sobota 23. února 2019

23.2.2019 10 Tz´ikin

NAPOJENÍ NA SEBE- POCHOPENÍ - PROZŘENÍ, NALEZENÍ PRIORIT PODLE TOHO CO MI JDE, ZPOCHYBNĚNÍ AUTORIT - SÁM ROZHODUJI O SVÉ DALŠÍ CESTĚ A KONÁNÍ, NEJSEM OBĚTÍ TOHO CO SE OČEKÁVÁ

Včera jsme porozuměli svému strachu, na konkrétních situacích pochopili modely z mateřské linie a také to, že život začíná tam, kde končí strach. Zasnoubili jsme se s vlastním tvůrcem, se životem.
Dnes nastává den, kdy díky tomu zpomalujeme svůj běh, zastavujeme se, abychom uslyšeli své nitro. Hledáme své priority, zkoumáme co je nám drahé a co bychom chtěli, nebo nechtěli mít v životě, na nic si nehrajeme. Mění se nastavení ducha na vlastní cestu. Nenecháváme se ovládat, ale také už se nesnažíme zmanipulovat druhé. Napojujeme se na své vlastní cíle, přenastavujeme pořádek řízení našeho života z vnějšího na vnitřní. Opouštíme fixaci na venek (vnucené názory druhých) a plně se napojujeme na sebe.
Osvobozujeme své srdce, svého vlastního tvůrce, přestáváme být obětí minulosti, opouštíme strach z budoucnosti. Vnímáme svoji osobní sílu, vyslechneme druhé, ale děláme vlastní rozhodnutí. Měníme obranu oběti na vyváženou sounáležitost s druhými.
Život i lidi nám dělají jen to, co dovolíme. Dnes už to víme a stáváme se sami sobě tou nejvyšší autoritou. Všechno ostatní je iluze.
Obklopme se pouze tím, co rezonuje s naší vizí, s čím rezonujeme my přes pocity v těle. Všechno jiné, co nám nepřináší pocit klidu, vnitřního míru a vyrovnanosti, není naše a do naší cesty nepatří. Počínaje prostředím, ve kterém se nacházíme, denní režim, péči o sebe, činnosti. Jsme skvělí takoví jací jsme a stavíme se za to. Máme co nabídnout.

Kombinace s letošním Vládcem roku 7 E´ říká: Proměny vnější pro to, aby naše vlastní vnitřní světlo mohlo zářit. Změny k tomu, aby vnější život odrážel mé nitro. Akceptace svého lidství přináší klid a mír.

Tz´ikin znamená pták, prostředník mezi Bohem a člověkem - Nebem a Zemí. Je o sebeuvědomění, suverenitě, nezávislosti, svobodě, radosti a vlastní lehkosti. Je o zprávách, štěstí, penězích, přináší vize k prosperitě, něco jako mapu k další cestě.
Jako je včerejší energie Ix ženská, tak Tz´ikin je energie mužská. Poskytuje plodný impulz. Tz´ikin je velmi o vztazích a komunitě. Je také díky svému nadhledu nerozhodný a jeho výzva je zaměřit se na konkrétní cíl, jako orlův střemhlavý pád po kořisti. Svým zaměřením na cíl uloví potravu. Tz´ikin pomáhá lidem dostat se na vrchol svých schopností a tak dosáhnout prosperity.
Mayská spiritualita nepovažuje materiální pohodu za nežádoucí a neduchovní. Ekonomická hojnost je přece hodnotný nástroj, který nám pomáhá manifestovat své sny a vize a tak přinést své nejvyšší touhy do reality. Tím můžeme být prospěšní nejen sobě, ale i druhým. Zůstaneme-li chudí, tak nejen sami strádáme, ale zároveň ani nejsme prospěšní ostatním. A právě peníze jsou pro Tz´ikin výzva, záleží na tom, jakou cestu si zvolí. Tz´ikin vede lidi k projevení jejich největšího potenciálu. Je o intuici, komunikaci a porozumění cestě.
Tz´ikin má úkol udržovat dobré vztahy.

