čtvrtek 9. července 2020

PROČ NEPÍŠU

Vážení a milí,

ptáte se proč nepíšu denní texty. Děkuji za váš zájem a tak tedy proč nepíšu.
Stahuji se z externího fungování, ponechávám jen to nezbytně nutné a hodlám se teď neznámo jak dlouho věnovat především sobě.

Jana

sobota 4. července 2020

4.7.2020 13 E´


NA HRANICI MEZI SFÉROU MATÉRIE A SFÉROU DUCHA
NA  HRANICI HODNOT MEZI FYZICKÝMI A DUCHOVNÍMI
NA HRANICI ŽIVOTA Z MOTIVACE VNĚJŠÍ A Z MOTIVACE VNITŘNÍ
MISTÉRIUM ZRODU VNITŘNÍHO VŮDCE

"HODNOTY UZNÁVANÉ VĚTŠINOU URČUJÍ REALITU"

JASNĚ UKAŽ, K ČEMU TÍHNEŠ
ŽIJ SVOJI JEDINEČNOST, CESTU, ZÁMĚR
ŽIJ SVÁ PŘESVĚDČENÍ A KONEJ PODLE NICH
UVOLNĚNÍ CELOŽIVOTNÍCH BLOKÁD A KARMICKÝCH KLECÍ

CESTA DO NEZNÁMA PODLE NOVÉHO JÍZDNÍHO ŘÁDU

Poslední den trecény budování odvahy, víry ve svoji sílu a sjednocení se svým nitrem do své vlastní pravdy nás nabádá Žij co hlásáš. Co to tedy hlásám? Kde jsem? Kam jdu? Jaký je můj záměr? Co je ta moje vlastní pravda a osudová cesta? K čemu tíhnu?
Dnes je Den "D" pro osvícení naší pravé cesty podle záměru, který jsme si zvolili pro tuto inkarnaci. Pokud jsme připraveni slyšet odpověď, tak přijde. Netýká se každého, ne každý je aktuálně v té frekvenci - naše cesty se rozdělují.
Pokud se dnes a v nejbližších dnech budeme věnovat Duchu, odejdeme z vnějšího vlivu, budeme v tichu, v přírodě, vyladíme se, budeme pozorní, rozjímat nad cestou ke svému vnitřnímu Obru, očekávat moudrost/značky, tak dnes uvidíme stopy své budoucnosti v přítomných situacích.  Zobrazí se můj vliv na svět, úhel dopadu se totiž rovná úhlu odrazu v minulosti a stejně tak úhel odrazu v přítomnosti předurčuje úhel dopadu v budoucnosti. Podle toho, co uvidím a ucítím zjistím, že nechci, pochopím co vlastně chci. To je zasévání nového a platí Co dnes zaseješ, zítra sklidíš. Když se naladíme, můžeme objevit svoji cestu, uvidět svoji budoucnost, přitáhnout to, co jsme si zvolili za záměr pro život. Svítíme si na svoji cestu rozvoje v jednoduchosti a kráse.

Jsou tu energie poziční války, pnutí jistot - mezi tahem k pozemským hmotným, ale velmi nejistým jistotám a tahem k tomu k čemu vnitřně tíhneme, co bytostně cítíme, s čím jsme emočně propojení - chceme být součástí živého života. Tato cesta ale NENÍ o nestálé materiální hojnosti, ztráty možné, jak jsem psala (a jisté, jak říká moje osobní zkušenost). Výměna materiálního "štěstí", za štěstí pravé a trvalé. Pocítíme tlak na to žít podle svých přesvědčení, přestat plnit očekávání druhých, být sami sebou bez potřeby stimulace chválou, uznáním a oblíbenosti druhých. Jsem jedinečný, jdu podle sebe a ne podle vnějších autorit, příkladů či vzorů. Od malých věcí jako třeba volba způsobu stravování, výběru potravin a obchodu kam pro ně půjdeme či si je začneme pěstovat sami, až po pochopení zda potřebujeme kouče, lídry a cizí vůdce doma i ve společnosti ve všech oblastech, jestli naše naslouchání není podléhání z důvodu lenosti, nepřijetí zodpovědnosti, nebo vlastní nejistoty, strachů a následná závislost. Jestli to co mi říkají situace, věci, směry, způsoby odpovídá tomu, co a jak to chci já.

Naše setkání nad tématem Vývojových stupňů humanity mělo být nejlépe o něco dřív, protože to, co se teď děje, je toho tématu podstatnou součástí. No co už...

Kombinace s letošním Vládcem roku 8 No´j říká: Nový způsob tvoření. Tělo jako domov božského zdroje.

Pro vypracování Životního plánu pište na email zivotniplan@gmail.com.

