pondělí 23. července 2018

23.7.2018 3 Ajpu

DEFINICE, HLEDÁNÍ SAMA SEBE NA ZÁKLADĚ ODRAZU V DRUHÝCH, HLEDÁNÍ SPRÁVNÉ CESTY SVÉ INTERAKCE S OSTATNÍMI, NAVAZOVÁNÍ POUT x VYUŽÍVÁNÍ K VLASTNÍ MOCI, MLUVITI ZLATO

Třetí den trecény rozvoje svobodné vůle přichází energie, která je schopná rozlišení, analýzy dopadů minulosti. Intelekt a komunikace a s tím spojená síla, mužská energie. A jak to funguje ve vztazích.
Znamení Ajpu má schopnost objevovat krásu v denních situacích. Vnáší do dneška city a srdce.
Dnes půjde tedy o hledání krásy, o léčbu vlastního nitra, o tvorbu srdcem, to vše v interakci s druhými. Pochopení důvodů činů v minulosti a ztrát jako následků. Je den poctivosti k sobě samým, hledání sama sebe na základě odrazu. Dnes se rozhodujeme jak půjdeme dál jako osobnost mezi lidmi. Energie pomáhá přizpůsobit se okolnostem a běhu věcí, ale zůstat sami sebou. Spojení intelektu a srdce. Rozvoj sebe a své cesty. Definice. Síla použitá k prosvícení duše spíš než k přesvědčování ostatních. Naučit se přijímat nedostatky, hledat krásu v okolním světě, hledat společnou řeč. Tvořit podle svých záměrů a přirozeně o nich mluvit s druhými lidmi. Propojení.

Pro výpočet osobního Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Znamení Ajpu je o překonávání bloků a negativity, o uvolňování okovů co nás drží zpět od realizace záměrů duše, o schopnosti přinést zabezpečení, o práci s egem, dominancí, arogancí a agresí, o spojování či oddělování od okolí, odhaluje a přeměňuje, opouštění domněnek a předpokladů vedených egem, znamená touhu po jistotě v životě. Je to energie spolutvůrce, ale ta touha po spolutvoření se nesmí zvrhnout do úplné ztráty sama sebe a vlastních záměrů ve snech a záměrech druhých, či naopak prosazování pouze vlastních cílů.
Ajpu je o vnímání jednoty a rozpoznání jejích hranic s bytím sám sebou. Je to mužská energie a překládá se jako slunce, pán, lovec, květina. Všechny tyto významy ukazují některý z aspektů znamení. Osvícení, jistoty, touhu po duchovnu, vnímání krásy, pozitivní pohled na svět. Ajpu dokáže odkrývat příčiny situací a tak nahlížet na druhé s pochopením, že všichni jsme součástí jednoho celku. Ajpu je symbol celistvosti a kompletnosti, začátek i konec zároveň. Tradičně je to Den smrti. A po smrti nastává znovuzrození. Je o přirozeném vůdcovství, zápasu, hrdinství a lovu jako dosahování posvátnosti jedince. Vyjadřuje záměr bezpečí a harmonie, kultivaci moudrosti, talentu a fyzické statečnosti.
Ajpu je mistr ve vytváření společenství a navazování vztahů, o pravé ctižádosti, vedení a pomoci. Výzva pro Ajpu je otevřít se, začít komunikovat a postupně hledat cestu k druhým.

Známé osobnosti narozené ve znamení Ajpu jsou např. Albert Einstein, Vincent van Gogh, Michelle Pfeiffer.