úterý 5. prosince 2017

5.12.2017 7 Tz´i

VÝMĚNA STARÝCH AUTORIT ZA NOVÉ SVÉ VLASTNÍ, ODCHOD OD MINULOSTI, ZBAVIT SE TÍHY, PRVNÍ KROK DO TMY

Sebehodnota, hranice pro sebe i druhé, omezující sebe i regulující druhé. Přenastavení, propuštění toho co už neslouží a příprava na nové a naše.
Dnes končí staré. Energie nám pomáhá pojmout vše, čeho jsme dosáhli a co jsme pochopili za posledních 9 měsíců, propustit s vděčností to, co nám už více neslouží a připravit se na nové nápady, projekty, zkušenosti. Staří průvodci a autority odcházejí, aby uvolnili místo pro vstup nových, kteří nás povedou v dalším cyklu 9 měsíců. Jde o nás. Mysleme na sebe, svoji nezávislost na generačních modelech, na svoji svobodu a tvorbu podle sebe.
Hledání sebe a svého propojení s celkem. Zbavuje staré tíhy a ponouká nás k tomu zabývat se novými věcmi. Dovolit si krok do neznáma a i přes kopání starých energií a jejich snahu nás udržet v minulosti se věnovat svým možnostem víc, než problémům. Žádejme své přirozené právo svobodného, nezávislého a důstojného jedince. Žádejme sociální spravedlnost a etiku. Dovolme si výstup z levé hemisféry a nalaďme se na svoji intuici - nalezneme originální řešení svých problémů a tak upevníme své sebevědomí. Věřme v úspěch a mějme neochvějnou odvahu postupovat vpřed. Už se nechceme stylizovat do rolí. Každý svého štěstí strůjcem. Jděme za intuicí = svým posláním.
Pozor na zbrklé akce, hlídejme si důsledky svých činů, vykročme harmonicky.

Tz´i znamená právo, řád a pořádek. Je o přirozených zákonech, duchovních i těch vytvořených člověkem. Je o vedení, pravidlech, spravedlnosti a pořádku. Je o pravidlech, termínech, tlaku, diktátu zvyků a posedlostí. Na světlé straně je o pomoci a radě, zajištění, že zákony budou dodržovány. Je také o rovnováze, laskavosti, strategii. Tz´i znamená také loajalitu, laskavého průvodce, parťáka, přítele, pomocníka. Jako průvodce s námi dělá první kroky do tmy a vede nás do zrození vlastní pravé autority. Tz´i také projevuje sexualitu jako tvůrčí prvek a tak je o vládě smyslů, důvěře a zradě. Překládá se jako Pes, ale v původní Mayské definici se vztahuje na téměř všechny čtyřnohé kožešinaté obyvatele džungle, takže zahrnuje i další představitele tohoto znamení - mývala, nebo kojota, jako průvodce kopci a horami. Tz´i je jedno ze znamení, které má silný vztah k primitivní podstatě a divočině. Tz´i souvisí s cestou života, stejně jako znamení E´, ale neznamená cestu samotnou, ale způsoby, jak po cestě kráčíme. Proto také v jazyce Yucatec se nazývá Oc, což znamená šlépěj. Se znamením Tz´i se snažíme jít cestou života s duchem rovnováhy a harmonie vlastním souladem s kosmickými a přírodními zákony. V představě psa vidíme loajalitu i zradu a nevěru, bezpodmínečnou lásku i vyceněné zuby, vášeň, impulzy, smysly co mohou vést na scestí.

Známé osobnosti narozené ve znamení Tz´i jsou např. Steven Spielberg, J. K. Rowling (autorka knih Harry Potter), Vladimír Putin, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Adolf Hitler.