Známé osobnosti narozené ve znamení Tz´ikin jsou např. Woody Alen, Winston Churchill, Michal Jordan.
pátek 22. února 2019

22.2.2019 9 Ix´

TRANSFORMACE A LÉČENÍ SRDCE, UKONČENÍ PŘEVAHY ČINŮ A NAPOJENÍ NA ŽENSKOU ENERGII MAGICKÉHO TVOŘENÍ, UVĚDOMĚNÍ PRAVDY O TOM KDO JSEM - PŘIJETÍ - PROJEVOVÁNÍ PŘIROZENOSTI, ZMĚNA CESTY ŽIVOTA Z PŘETVÁŘKY DO PRAVOSTI, HLUBOKÁ REFLEXE SAMA SEBE VEDE DOMŮDnešní energie je dvojnásob ženská a pomáhá nám posvítit si na svoji ženskou část a pochopit vliv rodových modelů na nás. Napojit se na své vnitřní dítě takové, jaké skutečně je, napojit se na svoji intuici a nechat se vést. Být vděční za své ženství, či za svoji ženskou část a projevovat ji, nikoliv maskovat.
Možná nás v dětství nechtěli a nepřijímala takové jací jsme, nezažili jsme přijetí a uznání, a to v nás mohlo zpevnit strach z odmítnutí, přecitlivělost na kritiku, nedůvěru v to, že jací jsme jsme prostě unikátní a praví. Nasadili jsme si tedy masku, jako herci, napsali svoje role tak, abychom se vyhnuli další bolesti a vedlo nás to jen k přijetí. Zavřeli jsme své srdce do mrazáku, aby se neozývalo a nebolelo a chovali se tak, jak okolí očekávalo. Kvůli strachu z kritiky a z odmítnutí jsme se naučili kličkovat, klamat, lhát, nebo i přesvědčovat s manipulativním nádechem. Zapomněli jsme někde v krabici své srdce, odstřihli jsme se raději od svých pocitů a hrajeme divadlo tak dokonale, že mu sami věříme.
Dnešní energie hledání vlastního světla a vnitřního osvobozování nám může pomoci s tímhle skončit. Minulost nezměníme, ale nemusíme v ní pokračovat. Můžeme ukončit vazby s minulostí, vzít si z nepříznivého to pozitivní, změnit staré a nefunkční, naučit se říkat NE cizímu, odhodit úzkost a strach a zaměřit se na vlastní život. Najít cestu k vlastní pravdivosti a pravdivému vyjádření, opustit cíle a mety jako způsobu jak si zasloužit své místo, otevřít srdce lásce bez podmínek, nastavit klid emocí v konfliktu a kritice. Skleněná krabice kolem srdce může prasknout, když se ponoříme do své hloubky, své hluboké pravdy a do citů. Můžeme pak jít za svými cíli vyváženě. Energie nitra naviguje ke zlepšení.
Jsme dokonalí právě takoví jací opravdu jsme bez ohledu na názor okolí. Přirozenost a vnitřní krása ať zdobí naše tělo. Nosné téma na následující rok je vyléčení potlačené individuality ať je jakákoliv.

Kombinace s letošním Vládcem roku 7 E´ říká: Bourání ochranných zdí kolem srdce a vykročení do neznáma. Převedení své pravosti z temnoty do světla. Jangová proměna. Znovuzrození do nového stupně. Nacházíme se mezi cykly tisíců let pro uzdravení.

Ix´ je inteligence, síla a magie, představivost, uvědomování, řešení fyzického života, živé sny. Je o symbioze, spolupráci, síle ducha, nezávislosti. Má velké psychické schopnosti a tak mizí hranice mezi možným a nemožným. Je to nejvíce ženská energie s rozvinutou intuicí. Energie spojená s magií Země, zdrojem všeho. Propojení ducha se Zemí znamená tvorbu na fyzické úrovni. Je silně spojen s přírodou, oplývá čistou přírodní vitalitou, symbolizuje schopnost materializace.
Zvířecím představitelem je Jaguár. Je to nejsilnější zvíře džungle, v hlubokých stínech lesa, tichý, ale mocný. Podle původní Mayské mytologie Čtyři Otcové Humanity (Jaguáří muži) vedli lidi po cestě hledání světla, osvěcovali cestu ohněm až nakonec slunce vystoupilo na nebe a osvítilo Nový svět.

