středa 16. ledna 2019

16.1.2019 11 No´j

OBĚTOVAT MYSL A UKLIDNIT EMOCE; PŘEVZETÍ KONTROLY; VOLBA VNITŘNÍHO MÍRU = LÁSKA; BEZ PŘIPOUTANOSTI

Včera jsme uvolnili starý vliv našich předků a rodových modelů, vylouplo se tak naše pravé Já, stavěli jsme cestu k budoucnosti. Dnes můžeme setřást vnější vlivy, odpojit se od všeho zvenčí, počínaje médii, autoritami, politiky, spasiteli, až dál ke všemu, čemu věnujeme svoji pozornost a čas a přitom nás to vyčerpává natolik, že už potom nemáme sílu naladit se sama na sebe (přemíra dělání včetně zaměstnání, sledování filmů, televize, aktivizující sporty). Může dojít k přehodnocení, uvolnění tlaků nutností mysli, k její kapitulaci a k objevu, že ne všechno je opravdu tak nutné. Toto zpochybnění a konfrontace je velké čištění a zároveň cesta k uzdravení autenticity, psychiky i těla.
Dnes se nenechme svést a zastrašit druhými lidmi ani situacemi, věřme jen a pouze sami sobě, své intuici, reakci těla, svému vnitřnímu Tvůrci. Všimněme si stresu, únavy, náladovosti, nespokojenosti. Hledejme řešení, co nám prospívá, vede do klidu bytí a co už ne. Třeba přes povolení tlaku dosahování cílů, zpomalení, zjednodušení života, povolením mozkového svalu a nastavení rovnováhy dělání a radosti, zábavy.
Není třeba věnovat energii minulosti, držet se strachu z budoucnosti. Nepotřebujeme rádce, guru a jejich vedení. Je třeba se naladit na sebe, své vědomí, být sami sebou, autentičtí. Vytřídit sny a vize, usadit je do souvislostí, držet se jich a jít. Dnes aktivně trénujme svobodu a nezávislost myšlení.
Jde o změnu, o probuzení vlastních snů a chuti svobodně tvořit. Hledání vlastního ráje bez připoutanosti k čemukoliv a komukoliv. Držet stabilní kýl směrem ke svému záměru děj se co děj a s vnitřním mírem umožnit zrození toho, kdo jsem. Energie čistí a vede nás k vrcholu proměny, prosazení, vítězství. Jsou možné záplavy a zemětřesení, jak se mění podstata fungování.

Kombinace s letošním Vládcem roku 6 Kej říká: Odložit připoutanost, co nás brzdí. Přetínáme staré lano, uvolňujeme se z bariér a přílepků. Potenciál Ducha a těla začínají držet pohromadě. Probouzí se pravdivá identita.

Znamení No´j je intelektuální génius, myšlení, vědomosti. Je o tom, jak se vědomosti mění na moudrost; zahrnuje mysl, učení a prastarou paměť, vede ke vzdělání a psychologii. No´j klade otázky, nalézá odpovědi a řešení, je skvělý inovátor. Energie No´j dává speciální dar rozvoje nápadů a nové inspirace. Klade důraz na vztahy a spravedlnost.
No´j je ale také velký idealista a snílek s velkou citlivostí.
V původní Mayské mytologii znamená pohyb, pohyb srdce a mysli a pohyb obecně. Je to Myšlení, Myslitel. No´j učí konat trpělivě a s čistými úmysly za účelem získání moudrosti. Proto také znamená myšlenky a nápady vyčištěné a ukotvené srdcem. Jako znamení zodpovědnosti a rozumu má za zvířecí představitele pracovitého datla a rychlou gazelu. No´j je schopen hluboké introspekce a nalezení odpovědí.

Známými osobnostmi narozenými ve znamení No´j jsou např. Richard Gere, Alfred Hitchcock, Barbara Walters.


