pátek 5. ledna 2018

5.1.2018 12 Imox

PŘEHLÉDNUTÍ REALITY JACÍ JSME, REVIZE PŘÍTOMNOSTI JAK TO MÁME SE SVOBODNOU VOLBOU, VŠECHNO JE RELATIVNÍ, ZMĚNA ŘIDIČE ŽIVOTA, VÍRA VE VLASTNÍ ŽIVOT

Dnes se otáčíme zpět a naposledy promýšlíme jak to máme v přítomnosti s vlastní tvorbou, svobodnou volbou. Uvidíme, kde jsme svobodní a kde omezení, jaká jsme si nastavili pravidla a hranice, čemu věnujeme pozornost.
Pomalu končí trecéna autority, sebehodnoty, charakteru, emoční zralosti, tvorby a hranic, spolupráce. Mohli jsme vidět, nebo dnes ještě pochopíme, že pokud nám chybí vlastní nezávislost, máme tendenci zavádět autoritářství pro všechny kolem nás. Energie nám ukazuje jak důležitá je důvěra, otevřenost a víra ve vlastní život.
Dnešek je den posledního čištění od postranních úmyslů, jako je lakota, nadvláda, chamtivost jako projevy strachu, bezmoci a ega. Příležitost pro uvolnění z limitujících konceptů svobodné volby.
Dnešní den znamená změnu řidiče života, změnu navigace, není o uskutečňování, ale o naladění se na ženskou stránku, tvorbu zevnitř ven, naladění na sebe. Je to počátek před Velkým třeskem, revoluční den, kdy nás přestává zajímat co nefunguje a něco dalšího může začít. Zůstaňme v pohodě, mysleme v dlouhodobých souvislostech, nesuďme své činy. Buďme k sobě laskaví a užijme si den v radosti.
Je tu tendence žít v přítomnosti, cítit nadšení, být s lidmi, vystoupit ze zajetých kolejí. Žít nenucený život bez strnulosti.

Znamení Imox je hlubina tvoření, počátek všeho. Je to všeobecné všechno, obsahující všechno a všechny, původní masu a možnosti. V antické Mayské mytologii roste strom středu světa ze zad ohromného kajmana, který dříme ve vodách prvotního oceánu. Tím je toto znamení také vládcem oceánů, obývaného vodními živočichy.
Imox je o světu hmoty a obživě. Vyzařuje mateřské teplo, péči a klid. Je nadšený, ochotný jednat, má sebedůvěru, sebeúctu a víru ve vlastní tvorbu.
Spojením s vodou je Imox období, kdy Mayové žádají o déšť, ten vidíme i v originálním glyfu. Oceán je symbol kolektivního vědomí či společné mysli jako základem lidstva. A právě tady leží vize a sny celku. Imox je tímto prvotním tvořením zároveň i symbolem levé ruky. Tedy pravé mozkové hemisféry, která je ženská, intuitivní a tvůrčí.
Význam Imox zdůrazňuje fakt, že praktický svět je často v rozporu se světem snů a vizí. Nicméně pravá a levá ruka nebyly stvořeny k tomu, aby byly v rozporu, ale aby spolupracovaly. Imox je tak o mentálním a duchovním růstu a vědomí dalšího kroku. Je to základ života a nový začátek. Je to znamení obtížných kvalit obecného vědomí, nebo i nevědomí, ale zároveň podporuje sílu individuální osobnosti.

Známé osobnosti narozené ve znamení Imox jsou např. Tom Hanks, Frank Sinatra, Thomas Edison, Walt Disney.