neděle 19. srpna 2018

19.8.2018 4 Kej (Manik)

DEN DOTAŽENÍ ZÁMĚRU DO KONCE A PROŽITEK DUCHA, ZKOUŠKY A ZPŮSOB PŘEKONÁVÁNÍ, DEN RESPEKTU A MÍRU K SOBĚ I DRUHÝM, STABILIZACE ŽIVOTA

Čtvrtý den trecény překódovávání na vlastní tvorbu přichází energie, která vybízí a pomáhá činům ke stabilizaci těla, fyzického světa, nervů a emocí. Dnešek vybízí k činům pro vlastní léčení, je to hlavně péče o svoji životosprávu, fyzický způsob života, která odplaví stres a přinese klid. Jakmile tohle uděláme, nastane klid nervů a nitra. Díky této stabilizaci se otevírají dveře tomu, abychom uslyšeli svoji Duši. Abychom dotáhli do konce a uzavřeli debaty s minulostí, dokončili změny, otevřeli se svému vnitřnímu Tvůrci a jeho vedení a už se plně soustředili na svoji pravou cestu. Abychom začali opatrně realizovat sami sebe. Energie přináší naději, obrodu a víru ve vlastní směřování.
Téma jsou vitalita, moudrost, duch, respekt. Vyrovnejme energie Dělání pro obživu + tvořivé Bytí. Začněme tvořivě žít a prosazovat své vlastní potřeby a hodnoty, tedy projevujme svůj ženský princip. K tomu nám velmi pomůže pobyt v přírodě, jako projev čistého Vědomí.

Vždycky znovu mě fascinuje matematická geniálnost systému. Dnešní kombinace s letošním Vládcem roku 6 Kej říká: Naše vnitřní krása je na dosah, jen ji uvidět. Potřeba prostoru a osobní svobody pro svoji tvorbu. Žít srdcem a nepřeceňovat mysl. Tvorba života nebojácně podle sebe a svých potřeb. Vesmírné síly pomohou.

Pro výpočet vašeho osobního Životního plánu mě můžete kontaktovat na email zivotniplan@gmail.com.

Kej se překládá jako Jelen, s významem mohutného samce, vládce lesa. Je to nejmocnější znamení, silná autorita se sklonem k dominanci. Jelen je pro Maye jedno z nejmocnějších zvířat. Když Mayové poprvé uviděli koně tak si mysleli, že jsou blízcí příbuzní jelena, tak jej nazvali stejně. V Mayském jazyce K´iche slovo -kej- znamená skutečně jak kůň, tak jelen, po mém pátrání přidávám hlavně Býka.  Jelen symbolizuje všechnu původní sílu divoké přírody.
Je o Čtyřce jako významu stability - čtyři světové strany, čtyři elementy, čtyři projevy lidské bytosti (fyzická, mentální, emocionální, duchovní), čtyři denní postavení Slunce (úsvit, poledne, západ, půlnoc), čtyři roční postavení Slunce (slunovraty a rovnodennosti), čtyři barvy, které symbolizují hlavní směry (červená na východě, modrá na západě, bílá na severu, žlutá na jihu), čtyři barvy kukuřice a čtyři barvy lidstva. Kej zároveň představuje i všechna čtyřnohá zvířata a jako takový má silný vztah k přírodě. A jako pán lesa je o energii, moci, autoritě a hierarchii ve všech jejich projevech.
V antických kodexech je bůh duchovního lovu zobrazován s ocasem štíra a jeho koncem v lidské ruce. Je to ta stejná ruka, která je vyobrazena na glyfu znamení, je to ruka lovce. Významem je to ta ruka, ve které držíme všechnu potenciální sílu čtyřkou stabilizovaného světa v jeho nekonečné celistvosti; je to přirozená, tvůrčí, vnitřní síla v nás připravená problesknout do akce a záměru.
Kej je také ochránce přírody. Nejvyšší šamani jsou inciováni ve dny Kej. Osoby Kej se vyznačují silou vůle, otevřeností, sebevědomím, dosahováním cíle i přes překážky, trpělivostí, vytrvalostí, silnou motivací k práci, výkonem a pracovními úspěchy, pevností, rozhodností. To vše od harmonických projevů až po převahu ega a dominance.

