středa 25. července 2018

25.7.2018 5 Iq´

PROBOUZENÍ SEBEVYJÁDŘENÍ, HLEDÁNÍ SPRÁVNÉ CESTY Z BLUDIŠTĚ ZA POMOCI VEDENÍ INTUICÍ DLE PLÁNU NAŠÍ DUŠE, ZMĚNY KE SJEDNOCENÍ SE SVÝM STŘEDEM, PŘEBÍRÁNÍ ZODPOVĚDNOSTI

Jaký jste měli rok 2017? Od února 2017 do února 2018 převažovala energie 5 Iq´, tedy jako dnes. Rok byl o chaosu, možných krizích, destrukci. V této energii ovšem nejde o destrukci, neočekávané krize a zmatek, ale o to probudit v nás vlastní sílu, opravdovost, pravdivost, zapracovat na vlastní ceně. Energie na první pohled těžká a bouřlivá, ale na druhý pohled vlastně veskrze pozitivní, protože nás donutila přes potíže najít svoji sílu a přesvědčivost. Ovšem jen tehdy, pokud jsme věřili tomu, co jsme vnímali zevnitř, věřili v dobro a lepší časy, věřili svému vedení a Zdroji. Iq´ je síla severu a seveřanů, učí nás jak přežít ve sněhové bouři.
Já osobně jsem měla velmi těžký minulý rok. Dnes se při pohledu zpět usmívám a jsem vděčná, protože vidím, co všechno jsem dokázala, dokázala přežít, najít svoji sílu. Jednou vám možná na nějaké přednášce tento příběh povím :-)
5 Iq´ je v trecéně Tijax. Tijax odřezává vše, co není opravdu naše, vše cizí, nepravé, nepravdivé, nezákonné, falešné. A tak pomáhá, aby se vylouplo naše skutečné Já.

Po včerejším záblesku Duše, pochopení sebe, vhledu do toho co chceme (zároveň se můžeme otočit zpět na svoje dění v roce 2016) dnes přichází energie proměny. Mezi starým a novým je vždycky období chaosu, proměny, neuspořádanosti. Teprve poté nastane nové uspořádání.
Dnes se tedy probouzí naše sebevyjádření, vnímáme vlastní cenu, pochopili jsme svoji zodpovědnost za myšlení, slova a činy minulé i budoucí a nastupuje síla přesvědčivé, opravdové a pravdivé prezentace světu. Vnímáme vnitřní bouři a tak bychom si měli dát pozor na čistou a efektivní komunikaci. Udržet klid mysli a rovnováhu v emocích a proměnit tu vnitřní bouři na pravý a tvůrčí dech života. Pracujeme na vlastní ceně a hranicích pro sebe a ve vztazích. Osvobozujeme se z překonaných hranic oběti a podřizování dogmatům směrem k vlastní síle. Nalézáme své potřeby a chceme je naplňovat.

Když už tedy jsem naznačila větší perspektivu v rocích, tak si zkusme uvědomit vývoj všeho od r. 2016. Následně co se nám dělo vloni a zda a jak to letos potvrzujeme a jak to roste. Poté si představme na vnitřním plátně ten příběh dál. Příští rok bude totiž v energii 7 E´, což znamená konec staré cesty :-)

Pro výpočet Životního plánu pro sebe, nebo pro své dítě, mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Znamení Iq´ představuje vítr či bouři co přináší změny skrze slova, inspiraci, tvorbu či destrukci, je to dech života, komunikace se zdrojem. Iq´je velmi mocné a může být jak velmi spirituální, tak potenciálně velmi nebezpečné. Může být manipulativní a sílu slova použít k agitaci a svedení lidí z jejich pravé cesty. Je o myšlenkách a změnách.
Iq´ nese sociální a vztahovou citlivost, proměnlivost nálad, nese hněv a depresi, nebo je naopak může léčit. Představuje vítr či hurikán, blesk, bouři a obnovu života.
Iq´posiluje tělo, mysl a ducha. Je to vzduch, který dýcháme a dech, který používáme při mluvení. Ve svém nejzákladnějším významu představuje architekta, tvůrce.
Zvířecím představitelem je kolibřík, protože jeho rychlé kmitání křídel skrývá obrovskou energii. Kolibřík je také agresivní pták, kterému se i větší ptáci vyhýbají.
Iq´ tedy zřetelně představuje polarity a tvorba není nic jiného, než souhra polarit. Iq´ je především velký tvůrce, když je správně uchopen.

Známé osobnosti narozené ve znamení Iq´ jsou např. Michael Jackson, Elizabeth Taylor, Hillary Clinton, Al Pacino, George Lucas.