sobota 11. srpna 2018

11.8.2018 9 Kawoq

NOVÝ PŘÍBĚH TVOŘENÍ A SEBEVYJÁDŘENÍ, ZROZENÍ, ČIŠTĚNÍ PROSTORU PRO ROZVOJ PLÁNŮ A SPLÁCHNUTÍ STARÉHO, ZASTAVIT EMOČNÍ BOUŘE, KREATIVITA, PLODNOST

Proces rození nového života. Co mu bude vládnout? Co chceme zažívat? A budeme o tom jen mluvit, nebo pro to i něco uděláme? Hledání cesty, svého výrazu a posun k vlastní tvorbě.

Hojnost, rod, rodina, společenství, práce pro druhé, setkávání, skupiny - vše, co lze přivést dohromady. Návrat k lidem. A také přecitlivělost, city, emoce, strach. To vše je Kawoq.
Jestli to tak chceme a nemáme, tak jsme si postavili nějakou bariéru. Dnes uvidíme, že ta bariéra je mysl. Vztahy nikdy neumírají přirozenou smrtí; vždycky jsou zabity egem (přístupem, chováním, ignorancí). Ego je jen maska; chce kontrolu a je živené mocí, protože žije ve strachu.
Dnešní energie přináší nový život do života. Je to znovuzrození do komunity. Pomáhá nám nereagovat na naše ego, ani na ego ostatních a raději se vědomě zaměřit na to, co chceme v životě prožívat. Pomáhá integrovat polarity ve vztazích a pečovat o ně. Bez činu směrem k uskutečnění se nic neuskuteční - to je pravá síla realizace.
Dnešní sílu Kawoq můžeme použít konstruktivně směrem k velkorysosti, spolupráci, laskavé samostatnosti. Osvobozujeme se ze zábran, komplexů, chybných představ, odstraňujeme obranný postoj, odkládáme rigiditu v myšlení a zvycích, překračujeme komfortní zónu a tak léčíme své vnitřní dítě a necháváme rozkvést svoji sílu a suverenitu, projevujeme své talenty a dary. Zastavujeme negativitu mysli a volíme nový přístup k realizaci svého života a vztahů. Ženská přijímající a poté tvůrčí energie.

Kawoq se překládá jako déšť pro dobrou sklizeň, nebo bouře s lijákem, nebo také jako porodní bába. Na původním glyfu znamení vidíme dítě v mateřské děloze. Kawoq je o nás samých, o rodině, lidech, společenství. Souvisí s vlastní příslušností k něčemu většímu, než jsme sami. Je o tom, jak na sebe vzájemně působíme se vším kolem nás - lidé, země, zvířata, duchovní svět. Nedorozumění a potíže znamení v aspektu bouře nás separují od rodiny a domova. Zároveň ale nabízí i řešení ve formě určitého sebeobětování a spojení s ostatními, díky kterému můžeme nejlépe dosáhnout vlastního zrození a ukončit trable, vlastní porod. Vystoupit ze svého ega a spojit se s ostatními. Kawoq je duch rozhodnutí a urovnání, které se dostaví až složíme zbraně a zanecháme vzdoru. Dopad těchto rozhodnutí přináší velikou tvorbu. Kawoq je jak o materiální, tak duchovní hojnosti. Je to déšť, co umožňuje a přináší dobrou sklizeň. Ve formě bouře se silným deštěm Kawoq spláchne vše, co už víc ve svém životě nepotřebujeme. Tak uklízí odpad nejen ze včerejška a spojuje se s významem porodní báby, která připravuje porodní cesty ke zrození nového. Je to sám porodní proces, cesta k harmonii se sebou, rodinou a přáteli. Kawoq se příliš stará o to, co si o něm myslí ostatní, co o něm říkají ostatní. Má mít na paměti, že vlastní názor na sebe je stejně důležitý, ne-li důležitější. Ani nadvláda, ani oběť. Je tak tedy i o změnách, které je třeba udělat na cestě k vlastní osobní síle.