Jaguár je noční zvíře džungle, silné a mocné. Nebojí se projít tmou a vyjít na světlo. Jaguára tedy Mayové chápou jako energii, která podporuje vlastní průchod pomyslnou tmou, odhalení bloků a umožňuje je vynést na světlo - přináší světlo tam, kde je tma. Napomáhá jejich přeměně a tak vede k harmonizaci. Jaguár se skvrnami na hřbetě symbolicky nese slunce noční tmou putováním jiným světem. Magie vlastní tvorby.
Znamení Ix´ je symbolem Matky Země. Zároveň reprezentuje element Voda jako symbol plynutí.
Je spojen s prameny a řekami, bez vody by nebyla sklizeň. Tradičně je znamení spojeno s Mayskými oltáři, které jsou vždy na skále a s výhledem do okolí. Jako znamení Matky Země a přírody propojuje tyto oltáře s živou zemskou energií, kterou vyjadřují. Ix´ je znamení šamanů, kteří jsou v kontaktu s Matkou Zemí, tvoří ve spolupráci s ní a oslavují její moc. Ix´ je znamení vděčnosti a přináší změny.

Známé osobnosti narozené ve znamení Ix´ jsou např. Richard Nixon, Tiger Woods, Paul Newman.

čtvrtek 21. února 2019

21.2.2019 8 Aj

ZAČÁTEK ZAČÁTKŮ, ZROZENÍ NOVÉHO CYKLU, ZMĚNA PRŮVODCE Z FALŠE NA PRAVDU A PŘIROZENOST - PODSTATU, CELISTVOST DVOU ŽIVLŮ V NÁS


V trecéně vnitřní transformace došlo k ukončení naší cesty podle vnějších ukazatelů a změně strážce. Už jsme udělali rozhodnutí k vlastní svobodě a dnešní energie nám pomůže vykročit k harmonické realizaci. Vnímáme v sobě dvě protichůdné síly, mužskou a ženskou, a dnešní energie je pomáhá propojit do harmonického působení. Uvolnit mysl, naladit se na intuici a srdce, tedy na sebe a svoji přirozenou a pravou podstatu. Neopakovat už způsoby řešení z minulosti, kdy impulzivní a zarputilý postup ke svobodě se ukázal jako chybný a jako projev vzdoru a protestu oběti, nezralé osobnosti. Dnes už vidíme i druhou stranu mince, jsme schopni dát do rovnováhy laskavost, sílu, moc a záměr a tak vykročit k činům úplně jinak. Už opouštíme polohu oběti a strachu, překlenujeme vzdálenosti, přijímáme rozdílnosti hlavně v sobě a tvoříme spojenectví ve svém nitru i navenek. A tak můžeme dávat i přijímat. Taková změna znamená otočku vstříc lidem, ocenění přirozenosti jako perfektního projevu. Je to nový způsob myšlení co překonává blokády, touhu po izolaci ze strachu. Když budeme sdílet své talenty a dary, tak se může začít tvořit nový druh společenství. Blíží se doba realizace vizí.
Jdeme domů.

Kombinace s letošním Vládcem roku 7 E´ říká: Moudrost dualit vede ke změně. Nedělat co není naše. Dualita života učí moudrosti a aby mohlo dojít k proměně, je třeba žít reálný život ve fyzické hmotě. K největšímu růstu nedojde přes čtení knih či meditaci na podložce, ale díky konfliktům reality, které nás přivedou k objevu, že máme volbu, jak použijeme svoji sílu.

Znamení Aj je znamení dělat správnou a pravou věc, reprezentuje pravou podstatu, jádro. Je v základu o pevnosti pocházející ze síly a moudrosti, je to duchovní pilíř. Je o hojnosti a obnově, o tom být v harmonii se sebou a s ostatními, o duchovní a psychické rovnováze. Představuje svobodu, trpělivost, tvůrce, má sílu a vůli jednat. Zralý Aj je benevolentní, radostný, bezproblémový, srdečný a veselý. Má hluboký duchovní aspekt, je psycholog a vědátor.
Aj reprezentuje triumf života nad smrtí i ve významu prolomení hranic vstříc novému narození. Velmi mu záleží na rodině, tak snadno se nevzdává a ve své podstatě znamená Autoritu.
V původní Mayské mytologii jej symbolizuje stvol třtiny či kukuřice se svým pevným a rovným středem, který spojuje kořeny v Zemi s hlavou v Nebi. Zde je také podstatou významu energie Aj Strom Světa, centrum všech věcí.
Energie Aj znamená dobré počasí, dobrou sklizeň, dobré časy doma a s ostatními. Jeho největší zájem je zajistit harmonii doma a v komunitě. Aby toho dosáhl, je jeho hlavním znakem uplatňování vlastní autority, morálky a spravedlnosti, to vše se sklonem k perfekcionalizmu. Tohle je největší kámen úrazu jinak úžasného znamení Aj. Autorita pomáhá i škodí, perfekce se může zvrhnout až v zarputilost. Stejně tak si citlivý Aj musí dávat pozor na to, aby ho jeho vnímání světa nestrhlo na samé emoční, nebo životní dno. Psychická rovnováha je pro Aj úkolem.

