středa 7. února 2018

7.2.2018 6 Ix´

STABILIZACE CITŮ A EMOCÍ, STABILIZACE TVORBY, PŘIPOJENÍ NA SKUTEČNÝ SVĚT, POCHOPENÍ A INTEGRACE SVÝCH STÍNŮ A PRAKTICKÝ PŘÍSTUP K OBTÍŽÍM A ŽIVOTU VŮBEC; ČIŠTĚNÍ A ÚKLID SVÉHO VLASTNÍHO PROSTORU; ZAMÉST SI PŘED VLASTNÍM PRAHEM

Žádná nenávist a svádění viny na druhé, jsme to jen my sami, kdo mohou zlepšit svůj svět. Dnešní energie napomáhá stabilizaci pochopením a propojením sebe se svými stíny a se svým způsobem života, dynamice projevu a porozumění, jak použít své schopnosti pro stabilizaci života. Stabilizuje emoce a myšlenky, napomáhá zaměření a projevení své tvorby. Odblokovává strach a tak narovnává tok energie dávání a přijímání. Pomáhá vychutnat si a žít skutečný barevný svět.
Jaguár jde pomalu, ale jistě za svými cíli.

Ix´ je inteligence, síla a magie, představivost, uvědomování, řešení věcí, živé sny. Má velké psychické schopnosti a tak mizí hranice mezi možným a nemožným. Je to nejvíce ženská energie s rozvinutou intuicí. Energie spojená s magií Země, zdrojem všeho. Propojení ducha se Zemí znamená tvorbu na fyzické úrovni. Je silně spojen s přírodou, oplývá čistou přírodní vitalitou, symbolizuje materializace ve spolupráci se Zemí.
Zvířecím představitelem je Jaguár. Je to nejsilnější zvíře džungle, v hlubokých stínech lesa, tichý, ale mocný. Podle původní Mayské mytologie Čtyři Otcové Humanity (Jaguáří muži) vedli lidi po cestě hledání světla, osvěcovali cestu ohněm až nakonec slunce vystoupilo na nebe a osvítilo Nový svět.
Jaguár je noční zvíře džungle, silné a mocné. Nebojí se projít tmou a vyjít na světlo. Jaguára tedy Mayové chápou jako energii, která podporuje vlastní průchod pomyslnou tmou, odhalení bloků a umožňuje je vynést na světlo - přináší světlo tam, kde je tma. Napomáhá jejich přeměně a tak vede k harmonizaci. Jaguár se skvrnami na hřbetě symbolicky nese slunce noční tmou putováním jiným světem. Magie vlastní tvorby.
Znamení Ix´ je symbolem Matky Země. Zároveň reprezentuje element Voda jako symbol plynutí.
Je spojen s prameny a řekami, bez vody by nebyla sklizeň. Tradičně je znamení spojeno s Mayskými oltáři, které jsou vždy na skále a s výhledem do okolí. Jako znamení Matky Země a přírody propojuje tyto oltáře s živou zemskou energií, kterou vyjadřují. Ix´ je znamení šamanů, kteří jsou v kontaktu s Matkou Zemí, tvoří ve spolupráci s ní a oslavují její moc. Ix´ je znamení vděčnosti a přináší změny.

Známé osobnosti narozené ve znamení Ix´ jsou např. Richard Nixon, Tiger Woods, Paul Newman.