úterý 29. května 2018

29.5.2018 13 Kan

PŘECHODNÉ OBDOBÍ V NÁS, ČAS POCTIVOSTI K SOBĚ SAMÝM, FINÁLE, PŘEDEFINOVÁNÍ, ROZBITÍ VLASTNÍCH OMEZENÍ, ODHALENÍ OBZORŮ BEZ PŘEKÁŽEK, ROZHODNUTÍ KAM DÁL

Poslední den trecény nese Božský faktor, dotek osudu, posun. Jde o výraznou seberozvojovou konstelaci. Je o dokončení procesu transformace vlastní síly pro změny ve vlastním životě. Od oběti k vlastní síle, od zneužívání síly a manipulace k prohlédnutí této iluze. O pochopení, jak já ovlivňuji druhé a oni mě. O představě jak to chci dál, porozumění kde se vlastně nacházím, jestli jsem v prostředí, které mě podporuje, nebo sráží a následné rozhodnutí pro změnu, která povede vstříc záměru.  O propojení duše s tělem. Porážka vnitřního draka.
Energie nás vybízí být sami sebou v pokoře, laskavosti a integritě. Nastává projasnění, prohlédnutí skrytých manipulátorů v nás, které nás držely od naplněného fyzického prožívání života.
Pečujme o sebe jako první, postarejme se o svoje potřeby. Dnes nám den ukáže naši fyzickou cestu a jak po ní kráčíme. Převezměme zodpovědnost a posuňme se od beznaděje k nadšení, od oběti k autoritě. Definitivně odchází vše, co už je pasé.

Kan se překládá jako Had, opeřený had. Znamená probuzenou prvotní energii kundalini, vnitřní oheň, který prochází tělem, má podobu blesku a svým tvarem tak připomíná hada. Tato energie oživuje vše ohromnou silou a znamená právě sílu. Z pochopení používání síly pramení moudrost. Právě jako blesk propojí nebe se zemí, tak tato energie tvoří základ životní síly. Je o všech typech transformace a růstu - evoluci lidstva, osobním růstu, duchovním rozvoji, vztazích. Síla a znalosti přinášejí moudrost.
Kan jsou nesmírně silní fyzicky i psychicky a tato životní energie je udržuje dlouho vitální. Protože jde o silnou prapůvodní energii, tak v neřízené formě může způsobit destrukci a být nebezpečná. Je to síla pravdy a spravedlnosti, konfrontace se skutky egoistického chování pod nadvládou mysli, to je ta iluze. Kan je o velké moudrosti, nebo velké manipulaci. Je o velké laskavé síle, nebo o jejím zneužití těmi, kdo hledají nadvládu nad druhými. Týká se to nás všech, máme ji v sobě nějakým způsobem všichni. Kan je silný fyzicky a klade na fyzickou kondici a zdraví velký důraz. Možná nebýt fyzické a psychické síly, neměl by odvahu a ani sílu ke změnám.

Osobnosti narození ve znamení Kan jsou např. Clint Eastwood, Marilyn Monroe, Angelina Jolie, Yeasser Arafat.