úterý 7. srpna 2018

7.8.2018 5 Tz´ikin

UVIDÍME SVÉ PŘEKÁŽKY V HOJNOSTI A JEJICH ODSTRANĚNÍ; AKTIVNÍ HLEDÁNÍ HOJNOSTI, DEN PROSPERITY, SAMI SOBĚ SPASITELI, LET BEZ PŘEKÁŽEK

Dnes můžeme naplno dělat to, co děláme nejlíp. Můžeme vytvořit bezpečný domov s materiálním zabezpečením. Můžeme žít život, který odpovídá našemu vnitřnímu světu. Můžeme mít věrné, oddané a milující vztahy. Máme to všechno? Pokud ne, tak dnes mám šanci pochopit proč a začít se změnami.
Porozumíme tomu, co nám stojí v cestě - našemu hněvu, strachu, poloze oběti či nadřazenosti, závislosti, frustraci, naštvání... Prostě všemu, co nás svazuje a limituje.

Dnes je den prosperity a jejího aktivního hledání. Ti, kdo jsou hluboce ovlivněni církevními myšlenkami křesťanství, nebo východními náboženstvími, které považují svět za špatný a hříšný, a kdo věří, že ústup ze světa je "dobrý", mají někdy problém přijmout prosperitu jako pozitivní hodnotu. Mayové tento problém nemají. Hojnost je něco hodného opatrování a aktivního hledání. Třeba otec může být příliš unaven prací na zaopatření rodiny, ale když bude mít peníze, může najmout někoho, kdo mu pomůže. Možná máte talentovanou dceru, která si zaslouží víc, než se vláčet vesnicí s nákladem dřeva na oheň na zádech. Když máte peníze, můžete ji poslat do města do dobré školy.
PENÍZE JSOU DOBRÁ A PROSPĚŠNÁ VĚC!

Dnes uvidíme díky nadhledu pravdu jak to máme my s hojností. Uvidíme, kde si ji sami blokujeme třeba strachem z trestu, nebo že jsme se nechali ovlivnit silou slova druhých, které ale může být klamné. Nikdo nás netrestá, ve svém peklíčku se držíme sami. Věřte, že jsme sami sobě spasiteli.
Když propustíme polohu oběti, nebo nadřazenosti, otevřeme se hojnosti. Tam nás to dnes s číslem 5 vede. Pětka nás vede ke spojení našich skutečných záměrů s hmotou do harmonického řádu. Jsme zaměření, jdeme do akce, začínáme si věřit, jdeme vstříc změně a osobní svobodě. Jde o vysoce pozitivní energii. Nenechme si bránit v jejím využití. Řekněme všem klidně co chceme a jděme si za tím. Dnes platí přísloví - Štěstí přeje připraveným a informovaným. Máme odvahu vydat se po neprošlapaných cestách. Den intuice, vnímavosti, napojení a také trpělivosti, budování vztahů, vůli, houževnatosti, vytrvalosti a emoční vyrovnanosti.
Identifikovat svoji vizi a poté jít za ní a začít ji manifestovat do fyzické reality.

Tz´ikin znamená pták, prostředník mezi Bohem a člověkem - Nebem a Zemí. Let za hojností a prosperitou. Je o svobodě, zprávách, štěstí, penězích, přináší vize k prosperitě, něco jako mapu k další cestě. Jako je včerejší energie Ix ženská, tak Tz´ikin je energie mužská. Poskytuje plodný impulz. Tz´ikin je velmi o vztazích a komunitě. Je také díky svému nadhledu nerozhodný a jeho výzva je zaměřit se na konkrétní cíl, jako orlův střemhlavý pád po kořisti. Svým zaměřením na cíl uloví potravu. Tz´ikin pomáhá lidem dostat se na vrchol svých schopností a tak dosáhnout prosperity. Mayská spiritualita nepovažuje materiální pohodu za nežádoucí a neduchovní. Ekonomická hojnost je přece hodnotný nástroj, který nám pomáhá manifestovat své sny a vize a tak přinést své nejvyšší touhy do reality. Tím můžeme být prospěšní nejen sobě, ale i druhým. Zůstaneme-li chudí, tak nejen sami strádáme, ale zároveň ani nejsme prospěšní ostatním. A právě peníze jsou pro Tz´ikin výzva, záleží na tom, jakou cestu si zvolí. Tz´ikin vede lidi k projevení jejich největšího potenciálu. Je o intuici, komunikaci a porozumění cestě.

Známé osobnosti narozené ve znamení Tz´ikin jsou např. Woody Alen, Winston Churchill, Michal Jordan.