středa 1. srpna 2018

1.8.2018 12 Toj

DEN DÍKŮ, UKONČENÍ VAZEB S MINULOSTÍ, UVOLNĚNÍ Z ENERGETICKÝCH BARIÉR, ODDĚLENÍ

Minulost nezměníme, lze pouze zlepšovat přítomnost. Děláme bilanci a vnímáme nesoulad toho kde jsme a kde chceme být.
Energie Vody a Ohně a karmických vazeb v kombinaci s číslem bilancování 12 působí zprvu protichůdně. Vzpomínky, emoce, vnitřní zmatek, rozrušení a neklid včetně nepříjemného pochopení, kdo za vším stojí...my sami, naše limity toho, co si dovolíme. Přehlížíme minulost a vidíme souvislosti s naším prožíváním a následnými činy. Energie poskytuje vhodnou příležitost k překlenutí napětí vyplývajícího z chybných přesvědčení o sobě a nízkých úmyslů ega. Napomáhá osvobození od lidí a situací, které nás brzdí v našich záměrech.
Dnes je nejsilnější den pro vděčnost za všechny zkušenosti. Přehlédneme život a dary, které jsme přijali i nepřijali a pochopíme proč. Porozumíme vlastní nevědomosti u sebe i u druhých a můžeme převzít zodpovědnost pro další život. Můžeme uvolnit bolest a utrpení, bariéry ochrany proti lásce dávané i přijímané, uvolnit se, otevřít srdce, přijmout a být vděční.
Věřme ve vnitřní vedení, sebe a synchronicity. Opusťme strach o přežití a žijme nově a vědomě podle svého pravého nitra a ne podle starých programů, protože pouze tudy vede cesta k vlastnímu ráji.

Toj je podle původní Mayské mytologie Voda a Oheň. V aspektu vody znamená déšť, který oživuje zemi. Voda ovšem nejen život dává, ale také ho bere.
Pro Maye je ale podstatnější aspekt ohně a je obsažen ve velkém významu obřadních ohňů jako očistného procesu. Voda či vzduch mohou být znečištěny, ale plamen ohně nikdy. Mayové zakládají obřadní ohně a jako vyjádření díků pálí nejrůznější obětiny. Toj znamená příčinu a následek, platby dluhů za dobré i špatné činy, oheň co pálí nemoci a tak léčí a uvolňuje všechnu negativitu.
Toj váže sociální význam všech znamení, chrání harmonii a prospěch všech se vším, což znamená, že porozumíme své minulosti, převezmeme zodpovědnost a budeme nadále bdělí v přítomnosti, abychom nesklouzli do starých vzorců a netvořili si dluhy nové. Toj nese také karmické dluhy spojené se zneužíváním moci na dětech a partnerech.
Toj je hlavně energie vděčnosti za vše dobré i špatné, harmonizace emocí, současné i karmické minulosti, vybízí k platbě životu, poděkovat za všechno blaho, které jsme v životě obdrželi, za dar svých dětí, za plodnost žen, sjednocení mužského a ženského aspektu.
Osoby Toj mnohem víc dávají, než přijímají, takže ztělesňují na jedné straně spektra nejvyšší laskavost a na té temnější straně nejhorší možné zneužívání a manipulaci. Kolo života se tedy otáčí a v něm dáváme a bereme. Obojí musí být v rovnováze. Toto znamení je zprvu negativní, ale podporuje změnu pohledu na věc, obrat do pozitivního stavu, pokrok, růst.