neděle 22. července 2018

22.7.2018 2 Kawoq

DUALITA EXISTENCE, ZRCADLENÍ POLARIT VE VŠEM A SPOJENÍ V CELEK, VYROVNANOST, PRIORITY, SEBEPROSAZENÍ, PŘETNUTÍ PUPEČNÍ ŠŇŮRY

Jsme v trecéně rozvoje svobodné vůle i přes výzvy. Jde o naši kvalitu života, vlastního bytí.
Polarit je mnoho v materiálním světě, jsou také já a ostatní, Já a ne-já. Tedy moje prosazení, nebo potlačení. Já, moje tvorba versus potlačení a péče o druhé.
Dnešek je o stanovení vlastních priorit a činech v jejich jménu. Tedy o harmonickém spojení polarit, ženské a mužské části, vnější a vnitřní, realizační a emoční. Ani rezignace, lenost, deprese a ztráta osobnosti, ani hrubost a výpady. To vše jako projev neřízené bouře/emocí.
Dnešní reálné vidění duality celkové existence s námi může zatřást, smýknout. Ale je to porodní proces a s ním spojené bolesti, které ovšem ve finále jsou dobré a vedou ke štěstí. Máme jasno. Přetínáme pupeční šňůru do nezávislého života. Odpoutáváme se, učíme se lovit na vlastní pěst. Vybíráme si jasně co chceme a co nechceme dělat. Jak chceme a jak nechceme trávit čas a s kým. Začneme budovat vše podle svého vlastního životního stylu, vizí, principů, smyslu, seberealizace. Probouzí se spontaneita, kreativita a to jsme my.
Stále platí rčení Každý svého štěstí strůjcem.

Kawoq se překládá se jako déšť pro dobrou sklizeň, nebo bouře s lijákem, nebo také jako porodní bába. Na původním glyfu znamení vidíme dítě v mateřské děloze.
Kawoq je o nás samých, o rodině, lidech, společenství. Souvisí s vlastní příslušností k něčemu většímu, než jsme sami. Je o tom, jak na sebe vzájemně působíme se vším kolem nás - lidé, země, zvířata, duchovní svět. Nedorozumění a potíže znamení v aspektu bouře nás separují od rodiny a domova. Zároveň ale nabízí i řešení ve formě určitého sebeobětování a spojení s ostatními, díky kterému můžeme nejlépe dosáhnout vlastního zrození a ukončit trable, vlastní porod. Vystoupit ze svého ega a spojit se s ostatními.
Kawoq je duch rozhodnutí a urovnání, které se dostaví až složíme zbraně a zanecháme vzdoru. Dopad těchto rozhodnutí přináší velikou tvorbu.
Kawoq je jak o materiální, tak duchovní hojnosti. Je to déšť, co umožňuje a přináší dobrou sklizeň. Ve formě bouře se silným deštěm Kawoq spláchne vše, co už víc ve svém životě nepotřebujeme. Tak uklízí odpad nejen ze včerejška a spojuje se s významem porodní báby, která připravuje porodní cesty ke zrození nového. Je to sám porodní proces, cesta k harmonii se sebou, rodinou a přáteli.
Kawoq se příliš stará o to, co si o něm myslí ostatní, co o něm říkají ostatní. Má mít na paměti, že vlastní názor na sebe je stejně důležitý, ne-li důležitější. Ani nadvláda, ani oběť. Je tak tedy i o změnách, které je třeba udělat na cestě k vlastní osobní síle.

Známé osobnosti narozené ve znamení Kawoq jsou např. Nicolas Cage, Princezna Diana, Brad Pitt, Nicole Kidman