sobota 21. července 2018

21.7.2018 1 Tijax

RENOVACE; ZAČÁTEK PROJEVU A POUŽÍVÁNÍ SCHOPNOSTÍ A DARŮ; ČIŠTĚNÍ DUCHA OD VŠEHO CO NÁM BRÁNÍ BÝT VŠÍM, ČÍM MŮŽEME BÝT; OBNOVENÍ SEBEÚCTY

Dostali jsme se pomyslně na nejzákladnější materiální úroveň existence, zažili jsme (nebo zažíváme) temnou noc duše, třeba životní debakl, hranu, pád. Včera jsme v posledním dni předchozí trecény zažili záblesk osudu, pochopení a odvahu ke změně.
Dnes začíná trecéna čištění, léčení k sebevyjádření, cesty za tím, co bychom měli dělat podle svého niterného nastavení a ne podle toho, co si myslíme, že by nějak mělo být.
S tím souvisí ale nutnost skončit s pocity viny z činů minulosti, které nás blokují v další cestě strachem z chyby. Znamená to nebabrat se dál v minulosti, konec paralyzujícího strachu ze selhání. Tato trecena nám ukáže tyto strachy a vzniklou paralýzu v různých situacích.
Dnešní energie má silnou potřebu sebevyjádření. Strká nás do sjednocení s vlastní duší. Pomáhá nám jít za vyjádřením svého nitra odvážně, troufale, bojovně a tak testuje odolnost a schopnost překonávat překážky. Pomáhá ukončit vše negativní na všech úrovních. Je o práci se slovem a silných emocích. Pozor na tříštění energie a přeskakování díky touze po změně.
Bude zdůrazněno to, co bychom dělat měli, naše původní dary.
Konec strachu lišit se od druhých.

"Dejte světu vědět proč jste tady, a dělejte to s vášní." (Dr. Wayne W. Dyer)

Pro výpočet osobního Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Tijax znamená zuby a jazyk, komunikaci, paměť, učení přes reflexi. Má tendenci k argumentaci, hašteřivosti, lhaní. Je to znamení pro neohrožené čištění ducha, na odstranění všeho, co stojí v cestě a blokuje nás od bytí čímkoliv, čím chceme být. I ty nejsložitější problémy mohou být vyléčeny. Držme se svých snů a ideálů, dnes tvoříme budoucnost. Stůjme potížím vstříc v síle a ne v oběti.
Znamení Tijax se překládá jako nůž, obsidiánový oboustranný nůž. Obsidián je velmi ostrý, znamená separaci, rozpoznání a odřezání. Je to bojovník a neúnavný hledač pravdy a osvícení, co vede k růstu. Zbavuje nás špatných bohů, je to důrazný léčitel. Nabízí synchronicity a vedení po cestě. Velmi záleží na tom, v jakých rukou se ocitne a jak s ním bude zacházeno.
Tijax vládne důsledností a důkladností vedoucí ke změnám na další cestě životem. Pozor na ostří nože v podobě slov. Může buď ošklivě pořezat, nebo jako jistá ruka chirurga odstranit opatrně nemocné tkáně, či jako řezbářovo dláto, co správně vedeno, vytvořit krásu. Moudrost a čištění přichází přes výzvy a disonanci. A ty dokáže energie Tijax ukázat a zároveň vyléčit.

Známé osobnosti narozené ve znamení Tijax jsou např. Keanu Reeves, Sophia Loren, Martin Scorsese, Fidel Castro.pátek 20. července 2018

20.7.2018 13 No´j

NALEZENÍ SVÉ SÍLY, ZÁCHRANA DUŠE, ZMĚNA K NOVÉ SEBEIDENTIFIKACI,  REALIZACE, PROBUZENÍ - VYKOPÁNÍ SVÉ PRAVDY, SVOBODA MYŠLENÍ, DOTEK OSUDU, STÁT SE ZDROJEM