úterý 15. ledna 2019

15.1.2019 10 Ajmaq

ZROZENÍ OSOBNÍ SÍLY, NITERNÍ PŘEDĚL, ROZPUŠTĚNÍ KARMICKÉ A RODOVÉ MINULOSTI, ODPUŠTĚNÍ, ODDĚLENÍ, KONEC ÚČASTI V NEZDRAVÉM, PŘEMĚNA SLABÉHO V SILNÉ, ZPÍVAT SVOJI PÍSEŇ

V trecéně uzdravení a hledání osobní síly a sebeúcty je dnes nesmírně důležitý den, má zásadní význam pro naši budoucnost. Pochopením a zvládnutím významu energie Ajmaq se dostáváme ke své budoucnosti. Nijak jinak.
Včera jsme prošli korekcí dráhy života, co nás přes působení duality vedla k sobě samým. Dnešní den je Den odpuštění. Energie podává pomocnou ruku těm, kdo padli a pomáhá jim postavit se znovu na nohy. Vzpomenout své mrtvé, přijmout dědictví rodu a odpustit, propustit, oddělit sebe od nich i je od nás. Dnešní den je o léčení vztahů, strachů, zášti, obav a váhání. Všech emocionálních a duševních ran. Odpustit sobě staré chyby, dosavadní bytí, dopady své existence a nechat odejít vše, co už nechceme a nepotřebujeme.
Tak si začínáme ujasňovat kdo jsme a tvoříme prostor pro všechno to, co se v nás až dosud urodilo. Prostor pro probuzení a nové ambice. Stavíme cestu k nové budoucnosti. Vykračujeme za vším co je naše a ne od někoho jiného. Nenechat život řídit nás, ale sami svůj život řídit a to zdaleka ne v materiální sféře. Mohou přijít dary - jak s nimi naložíme? Reagujme! Ukončeme ztuhlost a zkostnatělost. Překonejme strach a otevřeme se pomoci a možnostem, otevřme srdce. Od pláče k smíchu, lehkosti, hravosti, radosti, oslavě života a jeho veškeré bohatosti. Být ochotní ke změnám být sami sebou. Co všechno si dovoluji chtít?
Pro dnešek platí dvě známá přísloví: Každý svého štěstí strůjcem. A Štěstí přeje připraveným.

Kombinace s letošním Vládcem roku 6 Kej říká: Spouštíme sken a odstraňujeme nalezené viry v myšlení. Vnější svět nemůžeme ovládat, ale své myšlení ano. Cíděním myšlení měníme tvorbu reality.

Ajmaq je znamení pochopení vlivu zátěže rodu na náš život. Je o emoční citlivosti se sklonem k depresím a následné paralýze v konání a řízení života. V energii Ajmaq zjišťujeme svá omezení a hranice i vlastními činy a tak docházíme k moudrosti.
Je o odpuštění, introspekci, přečinu a nezodpovědnosti, strachu z chyby a smrti starých vzorců. Je o prohřešku a odpuštění. Ajmaq je ale také zvědavý a důsledný, má dar analýzy a díky tomu je o introspekci, tedy sám hledá a odkrývá svoji minulost.
Je o zjištění, že tu nejsme sami, že jsme součástí celku, že celek ovlivňuje nás a naše jednání celek. Každý jsme v životě udělali něco, co bychom dnes raději neviděli. Pro Ajmaq je zodpovědnost velké téma. Na jedné straně může jít o přehnanou zodpovědnost až posedlost směřující k neschopnosti vlastního činu či útisku ostatních, na straně druhé může být nositel Ajmaq první, kdo bude nezodpovědný rodič, či nedůvěryhodný partner.
V původní Mayské mytologii byla v den Ajmaq stvořena první svíčka. Vosk je symbolem pro pracovitou včelu a tak je včela jedním ze zvířecích totemů Ajmaq. Mayové zapalují svíčku na paměť předků a v rituálech za odpuštění 7 hříchů, které pramení z pýchy. Ajmaq je vnímán jako energie karmické očisty, plamen spálí viny. Dalším zvířecím představitelem tohoto znamení je Sup. Ten očistí svět od všeho, co zbylo po spálení svíčkou. Sup je čištění, smrt starých vzorců.
V dopadu všech těchto aspektů energie Ajmaq je odpuštění a tedy velká tvorba. Pochopení a převzetí zodpovědnosti za své činy minulé i budoucí, tvorba vlastního života, uzdravení, probuzení. Ajmaq jde za svým cílem pomalu, ale jistě.

