojení obou svých částí do jednoho celku.

Kombinace s letošním Vládcem roku 7 E´ říká: Navazujeme na původní záměr, ale jinak. Překlápíme cestu z minulosti do nového. Rozpoznat příležitosti a vztáhnout po nich ruku.

Každý má svůj vlastní osud, o co v něm jde se dá dnes pojmenovat. Pro výpočet Životního plánu mě kontaktujte na zivotniplan@gmail.com

Hlavní význam emočního znamení E´ je Osud, Cesta a hlavně cesta záměru a smyslu života. Je to životní síla a energie. Cesta života po které jdeme, schodiště i jednotlivé stupně po kterých stoupáme ke spiritualitě a pochopení vlastního sebeurčení. E´je o emocích, prožívání, citlivosti, vztazích, naší svobodné vůli. Je o léčení duševním i fyzickém, protože co prožíváme uvnitř se zobrazí navenek. Je to životní síla, co řídí vědomí.
Mayové chápou čas jako cestu a duchovní učitele jako průvodce na cestě. Proto je E´ i znamením průvodců. Zvířecím symbolem tohoto znamení je Rys a v původním glyfu E´ je hlava rysa se zuby. Další obecně známý význam E´ je Zub, který je symbolem všech věcí, které určují náš průchod Cestou života. Zub je symbolem lidské bytosti, neboť nás odlišuje od bohů. E´ je energie objevování. Touha po objevování posouvá hranice nemožného a chápání bezpečí. Největší objevy obvykle přicházejí tímto způsobem. Tak vzniká zkušenost.
Výzvou pro znamení E´ je nutnost cíle, jinak pouze bloudí životem. A to jak bloudění vnitřní, tak fyzické. Tím symbolizuje životní cestu a náš pohyb na ní. E´ znamená stát se cestou. Osoby narozené ve znamení E´ jsou vynikající komunikátoři a diplomaté, přirození vůdci, zajímají se o politiku, jsou vypravěči co umí zaujmout publikum. Vyprávějí pohádky, sdílí vědomosti, moudrost, pohodu. Pečují o lidi a vztahy.

Známé osobnosti narozené ve znamení E´jsou např. Stevie Wonder, David Beckham.