Hlavní význam emočního znamení E´ je Cesta a hlavně cesta záměru a smyslu života. Je to životní síla a energie. Cesta života po které jdeme, schodiště i jednotlivé stupně po kterých stoupáme ke spiritualitě a pochopení vlastního sebeurčení. E´je o emocích, prožívání, citlivosti, vztazích, naší svobodné vůli. Je o léčení duševním i fyzickém, protože co prožíváme uvnitř se zobrazí navenek. Je to životní síla, co řídí vědomí.
Mayové chápou čas jako cestu a duchovní učitele jako průvodce na cestě. Proto je E´ i znamením průvodců. Zvířecím symbolem tohoto znamení je Rys a v původním glyfu E´ je hlava rysa se zuby. Další obecně známý význam E´ je Zub, který je symbolem všech věcí, které určují náš průchod Cestou života. Zub je symbolem lidské bytosti, neboť nás odlišuje od bohů. E´ je energie objevování. Touha po objevování posouvá hranice nemožného a chápání bezpečí. Největší objevy obvykle přicházejí tímto způsobem. Tak vzniká zkušenost.
Výzvou pro znamení E´ je nutnost cíle, jinak pouze bloudí životem. A to jak bloudění vnitřní, tak fyzické. Tím symbolizuje životní cestu a náš pohyb na ní. E´ znamená stát se cestou. Osoby narozené ve znamení E´ jsou vynikající komunikátoři a diplomaté, přirození vůdci, zajímají se o politiku, jsou vypravěči co umí zaujmout publikum. Vyprávějí pohádky, sdílí vědomosti, moudrost, pohodu. Pečují o lidi a vztahy.

Známé osobnosti narozené ve znamení E´jsou např. Stevie Wonder, David Beckham.

středa 2. října 2019

CO TO ŽIJI A KDO VLASTNĚ JSEM? KAM MOHU JÍT? KDE JE MOJE PRAVÁ IDENTITA A JAK SE K NÍ DOSTANU??

Proč se mi ty věci dějí? Co to vlastně žiji? Kdo jsem? Odkud jsem přišel a kam jdu? 
Výpočet Životního plánu, v datu narození je vše.


Podle Mayské astrologie je každý narozen v jednom z 260 dní duchovního kalendáře, tomu říkají "tvář slunce". Ta obsahuje řadu čísel od 1 do 13 a jeden z dvaceti znamení (nawalů). Jak čísla, tak nawaly nesou rozdílné vlastnosti. Kombinace čísla s nawalem určuje naši osobnost, naše silné a slabé stránky.
Z této kombinace je možné odvodit výklad osobnosti, který vám může pomoci ukázat kvality, které nesete. Dokážeme nahlédnout za viditelnou osobnost na vaše skutečné motivy, co vám přináší radost a kde jsou vaše výzvy. Jednoduchá kombinace čísla a nawalu může být rozšířena do tak zvaného Mayského Stromu života, ve kterém se objeví další čísla a nawaly reprezentující vaši minulost, budoucnost, intuitivní a fyzické aspekty. Tento základní kříž je ještě dále možné rozšířit do seskupení devíti znamení, které sahají daleko více do budoucnosti jak na straně intuitivních, tak fyzických aspektů.

Některé nawaly nesou energii umění, některé zahradníků, nebo poradců či strážců zákona. Bohužel současná podoba světa obětuje a pohřbívá ideu po životě v souladu s tím, co je nám přirozeně dáno ve prospěch toho, za co se dobře platí. Ovšem pokud je váš život a práce v souladu s energií vašeho zrození, projevujete přirozený talent ve všem co děláte. Většina lidí tak může dojít štěstí, protože budou dělat radostně svoji práci a budou v ní úspěšní.
Mayská astrologie může být také nápomocná lidem, kteří se ocitli na nějaké životní křižovatce, cítí se nespokojení ve své profesi a přemýšlejí jak dál.

A jak materiál vypadá? Vypracování Životního plánu je několik hodin práce a k tomu potřebuji celé datum narození. Výsledek je tištěný dokument v kroužkové vazbě a foliovém přebalu, aby vydržel celý život :-) Obsahuje několik stran popisů 12 různých energií, které nás ovlivňují od narození do vysokého stáří a vykreslují příběh porozumění a růstu, ukazují cestu odkud - kam jsme si pro tuto inkarnaci naplánovali jít. Je to náš scénář pro hru Život, který jsme si vlastnoručně napsali :-) Dají se v něm najít talenty a dary a každé znamení je nějak víc vhodné pro určitá povolání. Materiál obsahuje i prostor na poznámky. Nedílnou součástí práce je následující osobní výklad, nezbytný pro pochopení tištěných textů. Obvyklá doba trvání jsou 2 hodiny, vydávám ze sebe nakonec daleko víc než výklad Plánu (a taky je to zpravidla delší, než 2 hodiny...) Osobní setkání na výklad se koná v Brně. 

Také je tento systém velmi užitečný k určení talentů DĚTÍ a tak umožňuje rodičům je tímto směrem vést. Ve výsledku to znamená pro děti šťastný a naplňující život.


Osud je přirozené ztělesnění Duše.
Naším úkolem je přinést zpátky na Zemi svůj vzorec.

Pro vypracování Životního plánu mi napište na zivotniplan@gmail.com  Ráda vám pošlu příslušné informace o tom, jak to uděláme :-)


pondělí 11. února 2019

MISTROVSKÁ JEDENÁCTKA (11.2. a 11 Aq´ab´al)

V numerologii se číslo 11 nesčítá do 2 a znamená mistrovské číslo. Proč mistrovské?