Známé osobnosti narozené ve znamení Ajmaq jsou např. Pablo Picasso, Bob Dylan, Reggie Jackson.

pondělí 14. ledna 2019

14.1.2019 9 Tz´ikin

VYSVOBOZENÍ Z PROBLÉMŮ MINULOSTI, OSVOBOZENÍ SROVNÁVAJÍCÍ MYSLI PRO SVOBODNÝ LET -  KOREKCE DRÁHY, SEBE-UVĚDOMĚNÍ, TAK ZNOVU A JINAK

Jsme v trecéně hledání osobní síly a budování sebeúcty. Včera jsme pochopili, že cokoliv můžeme změnit, udělali jsme vnitřní úklid.
Dnes osvobozujeme mysl, přestáváme analyzovat a stoupáme vzhůru k sobě, svým vizím a představám o životě. Máme velkou podporu k prosazení toho co chceme. Končí letargie a nastává dořešení starých témat spojených se strachy, omezením, vyhýbáním, nehodností, pocity nekompetentnosti. Propojují se tvůrčí energie jin a jang. Když se otevřeme a přijmeme dnes poznatky, vize, vedení intuicí, tak nás to může nasměrovat k radostnému životu.
Jde o citlivou a emoční energii. Bez vize jasného cíle a plánu se plácáme v chaosu impulzivního chování, které se snadno zamění za svobodu. Vize cíle a z toho plynoucí kroky je cesta z chaosu do vlastní realizace. Nedostatek vizí spojený se zátěží srovnávání vede k poloze oběti a závislosti na vizích a životech druhých (slyšela jsem větu "Tvé sny jsem vzal za své"...) Vystupuje otázka Kolik se cením, za kolik se prodám? Obětujeme se sami, nebo se takto necháme obětovat druhými. Dnes uvidíme na svých aktivitách, kde se v tomto smyslu nacházíme. Jestli jsme vykonavateli svého života, nebo jen vykonávajícími podle druhých.
Dnešek je o bytí tím čím jsme a nikoliv imitací někoho. Pochopení, že jsem perfektní a úctyhodný právě takový, jaký jsem. Že můžu v klidu dělat to co je mi přirozené a nelámat se být tím, čím nejsem.
Pan Werich pronesl: "Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má bejt to, co je a ne to, co není, jak tomu v mnoha případech je."

Kombinace dnešní energie s letošním Vládcem roku 6 Kej říká: Vyjádřit sebe, dech své Duše a nebránit se změnám podle ní. Perspektiva do vlastní tvorby uspořádává chaos. Jít za sebou.

Pro výpočet Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Tz´ikin znamená pták, prostředník mezi Bohem a člověkem - Nebem a Zemí. Je o sebeuvědomění, suverenitě, nezávislosti, svobodě, radosti a vlastní lehkosti. Je o zprávách, štěstí, penězích, přináší vize k prosperitě, něco jako mapu k další cestě.
Jako je včerejší energie Ix ženská, tak Tz´ikin je energie mužská. Poskytuje plodný impulz. Tz´ikin je velmi o vztazích a komunitě. Je také díky svému nadhledu nerozhodný a jeho výzva je zaměřit se na konkrétní cíl, jako orlův střemhlavý pád po kořisti. Svým zaměřením na cíl uloví potravu. Tz´ikin pomáhá lidem dostat se na vrchol svých schopností a tak dosáhnout prosperity.
Mayská spiritualita nepovažuje materiální pohodu za nežádoucí a neduchovní. Ekonomická hojnost je přece hodnotný nástroj, který nám pomáhá manifestovat své sny a vize a tak přinést své nejvyšší touhy do reality. Tím můžeme být prospěšní nejen sobě, ale i druhým. Zůstaneme-li chudí, tak nejen sami strádáme, ale zároveň ani nejsme prospěšní ostatním. A právě peníze jsou pro Tz´ikin výzva, záleží na tom, jakou cestu si zvolí. Tz´ikin vede lidi k projevení jejich největšího potenciálu. Je o intuici, komunikaci a porozumění cestě.
Tz´ikin má úkol udržovat dobré vztahy.

