neděle 10. června 2018

10.6.2018 12 No´j

SOUHRN ŽIVOTA, DĚJŮ A ZKUŠENOSTÍ; VIDÍME SVÉ CHYBY A JAK NA NĚ; VOLBA CESTY, NÁVRAT K SOBĚ

Dnes se díváme zpět na celý život a vidíme své omyly, chyby a zbytečná selhání. A taky už dvanáctý den trecény vnitřní proměny vidíme příčinu. Vrátili jsme se daleko zpátky až na samý začátek a stojíme znovu na rozcestníku. Jíme, co jsme si upekli, možná jsme znechucení tím, co jsme zjistili. Ale díky zkušenosti jsme vědomější, moudřejší.
Dnes můžeme překročit své hranice, spojit intelekt se svým nitrem a poskládat naše puzzle nově a jinak. Můžeme změnit pravidla hry k naší jedinečnosti a přitom souznění s druhými. Sami s někým. Můžeme uvidět a pochopit jak stejně se chováme jako naši rodiče, jak stejné používáme postupy a repliky a tam, kde ucítíme neklid, přenastavit podle sebe. Může nastat životní změna. Můžeme překlopit negativní aspekty do výhod, vydat se od pláče k smíchu, od napětí k uvolnění, od kritiky k empatii. Vydat se cestou od stagnace k životu, probudit vnitřní oheň a dokončit svůj osud. Volíme cestu co ano, co ne, zaběhnuté jistoty, meze, omezující pravidla, či příležitosti a vyjádření sebe. Dovést k závěru záměr důležité transformační trecény a potažmo záměry naší duše. Sami svého života strůjcem, nikdo jiný.

Znamení No´j je intelektuální génius, myšlení, vědomosti. Je o tom, jak se vědomosti mění na moudrost; zahrnuje mysl, učení a prastarou paměť, vede ke vzdělání a psychologii. No´j klade otázky, nalézá odpovědi a řešení, je skvělý inovátor. Energie No´j dává speciální dar rozvoje nápadů a nové inspirace. Klade důraz na vztahy a spravedlnost.
No´j je ale také velký idealista a snílek s velkou citlivostí.
V původní Mayské mytologii znamená pohyb, pohyb srdce a mysli a pohyb obecně. Je to Myšlení, Myslitel. No´j učí konat trpělivě a s čistými úmysly za účelem získání moudrosti. Proto také znamená myšlenky a nápady vyčištěné a ukotvené srdcem. Jako znamení zodpovědnosti a rozumu má za zvířecí představitele pracovitého datla a rychlou gazelu. No´j je schopen hluboké introspekce a nalezení odpovědí.

Známými osobnostmi narozenými ve znamení No´j jsou např. Richard Gere, Alfred Hitchcock, Barbara Walters.