Známé osobnosti ve znamení Kej jsou např. Johnny Depp, Dalai Lama, Matka Tereza, Elton John, Stephen King.

sobota 18. srpna 2018

18.8.2018 3 Kame (Cimi)

VŠECHNO ŠPATNÉ JE K NĚČEMU DOBRÉ, PŘIJETÍ SVÝCH STÍNŮ, INTERNÍ PŘEDĚL, PÁD FATÁLNÍCH OMEZENÍ, PROBUZENÍ TVŮRČÍHO OHNĚ, TRANSFORMACE K OSUDU, ROZHODNUTÍ

Včera jsme pochopili, že pouze pozvedneme-li z prachu svoji vnitřní ženskou část, tu jedinou skutečně tvůrčí, a postavíme ji vedle své mužské části, tak může dojít ke správnému nasměrování života. Dnes přichází sice drsná, ale silně podporující energie transformace nitra přes smrt do života nového.
Porozuměli jsme, že to, co opravdu tvoří, je naše ženská část, odtud pochází impulzy. Naše mužská část je vykonavatel ve fyzické realitě. Pokud v životě používáme hlavně mužskou, silovou, dělající část, tak náš život směřuje do potíží. Dnes je třeba se rozhodnout a otočit to. Cesta k hojnosti a plnému životu prostě přes převažující používání mužské složky nevede. To prostě nefunguje.
Dnes můžeme vnímat vnitřní zmatek a emoční koktejl jak přecházíme od strachu do změny.
Emoční vichřice může obsahovat emoce jakéhokoliv druhu, směs nízkých i vysokých. Víru i vidění překážek, pocit ztráty všeho smyslu a nutnost jeho hledání. Vnímání nesouladu nás dnes ale může přivést k posílení a novým možnostem. Negativní emoce můžeme propustit a přeměnit. Můžeme z ochranných zdí postavených kolem Duše a srdce vystoupit do volného prostoru přijímání, odevzdání a možností. Může nastat pád osudových omezení rodových kódů. Všechno špatné je k něčemu dobré a když to přijmeme, když přijmeme své stíny a svoji minulost vytvořenou na jejich základě, tak jsme moudřejší a silnější. Když oceníme stav své přítomné reality, přestaneme žehrat na osud, přijmeme s vděčností vše co máme právě teď, otevřeme srdce, tak tvoříme vnitřní základ k budoucí hojné sklizni.
Podstatné dnes ale je sebrat odvahu a víru ve svůj Zdroj, vybrat si tu změnu a vykročit do neznáma. Protože pokud to neuděláme, pokusíme se vyhnout proměně a osudu, tak celý proces se prodlouží, přinese více potíží v životě a dokonce posune laťku k překonání výš, než jak je teď.
Dovolme svému starému Já v míru odejít a uvítejme své nové Já a nebojme se budoucnosti. Ta se totiž sama upraví :-)

V kombinaci s energií letošního Vládce roku 6 Kej (Manik) vychází energie, která říká, že naše vlastní srdce je centrem všeho dění, že se máme vykašlat na karmu, minulost a aktuální potíže a žít život podle svého nitra, podle toho co s námi rezonuje, volit vlastní pravdu. Stát se Zdrojem.

Pro výpočet osobního Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Znamení Kame je Smrt a znovuzrození, život a smrt vedoucí do harmonie a rovnováhy, symbolizuje mír a lehčí časy. Je to den vhodný pro naslouchání předkům a jejich vedení, protože propůjčují svoji sílu a moudrost. Mayové chápou smrt pozitivně jako začátek něčeho nového. Dny Kame jsou pro ně dobré např. na pořádání svateb. Dosavadní podoba vztahu svatbou umírá a rodí se něco nového plné potenciálu, včetně zrození potomstva jako nové podoby obou jedinců. Kame má vztah k předkům, takže svatbou se propojuje minulost s novou budoucností. Kame tedy nejvíce znamená spojení minulosti s budoucností v bodě přítomnosti. Mayové stále považují smrt za součást života, bez ní by cyklus života nebyl úplný. Zvířecím představitelem tohoto znamení je Sova.