Známé osobnosti narozené ve znamení Tz´ikin jsou např. Woody Alen, Winston Churchill, Michal Jordan.neděle 13. ledna 2019

13.1.2019 8 Ix´

BÝT SAMI SEBOU, ODSTRANĚNÍ NEGATIVNÍCH ENERGIÍ, SVOBODNÝ NÁDECH, NOVÝ RŮST

V trecéně nalezení sebeúcty jako základu osobní síly a zároveň respektu nedokonalosti růstu jsme se přehoupli přes vrchol pomyslné pyramidy a s dnešním číslem 8 přichází rovnováha energií a pomoc projevit nejvyšší potenciál znamení Ix´, což je suverénní síla ducha, probuzení.
Dnešní energie pomáhá vnímat, spojit se se svým Zdrojem, nechat se jím vést (nikoliv raciem), sledovat vědomě svoji pravou cestu a tak se setkat se svojí duší. Pomáhá změnit temnotu na světlo, tedy změnit pocity, myšlení, slova a jednání. Naše představy, směřování, sny a plány mohou dostat reálné obrysy. Nemusíme přijmout vnucené podmínky, ustupovat tam, kde nám to vadí, nemusíme jít postaru v oběti a neúspěchu. Od všeho, co nás drželo svázané se dnes můžeme osvobodit. Energie napomáhá naší touze růst, rozvíjet se, zažívat krásu, zrealizovat příjemný život.
Uchopme své kompetence, uplatněme své hranice, buďme pozorní, přijměme sami sebe plně a dělejme co potřebujeme podle sebe. Tvořme čistě, smysluplně, stabilně, vyzrále, harmonicky.

Kombinace s letošním Vládcem roku 6 Kej říká: Bod zrodu, vize Tvůrce, nová inspirace - nechat ji přijít a časem rozvinout. Otevření inspiraci a životu podle ní. Osvobozením od veškeré připoutanosti vytváříme prostor, aby se věci staly. Umožnění. Veškerá tvorba pochází z ticha.

Ix´ je energie vděčnosti za vše, čím se můžeme stát. Je to inteligence, síla a magie, šamanství, představivost, uvědomování, řešení fyzického života, živé sny. Je o symbioze, spolupráci, síle ducha, nezávislosti. Má velké psychické schopnosti a tak mizí hranice mezi možným a nemožným. Je to nejvíce ženská energie s rozvinutou intuicí. Energie spojená s magií Země, zdrojem všeho. Propojení ducha se Zemí znamená tvorbu na fyzické úrovni. Je silně spojen s přírodou, oplývá čistou přírodní vitalitou, symbolizuje materializaci ve spolupráci se Zemí.
Zvířecím představitelem je Jaguár. Je to nejsilnější zvíře džungle, v hlubokých stínech lesa, tichý, ale mocný. Podle původní Mayské mytologie Čtyři Otcové Humanity (Jaguáří muži) vedli lidi po cestě hledání světla, osvěcovali cestu ohněm až nakonec slunce vystoupilo na nebe a osvítilo Nový svět.

Jaguár je noční zvíře džungle, silné a mocné. Nebojí se projít tmou a vyjít na světlo. Jaguára tedy Mayové chápou jako energii, která podporuje vlastní průchod pomyslnou tmou, odhalení bloků a umožňuje je vynést na světlo - přináší světlo tam, kde je tma. Napomáhá jejich přeměně a tak vede k harmonizaci. Jaguár se skvrnami na hřbetě symbolicky nese slunce noční tmou putováním jiným světem. Magie vlastní tvorby.
Znamení Ix´ je symbolem Matky Země. Zároveň reprezentuje element Voda jako symbol plynutí.
Je spojen s prameny a řekami, bez vody by nebyla sklizeň. Tradičně je znamení spojeno s Mayskými oltáři, které jsou vždy na skále a s výhledem do okolí. Jako znamení Matky Země a přírody propojuje tyto oltáře s živou zemskou energií, kterou vyjadřují. Ix´ je znamení šamanů, kteří jsou v kontaktu s Matkou Zemí, tvoří ve spolupráci s ní a oslavují její moc. Ix´ je znamení vděčnosti a přináší změny.

