pondělí 2. července 2018

2.7.2018 8 Kawoq

STĚHOVÁNÍ DUŠE Z OMEZENÍ KE SVOBODĚ,  VÝMĚNA STARÝCH VZORCŮ ZA NOVÉ, OBNOVA SMLUV SE SEBOU, NÁVRAT VLÁDY NAD ŽIVOTEM, VOLBA ŠTĚSTÍ

Dnešní energie dodává sílu a zároveň ji hladí ženskou energií harmonie, lásky a míru. Přišel náš čas. Stěhujeme se tam, kde cítíme přijetí, přemáháme omezení těla, času, prostoru a zvyků. Vnímáme přání jít za tím, co nás baví, naplňuje, uspokojuje a zároveň omezení síly.
Dnes oddělujeme minulost od budoucnosti, resp. po jejím pochopení můžeme transformovat projevy své vůle do dosahování v míru a harmonii. I přes průvodní bolest. Buďme za vše vděční, všechno se děje proto, abychom opět našli vládu nad svým životem. Umění žít a vědět, jakých omezení se zbavit. Vyčistit svůj prostor, vztahy a aktivovat svoji vlastní energii. Podporuje dosažení cílů zahrnujících mír a duchovní jednotu, vše co má smysl, své kořeny a dlouhodobou budoucnost. Bereme mapu a plánujeme budoucnost.

Kawoq se překládá se jako déšť pro dobrou sklizeň, nebo bouře s lijákem, nebo také jako porodní bába. Na původním glyfu znamení vidíme dítě v mateřské děloze.
Kawoq je o nás samých, o rodině, lidech, společenství. Souvisí s vlastní příslušností k něčemu většímu, než jsme sami. Je o tom, jak na sebe vzájemně působíme se vším kolem nás - lidé, země, zvířata, duchovní svět. Nedorozumění a potíže znamení v aspektu bouře nás separují od rodiny a domova. Zároveň ale nabízí i řešení ve formě určitého sebeobětování a spojení s ostatními, díky kterému můžeme nejlépe dosáhnout vlastního zrození a ukončit trable, vlastní porod. Vystoupit ze svého ega a spojit se s ostatními.
Kawoq je duch rozhodnutí a urovnání, které se dostaví až složíme zbraně a zanecháme vzdoru. Dopad těchto rozhodnutí přináší velikou tvorbu.
Kawoq je jak o materiální, tak duchovní hojnosti. Je to déšť, co umožňuje a přináší dobrou sklizeň. Ve formě bouře se silným deštěm Kawoq spláchne vše, co už víc ve svém životě nepotřebujeme. Tak uklízí odpad nejen ze včerejška a spojuje se s významem porodní báby, která připravuje porodní cesty ke zrození nového. Je to sám porodní proces, cesta k harmonii se sebou, rodinou a přáteli.
Kawoq se příliš stará o to, co si o něm myslí ostatní, co o něm říkají ostatní. Má mít na paměti, že vlastní názor na sebe je stejně důležitý, ne-li důležitější. Ani nadvláda, ani oběť. Je tak tedy i o změnách, které je třeba udělat na cestě k vlastní osobní síle.

Známé osobnosti narozené ve znamení Kawoq jsou např. Nicolas Cage, Princezna Diana, Brad Pitt, Nicole Kidmann