čtvrtek 28. června 2018

28.6.2018 4 Tz´ikin

MOST MEZI DUŠÍ A FYZICKÝM SVĚTEM, NAPOJENÍ NA VĚDOMÍ/ZDROJ PRO VIDĚNÍ BUDOUCNOSTI, PROBUZENÍ TVŮRCE A PROJEV DO REALITY, ZLOM

Čtvrtý den trecény cesty k vlastnímu způsobu Bytí přichází velký navigátor na cestu - napojení na Vědomí, na své vyšší Já. Začínáme se učit rozpoznat pocitové reakce na projevy, činy, situace, lidi a vůbec všechno. Navigací, zda jdeme správně, je odezva z nitra. Ani euforie, ani emoční projevy nahoru či dolů nejsou správná navigace a po naší pravé cestě nás nevedou. Vedou k chaosu, ztrátě cíle, bloudění, ztrátě suverenity. Vše, kdy ucítíme klid, mír, vnitřní klidný láskyplný souhlas, to je ta naše cesta. To je hlas naší Duše, našeho tvůrce, intuice. Tam podnikněme kroky, tam máme jít.
Důležité pro to je vystoupit z vlivu logiky, kontroly a sabotáží bojovné mysli. Když začneme výsledky vnitřní navigace rozpitvávat mozkem, tak nám konzervativní a vystrašená mysl okamžitě nabídne spoustu důvodů, proč ne. Logika a kontrola mysli tvoří iluze a omyly.
Dnes hledáme a přichází naladění, porada Já + já. Jakmile odložíme strach a uvěříme tomuto vedení, tak přijde čas povolat logickou mysl k následnému činu.

Tz´ikin znamená pták, prostředník mezi Bohem a člověkem - Nebem a Zemí. Je o sebeuvědomění, suverenitě, nezávislosti, svobodě, radosti a vlastní lehkosti. Je o zprávách, štěstí, penězích, přináší vize k prosperitě, něco jako mapu k další cestě.
Jako je včerejší energie Ix ženská, tak Tz´ikin je energie mužská. Poskytuje plodný impulz. Tz´ikin je velmi o vztazích a komunitě. Je také díky svému nadhledu nerozhodný a jeho výzva je zaměřit se na konkrétní cíl, jako orlův střemhlavý pád po kořisti. Svým zaměřením na cíl uloví potravu. Tz´ikin pomáhá lidem dostat se na vrchol svých schopností a tak dosáhnout prosperity.
Mayská spiritualita nepovažuje materiální pohodu za nežádoucí a neduchovní. Ekonomická hojnost je přece hodnotný nástroj, který nám pomáhá manifestovat své sny a vize a tak přinést své nejvyšší touhy do reality. Tím můžeme být prospěšní nejen sobě, ale i druhým. Zůstaneme-li chudí, tak nejen sami strádáme, ale zároveň ani nejsme prospěšní ostatním. A právě peníze jsou pro Tz´ikin výzva, záleží na tom, jakou cestu si zvolí. Tz´ikin vede lidi k projevení jejich největšího potenciálu. Je o intuici, komunikaci a porozumění cestě.
Tz´ikin má úkol udržovat dobré vztahy.

Známé osobnosti narozené ve znamení Tz´ikin jsou např. Woody Alen, Winston Churchill, Michal Jordan.