Známé osobnosti znamení Kame jsou např. Bill Gates, Robin Williams, Paul McCartney, Charlie Chaplin.


pátek 17. srpna 2018

17.8.2018 2 Kan (Chicchan)

MOUDROST VNITŘNÍCH POLARIT A JEJICH PROPOJENÍ, PROLNUTÍ ENERGIÍ, NAPOJENÍ NA DUŠI, UVOLNĚNÍ BLOKÁD TOKU ENERGIE, ZMĚNA ŽIVOTA

Druhý den trecény překódovávání na vlastní tvorbu přichází porozumění vlivu ohně, síly a tvrdosti na náš život, tedy převažující mužské energie v nás, která přehlížela, nebo i snad neslyšela, hlásek nitra, ženské části, Zdroje. Dnes tedy řešíme napětí mezi vnitřním mužem a ženou, použití síly "udělat", hlavy, ega. Vidíme omyl i pravdu, iluze jsou rozptýleny a z nich si bereme poučení. Nemusíme více následovat vzory a modely druhých či rodu, které nás zavedly tam, kde jsme.
Polaritní energie musí být v harmonii a spolupracovat, abychom tvořili harmonický život. Když jedna z nich převažuje, tak se projeví buď v manipulaci, nebo nízké sebehodnotě.
Dnešní energie pomáhá zbavit se otroctví své mysli a emocí, všech okovů co nám bránily v hojnosti.
Je o porozumění použití síly jiných na nás, hlásání různých věr, co nás drží pryč od napojení na sebe sama, berou nám naši sebehodnotu, odvahu k vyjádření a dělají z nás vykonávající cizí vůli, nikoliv vykonavatele své vlastní vůle. Vyčistíme svůj prostor od parazitů. Kolik se cením a za kolik se prodám?
Dejme hodnotu a respekt napřed sobě, namísto tvrdosti začněme být na sebe hodní, mějme v úctě vlastní život a pohodu, pečujme o sebe, dělejme si radost, dejme svému životu barvy. Tedy začněme hledat svoji ženskou část, svoji tvůrčí složku, tu pravou podstatu všeho, co se potom projeví v našem životě. To je náš Tvůrce, náš rozvoj, naše pravá životní síla. Hledejme způsoby a místa, která nás harmonizují a tak umožní této vnitřní části zesílit svůj hlas. Úplně nejlépe se tak děje v přírodě, u vody, v tichu a klidu.  Seberme odvahu a začněme se věnovat tomu co nás oblažuje, co máme rádi. Najděme to a dovolme si to.

V Mayském kříži tzv. Stromu života (viz obrázek u mého popisu Životního plánu) je dnešní energie 2 Kan na fyzické, tedy realizační straně energie 8 B´atz (Chuen). Na opačné, intuitivní, tedy ženské-tvůrčí straně, straně záměru pro jednání, téhož kříže je energie 1 No´j (Caban), která znamená rozum na křižovatce, počátek napojení na vnitřního Tvůrce, změnu a srovnání svých rytmů do přirozené harmonie obou svých vnitřních částí. Jak vidíme, dnešní energie 2 Kan (Chicchan) to už dělá.
Jaký je tedy význam energie 8 B´atz, která tyto dvě opačné strany kříže spojuje v jednu a je tradičními Mayi považována za duchovní začátek nového cyklu? Dočtete se za 6 dní a pak se vám vše poskládá do jednoho obrazu :-)
Energie nelze chápat izolovaně, ale jako vývojový příběh. A ten není jen lineární - horizontální, ale i vertikální. Tím se stává mimořádně plnoobsažný.

Pro výpočet osobního Životního plánu mě kontaktujte na mail zivotniplan@gmail.com.

Kan se překládá jako Had, opeřený had. Znamená probuzenou prvotní energii kundalini, sexuální energii, ženskou tvůrčí sílu, vnitřní oheň, který prochází tělem, má podobu blesku a svým tvarem tak připomíná hada. Tato energie oživuje vše ohromnou silou a znamená právě sílu. Z pochopení používání síly pramení moudrost. Právě jako blesk propojí nebe se zemí, tak tato energie tvoří základ životní síly. Je o všech typech transformace a růstu - evoluci lidstva, osobním růstu, duchovním rozvoji, vztazích. Síla a znalosti přinášejí moudrost. Kan jsou nesmírně silní fyzicky i psychicky a tato životní energie je udržuje dlouho vitální. Pokud nemáte fyzické zdraví, pravděpodobně je někde omezena vaše životní síla. Protože jde o silnou prapůvodní energii, tak v neřízené formě může způsobit destrukci a být nebezpečná. Kan je o velké moudrosti, nebo velké manipulaci. Je o velké laskavé síle, nebo o jejím zneužití těmi, kdo hledají nadvládu nad druhými. Týká se to nás všech, máme ji v sobě nějakým způsobem všichni. Kan je silný fyzicky a klade na fyzickou kondici a zdraví velký důraz. Možná nebýt fyzické a psychické síly, neměl by odvahu a ani sílu ke změnám.