Poslední den trecény přichází velké posílení vlastního potenciálu (duše) pro průlom. Něco jako totální přestavba života tím směrem, kam nás to opravdu táhne. Je den intuice a vedení nitrem.
Nemusíme už jít cestou jiných, pro jejich potěšení a podporu jejich plánů a cest. Myslíme na sebe, jdeme podpořit své směřování, svoji cestu kam nás to táhne. Přebudováváme přístup ke všemu podle své rezonance. Nalézáme opět svoji sílu pro sebe a pro své vlastní prosazení.
S duchovním číslem 13 dnes potřebujeme klid, pohodu a relaxovanou mysl a potom nám "to" jen tak přijde. Odpovědi na otázky jak dál přicházejí odjinud. Naladíme se na svoje poslání, cestu, životní úkol. Jde o energii strhnutí zdí mysli a tak vstupujeme na tenký led a vydáváme se tam, kam musíme. Vracíme se na svoji cestu.
Dnešní individuální kombinace poskytuje další upřesnění.

Dnešek je zároveň ve spirále s letošním Vládcem roku 6 Kej - Stabilizace vlastní síly a života, kdy síla pochází z napojení na vedení nitrem. Přechod ze tmy do světla. Tedy vidíme, že znění odpovídá dnešnímu znění.
Zároveň navazuje na energii 6 Tz´i a 9 Aj před pár dny, které proces obnovy sebe sama a svého ducha také popisují. To vše v trecéně Kan, která se nás ptala Jak budeme dál žít. Odpověď? Nechat se vést svojí Duší, dovolit si svobodu i za cenu života mimo zaběhnuté normy.

Znamení No´j je intelektuální génius, myšlení, vědomosti. Je o tom, jak se vědomosti mění na moudrost; zahrnuje mysl, učení a prastarou paměť, vede ke vzdělání a psychologii. No´j klade otázky, nalézá odpovědi a řešení, je skvělý inovátor. Energie No´j dává speciální dar rozvoje nápadů a nové inspirace. Klade důraz na vztahy a spravedlnost.
No´j je ale také velký idealista a snílek s velkou citlivostí.
V původní Mayské mytologii znamená pohyb, pohyb srdce a mysli a pohyb obecně. Je to Myšlení, Myslitel. No´j učí konat trpělivě a s čistými úmysly za účelem získání moudrosti. Proto také znamená myšlenky a nápady vyčištěné a ukotvené srdcem. Jako znamení zodpovědnosti a rozumu má za zvířecí představitele pracovitého datla a rychlou gazelu. No´j je schopen hluboké introspekce a nalezení odpovědí.

Známými osobnostmi narozenými ve znamení No´j jsou např. Richard Gere, Alfred Hitchcock, Barbara Walters.

čtvrtek 19. července 2018

Co to žiji a kdo vlastně jsem? Kam mohu jít? Kde je moje pravá identita a jak se k ní dostanu?

Proč se mi ty věci dějí? Co to vlastně žiji? Kdo jsem? Odkud jsem přišel a kam jdu? 
Výpočet Životního plánu, v datu narození je vše.

Podle Mayské astrologie je každý narozen v jednom z 260 dní duchovního kalendáře, tomu říkají "tvář slunce". Ta obsahuje řadu čísel od 1 do 13 a jeden z dvaceti znamení (nawalů). Jak čísla, tak nawaly nesou rozdílné vlastnosti. Kombinace čísla s nawalem určuje naši osobnost, naše silné a slabé stránky.
Z této kombinace je možné odvodit výklad osobnosti, který vám může pomoci ukázat kvality, které nesete. Dokážeme nahlédnout za viditelnou osobnost na vaše skutečné motivy, co vám přináší radost a kde jsou vaše výzvy. Jednoduchá kombinace čísla a nawalu může být rozšířena do tak zvaného Mayského Stromu života, ve kterém se objeví další čísla a nawaly reprezentující vaši minulost, budoucnost, intuitivní a fyzické aspekty. Tento základní kříž je ještě dále možné rozšířit do seskupení devíti znamení, které sahají daleko více do budoucnosti jak na straně intuitivních, tak fyzických aspektů.