Představme si ty dvě jedničky jako naše dvě části, dvě hemisféry, polarity, tvůrčí vnitřní a realizační vnější část, ženskou a mužskou složku, Duch a tělo, minulost a budoucnost.

Mezera mezi dvěma jedničkami je prostor, který musíme nejdříve pochopit a pak zvládnout, abychom je mohli propojit. V tom spočívá mistrovství.
Tento prostor je příležitost, svoboda, prostor pro tvorbu, jak to uděláme.To je ono magické a mistrovské místo. Tam vše začíná, nebo také končí. Zda uvnitř toho prostoru zapůsobí staré, či nové. Jaký náboj ho naplní, jaký vzorec, model bude obsahovat, to se projeví navenek.
To je to místo, kde tvoříme budoucnost. Co bude obsahem tvůrčí mezery právě teď v přítomnosti. Tam leží naše absolutní svoboda a neomezená tvorba. Je jen na nás, čím magickou mezeru vyplníme a co z naší tvorby poté vzejde.

Nejlépe to asi vystihuje pár vět:

  • Svoboda a její tvorba leží mezi impulzem a akcí.
  • Prostor mezi dvěma tyčemi mříží klece je to, co drží tygra uvnitř.
  • Svoboda vytvořená, nikoliv vybojovaná.


úterý 5. února 2019

VIZE BUDOUCNOSTI

Včera na den 4 Ajmaq´ mi jako obvykle brzo nad ránem přišla daleká a hluboká vize, do které mi dokonale a konečně zapadlo vše, co již delší dobu vnímám. S hlubokým prožitkem se tak doplnilo to, co jsem napsala 3.2. na den 3 Tz´ikin. Byl to tak hluboký zážitek, že už vím, že jinak to nebude. Bude to dlouhá cesta, ale jediná možná. Začíná u proměny jednotlivce, vystoupení z vlastních omylů působených minulostí a současným konzumním světem, otevření empatie.

Je o životě v souladu s Matkou Zemí, což je přiměřenost, úcta, pokora, vděčnost.

O návratu k přímé a přirozené obživě ve spolupráci a k užším komunitám.


O pravých hodnotách a jejich sdílení. Ať jsou to věci, nebo talenty. Každý něco umí, něco ho baví a dělá s nadšením. Je jedno, jestli je to pěstování, výroba něčeho, nebo předávání krásy, vědění, radosti.


Kdo si myslí, že je to krok zpět, tak není. Je to velký krok vpřed k udržitelnosti. Není to náš konec, ale začátek.

úterý 23. října 2018

MOJE DÍTĚ - JAKÉ BUDE? CO MÁM U NĚJ ROZVÍJET A OČEKÁVAT?

Mayský systém je geniální nástroj ke zjištění naplánované cesty dítěte a určení jeho talentů. Umožní tak rodičům své dítě tímto směrem vést, podporovat jej k vlastnímu pravému projevu a tak mu zásadním způsobem pomoct dojít šťastného a naplněného života.

Podle Mayské astrologie je každý narozen v jednom z 260 dní duchovního kalendáře, tomu říkají "tvář slunce". Ta obsahuje řadu čísel od 1 do 13 a jeden z dvaceti znamení (nawalů). Jak čísla, tak nawaly nesou rozdílné vlastnosti. Kombinace čísla s nawalem určuje naši osobnost, naše silné a slabé stránky.
Z této kombinace je možné odvodit výklad osobnosti, který vám může pomoci ukázat kvality, které nese. Dokážeme nahlédnout za viditelnou osobnost na skutečné motivy, co přináší radost a kde jsou výzvy.
Některé nawaly nesou energii umění, některé zahradníků, nebo poradců či strážců zákona. Bohužel současná podoba světa obětuje a pohřbívá ideu po životě v souladu s tím, co je nám přirozeně dáno ve prospěch toho, za co se dobře platí. Ovšem pokud je život a práce v souladu s energií zrození, projevuje se přirozený talent ve všem konání. Dítě tak potom může v dospělosti dojít štěstí, protože bude dělat radostně svoji pravou práci a bude v ní úspěšný.

Moje výpočty dokážou jít ještě dál - můžeme zjistit plán Duše pro tuto inkarnaci ještě před narozením. Tedy hlavní záměr, kvůli němuž se znovu narodí.

Do věku 7 let dítě pouze intenzivně nahrává to, co vnímá od svých rodičů. Tedy modely a kódy přesvědčení, které v rodině a rodu panují. A podle dál jedná. Pokračuje v příběhu svých rodičů a vylepšuje jej.
Pro celkové porozumění si můžete nechat vytvořit i svůj osobní Životní plán.


Osud je přirozené ztělesnění Duše.
Naším úkolem je přinést zpátky na Zemi svůj vzorec.

Pro vypracování Plánu dítěte mi napište na zivotniplan@gmail.com  Ráda vám pošlu příslušné informace o tom, jak to uděláme :-)