sobota 4. srpna 2018

4.8.2018 2 E´

VOLBA CESTY A SMĚRU, ZKOUŠKA SÍLY, ODVAHY A VÍRY V SEBEREALIZACI, NEJDŮLEŽITĚJŠÍ DEN TRECÉNY, VEDE NÁS K OSUDU!

Cesta života a seberealizace, od potlačení ke svobodě a síle, odhodlání, vůle, začátek cesty k našim snům, uvolnění zábran a konvencí, zánik + vznik, změny plánů. Kam zabočíme? Rozhodneme se vůbec?
Jsme v půlce cesty cyklu, dnešní výběr určí budoucnost v dalším kole. Rozhodujeme se co opustíme (dosavadní cestu, to odkud jsme přišli, co máme zautomatizované, ale není to naše) a kam se vydáme (za novým tvořením podle sebe, za seberealizací, ale spojenou s nejistotou). Energie nás vede k aktivaci vnitřního Tvůrce, který znamená nezávislost a vlastní řízení života při kontrole emocí.
Jde o důležitý krok, který se nám vyplatí.
Rozhodujeme o sobě. Můžeme vystoupit z depresí, uvolnit zábrany k radosti, probudit životní sílu. Rozhodněme se, cesta je volná! Nerozhodnost vede ke stagnaci a stagnace není život, ale smrt. Rozhodujme se podle svého nejvyššího plánu. Je to cesta k vnitřní harmonii a spojení obou svých částí do jednoho celku.

Každý má svůj vlastní osud, o co v něm jde se dá dnes pojmenovat. Pro výpočet Životního plánu mě kontaktujte na zivotniplan@gmail.com

Hlavní význam emočního znamení E´ je Osud, Cesta a hlavně cesta záměru a smyslu života. Je to životní síla a energie. Cesta života po které jdeme, schodiště i jednotlivé stupně po kterých stoupáme ke spiritualitě a pochopení vlastního sebeurčení. E´je o emocích, prožívání, citlivosti, vztazích, naší svobodné vůli. Je o léčení duševním i fyzickém, protože co prožíváme uvnitř se zobrazí navenek. Je to životní síla, co řídí vědomí.
Mayové chápou čas jako cestu a duchovní učitele jako průvodce na cestě. Proto je E´ i znamením průvodců. Zvířecím symbolem tohoto znamení je Rys a v původním glyfu E´ je hlava rysa se zuby. Další obecně známý význam E´ je Zub, který je symbolem všech věcí, které určují náš průchod Cestou života. Zub je symbolem lidské bytosti, neboť nás odlišuje od bohů. E´ je energie objevování. Touha po objevování posouvá hranice nemožného a chápání bezpečí. Největší objevy obvykle přicházejí tímto způsobem. Tak vzniká zkušenost.
Výzvou pro znamení E´ je nutnost cíle, jinak pouze bloudí životem. A to jak bloudění vnitřní, tak fyzické. Tím symbolizuje životní cestu a náš pohyb na ní. E´ znamená stát se cestou. Osoby narozené ve znamení E´ jsou vynikající komunikátoři a diplomaté, přirození vůdci, zajímají se o politiku, jsou vypravěči co umí zaujmout publikum. Vyprávějí pohádky, sdílí vědomosti, moudrost, pohodu. Pečují o lidi a vztahy.

Známé osobnosti narozené ve znamení E´jsou např. Stevie Wonder, David Beckham.