pondělí 4. června 2018

4.6.2018 6 B´atz

VÝHYBKA, ZMĚNA ŘIDIČE ŽIVOTA Z VNĚJŠÍHO NA VNITŘNÍ, UVOLNĚNÍ NAPĚTÍ, NADHLED, PŘETNUTÍ GORDICKÝCH UZLŮ, CESTA NA SVĚTLO

Šestý den cesty ke svobodné tvorbě přináší energii a podporu nekonečných možností, tvorbu vlastního mistrovského díla. Je o rozlišení mezi podstatným a "podstatným", přesednutí z vagonu do lokomotivy, tedy změnu autority z vnější na vnitřní. Dělat co nás baví, jít v souladu s vnitřním směřováním, netlačit, užívat cestu, s nadhledem a lehkostí, vypustit tíhu zveličené zodpovědnosti a odlehčit svému břemenu.
Energie B´atz na to třeba na první pohled nevypadá, ale je nositelem velké moudrosti. Něco jako blázen, co ale králi říká pravdu.
Dnešek je o změně přístupu k životu, uvědomování souvislostí a harmonizaci procesu změn. Jít si prostě za svým a to, co jsme si vybojovali (nikoliv na materiální úrovni, ale vnitřními výhrami), si už nenechat vzít. Chtít a přitom být sebou. Přetnout gordické uzly.

Dnešek přichází jako výsledek našich prožitků a porozumění předchozích dní. Pokud porozumíme co se nám dělo, jak nás události vedly podle našich snů, dnešek může přinést velké AHA efekty. Jako se to stalo mně. Žili jsme sebe, prožívali sebe a mohlo přijít rozhodnutí, že to tak chceme i nadále. Stačí si všimnout situací a zážitků a porozumět, co nám říkaly.
Dnešní vnitřní procesy, tedy změny řidiče našeho života, znamenají smrt našich vnitřních tyranů, kdy největší tyran je zveličená zodpovědnost a z ní plynoucí strach.
V geniálním matematickém systému Mayského kalendáře vedou v osobní kombinaci tyto energie každého k jeho osudu. Výpočet jasně říká, kam chce jít, kam má jít, co je vlastně jeho životní diamant.

Pro výpočet osobního Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Znamení B´atz je o životě a moudrosti, osudu, neomezené tvorbě, umění a přírodě. Toto znamení není o materiální sféře, ale o radosti, aktivitě, tvorbě, volnosti. Je to pracant, což ho vede k úspěchu a komfortu. Je velmi dobře organizovaný s vnitřní sílou udělat věci tak, aby fungovaly. Zemědělec, umělec.
V antických dobách byla opičí dvojčata patronem zpívání, malování a psaní hieroglyfů. Nověji je základem Mayský bůh tvorby B´atz, který spojuje Nebe, Zemi, život a moudrost do jednoho vlákna a spřádá tak čas a osud, spojuje minulost s budoucností.
Je to znamení 9 měsíců zrání dítěte před narozením. Je to mistr všech umění, talentovaný a šťastný tvůrce, učitel, malíř, muzikant, spisovatel, řečník, obchodník, trhovec. Obecně velmi vhodný pro svatby, nové vztahy, počátky projektů, řešení rodinných problémů.
B´atz je perfekcionista a musí si dát pozor na ego a aroganci. Má obrovský kreativní potenciál nejen na fyzické úrovni. Podle původní Mayské mytologie je život, který žijeme, uspořádaný vzorec a Nesvětí jeden velký chaos. V našich životech se obojí propojuje.
Také podle Mayů používáme slova ke spřádání reality stejně, jako se vlákno používá ke spřádání do látky. Proto je slovo velmi mocné a je jeden z nástrojů znamení B´atz. Dokáže smotat vlákno starého s novým a stejně tak odmotat jakýkoliv problém. Výzvou pro osoby B´atz je dokončovat započaté.

Známé osobnosti narozené ve znamení B´atz jsou např. Sean Connery, Dustin Hoffman, Harrison Ford, Robert de Niro.