pondělí 6. srpna 2018

6.8.2018 4 Ix

PRŮCHOD TMOU NA SVĚTLO, TRANSFORMACE STRACHU, HLEDÁNÍ CESTY, PROJEV TVŮRCE VE HMOTĚ

Příběh cesty k vlastní svobodné tvorbě dnes pokračuje nastoupením na proud své přirozenosti. Dnes se mohou objevit značky a nápověda našeho Tvůrce ve fyzické realitě, aby nás zavedly k tomu, co je opravdu naše. Intuice, inspirace. Mohou přijít v podobě činů a slov někoho jiného, náhodného textu, něčeho, kde ucítíme rezonanci. Nebo třeba u nějaké své činnosti ztratíme pojem o čase - to je ta naše správná činnost. Energie probuzení k sobě samému.
Co vlastně chci? Cože jsem to vlastně původně chtěl? Co to vlastně chci tvořit? Co mě od toho dosud odvádělo? Bylo to ego a strach s jejich manipulacemi a někde jsem přitom zapomněl sebe? Jsem bytost, nebo dobře zpracovaný občan s málem vymazanými sny? Kam se ztratila moje odvaha?

Jde o velmi důležitý den v roce. Přináší uzdravení a probouzí tvořivost. Nastává něco jako prozření, probuzení. Dochází k pozastavení, přehodnocování, vzpomenutí na to, že chceme žít a ne umírat. Nastává velká změna hodnot. Neplatím příliš za svůj relativní klid, pofidérní bezpečí a stav? Žiji sebe jako bytost, nebo jako zařazený člen systému? Nastupuje odvaha.
Trecéna B´atz je o svobodné tvorbě a ukončení naříkání. Dnes můžeme zažít transformaci vědomí a seznámení se svojí podstatou, jaké máme schopnosti a talenty. Hledání cesty a uvolňování cesty. Když najdeme odvahu, pustíme strach o přežití a budoucnost, dovolíme si svoje řešení a tvorbu, tak se začne automaticky odvíjet naše pravá cesta, půjdeme krok za krokem do otevřených dveří a osvětleného prostoru a tím se postupně samy vyřeší naše životní potíže, uzdraví Bytí a ještě u toho budeme šťastní a spokojení.
Dnes se prostě v klidu a tichosti, bez nějakého humbuku, zvedneme a vydáme ke své pravé práci. I za cenu puštění kariéry a finančních jistot, i za cenu zpomalení a dočasného nepohodlí. Můžeme všechno ztratit, abychom zase všechno našli, ale jinak.

Pro výpočet svého osobního Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Ix je Duch, inteligence, síla a magie, představivost, uvědomování, řešení věcí, živé sny. Má velké psychické schopnosti a tak mizí hranice mezi možným a nemožným. Je to nejvíce ženská energie s rozvinutou intuicí. Energie spojená s magií Země, zdrojem všeho. Propojení Ducha se Zemí znamená tvorbu na fyzické úrovni. Je silně spojen s přírodou, oplývá čistou přírodní vitalitou, symbolizuje materializace ve spolupráci se Zemí.
Zvířecím představitelem je Jaguár. Je to nejsilnější zvíře džungle, v hlubokých stínech lesa, tichý, ale mocný. Podle původní Mayské mytologie Čtyři Otcové Humanity (Jaguáří muži) vedli lidi po cestě hledání světla, osvěcovali cestu ohněm až nakonec slunce vystoupilo na nebe a osvítilo Nový svět.

Jaguár je noční zvíře džungle, silné a mocné. Nebojí se projít tmou a vyjít na světlo. Jaguára tedy Mayové chápou jako energii, která podporuje vlastní průchod pomyslnou tmou, odhalení bloků a umožňuje je vynést na světlo - přináší světlo tam, kde je tma. Napomáhá jejich přeměně a tak vede k harmonizaci. Jaguár se skvrnami na hřbetě symbolicky nese slunce noční tmou putováním jiným světem. Magie vlastní tvorby. Znamení Ix je symbolem Matky Země. Zároveň reprezentuje element Voda jako nedílnou součást přírody. Je spojen s prameny a řekami, bez vody by nebyla sklizeň. Tradičně je znamení spojeno s Mayskými oltáři, které jsou vždy na skále a s výhledem do okolí. Jako znamení Matky Země a přírody propojuje tyto oltáře s živou zemskou energií, kterou vyjadřují. Ix je znamení šamanů, kteří jsou v kontaktu s Matkou Zemí, tvoří ve spolupráci s ní a oslavují její moc. Ix je znamení vděčnosti a přináší změny.

Známé osobnosti narozené ve znamení Ix jsou např. Richard Nixon, Tiger Woods, Paul Newman.