úterý 5. června 2018

5.6.2018 7 E´

KULMINAČNÍ BOD, PŘEKROČENÍ CÍLOVÉ ČÁRY, UZAVŘENÍ DOSAVADNÍ CESTY A VOLBA DALŠÍ, NAPOJENÍ NA SEBE, ČAS PŘESTAT SE BÁT

Dnes je velice důležitý den. V trecéně s výjimečnou rolí v cyklu přichází den ukončení a uzavření staré cesty. Trecéna říká Nebýt oběť. Jsme králové svého života, vystoupali jsme na vrchol pyramidy a rozhlížíme se do všech stran, minulosti i budoucnosti. Uzavírá se dosavadní část cesty, překračujeme cílovou pásku, děláme závěrečné kroky, už víme, pochopili jsme, rozumíme zkušenosti. Končí vzestupná (ascendent), učící část cesty. Vidíme vše jak jsme se sem dostali - úspěchy i pády, vítězství i prohry, smích i slzy. Vyjasňujeme si postoje a probouzí se odvaha ukončit starou cestu, přemýšlet nově. Dívat se daleko, snít ve velkém a rozhodnout se jak dál. Není den na nové, ale na vyjasňování a plné napojení na svého ducha.

Energie 7 E´ je zároveň součást cyklu střídání Vládců roku. V roce 2013 vládla energie 1 Iq´- napojení na sebe vstříc ke změnám. V roce 2016 to byla 4 No´j - díky napojení na sebe jsme se rozhodovali, zda se odpoutáme, přeřízneme lano co nás spojuje s proklatou minulostí, a s vědomím rizik i obav se vzneseme do nebe a zahájíme při plném vědomí osvobozovací experiment. Příští rok 2019 bude pod vládou 7 E´ - konec staré cesty, tedy jako dnešek.
Když se tedy na běh roků podíváme z této vyšší perspektivy, zkusíme si vzpomenout na naše zásadní události a vnitřní hnutí předchozích let, tak lépe porozumíme znění textu, každý podle svých životních nastavení. Mezi těmito zásadními roky jsou i roky průběžné, jejichž znění ukazuje na mezičas dění a postupu. Letošní rok je pod vládou 6 Kej. Jeho znění najdete v datu 20.2.2018. Zároveň lze díky geniálnímu systému Mayského kalendáře spočítat i jednotlivou individuální kombinaci pro ten který rok, tedy s čím já konkrétně se v daném roce potkám a co tedy budu ve svém růstu řešit.

Pro výpočet osobního Životního plánu mě kontaktujte na zivotniplan@gmail.com

Hlavní význam emočního znamení E´ je Cesta a hlavně cesta záměru a smyslu života. Je to životní síla a energie. Cesta života po které jdeme, schodiště i jednotlivé stupně po kterých stoupáme ke spiritualitě a pochopení vlastního sebeurčení. E´je o emocích, prožívání, citlivosti, vztazích, naší svobodné vůli. Je o léčení duševním i fyzickém, protože co prožíváme uvnitř se zobrazí navenek. Je to životní síla, co řídí vědomí.
Mayové chápou čas jako cestu a duchovní učitele jako průvodce na cestě. Proto je E´ i znamením průvodců. Zvířecím symbolem tohoto znamení je Rys a v původním glyfu E´ je hlava rysa se zuby. Další obecně známý význam E´ je Zub, který je symbolem všech věcí, které určují náš průchod Cestou života. Zub je symbolem lidské bytosti, neboť nás odlišuje od bohů. E´ je energie objevování. Touha po objevování posouvá hranice nemožného a chápání bezpečí. Největší objevy obvykle přicházejí tímto způsobem. Tak vzniká zkušenost.
Výzvou pro znamení E´ je nutnost cíle, jinak pouze bloudí životem. A to jak bloudění vnitřní, tak fyzické. Tím symbolizuje životní cestu a náš pohyb na ní. E´ znamená stát se cestou. Osoby narozené ve znamení E´ jsou vynikající komunikátoři a diplomaté, přirození vůdci, zajímají se o politiku, jsou vypravěči co umí zaujmout publikum. Vyprávějí pohádky, sdílí vědomosti, moudrost, pohodu. Pečují o lidi a vztahy.

Známé osobnosti narozené ve znamení E´jsou např. Stevie Wonder, David Beckham.