Některé nawaly nesou energii umění, některé zahradníků, nebo poradců či strážců zákona. Bohužel současná podoba světa obětuje a pohřbívá ideu po životě v souladu s tím, co je nám přirozeně dáno ve prospěch toho, za co se dobře platí. Ovšem pokud je váš život a práce v souladu s energií vašeho zrození, projevujete přirozený talent ve všem co děláte. Většina lidí tak může dojít štěstí, protože budou dělat radostně svoji práci a budou v ní úspěšní.
Mayská astrologie může být také nápomocná lidem, kteří se ocitli na nějaké životní křižovatce, cítí se nespokojení ve své profesi a přemýšlejí jak dál.

Také je tento systém velmi užitečný k určení talentů DĚTÍ a tak umožňuje rodičům je tímto směrem vést. Ve výsledku to znamená pro děti šťastný a naplňující život.

Osud je přirozené ztělesnění Duše.
Naším úkolem je přinést zpátky na Zemi svůj vzorec.

Pro vypracování Životního plánu mi napište na zivotniplan@gmail.com  Ráda vám pošlu příslušné informace o tom, jak to uděláme :-)


19.7.2018 12 Ajmaq´

DEN REFLEXE, DEN SMRTI A OSLAVA ŽIVOTA ZÁROVEŇ, ČIŠTĚNÍ, ODLOŽENÍ ZÁTĚŽE A NOVÝ ZAČÁTEK, ODBLOKOVÁNÍ KREATIVITY

Dnes je energie pro přehled dosavadního života a minulých zkušeností, které nám pomůžou pochopit jak dál. Porozumíme méně moudrým činům. Můžeme hodit přes palubu starou lítost a být za ni rádi jako za dobrou zkušenost a tak opustit minulé chyby a už je neopakovat. V návaznosti na včerejšek pomáhá uvolnit zbývající zátěže, přijmout všechny vlivy co co až dosud formovaly náš život, opustit lítost.Vede k porozumění vzorcům svého jednání.
Tím, že tohle vše uvidíme se odblokuje naše kreativita. Probudíme se do zřetelné přítomnosti a jdeme řešit staré případy. Je čas otevírání skříní a vyklízení kostlivců, kteří na nás vypadnou. Už prostě nikdy více! Jde o kompletní změnu. Co to znamená? Probuzení vlastní kreativity k životu v radosti a klidu. Ujasnění co je nutné jako základ pro realizaci záměru
Jde zároveň o energii probuzení uměleckých talentů, energii značné tvořivosti a dosahování vytyčených cílů. Vede k nalezení cesty jak uskutečnit staré sny.
Nastává práce se všemi blokádami. Výsledek se dostaví ve správný čas.
Ajmaq pokračuje v mayském kříži do znamení K´at - sběr hojnosti a tvorba ranců. Chceme žít a expandovat, jen trochu pozor na cenu té expanze. Vyrovnat dávání a přijímání, naučit se říkat NE, zdravé sobectví, návrat k celistvosti.
Můj ranní vhled: Každá ztráta je vklad do budoucnosti.

V kombinaci s letošním Vládcem roku 6 Kej vychází energie, která se dá nazvat Temná noc duše. Tento termín lze najít a porozumět, co z něj vyplývá.

Pro výpočet osobního Životního plánu mě můžete kontaktovat na email zivotniplan@gmail.com.