Známé osobnosti narozené ve znamení Aj jsou např. Barrack Obama, Sigmund Freud, Carl Jung.středa 20. února 2019

20.2.2019 NÁSTUP NOVÉHO VLÁDCE ROKU 7 E´

Dnes nastupuje na trůn nový vládce roku, který má jako hlavní energii symboliku životní cesty. Pokud jde o energie, tak ty nejsou přesně ohraničené koncem a začátkem, takže usazování nové energie trvá 20 dní.
Cykly vládců roku se opakují po 52 letech, takže 7 E´ byl v roce 1967. Lze dohledat hlavní události roku 1967 a tak trošku odhadnout možnosti současného průběhu. Vlna vládnoucí energie bude mít svůj vrchol po 182 dnech, tedy na den 7 Ix´ 21.8.2018...pro nás významné datum.

KULMINAČNÍ BOD, PŘEKROČENÍ CÍLOVÉ ČÁRY, UKONČOVÁNÍ DOSAVADNÍ VZESTUPNÉ ČÁSTI CESTY A PŘÍPRAVA NA ZMĚNY, SVOBODNÁ VŮLE, ČAS PŘESTAT SE BÁT, ZMĚNA FREKVENCE

Dnes je velice důležitý den. V trecéně s výjimečnou rolí v cyklu, trecény vnitřní transformace ke svobodě, přichází den konce cesty. Trecéna říká Nebýt oběť. Jsme králové svého života, vystoupali jsme na vrchol pyramidy a rozhlížíme se do všech stran, minulosti i budoucnosti. Uzavírá se dosavadní část cesty, překračujeme cílovou pásku, děláme závěrečné kroky, už víme, pochopili jsme, rozumíme zkušenosti. Končí vzestupná (ascendent), učící část cesty. Vidíme vše jak jsme se sem dostali - úspěchy i pády, vítězství i prohry, smích i slzy. Vyjasňujeme si postoje, vybíráme, probouzí se odvaha ukončit starou cestu, kráčet nově. Být autentičtí, přirození. Dívat se daleko, mít svoji vizi, žít ji, prožívat ji a ukončovat vše, co k ní nevede. Není den na nové, ale na vyjasňování, ukončování starého a plné napojení na svého ducha. Řídit se vnitřním hlasem, pocity. Nenechat se už více manipulovat, vůlí zrušit vlivy minulosti s vědomím, že strašáci jsou jen strašáci. Nebýt oběť a tak lehce přijímat i dávat.
Je to cesta vzhůru k regeneraci a obnově světa. Letos budeme ukončovat a zase ukončovat. Příští rok už bude období harmonického propojení a ten další už začnou velké změny.

Kombinace dnešní energie s Vládcem roku 7 E´ říká: Zlatý řez, nové nastavení, překódování na vlastní pravdu. Opustit blokující historii a aktivovat frekvence růstu a vývoje do nové rovnováhy a řádu. Převzetí zodpovědnosti za tvorbu minulou i budoucí. Počátek objevování vlastních pokladů, očista identity do shody s duší. Osvobozování z oběti a závislostí.

