neděle 12. srpna 2018

12.8.2018 10 Ajpu

UVOLNĚNÍ PNUTÍ, AKCEPTACE, KONEC VZDORU, ROZHODNUTÍ - KONKRÉTNÍ VOLBY, ROZFOUKAT OHEŇ - AKCE, VYSTOUPENÍ Z IZOLACE, NÁVRAT K LIDEM, SPOJOVÁNÍ ROZDĚLENÉHO

Desátý den treceny uvolnění sevření přichází Slunce, které osvětluje všechny bez výjimek, souzení. Dnes je to laskavost a odpuštění. Přicházíme na to, že boj o svobodu je vzdor a obrana ega proti bezmoci. A kam to negativní vidění vede? Náš původní sen přece je být s lidmi, ke kterým patříme, ne uzavření v kleci vzdoru, boje, myšlení oběti a bezmoci.
Izolace je dobrá věc, když potřebujeme čas na introspekci a reflexi, ale člověk ke svému rozkvětu potřebuje být součástí společnosti lidí kolem sebe, žít vyšší smysl práce a života. (Pro zvídavé nabízím k prozkoumání japonský termín Ikigai).
Dnes se rozpouští původní boj o svobodu. Díky uvolnění a přijetí sebe a lidí jací jsou může přijít radost a optimismus. Jsme schopni zregulovat přecitlivělost, která vede do uzavřenosti. Je den pro získání jistoty a bezpečí, inspirace pro novou budoucnost, plánování a akci. Je na to síla, odvaha a správné uzemnění. Dnešek je velice důležitý přinejmenším pro blízkou budoucnost, jde o nás a jen o nás. Chceme a můžeme vykonat a získat mnohé na fyzické úrovni, když nebudeme trvat na své perfektní vizi a budeme se soustředit na původní plán tvorby ve spolupráci. Přestaňme vzdorovat jako malá děcka, zanechme pocitu křivdy, podívejme se na lidi kolem sebe z té lepší stránky a nenechme se strhnout zpět do negativity. Vždyť Ajpu je mistr ve vytváření společenství a navazování vztahů, je o pravé ctižádosti, vedení a pomoci. Dnešním vykročením ven míříme k tomu, aby se z nás stal platný, prospěšný a tedy zdravý a šťastný jedinec. Téma je nenáročnost, laskavost, být přátelský, oblíbený, spolupracující člen komunity.
Dnes proskočíme závojem neomezených možností a když odložíme strach, všechno může být uskutečněno.

Pro výpočet Plánu svého dítěte, nebo vlastního Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Znamení Ajpu je o překonávání bloků a negativity, o uvolňování okovů co nás drží zpět od realizace záměrů duše, o schopnosti přinést zabezpečení, o práci s egem, dominancí, arogancí a agresí, o spojování či oddělování od okolí, odhaluje a přeměňuje, opouštění domněnek a předpokladů vedených egem, znamená touhu po jistotě v životě. Je to energie spolutvůrce, ale ta touha po spolutvoření se nesmí zvrhnout do úplné ztráty sama sebe a vlastních záměrů ve snech a záměrech druhých, či naopak prosazování pouze vlastních cílů. Ajpu je o vnímání jednoty a rozpoznání jejích hranic s bytím sám sebou. Je to mužská energie a překládá se jako slunce, pán, lovec, květina. Všechny tyto významy ukazují některý z aspektů znamení. Osvícení, jistoty, touhu po duchovnu, vnímání krásy, pozitivní pohled na svět. Ajpu dokáže odkrývat příčiny situací a tak nahlížet na druhé s pochopením, že všichni jsme součástí jednoho celku. Ajpu je symbol celistvosti a kompletnosti, začátek i konec zároveň. Tradičně je to Den smrti. A po smrti nastává znovuzrození. Je o přirozeném vůdcovství, zápasu, hrdinství a lovu jako dosahování posvátnosti jedince. Vyjadřuje záměr bezpečí a harmonie, kultivaci moudrosti, talentu a fyzické statečnosti.
Ajpu je mistr ve vytváření společenství a navazování vztahů, o pravé ctižádosti, vedení a pomoci. Výzva pro Ajpu je otevřít se, začít komunikovat a postupně hledat cestu k druhým.

Známé osobnosti narozené ve znamení Ajpu jsou např. Albert Einstein, Vincent van Gogh, Michelle Pfeiffer.