Ajmaq´ je znamení pochopení vlivu zátěže rodu na náš život. Je o emoční citlivosti se sklonem k depresím a následné paralýze v konání a řízení života. V energii Ajmaq zjišťujeme svá omezení a hranice i vlastními činy a tak docházíme k moudrosti.
Je o odpuštění, introspekci, přečinu a nezodpovědnosti, strachu z chyby a smrti starých vzorců. Je o prohřešku a odpuštění. Ajmaq je ale také zvědavý a důsledný, má dar analýzy a díky tomu je o introspekci, tedy sám hledá a odkrývá svoji minulost.
Je o zjištění, že tu nejsme sami, že jsme součástí celku, že celek ovlivňuje nás a naše jednání celek. Každý jsme v životě udělali něco, co bychom dnes raději neviděli. Pro Ajmaq je zodpovědnost velké téma. Na jedné straně může jít o přehnanou zodpovědnost až posedlost směřující k neschopnosti vlastního činu či útisku ostatních, na straně druhé může být nositel Ajmaq první, kdo bude nezodpovědný rodič, či nedůvěryhodný partner.
V původní Mayské mytologii byla v den Ajmaq stvořena první svíčka. Vosk je symbolem pro pracovitou včelu a tak je včela jedním ze zvířecích totemů Ajmaq. Mayové zapalují svíčku na paměť předků a v rituálech za odpuštění 7 hříchů, které pramení z pýchy. Ajmaq je vnímán jako energie karmické očisty, plamen spálí viny. Dalším zvířecím představitelem tohoto znamení je Sup. Ten očistí svět od všeho, co zbylo po spálení svíčkou. Sup je čištění, smrt starých vzorců.
V dopadu všech těchto aspektů energie Ajmaq je odpuštění a tedy velká tvorba. Pochopení a převzetí zodpovědnosti za své činy minulé i budoucí, tvorba vlastního života, uzdravení, probuzení. Ajmaq jde za svým cílem pomalu, ale jistě.

Známé osobnosti narozené ve znamení Ajmaq jsou např. Pablo Picasso, Bob Dylan, Reggie Jackson.středa 18. července 2018

18.7.2018 11 Tz´ikin

POVZNÉST SE NAD MINULÁ ZRANĚNÍ A VYRAZIT ZA NOVÝM ŽIVOTEM, ZMĚNY A RŮST OSOBNOSTI, BUDOVÁNÍ SEBEDŮVĚRY, RESPEKT KE VŠEMU CO JSME

Před dvaceti dny jsme se ladili na svého navigátora, na svoji duši, na svoje pravé vedení. Dnes na tomto základě s pomocí energie čištění od všeho cizího, s pomocí nadhledu a moudrosti, děláme změny k budoucnosti.
Tz´ikin přináší mapu k další cestě a dnes čistí vše, co nám stojí v cestě ke vztahům a prosperitě. Je den velké kreativity a možností, záleží jak si vybereme. Ale v této trecéně máme možnost udělat změny ve vnějším světě, projevu, komunikaci, úhlech pohledu, do harmonie se sebou.
Takže co tedy chceme? Jak chceme svůj život dál? Soustřeďme se na to, nenechme se svést z cesty setrvačností vystrašené mysli, mohlo by nás to později mrzet. Začněme stavět svůj svět podle sebe, hledejme cestu k míru s minulostí vědomým zaměřením na krásu sebe a svého dosavadního tvoření. Minulost a starou mysl necháváme za sebou a vykračujeme za srdcem. Za uzdravením svých zranění v dětství, své tvorby. Vždyť budoucnost nás teprve čeká, tam nás už nikdo zranit nemusí. Mohou skončit stará pravidla, můžeme změnit své vnitřní nastavení, můžeme zažít krásu a lásku, můžeme sladit své Bytí s naší fyzickou realitou. Buďme u toho moudří, obezřetní, ale sví.

Tz´ikin znamená pták, prostředník mezi Bohem a člověkem - Nebem a Zemí. Je o sebeuvědomění, suverenitě, nezávislosti, svobodě, radosti a vlastní lehkosti. Je o zprávách, štěstí, penězích, přináší vize k prosperitě, něco jako mapu k další cestě.
Jako je včerejší energie Ix ženská, tak Tz´ikin je energie mužská. Poskytuje plodný impulz. Tz´ikin je velmi o vztazích a komunitě. Je také díky svému nadhledu nerozhodný a jeho výzva je zaměřit se na konkrétní cíl, jako orlův střemhlavý pád po kořisti. Svým zaměřením na cíl uloví potravu. Tz´ikin pomáhá lidem dostat se na vrchol svých schopností a tak dosáhnout prosperity.
Mayská spiritualita nepovažuje materiální pohodu za nežádoucí a neduchovní. Ekonomická hojnost je přece hodnotný nástroj, který nám pomáhá manifestovat své sny a vize a tak přinést své nejvyšší touhy do reality. Tím můžeme být prospěšní nejen sobě, ale i druhým. Zůstaneme-li chudí, tak nejen sami strádáme, ale zároveň ani nejsme prospěšní ostatním. A právě peníze jsou pro Tz´ikin výzva, záleží na tom, jakou cestu si zvolí. Tz´ikin vede lidi k projevení jejich největšího potenciálu. Je o intuici, komunikaci a porozumění cestě.
Tz´ikin má úkol udržovat dobré vztahy.