Pro výpočet osobního Životního plánu mě kontaktujte na zivotniplan@gmail.com

Hlavní význam emočního znamení E´ je Cesta a hlavně cesta záměru a smyslu života. Je to životní síla a energie. Cesta života po které jdeme, schodiště i jednotlivé stupně po kterých stoupáme ke spiritualitě a pochopení vlastního sebeurčení. E´ je o nitru, prožívání, citlivosti, vztazích, naší svobodné vůli. Je o obnově duševní i fyzické. O naší schopnosti tvořit zevnitř ven, protože co prožíváme uvnitř se zobrazí navenek. Je to životní síla, co řídí mysl.
Mayové chápou čas jako cestu a duchovní učitele jako průvodce na cestě. Proto je E´ i znamením průvodců. Zvířecím symbolem tohoto znamení je Rys a v původním glyfu E´ je hlava rysa se zuby. Další obecně známý význam E´ je Zub, který je symbolem všech věcí, které určují náš průchod Cestou života. Zub je symbolem lidské bytosti, neboť nás odlišuje od bohů. E´ je energie objevování. Touha po objevování posouvá hranice nemožného a chápání bezpečí. Největší objevy obvykle přicházejí tímto způsobem. Tak vzniká zkušenost.
Výzvou pro znamení E´ je nutnost vize, jinak pouze bloudí životem. A to jak bloudění vnitřní, tak fyzické. Tím symbolizuje životní cestu a náš pohyb na ní. E´ znamená stát se cestou. Osoby narozené ve znamení E´ jsou vynikající komunikátoři a diplomaté, přirození vůdci, zajímají se o politiku, jsou vypravěči co umí zaujmout publikum. Vyprávějí pohádky, sdílí vědomosti, moudrost, pohodu. Pečují o lidi a vztahy.

Známé osobnosti narozené ve znamení E´jsou např. Stevie Wonder, David Beckham.
úterý 19. února 2019

19.2.2019 6 B´atz - 4 Wayeb - 5. den Wayeb

Pátý den Wayeb uzavírá tyto dny introspekce a ustupuje. ODCHOD STARÉHO A ROZENÍ NOVÉHO. Jinak řečeno, zatímco dnes můžeme vidět úsvit nového přicházejícího roku, tak také to může být ten nejtěžší den. Je to den, kdy začínáme s procesem výstupu z kukly.
Může nastat krystalizace procesu, který se objevil v období Wayeb. Dnes kombinace s energií 6 B´atz znamená, že už jsme schopni navázat vývoj předcházejícího cyklu do cyklu nového a vytvořit realitu podle vlastního vzoru. Vlastní mistrovské dílo.

K UZDRAVENÍ OSOBNOSTI MŮŽE DOJÍT JEN A POUZE TEHDY, KDYŽ BUDEME ABSOLUTNĚ AUTENTIČTÍ. TO JE OŽIVENÍ VĚDOMÉ CESTY K NAPLNĚNÍ OSOBNÍCH CÍLŮ/OSUDU.

VÝHYBKA NA SVĚTLO, ZMĚNA ŘIDIČE ŽIVOTA Z VNĚJŠÍHO NA VNITŘNÍ, UVOLNĚNÍ NAPĚTÍ, NADHLED, PŘETNUTÍ GORDICKÝCH UZLŮ CO PŘINÁŠÍ NOVÉ

Šestý den cesty ke svobodné tvorbě přináší energii a podporu pro odstranění falešných bohů a přestup na vlastní víru. Jde o energii nekonečných možností, tvorbu vlastního mistrovského díla. Je o rozlišení mezi podstatným a "podstatným", přesednutí z vagonu do lokomotivy, tedy změnu autority z vnější na vnitřní. Dělat co nás baví, jít v souladu s vnitřním směřováním, netlačit, užívat cestu, s nadhledem a lehkostí, vypustit tíhu zveličené zodpovědnosti a odlehčit svému břemenu falešných věr.
Energie B´atz na to třeba na první pohled nevypadá, ale je nositelem velké moudrosti. Něco jako blázen, co ale králi říká pravdu.
Dnešek je o změně přístupu k životu, uvědomování souvislostí a harmonizaci procesu změn. Jít si prostě za svým a to, co jsme si vybojovali (nikoliv na materiální úrovni, ale vnitřními výhrami), si už nenechat vzít. Chtít a přitom být sebou. Přetnout gordické uzly.

Naše vnitřní dítě je tu. Propojme se s ním, s naší přirozeností a to tak, že budeme žít svoji Duši v každém okamžiku, naciťovat její vedení s úplným zaměřením. To je tvorba zevnitř ven, projev nitra co zhmotňuje sny a vize. To jsou tvůrčí možnosti mysli, moci slova a síly vůle, které tvoří. Jinak řečeno - jde o to stát se cílem a pak ho vytvoříme. Jako když se šaman modlí za déšť - jak to dělá?