Známé osobnosti narozené ve znamení Ix´ jsou např. Richard Nixon, Tiger Woods, Paul Newman.
sobota 12. ledna 2019

12.1.2019 7 Aj

INVENTURA A PŘEHODNOCENÍ VŮDČÍCH AUTORIT - VYTVOŘENÍ NOVÉ; Z MUSŮ DO CHCI A MŮŽU

Vidění polarit, jejich ocenění a přijetí. Syntéza namísto zápasu. Změna pohledu.
Dnešní téma je o formování vlastního života do harmonie, o inventuře autority a nápravě. Objevení skutečných hodnot, sebepřijetí a osvobození. O výběru mezi bojem jako projevem ega a uvolněním, tvorbou. Je o ústupu komplikovaného myšlení a obnově vnímání.
Když ukázníme své emoce a projevy neomylnosti, tak nastupujeme cestu uvolnění, obnovy, důvěry a spolupráce. Když připustíme, že věci mohou být jinak, než jak si myslíme. Když uvidíme a oceníme obsah před formou (i u sebe!), když se poučíme z dosavadních chyb, nebudeme trvat na jednom řešení, ale připustíme jiné a budeme hledat společnou řeč dvou zdánlivě nesmiřitelných opozic, tak máme otevřenou cestu ke zformování svého života do harmonie.

Číslo 7 je číslo konců. Odkládáme staré, minulé, cizí a vybíráme nové, naše. Je třeba odhalit a pěstovat svůj vnitřní plamen, který se nezachvěje ani v nejtěžších situacích. Manifestovat sami sebe, svůj duchovní vzorec ve hmotě. Řídit své věci sami, nikoliv oni nás.
Stejně tak kombinace s letošním Vládcem roku 6 Kej je energie ukončení jednoho cyklu, která říká: Vzdát se všeho souzení a veškeré připoutanosti a prožívat svoji pravou povahu ve fyzickém těle. Propusti falešné autority a vstoupit do vlastní síly.Znamení Aj je v základu o pevnosti pocházející ze síly, je to spirituální vůdce, pilíř. Je o hojnosti a obnově, o tom být v harmonii se sebou a s ostatními, o duchovní a psychické rovnováze. Představuje svobodu, trpělivost, tvůrce, má sílu a vůli jednat. Ryzí Aj je benevolentní, radostný, bezproblémový, srdečný a veselý. Má hluboký duchovní aspekt, je psycholog a vědátor.
Aj reprezentuje triumf života nad smrtí i ve významu prolomení hranic vstříc novému narození. Velmi mu záleží na rodině, tak snadno se nevzdává a ve své podstatě znamená Autoritu.
V původní Mayské mytologii jej symbolizuje stvol třtiny či kukuřice se svým pevným a rovným středem, který spojuje kořeny v Zemi s hlavou v Nebi. Zde je také podstatou významu energie Aj Strom Světa, centrum všech věcí.
Energie Aj znamená dobré počasí, dobrou sklizeň, dobré časy doma a s ostatními. Jeho největší zájem je zajistit harmonii doma a v komunitě. Aby toho dosáhl, je jeho hlavním znakem uplatňování vlastní autority, morálky a spravedlnosti, to vše se sklonem k perfekcionalizmu. Tohle je největší kámen úrazu jinak úžasného znamení Aj. Autorita pomáhá i škodí, perfekce se může zvrhnout až v zarputilost. Stejně tak si citlivý Aj musí dávat pozor na to, aby ho jeho vnímání světa nestrhlo na samé emoční, nebo životní dno. Psychická rovnováha je pro Aj úkolem.