Známé osobnosti narozené ve znamení Tz´ikin jsou např. Woody Alen, Winston Churchill, Michal Jordan.

úterý 17. července 2018

17.7.2018 10 Ix´

PRÁCE NA SEBEZLEPŠENÍ, KATALYZÁTOR OSOBNÍ PROMĚNY, SEBEPŘIJETÍ A VLASTNÍ SCÉNÁŘ

Desátý den trecény vnímání své síly tvoření pomáhá realizovat právě to. Je to cesta na světlo, energie materiálního tvoření co se prodírá na světlo a cestou odsunuje překážky minulosti. Tvoří ženská energie, srdce, nikoliv intelekt a racio. Realizace sebe je možná otevřením srdce a uvolněním mysli. Věřit si, odlišit chtěné od nechtěného, osvobodit se od všech starých vnějších i vnitřních tlaků a udělat změnu zevnitř, zespodu, z nitra. Energie pomáhá tvořit realitu podle sebe. Spojit se se svým ohněm a najít cestu k manifestaci sebe sama. Jinými slovy jde o nalezení svého bohatství, své vnitřní krásy, nastoupení cesty vnitřního míru a souladu myšlení s chováním, porozumění svým potřebám svobody a prostoru pro tvorbu. Vykročit tam kam chceme - můžeme nalézt nové zdroje, vztahy, co nám pomohou rozplést naše karmické uzly.
Přijetí ženské části v nás a tvorba.

Ix´ je inteligence, síla a magie, představivost, uvědomování, řešení fyzického života, živé sny. Je o symbioze, spolupráci, síle ducha, nezávislosti. Má velké psychické schopnosti a tak mizí hranice mezi možným a nemožným. Je to nejvíce ženská energie s rozvinutou intuicí. Energie spojená s magií Země, zdrojem všeho. Propojení ducha se Zemí znamená tvorbu na fyzické úrovni. Je silně spojen s přírodou, oplývá čistou přírodní vitalitou, symbolizuje schopnost materializace.
Zvířecím představitelem je Jaguár. Je to nejsilnější zvíře džungle, v hlubokých stínech lesa, tichý, ale mocný. Podle původní Mayské mytologie Čtyři Otcové Humanity (Jaguáří muži) vedli lidi po cestě hledání světla, osvěcovali cestu ohněm až nakonec slunce vystoupilo na nebe a osvítilo Nový svět.

Jaguár je noční zvíře džungle, silné a mocné. Nebojí se projít tmou a vyjít na světlo. Tu tmu chápeme jako karmickou minulost. Jaguára tedy Mayové chápou jako energii, která podporuje vlastní průchod pomyslnou tmou, odhalení bloků a umožňuje je vynést na světlo - přináší světlo tam, kde je tma. Napomáhá jejich přeměně a tak vede k harmonizaci. Jaguár se skvrnami na hřbetě symbolicky nese slunce noční tmou putováním jiným světem. Magie vlastní tvorby.
Znamení Ix´ je symbolem Matky Země. Zároveň reprezentuje element Voda jako symbol plynutí.
Je spojen s prameny a řekami, bez vody by nebyla sklizeň. Tradičně je znamení spojeno s Mayskými oltáři, které jsou vždy na skále a s výhledem do okolí. Jako znamení Matky Země a přírody propojuje tyto oltáře s živou zemskou energií, kterou vyjadřují. Ix´ je znamení šamanů, kteří jsou v kontaktu s Matkou Zemí, tvoří ve spolupráci s ní a oslavují její moc. Ix´ je znamení vděčnosti a přináší změny.

