středa 4. července 2018

4.7.2018 10 Imox

PROVĚRKA DUCHOVNÍ SÍLY, ŽÍT SVOJI VÍRU, CTÍT A ROZVÍJET SEBE A SVOJI VLASTNÍ CESTU

Desátý den trecény je o potvrzení své individuality. O pevné víře v sebe, svoji cestu, to co opravdu individuálně jsme. Je o spojení se svojí duší, obnově vazeb s nitrem, napojení a porozumění co nám říká. Nejít proti sobě a věřit každému svému kroku. Porozumění tomu, co nás opravdu řídí, zda vnější, nebo vnitřní svět.
Stejně tak totéž ctít u druhých, každý má svoji vlastní cestu a je jiná, než ta naše. Buďme objektivní a ne sebestřední. Podporujme, ale neveďme jinam. Ani sebe, ani druhé. Spojme sebeprosazení s objektivitou a laskavostí.
Cesta vede k opuštění démonů, obnově potenciálu a schopností. Přivést záměry své duše do reality a nechat je zazářit.

Jen tak ze zvědavosti jsem si spočítala kombinaci dnešní energie s letošním Vládcem roku 6 Kej. A vůbec mě nepřekvapuje, že výsledná energie mluví o obrácení světla dovnitř, aby přineslo zralost do dosud skrytých hloubek naší tvořivosti, osvítilo skryté schopnosti a schované talenty, osvobodilo vnitřního Tvůrce a pomohlo tvorbě reality z vlastního jádra, nikoliv podle vnějších vlivů...

Imox je o sebehodnotě, světu hmoty a obživě. Vyzařuje mateřské teplo, péči a klid. Je nadšený, ochotný jednat, má sebedůvěru, sebeúctu a víru ve vlastní tvorbu, i když je třeba trochu jiná, než je obvyklé.
Znamení Imox je hlubina tvoření, počátek všeho. Je to všeobecné všechno, obsahující všechno a všechny, původní masu a možnosti. V antické Mayské mytologii roste strom středu světa ze zad ohromného kajmana, který dříme ve vodách prvotního oceánu. Tím je toto znamení také vládcem oceánů, obývaného vodními živočichy.
Spojením s vodou je Imox období, kdy Mayové žádají o déšť, ten vidíme i v originálním glyfu. Oceán je symbol kolektivního vědomí či společné i rodové mysli jako základem lidstva. A právě tady leží vize a sny celku. Imox je tímto prvotním tvořením zároveň i symbolem levé ruky. Tedy pravé mozkové hemisféry, která je ženská, intuitivní a tvůrčí. Schovaná, skrytá.
Význam Imox zdůrazňuje fakt, že praktický svět je často v rozporu se světem snů a vizí. Nicméně pravá a levá ruka nebyly stvořeny k tomu, aby byly v rozporu, ale aby spolupracovaly. Imox je tak o mentálním a duchovním růstu a vědomí dalšího kroku. Je to základ života a nový začátek. Je to znamení obtížných kvalit obecného vědomí, nebo i nevědomí, ale zároveň podporuje sílu individuální osobnosti.

Známé osobnosti narozené ve znamení Imox jsou např. Tom Hanks, Frank Sinatra, Thomas Edison, Walt Disney.