čtvrtek 9. srpna 2018

9.8.2018 7 No´j

LÍTOST A KŘIVDA x VYCHUTNÁNÍ ŽIVOTA; DUŠE x MYSL; STÍNY MINULOSTI x UPLATNĚNÍ PRÁVA NA ŽIVOT; POCHOPENÍ VLIVU MINULOSTI A KONEC NÁŘKŮ; ČIŠTĚNÍ DUŠE OD VŠECH OMEZENÍ; PŘEVZETÍ ZODPOVĚDNOSTI

Když pradávná hluboká minulost svými nitkami zasahuje do současnosti a toho co žijeme, vzniká koktejl emocí. Zbavíme se starých strachů a lítostí a způsobů jak jsme je žili, nebo je necháme mávat dál naším životem?
Jistoty a omezenost mysli mohou být zdroj zmatků a popření. Dnes vypadají všechny cesty dobře, ale je třeba se rozhodnout, jestli půjdeme včera započatou cestou, nebo zůstaneme v oběti.
Dnes se potkává srdce s rozumem, emoce s myslí, vlákna minulosti se současným životem, smutky a lítosti s vychutnáváním života. Můžeme vystoupit ze stínů minulosti, ze sevření starých nezahojených ran, uvolnit strach ze života, pochopit svoje emoční reakce a jít intuitivně za tím, co už dávno víme, tedy za svojí pravostí. Můžeme přestavět od základů svoji cestu. Návodem je ukáznit emoce působené strachem ovlivněnou myslí a jít moudře s proudem života tam, kam chceme. Vzít rozum do hrsti a myslet na emoční i fyzickou disciplínu. Netvořit si příběhy tam, kde nejsou. Nechat spát mysl a naopak dovolit své intuici a duši převzít vedení. Téma je sebeúcta, suverenita, konec bloků mysli. Dnes začíná cesta k nezávislosti, přináší harmonii a růst na pozemské rovině. Dvacet dní práce na svobodné tvorbě podle sebe, do 1 No´j.
To nejlepší pro sebe podle sebe, zasloužíme si to. Život nečeká. Už nejsme malé děti, tak zvládněme emoce, uvěřme svojí suverenitě a jděme do dospělosti.

Pro výpočet osobního životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Znamení No´j je intelektuální génius, myšlení, vědomosti. Je o tom, jak se vědomosti mění na moudrost; zahrnuje mysl, učení a prastarou paměť, vede ke vzdělání a psychologii. No´j klade otázky, nalézá odpovědi a řešení, je skvělý inovátor. Energie No´j dává speciální dar rozvoje nápadů a nové inspirace. Klade důraz na vztahy a spravedlnost.
V původní Mayské mytologii znamená pohyb, pohyb srdce a mysli a pohyb obecně. Je to Myšlení, Myslitel. No´j učí konat trpělivě a s čistými úmysly za účelem získání moudrosti. Proto také znamená myšlenky a nápady vyčištěné a ukotvené srdcem.
Jako znamení zodpovědnosti a rozumu má za zvířecí představitele pracovitého datla a rychlou gazelu. No´j je schopen hluboké introspekce a nalezení odpovědí.

Známými osobnostmi narozenými ve znamení No´j jsou např. Richard Gere, Alfred Hitchcock, Barbara Walters.