neděle 8. července 2018

8.7.2018 1 Kan

SJEDNOCOVÁNÍ SE SVOJÍ TVŮRČÍ SÍLOU, ZVLÁDNOUT ŽIVOT, KONFRONTACE S PROJEVY EGA, RŮST MOUDROSTI, HLEDÁNÍ ROVNOVÁHY A JEDNOTY, POROZUMĚNÍ VLASTNÍ PRAVÉ MOCI, ZE SLABOSTI DO SÍLY

Začíná nová a velmi silná trecéna. Všechna hesla výše znamenají způsob použití či zneužití síly. Prosazování ega a jeho následky. Sklízíme co jsme zaseli a můžeme to změnit. Uvidíme potenciál své síly i moudrost. Vnímáme a tušíme čeho můžeme dosáhnout, když budeme sledovat svůj směr. Síla nás může osvítit, nebo zničit její zneužití. Vždy jde o nás i reciproční projev. Přijdou situace s výzvou k použití světlé či stinné stránky síly a moci.
Jde o získání moudrosti z minulého používání síly své i cizí na nás a změnu na krásu, estetiku, harmonii, péči, službu, pomoc, spolupráci, integritu. Protože platí, že vnější agrese není projevem síly, ale slabosti. A ta pochází ze strachu před zraněním, zesměšněním, zatracením, zneužitím, podmaněním.
Díky těmto vhledům pochopíme svoji tvůrčí moc. Pochopíme, jakou tvůrčí sílu má myšlenka a záměr. Budeme si vybírat mezi světlou a stinnou stránkou použití obrovské tvůrčí moci. Dívejme se, jak ji můžeme použít k užitku, pro dobro všech.

Kan se překládá jako Had, opeřený had. Znamená probuzenou prvotní energii kundalini, vnitřní oheň, který prochází tělem, má podobu blesku a svým tvarem tak připomíná hada. Tato energie oživuje vše ohromnou silou a znamená právě sílu. Z pochopení používání síly pramení moudrost. Právě jako blesk propojí nebe se zemí, tak tato energie tvoří základ životní síly. Je o všech typech transformace a růstu - evoluci lidstva, osobním růstu, duchovním rozvoji, vztazích. Síla a znalosti přinášejí moudrost.
Kan jsou nesmírně silní fyzicky i psychicky a tato životní energie je udržuje dlouho vitální. Protože jde o silnou prapůvodní energii, tak v neřízené formě může způsobit destrukci a být nebezpečná. Je to síla pravdy a spravedlnosti, konfrontace se skutky egoistického chování, to je ta iluze. Kan je o velké moudrosti, nebo velké manipulaci. Je o velké laskavé síle, nebo o jejím zneužití těmi, kdo hledají nadvládu nad druhými. Týká se to nás všech, máme ji v sobě nějakým způsobem všichni. Kan je silný fyzicky a klade na fyzickou kondici a zdraví velký důraz. Možná nebýt fyzické a psychické síly, neměl by odvahu a ani sílu ke změnám.

Osobnosti narození ve znamení Kan jsou např. Clint Eastwood, Marilyn Monroe, Angelina Jolie, Yeasser Arafat.