sobota 7. července 2018

7.7.2018 13 K´at

PROMĚNA K LEPŠÍ ŽIVOTNÍ CESTĚ PODLE SEBE; VLASTNÍ CENA; KONEC ODEVZDANOSTI = ŘÍCT CO CHCI, ROZHODOVAT A JÍT = ZLATÁ BRÁNA OTEVŘENA

Poslední den trecény tvorby vlastní cesty, vyřazení mysli, odstraňování jejích bloků a noření do svých opravdových hodnot nám říká Žij, co hlásáš.
Dnes je takový součet dlouhého období. Nalézáme osobní analogii mezi současností a minulostí a jde o to pokusit se opravit nalezený nesoulad. Je den pro rozvázání sítě rodové karmy oběti, nehodnosti, neceny a bloků v přijímání a spřádání vláken sítě do nové reality svobody tvorby a hojnosti.
Den je přecitlivělý, cítíme konflikt mezi postrkováním ke změně a tím, jestli to dokážeme. Ale Zlatá brána je otevřena. Nezaměřujme se krátkozrace na aktuální potíže, ale na dlouhodobý horizont, protože to, co pochopíme dnes a začneme dělat, má velký vliv na další život. Co to je? Největší výzva je pochopit a uvěřit, že si můžeme přát podle sebe, projevit vůli a rozhodnost. Učit se to můžeme na malých přáních, soustředit se na přítomnost, rozpoznat co chci, nestát a jít. Řiďme emoce nejistoty, nestůjme a dělejme aktivní volby. Nečekejme na správný okamžik, začít můžeme hned a třeba malými, ale konkrétními změnami. Nejen Velký třesk přináší změny. Den je o inspiraci, iniciativě ke změně, prolomení karmických vzorců, vlastní ceně, konci odevzdanosti.
Život nám dělá jen to, co mu dovolíme. A emoce tvoří. využijme jejich sílu k tomu co chceme prožívat v budoucnu a ne k tomu, aby nás blokovaly. Pod kámen voda nepoteče...Kdo nehledá nenajde, kdo neudělá nemá. Odložme negativitu a strach, netrestejme se na nevědomé úrovni, ale dělejme vědomé volby do radosti a vlastního štěstí. Tomu předchází znát svoji cenu. Máme právo chtít pro sebe to nejlepší, ne jen co na nás zbyde, nebo je už přežité a obnošené (ať už skutečně, nebo v přeneseném slova smyslu).
Energie K´at je emočně labilní ze strachu z nedostatku a nebezpečí a tak má sklon tvořit hojnost i zátěže. A také se jich umí zbavovat.

Dnešek je v kombinaci s letošním Vládcem roku přesně o tomtéž: Tvořit v přítomném okamžiku, být si vědomi toho co chceme, žít svojí duší a tvořit, zaměření a projevení vůle pomáhá zhmotnění snů a záměrů, probuzení možností mysli, moci slova, vůle. Chtít podle sebe.

V případě zájmu o výpočet vašeho osobního Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Znamení K´at představuje síť. Vkládá do sítě a přináší vše, co potřebujeme k dosahování věcí - obsahuje jídlo, které jíme, znalosti, které máme, zkušenosti a problémy, které jsme potkali v životě a taky karmickou zátěž. Sbírá nápady, představy a názory pro budoucí dílo. Podporuje prosperitu a materiální hojnost, je smyslné a plodné.
Také je o věcech, které nás chytly do pasti. Bariérách, břemenech a blocích na cestě k hojné úrodě, jako jsou třeba i přílišné závazky k posbírané hojnosti, které nás zpomalují v dalším postupu. Zvířecím představitelem je Pavouk, jehož síť symbolizuje sběr hojnosti pro obživu, ale zároveň i past.
V originálním glyfu znamení K´at vidíme důlek, který vytlačila naplněná síť Blood Woman, dcery Podsvětí, když měla dokázat svoji pravdu tím, že naplní síť kukuřicí a jí se to podařilo. Zasela jediné zrnko kukuřice a sklidila jich 600.
Stinný aspekt smyslového sběrače K´at je nestřídmost, akumulace věcí a utrácení peněz rychleji, než je jejich získávání, přílišné lehkomyslné experimentování na různých frontách, vzdává se starého pro lesk nového, omyly, chyby a špatné činy, dokonce až přečiny proti zákonu. A tak si plní síť své karmy a zvyšuje svoji zátěž. Ovšem zároveň je v glyfu i semeno kukuřice v zemi jako symbol skrytého potenciálu. Energie K´at je o překonávání jakýchkoliv překážek.

Známé osobnosti narozené ve znamení K´at jsou např. Martin Luther King Jr., Christian Dior, Henry Kissinger, Papež Benedict XVI.