čtvrtek 7. června 2018

7.6.2018 9 Ix´

RODIČOVSTVÍ, DĚTI, CITLIVOST, STRACH Z ODMÍTNUTÍ A KRITIKY, ŘEŠENÍ VZTAHU K MATCE A JEJÍ LINII, UZDRAVENÍ SRDCE

Dnešní energie je dvojnásob ženská a pomáhá nám posvítit si na svoji ženskou část a pochopit vliv naší matky a jejích rodových modelů na nás. Oslavovat své vnitřní dítě, napojit se na svoji intuici a nechat se vést.
Pocit, že nás nechtěla a nepřijímala takové jací jsme, nezažili jsme přijetí a uznání, v nás mohl zpevnit strach z odmítnutí, přecitlivělost na kritiku, nedůvěru v sebe jací jsme. Nasadili jsme si tedy masku, jako herci, napsali svoje role tak, abychom se tomu vyhnuli a vedlo nás to jen k úspěchu. Tou cestou je výkon, cíle, přesvědčení, že jsme dobří, když získáváme. Na to asi naše máma slyšela.
Ztrácíme opravdovost, pravdivost, poctivost. Kvůli strachu z kritiky v komunikaci kličkujeme, klameme, lžeme, nebo i přesvědčujeme s manipulativním nádechem. Zapomněli jsme někde v krabici své srdce, odstřihli jsme se raději od svých pocitů a hrajeme divadlo tak dokonale, že mu sami věříme.
Dnešní energie hledání vlastního světla a vnitřního osvobozování nám může pomoci s tímhle skončit. Minulost nezměníme, ale nemusíme v ní pokračovat. Můžeme ukončit vazby s minulostí, vzít si z nepříznivého to pozitivní, změnit staré a nefunkční, naučit se říkat NE cizímu, odhodit úzkost a strach a zaměřit se na vlastní život. Najít cestu k vlastní pravdivosti a pravdivému vyjádření, opustit cíle a mety jako způsobu jak si zasloužit své místo, otevřít srdce lásce bez podmínek, nastavit klid emocí v konfliktu a kritice. Skleněná krabice kolem srdce může prasknout, když se ponoříme do své hloubky, své hluboké pravdy a do citů. Můžeme pak jít za svými cíli vyváženě. Energie naviguje ke zlepšení.

Ix´ je inteligence, síla a magie, představivost, uvědomování, řešení fyzického života, živé sny. Je o symbioze, spolupráci, síle ducha, nezávislosti. Má velké psychické schopnosti a tak mizí hranice mezi možným a nemožným. Je to nejvíce ženská energie s rozvinutou intuicí. Energie spojená s magií Země, zdrojem všeho. Propojení ducha se Zemí znamená tvorbu na fyzické úrovni. Je silně spojen s přírodou, oplývá čistou přírodní vitalitou, symbolizuje schopnost materializace.
Zvířecím představitelem je Jaguár. Je to nejsilnější zvíře džungle, v hlubokých stínech lesa, tichý, ale mocný. Podle původní Mayské mytologie Čtyři Otcové Humanity (Jaguáří muži) vedli lidi po cestě hledání světla, osvěcovali cestu ohněm až nakonec slunce vystoupilo na nebe a osvítilo Nový svět.

Jaguár je noční zvíře džungle, silné a mocné. Nebojí se projít tmou a vyjít na světlo. Jaguára tedy Mayové chápou jako energii, která podporuje vlastní průchod pomyslnou tmou, odhalení bloků a umožňuje je vynést na světlo - přináší světlo tam, kde je tma. Napomáhá jejich přeměně a tak vede k harmonizaci. Jaguár se skvrnami na hřbetě symbolicky nese slunce noční tmou putováním jiným světem. Magie vlastní tvorby.
Znamení Ix´ je symbolem Matky Země. Zároveň reprezentuje element Voda jako symbol plynutí.
Je spojen s prameny a řekami, bez vody by nebyla sklizeň. Tradičně je znamení spojeno s Mayskými oltáři, které jsou vždy na skále a s výhledem do okolí. Jako znamení Matky Země a přírody propojuje tyto oltáře s živou zemskou energií, kterou vyjadřují. Ix´ je znamení šamanů, kteří jsou v kontaktu s Matkou Zemí, tvoří ve spolupráci s ní a oslavují její moc. Ix´ je znamení vděčnosti a přináší změny.

Známé osobnosti narozené ve znamení Ix´ jsou např. Richard Nixon, Tiger Woods, Paul Newman.