pátek 29. června 2018

29.6.2018 5 Ajmaq

NEJISTOTA A JEJÍ LÉČENÍ, ZLOMENÍ ZVYKŮ MINULOSTI POUHÉHO DÁVÁNÍ A NALEZENÍ OPAČNÉ POSTUPU SMĚREM K PŘIJÍMÁNÍ, OTOČKA K NOVÉMU

Pátý den trecény hledání cesty k vlastnímu způsobu Bytí přichází na řadu hledání odpuštění a radosti ze života spíš, než chyb a selhání. Realita se může otočit vzhůru nohama a najednou zvolíme opačnou cestu. Buď se budeme hrabat v dávno prožitých emocích, vině a nedokonalosti, nebo se rozhodneme, že to nás dělá člověkem, budeme klidně nedokonalí a odpustíme si to, i těm, kdo to po nás chtěli, nebo chtějí. Můžeme si vybrat otočku, ukončit plápolání ve větru podle druhých, uvědomit si další možnosti před sebou a letět. Vyvažovat emoce, věřit ve své schopnosti tvořit v praktickém životě. Aktivita, nadšení, sebedůvěra, sebeúcta, péče, klid a důstojná obživa.
Perfekce je vnitřní bič na sebe i druhé, tlak moderního světa na výkon, úspěch, detail, správnost, odlidštění. Vykonat, zajistit, postarat se, budovat. Tlak na fungování, nekompromisní přístup. Přednost formy, hmoty před obsahem, duchem. Pocit viny je způsoben nenásledováním požadavků ega, tedy mysli, formy, výše zmíněného. A mysl/ego tvoří fikce. Tyto fikce vedou k perfekci, která nemůže být nikdy naplněna, protože je stále znovu víc perfektní. Perfekce je nepřítel pokroku.
A tak Ajmaq jen dává a dává, protože zmíněná fikce vlastní nedokonalosti tvoří strach z vlastní tvorby. Tak si sám tvoří situace, které jsou hodné odpouštění a tím se zase utvrzuje ve svých chybách. Vzdává se brzy svých cílů a utvrzuje ve své nejistotě.
Dnes může přijít pomocná ruka. Budeme možná chtít zase udělat něco, co ukončí započatou věc, čin podle starého odevzdávacího zvyku. Ale pokud to uděláme opačně, tedy místo činu ukončovacího uděláme čin podporovací, obracíme vše vzhůru nohama a lámeme staré kódy. Tím končí problém s přijímáním a nastupujeme na úplně novou cestu oživené radostné bytosti, která začíná tvořit podle sebe. Napojujeme se na svůj Zdroj.

Ajmaq je znamení pochopení vlivu zátěže rodu na náš život. Je o emoční citlivosti se sklonem k depresím a následné paralýze v konání a řízení života. V energii Ajmaq zjišťujeme svá omezení a hranice i vlastními činy a tak docházíme k moudrosti.
Je o odpuštění, introspekci, přečinu a nezodpovědnosti, strachu z chyby a smrti starých vzorců. Je o prohřešku a odpuštění. Ajmaq je ale také zvědavý a důsledný, má dar analýzy a díky tomu je o introspekci, tedy sám hledá a odkrývá svoji minulost.
Je o zjištění, že tu nejsme sami, že jsme součástí celku, že celek ovlivňuje nás a naše jednání celek. Každý jsme v životě udělali něco, co bychom dnes raději neviděli. Pro Ajmaq je zodpovědnost velké téma. Na jedné straně může jít o přehnanou zodpovědnost až posedlost směřující k neschopnosti vlastního činu či útisku ostatních, na straně druhé může být nositel Ajmaq první, kdo bude nezodpovědný rodič, či nedůvěryhodný partner.
V původní Mayské mytologii byla v den Ajmaq stvořena první svíčka. Vosk je symbolem pro pracovitou včelu a tak je včela jedním ze zvířecích totemů Ajmaq. Mayové zapalují svíčku na paměť předků a v rituálech za odpuštění 7 hříchů, které pramení z pýchy. Ajmaq je vnímán jako energie karmické očisty, plamen spálí viny. Dalším zvířecím představitelem tohoto znamení je Sup. Ten očistí svět od všeho, co zbylo po spálení svíčkou. Sup je čištění, smrt starých vzorců.
V dopadu všech těchto aspektů energie Ajmaq je odpuštění a tedy velká tvorba. Pochopení a převzetí zodpovědnosti za své činy minulé i budoucí, tvorba vlastního života, uzdravení, probuzení. Ajmaq jde za svým cílem pomalu, ale jistě.

Známé osobnosti narozené ve znamení Ajmaq jsou např. Pablo Picasso, Bob Dylan, Reggie Jackson.