neděle 29. července 2018

29.7.2018 9 Kame

ZASTAVENÍ, ZAMYŠLENÍ, PROBUZENÍ Z ILUZE, TRANSFORMACE VE JMÉNU VLASTNÍ SÍLY A NEZÁVISLÉ TVORBY, ZMĚNA ŘIDIČE ŽIVOTA, BABIČKY PROMLOUVAJÍ, ZROZENÍ SEBE, ZÁKON REZONANCE, SVOBODA

V trecéně cesty k sebevyjádření přichází energie, která třídí další kroky na základě porozumění zkušenosti. Včera jsme pochopili projevy a vliv nezdravé lásky a dnes může dojít ke změně status quo, změně rezonance. Kame i číslo 9 jsou obě ženské energie. Jde o napojení na ženský pasivní a přijímající aspekt, o tvorbu zevnitř ven.
Oddělujeme se od starých autorit a jimi vytvořených programů. Jde o vliv dvou generací, následků modelů našich babiček. Spojujeme si tedy staré do současnosti a vidíme s čím jsme až dosud rezonovali. Můžeme propustit tíhu zveličené zodpovědnosti, která způsobovala napětí, nesvobodu, kontrolu, frustraci, znevažování, oběť, ovlivňování druhých, smutek a bolest otroctví. A tento model jsme žili také. Z touhy se osvobodit vyvstává vzdor, rebelie, sklon ke zbrklosti, chaosu, vášnivé hýřivosti. Ale boj za svobodu je stále boj, je to jen vnější reakce na momentální podněty. Dnešní energie to vidí. Vidí chaos výsledků myšlení a úmyslů, třídí, prověřuje, zkoumá klady a zápory svých činů. Teprve až přijmeme rodové modely, se soucitem pochopíme své předky, tak můžeme propustit minulost. Přijde úleva pro nás i pro naše dosud kontrolované okolí.
Zákon rezonance říká - Pakliže jsme v poloze oběti, násilník se vždycky najde.
Transformace k vlastní pravé síle probíhá uvnitř, nikoliv venku. Jde o nemateriální sféru, zaměření na své nitro. Zajímat se o protiklady a hledat v nich svoji rezonanci, studovat, pátrat, číst, napojit se, zasnoubit se se svým nitrem a svobodným potenciálem. To ale lze jen v klidu, zastavení, zabrždění, hledání. Jsme to, co jsme uvnitř.
Je možné změnit řidiče a navigaci života, které není ve zbrklém uskutečňování.

V geniálním matematickém systému Mayského kalendáře vede dnešní energie do energie výhybky na světlo, smrti tyranům a přesednutí z vagonu do lokomotivy. Jde o uzlový bod, přetnutí gordických uzlů. Je to jediná cesta ke své budoucnosti, jejíž výpočet s osobním znamením přesně sedí.
Ovšem k uzavření starého se musíme prožít. Jako cibuli loupeme ke středu slupku po slupce, tak vrstvu po vrstvě odstraňujeme staré a nepotřebné. Máme každý den příležitost a poté v nové cyklu 260 dní zase znovu. To je navigace k cíli, ke své pravdě, ke své jedinečné cestě. Vidění pravdy a její odstraňování může bolet, avšak nepříjemné výzvy nám pomáhají dospět, pomáhají duši dozrát.

Pro výpočet osobního Životního plánu mě kontaktujte na zivotniplan@gmail.com.

Znamení Kame je Smrt a znovuzrození, život a smrt vedoucí do harmonie a rovnováhy, symbolizuje mír a lehčí časy. Je to v prvé řadě znamení, které učí nebýt oběť. Znamení předků, co přetrhává vazby se zkostnatělostí.
Je o duchovní síle, charisma, lidech, komunikaci.
Jde o nesmírně intuitivní energii, praktické duchovní zkušenosti, vybočení z účelové každodennosti k prožitkům zklidnění a hloubky. Je to den vhodný pro naslouchání předkům a co jsme po nich zdědili ve svých kódech myšlení a modelech chování.
Mayové chápou smrt pozitivně jako začátek něčeho nového. Dny Kame jsou pro ně dobré např. na pořádání svateb. Dosavadní podoba vztahu svatbou umírá a rodí se něco nového plné potenciálu, včetně zrození potomstva jako nové podoby obou jedinců. Kame má vztah k předkům, takže třeba svatbou se propojuje minulost s novou budoucností.
Kame tedy nejvíce znamená spojení minulosti s budoucností v bodě přítomnosti. Mayové stále považují smrt za součást života, bez ní by cyklus života nebyl úplný. Zvířecím představitelem tohoto znamení je Sova.

Známé osobnosti znamení Kame jsou např. Bill Gates, Robin Williams, Paul McCartney, Charlie Chaplin.