úterý 24. července 2018

24.7.2018 4 Imox

ODHALENÍ SKUTEČNÉHO JÁ, PROJEVENÍ DUCHA DO FYZICKÉ REALITY, PŘÍCHOD ALTERNATIVNÍCH ŘEŠENÍ PRO STABILIZACI CHAOSU - NOVÝ POČÁTEK, VÍM KDO JSEM

Dnešní energie je o napětí mezi myšlením, jednáním a vnitřní odezvou. Nese velkou citlivost a ovlivnitelnost a tím následně váhavost k činům a paralýzu. Projevuje se síla slova, síla cizí vůle a nízká sebedůvěra. Působí protichůdné energie touhy po rozvoji a zároveň citlivost na reakce.
Ale je tu pomoc ve formě stabilizace a inspirace. Může přijít záblesk, múza, zachycená informace, přečtená věta, odposlechnutý hovor a je tu aha efekt, zážitek rezonance. Pochopení kdo jsem a kdo tedy nejsem. Projeví se duch a přihlásí se o slovo. Můžeme překonat sami sebe, vystoupit z paralýzy oběti a dovolit si - co to bude? Můžeme opustit programy viny, strachu z odmítnutí, potřeby nadměrného bezpečí, očekávání schválení zvenčí, emoce osamělosti, vyhoření. Energie tak způsobí obrat, protože uvidíme rozdíl mezi svojí aktuální realitou a tím, co mi skutečně dává smysl. Záblesk inspirace přinese změny zevnitř, nová řešení, naše vlastní, bez rolí a masek. Přinese novou energii a radost ze života.
Buďme otevřeni zábleskům inspirace z jiných zdrojů, múzám, které se podaří dnes zachytit.

Pro výpočet osobního Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Imox je o sebehodnotě, světu hmoty a obživě. Vyzařuje mateřské teplo, péči a klid. Je nadšený, ochotný jednat, má sebedůvěru, sebeúctu a víru ve vlastní tvorbu, i když je třeba trochu jiná, než je obvyklé.
Znamení Imox je hlubina tvoření, počátek všeho, bájný Chaos jako Zdroj a potenciál. Je to všeobecné všechno, obsahující všechno a všechny, původní masu a možnosti. V antické Mayské mytologii roste strom středu světa ze zad ohromného kajmana, který dříme ve vodách prvotního oceánu. Tím je toto znamení také vládcem oceánů, obývaného vodními živočichy.
Spojením s vodou je Imox období, kdy Mayové žádají o déšť, ten vidíme i v originálním glyfu. Oceán je symbol kolektivního vědomí či společné i rodové mysli jako základem lidstva. A právě tady leží vize a sny celku. Imox je tímto prvotním tvořením zároveň i symbolem levé ruky. Tedy pravé mozkové hemisféry, která je ženská, intuitivní a tvůrčí. Schovaná, skrytá.
Význam Imox zdůrazňuje fakt, že praktický svět je často v rozporu se světem snů a vizí. Nicméně pravá a levá ruka nebyly stvořeny k tomu, aby byly v rozporu, ale aby spolupracovaly. Imox je tak o mentálním a duchovním růstu a vědomí dalšího kroku. Je to základ života a nový začátek. Je to znamení obtížných kvalit obecného vědomí, nebo i nevědomí, ale zároveň podporuje sílu individuální osobnosti.

Známé osobnosti narozené ve znamení Imox jsou např. Tom Hanks, Frank Sinatra, Thomas Edison, Walt Disney.