Osobnosti narození ve znamení Kan jsou např. Clint Eastwood, Marilyn Monroe, Angelina Jolie, Yeasser Arafat.
čtvrtek 16. srpna 2018

16.8.2018 1 K´at (Kan)

ROZVAZOVÁNÍ UZLŮ CO VÁŽOU NAŠI DUŠI - OSVOBOZOVÁNÍ MYSLI, OČISTA IDENTITY DO SHODY S NITREM, PROPOUŠTĚNÍ BLOKŮ Z MINULOSTI, OBJEVIT A VYUŽÍT TVŮRČÍ SÍLU, ZASÉVÁNÍ NOVÉHO SEMENE PRO PŘÍŠTÍ SKLIZEŇ

Konečně! Žádné otázky co preferujeme se nekladou! Nastává správný čas odříznout a odstranit vše co nás svazuje a odděluje od hojnosti.
Dnes začíná nová trecéna - trecéna obratu na vlastní pravdu. Bude to období, kdy se budeme moci z různých úhlů podívat na to, co nás svazuje. Začíná trecéna osvobozování. Začněme od začátku pěkně tím, že prohlásíme, že máme záměr se osvobodit ze starých zátaras.
Probuzení vlastního potenciálu, ukončení strachu o přežití, závislostí na lidech, místech, idejích, sebelítosti, bezmoci a nastoupení na cestu plné závislosti pouze na svém vnitřním Tvůrci. Nástup na cestu vitality a uplatnění potenciálu k samostatnosti. Uvidíme rozpor mezi svojí představou o hojnosti a realitou a tak bude nutné převzít zodpovědnost za svoji minulou i budoucí tvorbu, překonat citlivost, uzavřenost a bázlivost a uvěřit ve vlastní síly. Osvobozování z oběti. Soustředit se skutečná fakta přítomného okamžiku a nenechat banality narůst v monstra. Řešit podle reality a ne čertů malovaných na zeď znamená překonat vlastnoručně vytvořený strach a tak osvobodit mysl a uvolnit Duši. Zaměřme se na radost a vděčnost, protože PŘICHÁZÍ NADĚJE.

Pro výpočet osobního Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Znamení K´at představuje síť. Vkládá do sítě a přináší vše, co potřebujeme k dosahování věcí - obsahuje jídlo, které jíme, znalosti, které máme, zkušenosti a problémy, které jsme potkali v životě a taky karmickou zátěž. Sbírá nápady, představy a názory pro budoucí dílo. Podporuje prosperitu a hojnost pocházející ze Země, je smyslné a plodné. Také je o věcech, které nás chytly do pasti. Bariérách, břemenech a blocích na cestě k hojné úrodě, jako jsou třeba i přílišné závazky k posbírané hojnosti, které nás zpomalují v dalším postupu. Zvířecím představitelem je Pavouk, jehož síť symbolizuje sběr hojnosti pro obživu, ale zároveň i past. V originálním glyfu znamení K´at vidíme důlek, který vytlačila naplněná síť Blood Woman, dcery Podsvětí, když měla dokázat svoji pravdu tím, že naplní síť kukuřicí a jí se to podařilo. Zasela jediné zrnko kukuřice a sklidila jich 600. Stinný aspekt smyslového sběrače K´at je nestřídmost, akumulace věcí a utrácení peněz rychleji, než je jejich získávání, přílišné lehkomyslné experimentování na různých frontách, vzdává se starého pro lesk nového, omyly, chyby a špatné činy, dokonce až přečiny proti zákonu. A tak si plní síť své karmy a zvyšuje svoji zátěž. Ovšem zároveň je v glyfu i semeno kukuřice v zemi jako symbol skrytého potenciálu. Energie K´at je o překonávání jakýchkoliv překážek.

Známé osobnosti narozené ve znamení K´at jsou např. Martin Luther King Jr., Christian Dior, Henry Kissinger, Papež Benedict XVI.

středa 15. srpna 2018

CO TO ŽIJI A KDO VLASTNĚ JSEM? KAM MOHU JÍT? KDE JE MOJE PRAVÁ IDENTITA A JAK SE K NÍ DOSTANU??

Proč se mi ty věci dějí? Co to vlastně žiji? Kdo jsem? Odkud jsem přišel a kam jdu? 
Výpočet Životního plánu, v datu narození je vše.

