středa 11. července 2018

11.7.2018 4 Q´anil

ZMĚNA ZABĚHNUTÝCH VZORCŮ CHOVÁNÍ, UVOLNĚNÍ KLEŠTÍ PERFEKCE, HLEDÁNÍ PODOBNOSTÍ - PROPOJOVÁNÍ, PŘEHODNOCENÍ PRIORIT DO HARMONIE A KRÁSY, ZMĚNA V PŘÍSTUPU A HODNOTÁCH, RELAX

Dnešní energie charakterizuje na měsíc a půl to, o co zde kráčí. Jde o uvolnění kleští dokonalosti, která nás odděluje od vykročení k novému. Opuštění tuhých pravidel, zkoušet jiné cesty a postupy, nečekat hned dokonalost a pochopit, že právě ta cesta je dokonalá. Bez nastoupení na tuto cestu bez tlaku na perfekci (který je výraz strachu z nejistoty a o přežití) nedosáhneme vlastního mistrovství.
Zaměřme se na vlastní spokojenost a vnitřní naplnění, na to co umíme a co nás baví víc, než na činy kvůli schválení okolím.
Vykračujeme na vlastní cestu za poznáním...ta vede k osvobození. Nejen prací živ je člověk, žádný extrém není zdravý, tedy všeho ani moc, ani málo. Hojnost není jen materiální. Pochází z harmonie práce a zábavy, akce a odpočinku. Dnes půjde snadno to, co opravdu prožíváme a kde jsme sami sebou. Věnujme své zdroje (sílu, energii, čas, myšlení, emoce) do věcí, které jsou pro nás důležité. Tak dokončíme základ pro zrání do hojnosti v budoucnu. Je den otevírání obzorů a života.
Začátek této tvorby sahá do data 13.3.2018 s energií 1 Q´anil. Tehdy jsme v trecéně Q´anil převraceli půdu pro novou setbu, tedy pro probuzení.

Znamení Q´anil se překládá jako Semeno života, záře života. Je o životě, tvorbě, plodnosti, pěstování, péči o druhé, lásce a hojnosti, úspěchu a záři ve všem a všude. Je to semeno zaseté pro budoucí hojnou sklizeň. Q´anil jsou v původní Mayské mytologii zahradníci a bylinkáři.
Glyf pro tuto energii znázorňuje jednotu všech 4 aspektů a opětovné opakování jednoty v každém z nich. Všechno se vším souvisí, je to uzavřený kruh.
Ze zvířecích představitelů Mayové používají králíka, jako symbol plodnosti. Qˇanil je o životě a tvorbě na jakékoliv úrovni, lásce a hojnosti, počátku a růstu, semeni živočišném i rostlinném co je zaseto pro počátek života. Je o sklizni, jídle, chtíči, smyslnosti, plodnosti, hojnosti, prosperitě. Největším darem osob Q´anil je jejich schopnost péče o druhé, někdy až tak, že jim berou šanci na vlastní chyby a jejich využití pro růst; může vést do útisku v podobě nastavení pravidel, prosazování řádu, vyžadování poslušnosti. Lidé Q´anil mají sklony k odsuzování, kritice, chování nadřazenosti. Q´anil se také mohou snadno stát oběťmi svých vášní.

Známé osobnosti narozené ve znamení Q´anil jsou např. Elvis Presley, Jimi Hendrix, Daniel Radcliffe (postava Harry Potter)