pátek 27. července 2018

27.7.2018 7 K´at

REKULTIVACE ŽIVOTA, DEFINITIVNÍ ROZBITÍ KARMY A DLOUHODOBÝCH VZORCŮ OBĚTI, VŠE PODLE SVÉ DUŠE, ČAS SKLIZNĚ ÚRODY DOSAVADNÍHO SNAŽENÍ A PŘÍPRAVA PŮDY PRO NOVOU SETBU

Dnes je den a čas sklizně, nejen na polích, toho, co jsme zaseli před 260 dny na den 12 Ajmaq (rozpouštění blokád). Tehdy jsme věděli, že chceme žít a expandovat, myslet na sebe a své potřeby, jít za svými cíli podle sebe. Hlásili jsme se k životu v realitě, k uplatnění svého práva na štěstí. Celých těch 9 měsíců jsme na tom pracovali z mnoha úhlů pohledu, zrálo zaseté zrno.
Dnes sklízíme výsledky svých porozumění a vnitřních proměn. Je tu šance na přeměnu do vlastního autentického bytí. Odepisujeme jednou pro vždy co nefungovalo, ukončujeme dílo, sklízíme výsledky a ujišťujeme se, že dokážeme jít dál bez břemen. Čistíme prostor a vkládáme tvůrčí impulz pro novou setbu.
Jinými slovy to znamená spojení reálných sil s duchovní energií, ze kterého vzniká hojnost a kreativita. Končí závislost oběti na čemkoliv a komukoliv, strach o přežití, nadvláda mysli a nastupuje závislost jediná - na svém Zdroji. Napojujeme se definitivně na své tvůrčí nitro, schopnosti a dary. Opuštěním strachu o budoucnost, osvobozením z pout společenského tlaku a napojením na svůj Zdroj začínáme kráčet v souladu se sebou a tak se začnou plnit dlouhodobá přání. To co jde hladce, je naše. Zasetí nové reality a poté ji trpělivě a s láskou pěstovat až do úplné zralosti.

V kombinaci s energií letošního Vládce roku 6 Kej vychází energie, která říká - Konec překážek. Jdi za tím co chceš v jakékoliv oblasti, žij svá přesvědčení a konej podle nich, objev své poslání, projev identitu a přestaň plnit očekávání druhých. Co dnes zaseješ - zítra sklidíš... :-)

Pro výpočet osobního Životního plánu, nebo Životního plánu svého dítěte mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Znamení K´at představuje síť. Vkládá do sítě a přináší vše, co potřebujeme k dosahování věcí - obsahuje jídlo, které jíme, znalosti, které máme, zkušenosti a problémy, které jsme potkali v životě a taky karmickou zátěž. Sbírá nápady, představy a názory pro budoucí dílo. Podporuje prosperitu a materiální hojnost, je smyslné a plodné.
Také je o věcech, které nás chytly do pasti. Bariérách, břemenech a blocích na cestě k hojné úrodě, jako jsou třeba i přílišné závazky k posbírané hojnosti, které nás zpomalují v dalším postupu. Zvířecím představitelem je Pavouk, jehož síť symbolizuje sběr hojnosti pro obživu, ale zároveň i past.
V originálním glyfu znamení K´at vidíme důlek, který vytlačila naplněná síť Blood Woman, dcery Podsvětí, když měla dokázat svoji pravdu tím, že naplní síť kukuřicí a jí se to podařilo. Zasela jediné zrnko kukuřice a sklidila jich 600.
Stinný aspekt smyslového sběrače K´at je nestřídmost, akumulace věcí a utrácení peněz rychleji, než je jejich získávání, přílišné lehkomyslné experimentování na různých frontách, vzdává se starého pro lesk nového, omyly, chyby a špatné činy, dokonce až přečiny proti zákonu. A tak si plní síť své karmy a zvyšuje svoji zátěž. Ovšem zároveň je v glyfu i semeno kukuřice v zemi jako symbol skrytého potenciálu. Energie K´at je o překonávání jakýchkoliv překážek.

Známé osobnosti narozené ve znamení K´at jsou např. Martin Luther King Jr., Christian Dior, Henry Kissinger, Papež Benedict XVI.