pátek 8. června 2018

8.6.2018 10 Tz´ikin

PROBUZENÍ SEBE A OSOBNÍ SÍLY, SAMI SOBĚ VŮDCEM, NALEZENÍ SVÝCH PRIORIT, VYVÁŽENÍ DÁVÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ, KONEC NADVLÁDY V OBOU SMĚRECH

Včera jsme porozuměli svému strachu, na konkrétních situacích pochopili modely z mateřské linie a také to, že život začíná tam, kde končí strach. Zasnoubili jsme se s vlastním tvůrcem, se životem.
Dnes nastává den, kdy díky tomu zpomalujeme svůj běh, zastavujeme se, abychom uslyšeli své nitro. Hledáme své priority, zkoumáme co je nám drahé a co bychom chtěli, nebo nechtěli mít v životě, na nic si nehrajeme. Mění se nastavení ducha na vlastní cestu. Nenecháváme se ovládat, ale také už se nesnažíme zmanipulovat druhé. Napojujeme se na své vlastní cíle, přenastavujeme pořádek řízení našeho života z vnějšího na vnitřní. Opouštíme fixaci na venek (vnucené názory druhých) a plně se napojujeme na sebe.
Osvobozujeme své srdce, svého vlastního tvůrce, přestáváme být obětí minulosti, opouštíme strach z budoucnosti. Vnímáme svoji osobní sílu, vyslechneme druhé, ale děláme vlastní rozhodnutí. Měníme obranu oběti na vyváženou sounáležitost s druhými.
Život i lidi nám dělají jen to, co dovolíme. Dnes už to víme a stáváme se sami sobě tou nejvyšší autoritou. Všechno ostatní je iluze.

Tz´ikin znamená pták, prostředník mezi Bohem a člověkem - Nebem a Zemí. Je o sebeuvědomění, suverenitě, nezávislosti, svobodě, radosti a vlastní lehkosti. Je o zprávách, štěstí, penězích, přináší vize k prosperitě, něco jako mapu k další cestě.
Jako je včerejší energie Ix ženská, tak Tz´ikin je energie mužská. Poskytuje plodný impulz. Tz´ikin je velmi o vztazích a komunitě. Je také díky svému nadhledu nerozhodný a jeho výzva je zaměřit se na konkrétní cíl, jako orlův střemhlavý pád po kořisti. Svým zaměřením na cíl uloví potravu. Tz´ikin pomáhá lidem dostat se na vrchol svých schopností a tak dosáhnout prosperity.
Mayská spiritualita nepovažuje materiální pohodu za nežádoucí a neduchovní. Ekonomická hojnost je přece hodnotný nástroj, který nám pomáhá manifestovat své sny a vize a tak přinést své nejvyšší touhy do reality. Tím můžeme být prospěšní nejen sobě, ale i druhým. Zůstaneme-li chudí, tak nejen sami strádáme, ale zároveň ani nejsme prospěšní ostatním. A právě peníze jsou pro Tz´ikin výzva, záleží na tom, jakou cestu si zvolí. Tz´ikin vede lidi k projevení jejich největšího potenciálu. Je o intuici, komunikaci a porozumění cestě.
Tz´ikin má úkol udržovat dobré vztahy.

Známé osobnosti narozené ve znamení Tz´ikin jsou např. Woody Alen, Winston Churchill, Michal Jordan.