Kombinace s končícím letošním Vládcem roku 6 Kej říká: Pocity pomáhají zůstat ve spojení s mojí nejhlubší pravdou. Čištění, renovace, klid. Odstranění nepravdy vede k projevu pravdy. Sebeláska, objev své vnitřní krásy - pokud ji máme, máme co dávat druhým. Přestup na jinou víru, abychom se dál vyvíjeli a cítili vnitřní radost.
Životní zkušenost vede k odstranění lží, příkoří a disharmonie za účelem vyléčení mého světa. Ukažme svoji velikost

V geniálním matematickém systému Mayského kalendáře vedou v osobní kombinaci tyto energie každého k jeho osudu. Výpočet jasně říká, kam chce jít, kam má jít, co je vlastně jeho životní diamant.

Pro výpočet osobního Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Znamení B´atz je o životě a moudrosti, osudu, neomezené tvorbě, umění a přírodě. Toto znamení není o materiální sféře, ale o radosti, aktivitě, tvorbě, volnosti. Je to pracant, což ho vede k úspěchu a komfortu. Je velmi dobře organizovaný s vnitřní sílou udělat věci tak, aby fungovaly. Zemědělec, umělec.
V antických dobách byla opičí dvojčata patronem zpívání, malování a psaní hieroglyfů. Nověji je základem Mayský bůh tvorby B´atz, který spojuje Nebe, Zemi, život a moudrost do jednoho vlákna a spřádá tak čas a osud, spojuje minulost s budoucností.
Je to znamení 9 měsíců zrání dítěte před narozením. Je to mistr všech umění, talentovaný a šťastný tvůrce, učitel, malíř, muzikant, spisovatel, řečník, obchodník, trhovec. Obecně velmi vhodný pro svatby, nové vztahy, počátky projektů, řešení rodinných problémů.
B´atz je perfekcionista a musí si dát pozor na ego a aroganci. Má obrovský kreativní potenciál nejen na fyzické úrovni. Podle původní Mayské mytologie je život, který žijeme, uspořádaný vzorec a Nesvětí jeden velký chaos. V našich životech se obojí propojuje.
Také podle Mayů používáme slova ke spřádání reality stejně, jako se vlákno používá ke spřádání do látky. Proto je slovo velmi mocné a je jeden z nástrojů znamení B´atz. Dokáže smotat vlákno starého s novým a stejně tak odmotat jakýkoliv problém. Výzvou pro osoby B´atz je dokončovat započaté.

Známé osobnosti narozené ve znamení B´atz jsou např. Sean Connery, Dustin Hoffman, Harrison Ford, Robert de Niro.pondělí 18. února 2019

18.2.2019 5 Tz´i - 3 Wayeb - 4. den Wayeb

Čtvrtý den introspekce v období Wayeb je spojen s definicí sebe a načrtnutí směru pro nový rok. Jak dál? Prošli jsme třemi předchozími dny a identifikovali kde se nacházíme. Tento čas nám má pomoci rozpoznat své talenty a sílu a jak nás povedou ke své vizi. Nyní se znalostí a pochopením sebe je čas načrtnout kurs pro nadcházející rok 7 E´.

Jak mě víra v sebe a svoji vizi plní, sytí vášní, energií a radostí a vede dál? Jak mohu lépe následovat intuici a vyhnout se tak opakování chyb?

VIDĚNÍ A ROZPUŠTĚNÍ DUALITY, POCHOPENÍ RELATIVITY, BOURÁNÍ OCHRANNÝCH ZDÍ POSTAVENÝCH ZE STRACHU Z UBLÍŽENÍ - PŘIROZENOST, SVOBODA, RADOST. UMOŽNIT ZROZENÍ TOHO KDO JSEM

Dnešní energie nám říká, že podmínkou k úspěchu a nástrojem ke znovuzrození je uvolnění svých starých náhledů na lidi, situace, věci, které už nejsou dál užitečné. Uvědomit si, že vše špatné je zároveň příležitost k našemu růstu. Najít pod povrchem a formou i obsah a pochopit, že právě ten je to správné a nejlepší. Začít u sebe a nebát se jít cestou do přirozenosti. Přijmout sebe, všechny a všechno bez posuzování a hodnocení formy na první pohled. Nehodnotit sebe a nic, jít dál přirozeně a v přijetí, i když třeba právě nerozumíme.
Všechno je totiž dokonalé právě teď a zapadá to do sebe. Dnes bouráme zdi k pravosti a přirozenosti. Všechno je relativní. Buďme sami sebou, oceňujme u sebe i druhých hodnotu, nikoliv povrch a v té hledejme krásu. Tak se můžeme probudit do radosti, uvolnění ze sevření, nové síly. Použijme to dnes až nám den bude předhazovat příležitosti, až bude zkoušet naši víru ve vlastní cestu a přijetí sebe a všeho jako dokonalé.
Jde o uvědomění vlastní hodnoty a jedinečnosti jako tvůrčí duchovní bytosti, nikoliv jako stroje v továrně systému. Důvěřovat hlasu, co se ozývá zevnitř, nehodnotit ho myslí, nebýt negativní, udržet emoce v míru. Vždy existuje opačné řešení než to, které se nám právě nabízí. Uvolnit se.

