úterý 20. února 2018

20.2.2018 NÁSTUP NOVÉHO VLÁDCE ROKU 6 KEJ

Dnes nastupuje na trůn nový vládce roku, který má jako hlavní energii osobní sílu. Pokud jde o energie, tak ty nejsou přesně ohraničené koncem a začátkem, takže usazování nové energie trvá 20 dní.
Cykly vládců roku se opakují po 52 letech, takže 6 Kej byl v roce 1966. Lze dohledat hlavní události roku 1966 a tak trošku odhadnout možnosti sučasného průběhu. Vlna vládnoucí energie bude mít svůj vrchol po 182 dnech, tedy na den 6 Toj 21.8.2018...pro nás významné datum.

Dnešek a následujících 12 měsíců se ponese v tomto duchu:
EMOČNÍ KÁZEŇ A UZDRAVENÍ VLASTNÍ SÍLY PRO ZLEPŠENÍ ŽIVOTA; VÝSTUP ZE STAGNACE, ZABĚHNUTÉHO A KONZERVATIVNÍHO NA CESTU K DOKONČENÍ VYJÁDŘENÍ SEBE; NALÉZÁNÍ SVÉ SÍLY NAPOJENÍM NA ZDROJ; PŘECHOD ZE TMY, NEJISTOT A STAROSTÍ NA SVĚTLO DO REALIZACE

Během dne se promění energie z vláčnosti, pasivity a nevyjadřování do protření očí, kdy uvidíme o co šlo, vrátí se nám staré záležitosti, chyby, lidé. Nastanou chvíle zběsilého úprku koní, který bude potřeba řídit. Tuto sílu je potřeba spoutat a plodně využít. Třeba pro správná rozhodnutí a práci na vlastní realitě. Sesbírat veškerou magii osobní síly a přivést ji na zemi pro praktické použití. Oddělování od masy a výstup po vlastních nohou na vrchol hory. Pustit se starostí o budoucnost, probudit vnitřního tvůrce, zaměřit se na to co chceme a pracovat na vlastní realitě. Půjde o vztahy, spolupráci, společenství, jejich analýzu, opuštění či příchod nových. Pozor na impulzivnost, ta přináší zklamání. Při správném zaměření se může povést i dříve nemožné.

Kej je o Čtyřce jako významu stability - čtyři světové strany, čtyři elementy, čtyři projevy lidské bytosti (fyzická, mentální, emocionální, duchovní), čtyři denní postavení Slunce (úsvit, poledne, západ, půlnoc), čtyři roční postavení Slunce (slunovraty a rovnodennosti), čtyři barvy, které symbolizují hlavní směry (červená na východě, modrá na západě, bílá na severu, žlutá na jihu), čtyři barvy kukuřice a čtyři barvy lidstva. Kej zároveň představuje i všechna čtyřnohá zvířata (i býk) a jako takový má silný vztah k přírodě. A jako pán lesa je o energii, moci, autoritě a hierarchii ve všech jejich projevech.
Kej se překládá jako Jelen, s významem mohutného samce, vládce lesa. Je to nejmocnější znamení, silná autorita se sklonem k dominanci. Jelen je pro Maye jedno z nejmocnějších zvířat. Když Mayové poprvé uviděli koně tak si mysleli, že jsou blízcí příbuzní jelena, tak jej nazvali stejně. V Mayském jazyce K´iche slovo -kej- znamená skutečně jak kůň, tak jelen. Jelen symbolizuje všechnu původní sílu divoké přírody.
V antických kodexech je bůh duchovního lovu zobrazován s ocasem štíra a jeho koncem v lidské ruce. Je to ta stejná ruka, která je vyobrazena na glyfu znamení, je to ruka lovce. Významem je to ta ruka, ve které držíme všechnu potenciální sílu čtyřkou stabilizovaného světa v jeho nekonečné celistvosti; je to přirozená síla v nás připravená problesknout do akce a záměru.
Kej je také ochránce přírody. Nejvyšší šamani jsou inciováni ve dny Kej. Osoby Kej se vyznačují silou vůle, otevřeností, sebevědomím, dosahováním cíle i přes překážky, trpělivostí, vytrvalostí, silnou motivací k práci, výkonem a pracovními úspěchy, pevností, rozhodností. To vše od harmonických projevů až po převahu ega a dominance.

Známé osobnosti ve znamení Kej jsou např. Johnny Depp, Dalai Lama, Matka Tereza, Elton John, Stephen King.