neděle 12. února 2017

Vy a konkrétní datum

aneb - Jak já to dnes mám? Co se mi to dělo/děje? Co můžu čekat? Který den je pro mě nejlepší?

Vysvětlení vlastní rezonance s daným dnem či obdobím, pochopení událostí minulých, současných i náhled do budoucna.
Umožňuje přípravu na dané období a tedy vědomý přístup a tvorbu. 
Užitečné pro plánování.

Příklad využití:
Nastoupí nový Vládce roku 5 Iq´. Sám o sobě nebude jednoduchý a mě zajímá, co znamená pro mě konkrétně.
Takže spočítám kombinaci Já + 5 Iq´ a vyjde mi 2 Kej. A jsem doma...Moje silné znamení ústí přes harmonizaci komunikace, síly, proměnlivosti a změn do další silné energie. Kej je navíc o práci, výkonu, překonávání překážek až zarputilém. Je o vůdčí energii a tendenci až k despotizmu.
S číslem 2 je mi jasné jak to je, budu vnímat ten tah a sílu, a budu se muset rozhodovat kdy a jak ji použiji. Kdy půjdu za výkonem, zatlačím na něco, použiju sílu. A kdy rozpoznám, že by síla mohla věci spíš pokazit. Budu muset poznat kdy povolit. A bude se to týkat vztahů. Je fajn něčeho dosahovat, ale ne přes mrtvoly.
Bude to pro mě jako velmi silné znamení o tom, zharmonizovat obě moje vnitřní složky Jin a Jang a dokázat je správně používat. Bude to o komunikaci, přizpůsobivosti a proměně mé síly.

To je, co? :-)

No a protože už vím, jaký bude další následující rok (2018 - 6 Kej), tak si dokážu udělat obrázek o své cestě už dnes a někam své kroky směrovat.
Je to prostě mazec...fantastický nástroj...