čtvrtek 14. června 2018

14.6.2018 3 Imox

MEZNÍK S VELKOU POMOCÍ, SEPARACE OD LŮNA, OPUŠTĚNÍ PŮVODNÍCH VZORŮ A PRAVD RODU, TVORBA NOVÉHO SPOJENÍ SE SEBOU, UVĚDOMĚNÍ SEBE A SVÉHO MYŠLENÍ, NÁVRAT SEBEDŮVĚRY, OSLAVA INDIVIDUALITY

Třetí den trecény vlastního rození přináší vnitřní proměnu. Energie pomáhá zaměření na duši, svoje skutečné schopnosti a dovednosti a tak oddělování od rodných vlivů z dětství, odpoutání od obecných pravd a představ, vlivů společnosti či náboženských norem. Den bláznů, kdy je vše možné, ale neřízené. Strká nás do projevení síly ducha, tvořit podle sebe, ve spolupráci, radosti. Opustit strach ze smrti a žít svůj život. Nese potenciál stát se nezávislým člověkem, myslícím a snícím podle sebe spíš, než podle kultury a prostředí kolem nás. Pozorujme se, sledujme situace a své pocity a myšlení. Tak poznáme, co nás vede. Jestli limitující staré koncepty strachu a negativity, nebo víra v sebe a pravda svého vnitřního vedení.
Slovo může způsobit paralýzu na velmi dlouho, nebo může inspirovat a vést k radostnému životu.

V případě zájmu o vypracování osobního Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com.

Imox je o sebehodnotě, světu hmoty a obživě. Vyzařuje mateřské teplo, péči a klid. Je nadšený, ochotný jednat, má sebedůvěru, sebeúctu a víru ve vlastní tvorbu, i když je třeba trochu jiná, než je obvyklé.
Znamení Imox je hlubina tvoření, počátek všeho. Je to všeobecné všechno, obsahující všechno a všechny, původní masu a možnosti. V antické Mayské mytologii roste strom středu světa ze zad ohromného kajmana, který dříme ve vodách prvotního oceánu. Tím je toto znamení také vládcem oceánů, obývaného vodními živočichy.
Spojením s vodou je Imox období, kdy Mayové žádají o déšť, ten vidíme i v originálním glyfu. Oceán je symbol kolektivního vědomí či společné i rodové mysli jako základem lidstva. A právě tady leží vize a sny celku. Imox je tímto prvotním tvořením zároveň i symbolem levé ruky. Tedy pravé mozkové hemisféry, která je ženská, intuitivní a tvůrčí. Schovaná, skrytá.
Význam Imox zdůrazňuje fakt, že praktický svět je často v rozporu se světem snů a vizí. Nicméně pravá a levá ruka nebyly stvořeny k tomu, aby byly v rozporu, ale aby spolupracovaly. Imox je tak o mentálním a duchovním růstu a vědomí dalšího kroku. Je to základ života a nový začátek. Je to znamení obtížných kvalit obecného vědomí, nebo i nevědomí, ale zároveň podporuje sílu individuální osobnosti.

Známé osobnosti narozené ve znamení Imox jsou např. Tom Hanks, Frank Sinatra, Thomas Edison, Walt Disney.