středa 30. května 2018

30.5.2018 1 Kame

DOBROVOLNÉ PEKLO, NEBO RÁJ? PŘEKONEJ SÁM SEBE, ODHALENÍ SKUTEČNÉHO JÁ, VELKÁ ŽIVOTNÍ PŘEMĚNA

Začíná nová trecéna, která je o transformaci ducha - jak nahoře, tak dole; jak uvnitř, tak navenek. Tak trochu navazuje na 8 Ajpu a zabývá se kontrolou tehdejších záležitostí, jestli pro nás mají smysl. Jde o trecénu velké vnitřní přeměny. Výzvy, které v ní překonáme, vedou k duchovnímu pokroku, k pravdivé budoucnosti podle sebe.
Bude o léčení oběti, překonání strachu ze zesměšnění a odmítnutí, opuštění programu viny a následné paralýzy. Pomůže uvědomit si, co nás dostalo do současných situací, jaké modely v nás, a jak se z nich můžeme dostat, jaké změny je potřeba udělat. Výběr mezi dobrovolným pokračováním pekla, nebo cestou do vlastního ráje. Pomůže pustit se starého myšlení a naladit se na svoji intuici. Pozorovat jak myslíme, protože kam jde pozornost, tam jde energie - buď naše vůle!
Trecéna je o tvorbě bez hranic a omezení, o budování sebevědomí, o sundání okovů otroctví minulosti a návratu do vztahů, práce, zdraví, spokojenosti, radosti, naplněného života.
Už nás za naši tvorbu nikdo nepotrestá.

Znamení Kame je Smrt a znovuzrození, život a smrt vedoucí do harmonie a rovnováhy, symbolizuje mír a lehčí časy. Je to v prvé řadě znamení, které učí nebýt oběť.
Je o duchovní síle, charisma, lidech, komunikaci.
Jde o nesmírně intuitivní energii, praktické duchovní zkušenosti, vybočení z účelové každodennosti k prožitkům zklidnění a hloubky. Je to den vhodný pro naslouchání předkům a co jsme po nich zdědili ve svých kódech myšlení a modelech chování.
Mayové chápou smrt pozitivně jako začátek něčeho nového. Dny Kame jsou pro ně dobré např. na pořádání svateb. Dosavadní podoba vztahu svatbou umírá a rodí se něco nového plné potenciálu, včetně zrození potomstva jako nové podoby obou jedinců. Kame má vztah k předkům, takže třeba svatbou se propojuje minulost s novou budoucností.
Kame tedy nejvíce znamená spojení minulosti s budoucností v bodě přítomnosti. Mayové stále považují smrt za součást života, bez ní by cyklus života nebyl úplný. Zvířecím představitelem tohoto znamení je Sova.

Známé osobnosti znamení Kame jsou např. Bill Gates, Robin Williams, Paul McCartney, Charlie Chaplin.