Podle Mayské astrologie je každý narozen v jednom z 260 dní duchovního kalendáře, tomu říkají "tvář slunce". Ta obsahuje řadu čísel od 1 do 13 a jeden z dvaceti znamení (nawalů). Jak čísla, tak nawaly nesou rozdílné vlastnosti. Kombinace čísla s nawalem určuje naši osobnost, naše silné a slabé stránky.
Z této kombinace je možné odvodit výklad osobnosti, který vám může pomoci ukázat kvality, které nesete. Dokážeme nahlédnout za viditelnou osobnost na vaše skutečné motivy, co vám přináší radost a kde jsou vaše výzvy. Jednoduchá kombinace čísla a nawalu může být rozšířena do tak zvaného Mayského Stromu života, ve kterém se objeví další čísla a nawaly reprezentující vaši minulost, budoucnost, intuitivní a fyzické aspekty. Tento základní kříž je ještě dále možné rozšířit do seskupení devíti znamení, které sahají daleko více do budoucnosti jak na straně intuitivních, tak fyzických aspektů.

Některé nawaly nesou energii umění, některé zahradníků, nebo poradců či strážců zákona. Bohužel současná podoba světa obětuje a pohřbívá ideu po životě v souladu s tím, co je nám přirozeně dáno ve prospěch toho, za co se dobře platí. Ovšem pokud je váš život a práce v souladu s energií vašeho zrození, projevujete přirozený talent ve všem co děláte. Většina lidí tak může dojít štěstí, protože budou dělat radostně svoji práci a budou v ní úspěšní.
Mayská astrologie může být také nápomocná lidem, kteří se ocitli na nějaké životní křižovatce, cítí se nespokojení ve své profesi a přemýšlejí jak dál.

Také je tento systém velmi užitečný k určení talentů DĚTÍ a tak umožňuje rodičům je tímto směrem vést. Ve výsledku to znamená pro děti šťastný a naplňující život.

Osud je přirozené ztělesnění Duše.
Naším úkolem je přinést zpátky na Zemi svůj vzorec.

Pro vypracování Životního plánu mi napište na zivotniplan@gmail.com  Ráda vám pošlu příslušné informace o tom, jak to uděláme :-)


15.8.2018 13 Aq´ab´al

MOUDROST TEMNOTY MINULOSTI, VÝBĚR MEZI OPAKOVÁNÍM STARÉHO A RŮSTEM, MOST MEZI SPÍCÍM POTENCIÁLEM A FYZICKÝM SVĚTEM, PROBUZENÍ TVŮRCE A NÁVRAT K ZÁMĚRU DUŠE

Třináctý den trecény jako vždy říká Žij co hlásáš. Tedy završuje proces uvolnění Duše/Tvůrce ze sevření pohledů rodičů a modelů z dětství, projevení předpokladů, obnova síly tvořivé intuice, napojení na nitro. Máme to tak?
Dnes můžeme jít za inspirací nitra, začít s realizací vlastních plánů. Opustit pochybnosti či nejistotu a nastavit se do modu jistoty a sebedůvěry. Klidně a harmonicky, vždyť za celou trecénu už víme, kdo jsme a co chceme.
Dnešek je také o duševní celistvosti, spojení polaritních energií, prosazení uměleckých vloh a talentů, odvážných činech, síle slova. Je to energie nezávislého idealisty, co pochopil projevy pýchy, nadřazenosti, prosazování dokonalosti a vlastní cesty. A tak porozuměl přínosu benevolence, pestré krásy nedokonalosti, trpělivosti, dohod, spolupráce, i když stále vnímá rozpor mezi svobodou a potřebou vztahu. Je den, nebo čas, náhledu do nitra, pochopení a přijetí svých Stínů a změny nastavení a role. Čas odstranění bloků a návratu ke své Duši. Je důležité posilovat emoční disciplínu a trpělivost, nenechat se svádět novými lákadly a tak odejít od původního záměru.
Dnešní energie je koncepce, architekta nového života, tedy počátek zrodu energie 8 B´atz za 20 dní, energie nového nastavení a řádu.

Pro výpočet osobního Životního plánu, nebo Plánu dítěte mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Aq´ab´al je o úsvitu nového, třeba i nového projektu, nového vztahu. Aq´ab´al znamená úsvit, kdy zároveň existují polarity noc a den, tma a světlo. Aq´ab´al si je vědom těchto polarit a to ho může vést ke strachu z chyb. Znamení je mezičas, první paprsek, nový počátek, první výhonek objevující se z plodné tmy hotov vykvést, je to třeba i zárodek nového vztahu s potenciálem tvorby nového života. Toto znamení představuje změnu, konec starého, konec nudy, obnovu, duchovní probuzení. Schopnost dělat něco úplně nově a jinak, tedy má obrovský potenciál nových začátků. Má schopnost posunout hranice pro vznik nového. Jak známo, ničeho nového nemůže být dosaženo opakováním stejných postupů. Aq´ab´al je zlepšovatel co věci mění. Aq´ab´al jsou optimisté, velmi přátelští a dobří lidé. Mají schopnost dosáhnout nemožného.