Kombinace s končícím Vládcem roku 6 Kej říká:Umožnit potlačenému vyjít na světlo. Nenechat se ničím a nikým zranit a volit mír. To je převzetí kontroly nad emocemi, tedy nezávislost na ničem z okolí, ale pouze na svém vnitřním Tvůrci. To je svobodné, nezávislé a pružné myšlení, které umožňuje zrození toho, kdo jsem.

Tz´i znamená právo, řád a pořádek, míněno kosmická spravedlnost. Za tím je ovšem skryta vlastní sebehodnota a úcta k životu svému i ostatních a jak je projevujeme. Ten, kdo sám postrádá nezávislost na jakékoliv úrovni, stanovuje pravidla ostatním.
Je o zákonech přírody, duchovních i těch vytvořených člověkem. Je o vedení, pravidlech, spravedlnosti a pořádku. Je o pravidlech, termínech, tlaku, diktátu zvyků a posedlostí. Je o pomoci a radě, zajištění, že zákony budou dodržovány a právo vykonáno (i vynuceně).
Je také o emoční rovnováze, laskavosti, strategii. Tz´i znamená také loajalitu, laskavého průvodce, parťáka, přítele, pomocníka. Jako průvodce s námi dělá první kroky do tmy a vede nás do zrození vlastní pravé autority. Tz´i také projevuje sexualitu jako tvůrčí prvek a tak je o vládě smyslů, důvěře a zradě.
Překládá se jako Pes, ale v původní Mayské definici se vztahuje na téměř všechny čtyřnohé kožešinaté obyvatele džungle, takže zahrnuje i další představitele tohoto znamení - mývala, nebo kojota, jako průvodce kopci a horami. Tz´i je jedno ze znamení, které má silný vztah k primitivní podstatě a divočině.
Tz´i souvisí s cestou života, stejně jako znamení E´, ale neznamená cestu samotnou, ale způsoby, jak po cestě kráčíme (charakter). Proto také v jazyce Yucatec se nazývá Oc, což znamená šlépěj. Se znamením Tz´i se snažíme jít cestou života s duchem rovnováhy a harmonie vlastním souladem s kosmickými a přírodními zákony. V představě psa vidíme loajalitu i zradu a nevěru, bezpodmínečnou lásku i vyceněné zuby, vášeň, impulzy, smysly co mohou vést na scestí.

Známé osobnosti narozené ve znamení Tz´i jsou např. Steven Spielberg, J. K. Rowling (autorka knih Harry Potter), Vladimír Putin, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Adolf Hitler.
neděle 17. února 2019

17.2.2019 4 Toj - 2 Wayeb - 3. den Wayeb

Třetí den Wayeb je zaměřený na přijetí. Dny 0 - 2 Wayeb identifikují, kde se nacházíme, naše silné i slabé stránky a jejich přijetí.
V kombinaci s dnešní energií 4 Toj si připomínáme kdo jsme a jsme vděční za vše, co jsme v roce 6 Kej pochopili, co jsme obdrželi a máme. Sebepřijetí.

PŘEVZETÍ KONTROLY NAD ÚZKOSTÍ A STRACHEM Z BUDOUCNOSTI BEZ OHLEDU NA OKOLNOSTI, POCHOPENÍ POLOHY OBĚTI A SVÝCH ZÁVISLOSTÍ, HARMONIZACE DÁVÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ, VELKÝ SKOK PŘES PROPAST, SPOLÉHAT POUZE NA SEBE