Známé osobnosti narozené ve znamení Ix´ jsou např. Richard Nixon, Tiger Woods, Paul Newman.

pondělí 16. července 2018

16.7.2018 9 Aj

TVORBA ŽIVOTA, STÁT SI ZA SVÝM, LASKAVÁ VOLBA VLASTNÍ PRAVDY, VÝSTUP ZE ZAČAROVANÉHO KRUHU, OZVĚNY MINULOSTI - VRCHOL ČIŠTĚNÍ VLASTNÍ IDENTITY

Dnešní energie říká - sklízíme, co jsme zaseli. Znamená to důsledek našich výroků, akcí či rozhodnutí uskutečněných v pátek na 6 Tz´i. Dnes bude třeba to obhájit, ustát, potvrdit, že to tak opravdu chceme. Máme podporu zůstat sami sebou, stát se laskavou, ale sebevědomou autoritou.
Stát se vzorem pro druhé - jakým?
Dnešní kombinace sahá daleko vzad, dál už to nejde, k našim rodičům a nejvíce k ženskému vzoru, ke starým kódům, karmickým úkolům, nepravdivým nadsázkám a bariérám. Takže se týká nás jako dětí. Dále se týká nás jako dospělých teď a sahá dopředu ke vzoru našim dětem a přístupu k nim. Můžeme chtít své rodiče, sebe, své děti, měnit, soudit a tlačit je do nějaké své představy dokonalosti. Nebo nehodnotit, nehledat dokonalost, nechtít zlepšovat a ocenit je, sebe, všechno tak jak je to teď. Chválit, podporovat na vlastních cestách. Ladit život zpět, teď i směrem dopředu. Dosáhnout harmonie s rodiči, se sebou, se svými dětmi narozenými i nenarozenými.
Nevracejme se do minulosti, co se stalo stalo se. Vykašleme se na karmu a minulé životy, nevracejme se zpět, přijměme co bylo a prožívejme teď to, co chceme, aby se materializovalo. Prožívejme ve vlastní síle a laskavě, sledujme co s námi rezonuje, žijme už teď to, co chceme žít.

Dnešní kombinace s Vládcem roku 6 Kej říká to samé - Co si vyberu, to dostanu, spojení polarit, pokud o něco stojíme, jděme si za tím...
Pro ty, co se zajímají o astrologii je dobré podívat se, jaké konstelace mají v 10. domu, tedy v domu, kde se odehrává život.

Znamení Aj je v základu o pevnosti pocházející ze síly, je to spirituální vůdce, pilíř. Je o hojnosti a obnově, o tom být v harmonii se sebou a s ostatními, o duchovní a psychické rovnováze. Představuje svobodu, trpělivost, tvůrce, má sílu a vůli jednat. Zralý Aj je benevolentní, radostný, bezproblémový, srdečný a veselý. Má hluboký duchovní aspekt, je psycholog a vědátor.
Aj reprezentuje triumf života nad smrtí i ve významu prolomení hranic vstříc novému narození. Velmi mu záleží na rodině, tak snadno se nevzdává a ve své podstatě znamená Autoritu.
V původní Mayské mytologii jej symbolizuje stvol třtiny či kukuřice se svým pevným a rovným středem, který spojuje kořeny v Zemi s hlavou v Nebi. Zde je také podstatou významu energie Aj Strom Světa, centrum všech věcí.
Energie Aj znamená dobré počasí, dobrou sklizeň, dobré časy doma a s ostatními. Jeho největší zájem je zajistit harmonii doma a v komunitě. Aby toho dosáhl, je jeho hlavním znakem uplatňování vlastní autority, morálky a spravedlnosti, to vše se sklonem k perfekcionalizmu. Tohle je největší kámen úrazu jinak úžasného znamení Aj. Autorita pomáhá i škodí, perfekce se může zvrhnout až v zarputilost. Stejně tak si citlivý Aj musí dávat pozor na to, aby ho jeho vnímání světa nestrhlo na samé emoční, nebo životní dno. Psychická rovnováha je pro Aj úkolem.

Známé osobnosti narozené ve znamení Aj jsou např. Barrack Obama, Sigmund Freud, Carl Jung.