úterý 3. července 2018

3.7.2018 9 Ajpu

VOLÁNÍ OSUDU - POKYNY ODJINUD, VZKŘÍŠENÍ, OBNOVA, ROZBĚH, NAROVNÁNÍ TOKU TVŮRČÍ ENERGIE

V trecéně nové cesty přichází objevný den, den osudu. Ten nemůže být zastaven. Přijdou pokyny odjinud, které způsobí uvolnění všeho, co dosud věznilo naši životní sílu, náš vlastní Zdroj tvorby života. Dnešek vyjadřuje uvolnění životní energie, velké síly pro řešení života, vlastní síly, odblokování 2. čakry.
Kombinace je dvakrát o předcích a minulosti a pomáhá uvidět tam jen krásu. Vidíme zázraky života starého novýma očima. Hledáme stabilitu a radost, i když je ve vzduchu bouření proti starým pořádkům. Můžeme si jako vždy vybrat, jestli se budeme dál trápit, nebo zvolíme mír a štěstí.
Jako by něco prasklo a vysvitlo slunce. Obnova, přímočarost, narovnání.
Toho, kdo chce jít, osud vede. Toho, kdo nechce, vleče.

Znamení Ajpu je o překonávání bloků a negativity, o uvolňování okovů co nás drží zpět od realizace záměrů duše, o schopnosti přinést zabezpečení, o práci s egem, dominancí, arogancí a agresí, o spojování či oddělování od okolí, odhaluje a přeměňuje, opouštění domněnek a předpokladů vedených egem, znamená touhu po jistotě v životě. Je to energie spolutvůrce, ale ta touha po spolutvoření se nesmí zvrhnout do úplné ztráty sama sebe a vlastních záměrů ve snech a záměrech druhých, či naopak prosazování pouze vlastních cílů.
Ajpu je o vnímání jednoty a rozpoznání jejích hranic s bytím sám sebou. Je to mužská energie a překládá se jako slunce, pán, lovec, květina. Všechny tyto významy ukazují některý z aspektů znamení. Osvícení, jistoty, touhu po duchovnu, vnímání krásy, pozitivní pohled na svět. Ajpu dokáže odkrývat příčiny situací a tak nahlížet na druhé s pochopením, že všichni jsme součástí jednoho celku. Ajpu je symbol celistvosti a kompletnosti, začátek i konec zároveň. Tradičně je to Den smrti. A po smrti nastává znovuzrození. Je o přirozeném vůdcovství, zápasu, hrdinství a lovu jako dosahování posvátnosti jedince. Vyjadřuje záměr bezpečí a harmonie, kultivaci moudrosti, talentu a fyzické statečnosti.
Ajpu je mistr ve vytváření společenství a navazování vztahů, o pravé ctižádosti, vedení a pomoci. Výzva pro Ajpu je otevřít se, začít komunikovat a postupně hledat cestu k druhým.

Známé osobnosti narozené ve znamení Ajpu jsou např. Albert Einstein, Vincent van Gogh, Michelle Pfeiffer.