Čtvrtý den trecény vnitřní transformace ke svobodě čistí, čistí a zase čistí. Otevírají se rány a emoce, abychom si něco uvědomili, porozuměli, přijali a změnili. Včera jsme možná pochopili, co umíme, kde jsme šikovní a schopní, jaké jsou naše talenty a dary a díky tomu jsme vlastně schopní žít kdekoliv, uplatnit se kdekoliv tak, jak je nám dáno, bez násilí na sebe. Uviděli jsme pravdu svého nitra světlou i stinnou (alespoň mně se to stalo hned dva dny po sobě).
Dnes se nám bude míchat ten plápolající plamínek vlastního vnitřního ohně s emocemi. Protichůdné síly ohně a vody budou dnes znát. Víření emocí, pocity ublížení, pocity dluhů, oběti, ukřivdění, úzkost, deprese, ledacos je možné.
Někomu něco dlužíme? Opravdu? A proto tak moc dáváme, ať už peníze, nebo čas? Na základě čeho si to myslíme? Není to jen nepochopená minulost? Emoce pocitu dluhů z nás dělají oběti, nebo skryté manipulátory. Jde o to pochopit svoji minulost, nedovolit staré mysli nás znovu vést do strachu o přežití, tyto emoce harmonizovat. Tak můžeme ukončit všechny závislosti - na lidech, místech, situacích, přestat spoléhat na cokoliv a kohokoliv. Tehdy dochází k probuzení vlastní síly.
Dnes jde o to uklidnit emoce, převzít kontrolu nad úzkostí, opustit strach o přežití, osvobodit se od nadvlády mysli, přehodnotit Stíny a přes uvědomění udržet emoce pod kontrolou. Pochopit a vyléčit minulost, pomalu, jistě, laskavě, bezpečně. Smířit se s tím, jak věci máme a hledat v nich cestu dál. Podstatné je smířit se napřed sám se sebou a pak očekávat mír a klid z vnějšího světa. Nenechme zalitím vodou emocí uhasit svůj vnitřní oheň. Seberme síly a odvahu udělat něco proti tomu, čím jsme dosud žili. Jaké emoce budeme posilovat, takové budou růst - budou to emoce bahna a strachu, nebo řešení a tvorby?
Projít strachy znamená stát se něčím úplně novým v procesu tvoření. Osvobodit mysl a tím svoji duši. Vydat se za svojí vizí a neuhnout ani o píď při prvních známkách sabotáže lidmi či okolnostmi. Intenzita přání + projev touhy + prožitek cíle vize = magie tvoření.

Jedna píseň říká: "Count your blessings every day. It makes the monsters go away, everything will be ok."

Kombinace s končícím Vládcem roku 6 Kej říká: Odstraňování virů v mysli, vymanění z temnoty, svoboda myšlení, zrození vlastní síly, rozbalme svůj potenciál a reagujme podle něho. Zpívejme svoji píseň v běžném životě. Připraveni ke startu.

Toj je podle původní Mayské mytologie Voda a Oheň. V aspektu vody znamená déšť, který oživuje zemi. Voda ovšem nejen život dává, ale také ho bere.
Pro Maye je ale podstatnější aspekt ohně a je obsažen ve velkém významu obřadních ohňů jako očistného procesu. Voda či vzduch mohou být znečištěny, ale plamen ohně nikdy. Mayové zakládají obřadní ohně a jako vyjádření díků pálí nejrůznější obětiny.
Toj znamená příčinu a následek, platby dluhů za dobré i špatné činy, oheň co pálí nemoci a tak léčí a uvolňuje všechnu negativitu. Toj je o vyrovnání dluhu a přináší novou harmonii a rovnováhu. Toj nese také karmické dluhy spojené se zneužíváním moci na dětech a partnerech.
Toj je hlavně energie vděčnosti za vše dobré i špatné, harmonizace emocí, současné i karmické minulosti, vybízí k platbě životu, poděkovat za všechno blaho, které jsme v životě obdrželi, za dar svých dětí, za plodnost žen, sjednocení mužského a ženského aspektu.
Osoby Toj mnohem víc dávají, než přijímají, takže ztělesňují na jedné straně spektra nejvyšší laskavost a na té temnější straně nejhorší možné zneužívání a manipulaci. Kolo života se tedy otáčí a v něm dáváme a bereme. Obojí musí být v rovnováze. Toto znamení je zprvu negativní, ale podporuje změnu pohledu na věc, obrat do pozitivního stavu, pokrok, růst.

Známé osobnosti narození ve znamení Toj jsou např. John Lennon, Madonna, Mick Jagger, Julia Roberts, John Travolta.