Známé osobnosti narozené ve znamení Aj jsou např. Barrack Obama, Sigmund Freud, Carl Jung.

pátek 11. ledna 2019

11.1.2019 6 E´

VIZE JAK, NASTAVENÍ KURZU DALŠÍ CESTY, VEDENÍ A POŽEHNÁNÍ VYŠŠÍ MOCÍ, MÍT VIZI A JÍT, DUŠE SE POHNE - UVĚŘIT A POSLECHNOUT IMPULZ

Co dál se životem?
Včera jsme s tvůrcem B´atz nalezli sebe, co chceme, tedy CO. Dnes by mohla přijít inspirace JAK.
Dnešní energie je přibližování k sobě, energii vnitřního filmového plátna, na kterém si promítneme své sny i možnosti dosažení, cestu. Propojí se naše  intuitivní a akční složka, přidá se vůle a schopnosti a uvidíme, jak můžeme dosáhnout čehokoliv. Odhalíme podstatu toho co nám chybí, co potřebujeme mít a tvořit. Pokud odstraníme staré emoce, uvěříme v hojnost pro sebe, budeme si vnitřně stát za svým, za tím na co jsme přišli, tak může přijít inspirace, vize cesty k uskutečnění a procesy se otevřou. Pokroku může být dosaženo v mnoha oblastech, cesta se vine všemi zákoutími duše. Potome je ovšem nutné přidat akce. Převzít zodpovědnost a vykročit. Udělat následné kroky, které ze situace vyplývají, pokud vše uvnitř cítíme dobře. Cesta k realizaci není pouhé koukání do nebe, ale rozhodnost, praktický přístup a řešení. Být flexibilní, vykročit, netrvat na detailech a věřit, že správná cesta může mít i zákruty.
Uvěřit, že není jen pár předurčených jedinců, kteří mohou tvořit svůj život do hojnosti a radosti, ale že jsem to i já, kdo jsem napojený na vesmírné tvůrčí síly a společnou kasu.

Kombinace s letošním Vládcem roku 6 Kej říká: Stane se jen to, na co zaměříme pozornost, své přesvědčení a pak činy. Rodíme se do místa podle našeho učiněného výběru. Možnost vrhnout se do nového, pokud si to dovolíme. Návrat po bloudění.

Hlavní význam emočního znamení E´ je Cesta a hlavně duchovní cesta. Cesta života po které jdeme, schodiště i jednotlivé stupně po kterých stoupáme ke spiritualitě a pochopení vlastního sebeurčení. E´je o emocích, prožívání, citlivosti, vztazích, naší svobodné vůli. Je o léčení duševním i fyzickém, protože co prožíváme uvnitř se zobrazí navenek. Je to životní síla, co řídí vědomí.
Mayové chápou čas jako cestu a duchovní učitele jako průvodce na cestě. Proto je E´ i znamením průvodců. Zvířecím symbolem tohoto znamení je Rys a v původním glyfu E´ je hlava rysa se zuby. Další obecně známý význam E´ je Zub, který je symbolem všech věcí, které určují náš průchod Cestou života. Zub je symbolem lidské bytosti, neboť nás odlišuje od bohů. E´ je energie objevování. Touha po objevování posouvá hranice nemožného a chápání bezpečí. Největší objevy obvykle přicházejí tímto způsobem. Tak vzniká zkušenost.
Výzvou pro znamení E´ je nutnost cíle, jinak pouze bloudí životem. A to jak bloudění vnitřní, tak fyzické. Tím symbolizuje životní cestu a náš pohyb na ní. E´ znamená stát se cestou. Osoby narozené ve znamení E´ jsou vynikající komunikátoři a diplomaté, přirození vůdci, zajímají se o politiku, jsou vypravěči co umí zaujmout publikum. Vyprávějí pohádky, sdílí vědomosti, moudrost, pohodu. Pečují o lidi a vztahy.

Známé osobnosti narozené ve znamení E´jsou např. Stevie Wonder, David Beckham.

