neděle 1. července 2018

1.7.2018 7 Tijax

LÉČBA POSLEDNÍM ŘEZEM; REFLEXE VOLEB, KTERÉ DĚLÁME; ODSTRANĚNÍ POSLEDNÍCH BLOKŮ V PŘIJÍMÁNÍ; OBNOVA SEBEHODNOTY; TVORBA NAMÍSTO BOJE

Dnešní energie je vrchol změn po čištění na den 11 Toj (22.6.) Dnes vidíme všechny své problémy na základě starých kódů. Dochází ke konfrontaci s důsledky našich myšlenek a činů a k jejich léčení. A tak je konec manipulace, mocenských her, podvodů a jiných výstřelků kvůli přehnanému prosazování svých ambicí. Dochází k přehodnocování, nastupuje snaha provést změny a zlepšit svůj život.
To lze tehdy, když pochopíme mentalitu oběti, která ze strachu ze ztráty jistoty kontroluje ostatní. Tyto kódy do krásných vztahů nevedou. Každý ať jde podle sebe, včetně nás, každý máme právo na sebeprosazení. Raději si přinesme vlastní světlo a energii používejme k propojování a radosti.
Číslo 7 je číslo konců starých způsobů. Umožňuje dokončení a správné rozhodnutí. Léčba duše se ukončuje správným řezem vedeným správným směrem. Odstraňuje pozemské neštěstí, staré nefunkční bariéry, co brání duchovní svobodě a smyslu života. Nenechá se svést na scestí.

Tijax znamená zuby a jazyk, komunikaci, paměť, učení přes reflexi. Má tendenci k argumentaci, hašteřivosti, lhaní. Je to znamení pro neohrožené čištění ducha, na odstranění všeho, co stojí v cestě a blokuje nás od bytí čímkoliv, čím chceme být. I ty nejsložitější problémy mohou být vyléčeny. Držme se svých snů a ideálů, dnes tvoříme budoucnost. Stůjme potížím vstříc v síle a ne v oběti.
Znamení Tijax se překládá jako nůž, obsidiánový oboustranný nůž. Obsidián je velmi ostrý, znamená separaci, rozpoznání a odřezání. Je to bojovník a neúnavný hledač pravdy a osvícení, co vede k růstu. Zbavuje nás špatných bohů, je to důrazný léčitel. Nabízí synchronicity a vedení po cestě. Velmi záleží na tom, v jakých rukou se ocitne a jak s ním bude zacházeno.
Tijax vládne důsledností a důkladností vedoucí ke změnám na další cestě životem. Pozor na ostří nože v podobě slov. Může buď ošklivě pořezat, nebo jako jistá ruka chirurga odstranit opatrně nemocné tkáně, či jako řezbářovo dláto, co správně vedeno, vytvořit krásu. Moudrost a čištění přichází přes výzvy a disonanci. A ty dokáže energie Tijax ukázat a zároveň vyléčit.

Známé osobnosti narozené ve znamení Tijax jsou např. Keanu Reeves, Sophia Loren, Martin Scorsese, Fidel Castro.