sobota 9. června 2018

9.6.2018 11 Ajmaq

HARMONIZACE MÁ DÁTI - DAL, ČINU - NÁSLEDKU, SMÍŘENÍ S MINULOSTÍ PRO POHYB VPŘED, OBNOVA SEBEDŮVĚRY, OBROZENÍ ZÁKLADNÍHO POTENCIÁLU, POCHOPENÍ VLASTNÍ MOCI MĚNIT VĚCI, VÝSTUP Z BLUDNÉHO KRUHU

Jedenáctý den trecény zbavování zátěží viny a studu pro transformace ducha nastává čištění a hledání harmonie, hledání propojení se sebou, bilance účtu. Jde do hloubky a pod povrch věcí, je o analýze. Dnes je potřeba se vrátit daleko zpět, až ucítíme pod nohama pevnou zem a pak začít znovu.
Panovačný rodič a citová manipulace znamenali zhoubu našeho sebevědomí. Tam je třeba jít, pochopit, vyčistit, přijmout a nalézt svůj základní potenciál. Vzdát se všech lží, které nám byly řečeny.  Pochopit svůj kód bezmoci na základě represe, což mohlo vést k podřadné práci bez odvahy dělat věci na vlastní pěst. Den čištění až na jádro, v hloubi minulosti rodu, tam, odkud je ovlivněn náš život. Energie porozumění, přijetí, odpuštění a tak vyrovnání starých účtů. Vede nás k odstranění všech překážek a postavení sebe do středu svého života. Vede k hledání a nalézání modu vivendi, co nás baví, kde, s kým, jak tvořit a žít.
Dnes je takový šef mezi starým a novým, energie a klid nás trochu smýká. Ale zachovejme klidnou hlavu a žijme svůj přirozený rytmus.
Začíná práce na novém díle, být tím, čím chceme být, nebát se udělat co cítíme, měnit věci, tvořit beze strachu. Dnešní čištění je základ pro vrcholnou energii za 9 dní.

Pro výpočet osobního Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com

Ajmaq je znamení pochopení vlivu zátěže rodu na náš život. Je o emoční citlivosti se sklonem k depresím a následné paralýze v konání a řízení života. V energii Ajmaq zjišťujeme svá omezení a hranice i vlastními činy a tak docházíme k moudrosti.
Je o odpuštění, introspekci, přečinu a nezodpovědnosti, strachu z chyby a smrti starých vzorců. Je o prohřešku a odpuštění. Ajmaq je ale také zvědavý a důsledný, má dar analýzy a díky tomu je o introspekci, tedy sám hledá a odkrývá svoji minulost.
Je o zjištění, že tu nejsme sami, že jsme součástí celku, že celek ovlivňuje nás a naše jednání celek. Každý jsme v životě udělali něco, co bychom dnes raději neviděli. Pro Ajmaq je zodpovědnost velké téma. Na jedné straně může jít o přehnanou zodpovědnost až posedlost směřující k neschopnosti vlastního činu či útisku ostatních, na straně druhé může být nositel Ajmaq první, kdo bude nezodpovědný rodič, či nedůvěryhodný partner.
V původní Mayské mytologii byla v den Ajmaq stvořena první svíčka. Vosk je symbolem pro pracovitou včelu a tak je včela jedním ze zvířecích totemů Ajmaq. Mayové zapalují svíčku na paměť předků a v rituálech za odpuštění 7 hříchů, které pramení z pýchy. Ajmaq je vnímán jako energie karmické očisty, plamen spálí viny. Dalším zvířecím představitelem tohoto znamení je Sup. Ten očistí svět od všeho, co zbylo po spálení svíčkou. Sup je čištění, smrt starých vzorců.
V dopadu všech těchto aspektů energie Ajmaq je odpuštění a tedy velká tvorba. Pochopení a převzetí zodpovědnosti za své činy minulé i budoucí, tvorba vlastního života, uzdravení, probuzení. Ajmaq jde za svým cílem pomalu, ale jistě.

Známé osobnosti narozené ve znamení Ajmaq jsou např. Pablo Picasso, Bob Dylan, Reggie Jackson.