čtvrtek 10. ledna 2019

10.1.2019 5 B´atz

ČIŠTĚNÍ PROSTORU A VZTAHŮ OD MINULOSTI, OPUSTIT MODELY VÍRY RODIČŮ, BUDOVÁNÍ VLASTNÍ PŘÍTOMNOSTI.
BERTE MĚ UŽ KONEČNĚ VÁŽNĚ!

Včera jsme mohli zjistit, jak velká je naše vnitřní nejistota maskovaná navenek budováním matérie. Naše jistoty byly podkopány a zjistili jsme, že dlouhodobě nefungují k naší skutečné spokojenosti, že zakopaný pes je někde jinde.
Dnešní energie nám pomůže začít se změnou. Jde o práci na životě podle sebe, na odstraňování kódů generace našich rodičů, co nás drží ve smutku, depresích, obětování. Zastavit, co nás dlouhodobě užírá a manipuluje kam nechceme. Jsou to strachy a  modely minulosti, které musíme uvolnit. Změnit rodovou víru, změnit chování na takové, co nadále nepovede ke staré podobě, ale k nové jak bychom to chtěli. Začít naslouchat sobě samému. Je to volba mezi samostatností a bezpečím zaběhnutých modelů, které ale nevedou vpřed, mezi minulostí a přítomností (budoucností). Minulost je pasé. Tvořme svůj život, použijme sílu svého ducha, nebojme se objevovat nové, neodmítejme, dívejme se do větších dálek, vložme energii do své vlastní tvorby a úspěch se dostaví.
Je třeba obrazně zemřít do svého pravého Já. Opustit hledání vedení, nápověd venku v názorech, výkladech a radách někoho jiného, tak jako jsme byli vedeni poslušností vedení rodiči, když jsme byli malé děti. Pochopit, že to je generace zpět, že jejich vliv na nás byl tehdejší, ale dnešek je jiný. Generační rozdíl je veliký, náš vlastní život je dnes. Rozbalme to dítě, které v nás je, vymyjme nánosy až na živou bytost. Jsme v procesu přeměny, jako když přepeřuje pták. Aktuálně shazujeme staré peří a vypadáme všelijak, než nám naroste nové. Ale čas a proces nezastavíme. Věřme v jeho správné vedení, budeme přece krásnější a hlavně budeme sví. Vracíme se k původním záměrům Duše a jejich převedení do našeho Vědomí a následně tvorbě ve hmotě.

Znamení B´atz je o životě a moudrosti, osudu, neomezené tvorbě, umění a přírodě. Toto znamení není o materiální sféře, ale o radosti, aktivitě, tvorbě, volnosti. Je to pracant, což ho vede k úspěchu a komfortu. Je velmi dobře organizovaný s vnitřní sílou udělat věci tak, aby fungovaly. Zemědělec, umělec.
V antických dobách byla opičí dvojčata patronem zpívání, malování a psaní hieroglyfů. Nověji je základem Mayský bůh tvorby B´atz, který spojuje Nebe, Zemi, život a moudrost do jednoho vlákna a spřádá tak čas a osud, spojuje minulost s budoucností.
Je to znamení 9 měsíců zrání dítěte před narozením. Je to mistr všech umění, talentovaný a šťastný tvůrce, učitel, malíř, muzikant, spisovatel, řečník, obchodník, trhovec. Obecně velmi vhodný pro svatby, nové vztahy, počátky projektů, řešení rodinných problémů.
B´atz je perfekcionista a musí si dát pozor na ego a aroganci. Má obrovský kreativní potenciál nejen na fyzické úrovni. Podle původní Mayské mytologie je život, který žijeme, uspořádaný vzorec a Nesvětí jeden velký chaos. V našich životech se obojí propojuje.
Také podle Mayů používáme slova ke spřádání reality stejně, jako se vlákno používá ke spřádání do látky. Proto je slovo velmi mocné a je jeden z nástrojů znamení B´atz. Dokáže smotat vlákno starého s novým a stejně tak odmotat jakýkoliv problém. Výzvou pro osoby B´atz je dokončovat započaté.

Známé osobnosti narozené ve znamení B´atz jsou např. Sean Connery, Dustin Hoffman, Harrison Ford, Robert de Niro.