úterý 12. června 2018

12.6.2018 1 Kawoq

PORODNÍ PROCES K PROJEVENÍ NOVÉ BYTOSTI, REGENERACE VŠECH ÚROVNÍ, EDITACE VŠEHO, CESTA K ROZKVĚTU, UZDRAVENÍ PODSTATY EXISTENCE

Začíná nová trecéna, která pokračuje v příběhu předchozí trecény transformace. Znamená porodní proces nové bytosti, odstraňování překážek, které brání k projevení znovuzrozenému Já. Budeme provádět změny ve vnějším světě tak, aby odpovídaly našemu světu vnitřnímu.
Dnes začínáme prvními krůčky, něco jako první porodní stahy, počátek oddělování od původní jistoty zázemí. Ale jdeme, musíme jít, musíme jít za svými sny, inspirací, vlastní tvorbou. Kawoq nás bere za ruku a jemně, ale pevně nás vede vpřed. Cítíme možná neklid a rozporné emoce, ale chceme jít a těšíme se na to. Energie deště, bouře i možných záplav spláchne vše, co odřízl včerejší Tijax. Proces čištění cesty vede k odhalení a aktivací naší vlastní síly, k obnově bytosti. Naše cesta je být bytostí, nikoliv občanem. Projevit své vyšší aspirace. Spojit rozdílné energie v sobě (o tom je vlastně celý letošní rok), opustit oběť a nalézt sebehodnotu.

V případě zájmu o vypracování osobního Životního plánu mě kontaktujte na email zivotniplan@gmail.com

Kawoq se překládá se jako déšť pro dobrou sklizeň, nebo bouře s lijákem, nebo také jako porodní bába. Na původním glyfu znamení vidíme dítě v mateřské děloze.
Kawoq je o nás samých, o rodině, lidech, společenství. Souvisí s vlastní příslušností k něčemu většímu, než jsme sami. Je o tom, jak na sebe vzájemně působíme se vším kolem nás - lidé, země, zvířata, duchovní svět. Nedorozumění a potíže znamení v aspektu bouře nás separují od rodiny a domova. Zároveň ale nabízí i řešení ve formě určitého sebeobětování a spojení s ostatními, díky kterému můžeme nejlépe dosáhnout vlastního zrození a ukončit trable, vlastní porod. Vystoupit ze svého ega a spojit se s ostatními.
Kawoq je duch rozhodnutí a urovnání, které se dostaví až složíme zbraně a zanecháme vzdoru. Dopad těchto rozhodnutí přináší velikou tvorbu.
Kawoq je jak o materiální, tak duchovní hojnosti. Je to déšť, co umožňuje a přináší dobrou sklizeň. Ve formě bouře se silným deštěm Kawoq spláchne vše, co už víc ve svém životě nepotřebujeme. Tak uklízí odpad nejen ze včerejška a spojuje se s významem porodní báby, která připravuje porodní cesty ke zrození nového. Je to sám porodní proces, cesta k harmonii se sebou, rodinou a přáteli.
Kawoq se příliš stará o to, co si o něm myslí ostatní, co o něm říkají ostatní. Má mít na paměti, že vlastní názor na sebe je stejně důležitý, ne-li důležitější. Ani nadvláda, ani oběť. Je tak tedy i o změnách, které je třeba udělat na cestě k vlastní osobní síle.

Známé osobnosti narozené ve znamení Kawoq jsou např. Nicolas Cage, Princezna Diana, Brad Pitt, Nicole Kidman