pátek 10. srpna 2018

10.8.2018 8 Tijax

PROZŘENÍ, LÉČENÍ DISHARMONIE VE FYZICKÉM SVĚTĚ, LÉČENÍ DISHARMONIE SPOJENÉ S PROJEVEM VLASTNÍ TVORBY, SMÍŘENÍ SVÝCH POLARIT DO CELISTVOSTI, VYLADĚNÍ FORMY, PŘIJETÍ SVÝCH STÍNŮ A ZKOUŠKA DOSPĚLOSTI, OD NUCENÉHO PO VYTOUŽENÉ

V trecéně osvobozování a léčení vnitřního dítěte, tedy cesty ke svobodné tvorbě, přichází léčitel toho, co není v harmonii s naší Duší. Způsobuje probuzení díky reflexi a pomáhá změně. 
Můžeme mít daleko víc, než o čem sníme. Můžeme tvořit podle své svobodné vůle. Můžeme mít hmotné statky, styl života, skvělé vztahy. Jak toho dosáhnout?
Zamýšlíme se nad vzory rodičů v dětství, modely rodu síly a závislosti, role diktátu, kontroly, ovládání a oběti, energie otce a matky, mužské a ženské. Energie brát a dávat, tvořit či záviset. Role harmonicky rozvržené, nebo převrácené. Vzpomínáme a chceme si to tvořit správně. Chceme si doplnit život o to, co nám chybí, na jakékoliv úrovni.
Rod a jeho modely v sobě máme, to nikdo nevymaže. Přijměme tedy svoje stíny, spřátelme se s běsy a pojďme složit zkoušku z dospělosti. Buďme vděční za to všechno, co nás vlastně díky odrazu v našem životě léčilo k bytí sami sebou. Naše původní koncepce stále existuje, náš Tvůrce uvnitř stále existuje.
Dnes nám energie reflexe a léčení pomůže si věci ujasnit a začít léčit nerovnováhu mužského a ženského aspektu v nás. Léčení síly a oběti. Můžeme odstranit svoje vnímání světa jaký nám byl vnucen, odložit strach a vinu na jedné straně, či tlak a negativitu na druhé. To je cesta k léčení suverenity a sebevědomí. Odkládáme strach z neznámého a vydáváme se do tmy tunelu nového zrození. Jinak to prostě nejde, porod už nejde zastavit. Víme, že na konci je světlo, co bylo dosud pohřbeno, i když ještě není vidět. Karty se míchají a rozdávají se nové. Věříme, že budou lepší, než ty minulé. Převezměme zodpovědnost za svoji budoucnost. Podívejme se pod vlastní nohy, co tam máme, s čím můžeme začít, i kdyby to byly malé cíle, ale musí být dosažitelné. Jedině tak máme šanci uvidět pozitivní výsledek a naše sebevědomí stoupne o kousek výš. Porod je těžká práce, ale na konci je vlastní záře. Dnes tvoříme svoji budoucnost.

Pro výpočet svého osobního Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Znamení Tijax se překládá jako nůž, obsidiánový oboustranný nůž. Obsidián je velmi ostrý, znamená separaci, rozpoznání a odřezání. Je to bojovník a neúnavný hledač pravdy a osvícení, co vede k růstu. Zbavuje nás špatných bohů, je to důrazný léčitel. Nabízí synchronicity a vedení po cestě. Velmi záleží na tom, v jakých rukou se ocitne a jak s ním bude zacházeno. Tijax vládne důsledností a důkladností vedoucí ke změnám na další cestě životem. Pozor na ostří nože v podobě slov. Může buď ošklivě pořezat, nebo jako jistá ruka chirurga odstranit opatrně nemocné tkáně, či jako řezbářovo dláto, co správně vedeno, vytvořit krásu. Moudrost a čištění přichází přes výzvy a disonanci. A ty dokáže energie Tijax ukázat a zároveň vyléčit.

Známé osobnosti narozené ve znamení Tijax jsou např. Keanu Reeves, Sophia Loren, Martin Scorsese, Fidel Castro.