středa 13. června 2018

13.6.2018 2 Ajpu

SÍLA A NAPĚTÍ V OSOBNÍCH VZTAZÍCH, INTERAKCE MUŽSKÉ A ŽENSKÉ ENERGIE, OSLAVA ROZDÍLNOSTÍ

Síla ve vztazích. Při použití, které rozpojuje víc než spojuje, nás k lidem nepřivede. Posuzujeme lidi a dělíme si je na dobré a špatné podle nějakých svých starých kódů a podle toho se k nim chováme. Dnešek bude poněkud matoucí a uvidíme, jak nám to funguje a jestli nás to vede tam, kam chceme, tedy k lidem.
Je možná konfrontace s našimi stíny, půjde o přijetí rozdílů ve vztazích a porozumění, že je lepší použít empatii a laskavost, odstranit ostré okraje našeho myšlení. Možná rozpoznáme své představy o druhých a sklon je potom zavrhnout, když naše představy nenaplňují. Energie nám pomůže k uvědomění, že na základě vstřícné spolupráce dosáhneme víc, než jako osobitý samorost. Můžeme totiž lecčemu nerozumět, ale nemusíme to zavrhovat. Tím si zbytečně zužujeme obzory. Dnes víc než jindy platí pořekadlo - Nedělej druhým co nechceš, aby dělali oni tobě. Neboť jaké myšlení a chování si vyberu, takové dostanu. Dnešek ukazuje limity naší tolerance a naši nezávislost, uvidíme, čemu věříme. Jestli slovu/vlivu jiných, nebo své intuici, vnímání.

Znamení Ajpu je o překonávání bloků a negativity, o uvolňování okovů co nás drží zpět od realizace záměrů duše, o schopnosti přinést zabezpečení, o práci s egem, dominancí, arogancí a agresí, o spojování či oddělování od okolí, odhaluje a přeměňuje, opouštění domněnek a předpokladů vedených egem, znamená touhu po jistotě v životě. Je to energie spolutvůrce, ale ta touha po spolutvoření se nesmí zvrhnout do úplné ztráty sama sebe a vlastních záměrů ve snech a záměrech druhých, či naopak prosazování pouze vlastních cílů.
Ajpu je o vnímání jednoty a rozpoznání jejích hranic s bytím sám sebou. Je to mužská energie a překládá se jako slunce, pán, lovec, květina. Všechny tyto významy ukazují některý z aspektů znamení. Osvícení, jistoty, touhu po duchovnu, vnímání krásy, pozitivní pohled na svět. Ajpu dokáže odkrývat příčiny situací a tak nahlížet na druhé s pochopením, že všichni jsme součástí jednoho celku. Ajpu je symbol celistvosti a kompletnosti, začátek i konec zároveň. Tradičně je to Den smrti. A po smrti nastává znovuzrození. Je o přirozeném vůdcovství, zápasu, hrdinství a lovu jako dosahování posvátnosti jedince. Vyjadřuje záměr bezpečí a harmonie, kultivaci moudrosti, talentu a fyzické statečnosti.
Ajpu je mistr ve vytváření společenství a navazování vztahů, o pravé ctižádosti, vedení a pomoci. Výzva pro Ajpu je otevřít se, začít komunikovat a postupně hledat cestu k druhým.

Známé osobnosti narozené ve znamení Ajpu jsou např. Albert Einstein, Vincent van Gogh, Michelle Pfeiffer.