středa 8. srpna 2018

8.8.2018 6 Ajmaq

POTENCIÁL OTOČIT SVOJI REALITU, ODPUSTIT RODU I SOBĚ STARÉ CHYBY, ZAMÉST VŠE ŠPATNÉ

Včera jsme uviděli, dnes čistíme. Můžeme dělat všechno, co si přejeme! Rodiče, rod, vzory a modely jsou náš příběh, ale nejsme to my. Nemusíme se k nim upínat a už vůbec je následovat, protože nám ubírají na sebevědomí. Nemusíme se nechat utlačovat, ani zraňovat. Vezměme je v úvahu, jsou naší součástí, ctěme je a poučme se z jejich chyb.
Co s tím dnes?
Dnešní energie je velmi kompatibilní kombinace. Je to mocná duchovní energie jako cesta k léčení. Mayové by řekli Svátek bláznů, Saturnalie, otočka reality, změna pohledu a porozumění. Možná proto, že se vydáváme vlastní cestou. Budeme vážit má dáti-dal. Co chceme-co nechceme.
Už víme, že jsme věřili nepravdám rodu, opouštíme původní vzory a nastavujeme priority na tvorbu podle sebe. Uvolňujeme minulost a s ní spojené strachy. Opouštíme převažující vliv mysli a zabýváme se tvorbou pravou hemisférou. Navazujeme spojení se svojí Duší a díky léčení pravou hemisférou se k nám může vrátit sebedůvěra. Můžeme opustit strach ze smrti, protože jakmile začneme žít svůj skutečný život, využívat své pravé schopnosti a talenty, tak nám nic nehrozí. Tomu můžeme věřit.

V kombinaci s letošním rokem 6 Kej vychází energie, která říká - Věřit si kdo jsem, revitalizace původního záměru, narovnání cesty k vizím, být sám sebou a ne podle očekávání, dělat věci jinak.

Pro výpočet Plánu svého dítěte, nebo osobního Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Ajmaq je znamení odpuštění, introspekce, přečinu a nezodpovědnosti, strachu z chyby a smrti starých vzorců. Je o prohřešku a odpuštění. Ajmaq je ale také zvědavý a důsledný, má dar analýzy a díky tomu je o introspekci, tedy sám hledá a odkrývá svoji minulost. Je také o zjištění, že tu nejsme sami, že jsme součástí celku a naše jednání celek ovlivňuje. Každý jsme v životě udělali něco, co bychom dnes raději neviděli. Pro Ajmaq je zodpovědnost velké téma. Na jedné straně může jít o přehnanou zodpovědnost až posedlost směřující k útisku ostatních, na straně druhé může být nositel Ajmaq první, kdo bude nezodpovědný rodič, či nedůvěryhodný partner.
V původní Mayské mytologii byla v den Ajmaq stvořena první svíčka. Vosk je symbolem pro pracovitou včelu a tak je včela jedním ze zvířecích totemů Ajmaq. Mayové zapalují svíčku na paměť předků a v rituálech za odpuštění 7 hříchů, které pramení z pýchy. Ajmaq je vnímán jako energie karmické očisty, plamen spálí viny. Dalším zvířecím představitelem tohoto znamení je Sup. Ten očistí svět od všeho, co zbylo po spálení svíčkou. Sup je čištění, smrt starých vzorců. V dopadu všech těchto aspektů energie Ajmaq je odpuštění a tedy velká tvorba. Pochopení a převzetí zodpovědnosti za své činy minulé i budoucí, tvorba vlastního života, uzdravení, probuzení. Ajmaq jde za svým cílem pomalu, ale jistě.

Známé osobnosti narozené ve znamení Ajmaq jsou např. Pablo Picasso, Bob Dylan, Reggie Jackson.