Známé osobnosti narozené ve znamení Aq´ab´al jsou například George Clooney, Jack Nicholson, Penelope Cruz, Morgan Freeman, Donald Trump.

úterý 14. srpna 2018

14.8.2018 12 Iq´

REVIZE VÍRY, DOKTRÍN A PLÁNU, POSUN A ZMĚNY K SEBEVYJÁDŘENÍ, INTEGRACE PÓLŮ A HLEDÁNÍ DIALOGU JAKO CESTA K IDENTITĚ, NEJTĚŽŠÍ DEN CYKLU

Dnešní energie nabízí přehled dosavadního života, kam jsme došli a co nás sem přivedlo. Kam jsme nedošli a co způsobilo, že tam nejsme. Máme jen to, co očekáváme podle svých kódů, to jest své postavení a respekt okolí si vytváříme sami stavem svého vnitřního světa, určování hranic.
Tedy dnešní energie umožňuje revizi kódů, víry a doktrín rodu a změnu toho, co nám vadí a už dále neslouží. Vede dříve či později k přijetí zodpovědnosti, svědomitosti, trpělivosti, ukotvení emocí rozumem a praktické činy. Hledá soulad mysli/rozumu a duše, rozvíjí vlohy a pomáhá se podívat na to, co je teď a tady, nikoliv to, co nejsme.

Přecitlivělost a nezvládnuté emoce jako riziko v realizaci života. Jakákoliv emoční nerovnováha, strach a vzdor. Také radikalismus, rozsudky a hierarchie, nedostatek emoční disciplíny a sebekázně. To je to, co nás svedlo z cesty a odvedlo od lidí, přivedlo do osamělosti a třeba i smutku.
Dnes stojíme na pomyslné křižovatce. Energie je o analýze a porozumění. Vítr je o změnách, komunikaci a inspiraci. Je to síla, co nás podpoří. Když uzemníme své emoce, spoutáme je moudrostí z dosavadní zkušenosti, postavíme se nohama na zem do reality a nenecháme sebou plápolat větrem emocí, propojíme své schopnosti a možnosti a začneme hledat a dělat smysluplné kroky v realitě, začneme hlavou řídit život, tak můžeme dojít ke stabilitě. Můžeme vše v sobě správně propojit, navázat spolupráci a nové dialogy. Můžeme se nechat inspirovat či inspirovat svojí zkušeností druhé. Je den rozhodnutí, uzemnění a reálných řešení cesty. Kdo dovolí vyplašené mysli zatížené strachy (a tedy emocím) vládnout svým životem, ten se dostane do stagnace a na pokraj šílenství.
Je den rozvoje vlastní integrity nepodléhající vlivům rodových, společenských či náboženských norem.

Znamení Iq´ představuje vítr či bouři co přináší změny skrze slova, inspiraci, tvorbu či destrukci, jeto dech života, komunikace. Iq´je velmi mocné a může být jak velmi spirituální, tak potenciálně velmi nebezpečné. Může být manipulativní a sílu slova použít k agitaci a svedení lidí z jejich pravé cesty. Je o myšlenkách a změnách. Je to energie emocionálních výkyvů, nese hněv a depresi, nebo je naopak může léčit. Představuje vítr či hurikán, blesk, bouři a obnovu života. Iq´posiluje tělo, mysl a ducha. Je to vzduch, který dýcháme a dech, který používáme při mluvení. Ve svém nejzákladnějším významu představuje architekta, tvůrce. Zvířecím představitelem je kolibřík, protože jeho rychlé kmitání křídel skrývá obrovskou energii. Kolibřík je také agresivní pták, kterému se i větší ptáci vyhýbají. Iq´ tedy zřetelně představuje polarity a tvorba není nic jiného,než souhra polarit. Iq´ je především velký tvůrce, když je správně uchopen.

Známé osobnosti narozené ve znamení Iq´ jsou např. Michael Jackson, Elizabeth Taylor, Hillary Clinton, Al Pacino, George Lucas.