sobota 28. července 2018

28.7.2018 8 Kan

POUČENÍ Z POZITIVNÍHO A NEGATIVNÍHO POUŽÍVÁNÍ SÍLY NAŠÍ I NA NÁS, VIDĚNÍ PRAVDY JAK VĚCI JSOU, STÍN A SVĚTLO KONČÍ V HARMONII, SEZNÁMENÍ SE SVÝM VLASTNÍM SVĚTLEM

Dnes se spojuje význam čísel 1 a 7 do harmonické 8. Význam 1 Kan a 7 Kan už víme. Dnešní energie je o poučení ze slabosti i síly, jejich používání a porozumění strachu z budoucnosti, který stojí za nimi.
Téma je moc a moc nad druhými až po zneužívání jako šikana, represe, manipulace, přesvědčování, zachraňování. V opačné poloze nízká sebehodnota a obrana.

Můj ranní vhled:
Dnešní pochopení zachraňování druhých je naprosto zásadní pro budoucnost. Zachraňováním jasně říkáme - Nevěřím ve tvou vlastní schopnost samostatnosti, dávám ti dudlík a nenápadně nasazuji svěrací kazajku nesvobody, buduji tvoji závislost. Je to skrytá manipulace a kontrola nad životem toho druhého. Je to rozmazlování, které je na první pohled příjemné, ale na druhý pohled je devastující pro vlastní schopnost samostatného fungování. Kdo tohle používá, byl sám manipulován a kontrolován, nevěřili v jeho vlastní schopnost samostatnosti, nebo mu nedovolili se projevit. To vše z vlastního strachu o budoucnost. Někdy jsou děti "kojeny" až do dospělosti (mamánci, mamahotel, finanční podpora, zametání cestiček, atd.) Platí zde moudrost: Lepší, než dát hladovému rybu, je naučit ho lovit.

Dnes tedy přichází energie, která se dívá na věc použití moci z různých úhlů a pomáhá zvědomění sebe, svého vlastního světla. Pomáhá překonání mocenských a svazujících pout, které tvoří iluzi a nepravdu. Pomáhá uvidět pod formou i obsah, vlastní světlo, slunce. A tak se stane, že pustíme a povolíme. Pustíme a povolíme hnízdo matky, teorií zvenčí, kterými jsme byli krmeni, abychom nalezli vlastní vrozenou krásu, své schopnosií a talenty, přítomnou hojnost. A totéž uděláme pro ty, které stejným způsobem zachraňujeme. Zaměřit se místo toho na posun vpřed, zanechat za sebou minulost, lidi a místa, co nás udržovali zabořené v modelu nesamostatnosti. Nejlepší, co pro druhé i sebe můžeme udělat, je nechat je s důvěrou jít vstříc vlastním záměrům.

Miluji sebe, věřím ve svůj Zdroj a věřím, že to dokážu.
Miluji tebe a věřím, že to dokážeš.

V trecéně Tijax jde o odstraňování všeho negativního a hledání skutečné podstaty nás.
Dnešek je tedy o harmonizaci síly a stabilizaci. Je o umírnění ohně, aby plál, ale nepálil. O odvaze jít za svými cíli, ale bez boje a ve vlastní hodnotě. Věřit své intuici, nenechat se ovládnout silou druhých a zároveň toto nečinit druhým. Takže tolerance, hadí přizpůsobivost, klidná síla a sebevědomí. Věřit, uvolnit, jít a dokončit.

Pro výpočet Životního plánu pro sebe, nebo pro své dítě, mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Kan se překládá jako Had, opeřený had. Znamená probuzenou prvotní energii kundalini, vnitřní oheň, který prochází tělem, má podobu blesku a svým tvarem tak připomíná hada. Tato energie oživuje vše ohromnou silou a znamená právě sílu. Z pochopení používání síly pramení moudrost. Právě jako blesk propojí nebe se zemí, tak tato energie tvoří základ životní síly. Je o všech typech transformace a růstu - evoluci lidstva, osobním růstu, duchovním rozvoji, vztazích. Síla a znalosti přinášejí moudrost.
Kan jsou nesmírně silní fyzicky i psychicky a tato životní energie je udržuje dlouho vitální. Protože jde o silnou prapůvodní energii, tak v neřízené formě může způsobit destrukci a být nebezpečná. Je to síla pravdy a spravedlnosti, konfrontace se skutky egoistického chování, to je ta iluze. Kan je o velké moudrosti, nebo velké manipulaci. Je o velké laskavé síle, nebo o jejím zneužití těmi, kdo hledají nadvládu nad druhými. Týká se to nás všech, máme ji v sobě nějakým způsobem všichni. Kan je silný fyzicky a klade na fyzickou kondici a zdraví velký důraz. Možná nebýt fyzické a psychické síly, neměl by odvahu a ani sílu ke změnám.

Osobnosti narození ve znamení Kan jsou např. Clint Eastwood, Marilyn Monroe, Angelina Jolie, Yeasser Arafat.